Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PF Ophavsret

Som pressefotograf eller fotojournalist bør du kende Lov om Ophavsret, der regulerer ejendomsret og udnyttelsesret til dine billeder.

Ophavsretsloven fra 1995 giver dig som pressefotograf den fulde ophavsret, ejendomsret og udnyttelsesret til de fotografier du fremstiller (med nogle ganske få undtagelser omkring kollektive aftaler – og f.eks. ved bestilte portrætoptagelser, når den portrætterede selv har bestilt billederne, medmindre du inden optagelserne udtrykkeligt har betinget dig at du har ophavsretten).

Din ret gælder i mere end 70 år

Pressefotografens eneret til fotografiet gælder i 70 år efter fotografens død. Dvs at du har retten til dine billeder resten af dit liv - og at retten derefter overgår til dine arvinger i 70 år.

Ophavsretten

Den ideelle ophavsret til dine billeder kan hverken sælges eller overdrages til andre. Det kan derimod udnyttelsesretten og ejendomsretten til eksemplarer af billedene.

Din ideelle ophavsret til dine billeder medfører, at du kan kræve dit navn nævnt ved al offentliggørelse og at du kan bestemme om dine billeder må manipuleres eller på anden måde ændres. Det er altså også dig der har ansvaret for dine billeders journalistiske troværdighed, ligesom det er dig der kan retsforfølge eventuelt misbrug af billederne.

Det er vigtigt at dit navn nævnes ved offentliggørelse af dine fotografier (f.eks.: 'Foto: Ole Olsen'). Det er vigtigt, fordi der er indgået kollektive aftaler om at udnytte ophavsretsbeskyttede værker (billeder), f.eks. til undervisningsbrug, til erhvervskopiering, til visning i elektroniske medier og andre formål, som gør, at du enten direkte (gennem Copy-Dan) eller gennem kollektive midler modtager betaling når dine fotografier anvendes. De kollektive midler har mange PF`ere glæde af, når de søger om støtte hos Pressefotografforbundets bestyrelse til efteruddannelse/studierejser fra Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfond (læs PF`s medlemsorienteringer), eller når PF anvender pengene til PF-Konferencer og lignende. Uden navn ved dine offentliggjorte fotografier er det vanskeligt/umuligt for Copy-Dan at finde ud af hvem der skal have pengene. Ansøgningsskemaet til ophavsretsmidler kan du finde her.

Ejendomsretten/udnyttelsesretten

Ejendomsretten/udnyttelsesretten til dine fotografier er din.

Det er dig der kan sælge ejendomsretten til et eksemplar (en kopi) af et konkret billede, hvor du så f.eks. aftaler med køberen at billedet ikke må kopieres eller offentliggøres.

Du kan overdrage (sælge) udnyttelsesretten til at anvende dine billeder. Når du som freelancer aftaler salg af dine billeder, er det vigtigt at du understreger at billedet er solgt til een gangs anvendelse/offentliggørelse til en i forvejen aftalt pris. Anvendes billedet igen, skal der selvfølgelig igen betales for det. Det gælder også selvom billedet vises som en affotografering af en tidligere offentliggjort side.

Fastansatte pressefotografer overdrager ved ansættelsen hos en arbejdsgiver normalt udnyttelsesretten til arbejdsgiveren, - men dog kun de rettigheder der er nødvendige for den sædvanlige drift af mediet, medmindre andet er aftalt, f.eks. i en supplerende videreudnyttelsesaftale. (Husk at kontakte arbejdspladsens tillidsmand - eller PF/DJ - inden du skriver under på ansættelseskontrakten, så du er sikker på at få samme ansættelsesforhold som dine kollegerne).

Videresalg

Hvis køberen (arbejdsgiveren eller kunden) vil have mulighed for at sælge udnyttelsesretten videre, kan det kun ske efter aftale med fotografen.

Fotografen kan altid ved aftaler om videresalg - f.eks. med et billedbureau - bestemme hvilken pris han vil have for sine billeder. (For fastansatte hos arbejdsgivere der driver billebureauvirksomhed sker dette typisk ved aftaler mellem arbejdsgiveren og medarbejderforeningen, mens freelanceren selv i hvert enkelt tilfælde må aftale priserne og andre betingelser med bureauet). Fotografen kan til gengæld ikke bestemme hvilken pris billederne skal videresælges for - det vil stride imod konkurrencelovens bestemmelser.

Hvis du overdrager retten til at videresælge dine billeder, er det vigtigt at lave en præcis aftale om betingelserne. Du skal tænke på at når dine billeder først er sendt ud på det globale billedmarked, har du normalt ikke kontrol over hvordan og til hvad billederne anvendes - og til hvilke priser billederne efterfølgende handles!

DJ har udviklet en budgetberegner, hvor du kan regne på, hvad dine priser bør være.

Brug altid følgeseddel

For at sikre dig dine rettigheder, er det vigtigt, at du ved enhver overdragelse af udnyttelsesretten til dine billeder sikrer dig at anvendelsen nøje er aftalt. Det er selvfølgelig ikke meningen at du ved hver billedleverance skal udfærdige en kontrakt, hvilket der jo også sjældent er tid til, men du skal sørge for at dine billeder er navngivet, og du skal sørge for at medsende en følgeseddel med dine leveringsbetingelser. Leverer du billederne over Internettet kan du f.eks. i din leveringsmail skrive:

Vedlagte billeder leveres som aftalt til én gangs brug i (mediets navn) og til de i min prisliste gældende priser (hvis du ikke har aftalt en ganske konkret pris for billedet - i så fald nævnes den). Fotografnavn skal nævnes ved offentliggørelse. Billederne må kun anvendes til det aftalte brug, må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med: (fotografens navn, evt. adresse, tlf. etc.).

Og du skal påføre navn på ALLE dine billeder - uanset om de er digitale, diapositiver eller papirbilleder!

Er du i tvivl?

Er du i tvivl? Har du problemer med kundens forståelse af 'spillereglerne' - eller eventuelle misbrug? Så spørg PF`s bestyrelse eller Dansk Journalistforbunds juridiske afdeling.

Journalistforbundets jurister og advokat har en stor ekspertise omkring ophavsretten - en ekspertise som er oparbejdet gennem mange års arbejde og gennemførte ophavsretssager - en ekspertise på ophavsretsområdet som langt fra alle almindelige jurister er i besiddelse af. Derfor bør du altid rådføre dig med forbundets jurister - og ikke selv begynde at føre evt. sager med hjælp af den lokale advokat. Og husk nu følgesedlen - uden den har juristerne meget svært ved at hjælpe dig.

Litteratur

Det anbefales at du læser mere om prissætning via Dansk Journalistforbunds beskrivelse her.

Vil du vide mere?

Tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Tove Hygum, har sammen med direktør i Journalistforbundet, Anne Louise Schelin, udgivet bogen Ophavsretten i medierne (Christian Ejlers Forlag, 1997).

Pressefotografforbundet/Dansk Journalistforbund har udgivet Opslagsbog om Fotografiet & Ophavsretten - kan rekvireres hos Dansk Journalistforbund.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk