Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

PF-Ansøgning til Ophavsretsfonden

Ophavsretsfonden giver dig mulighed for at søge midler til kurser og selvtilrettelagt efteruddannelse.

PF logo

PF

OBS NYE REGLER FRA 1/1-2020 - Opdateret 26/10-2020

Fra 1. januar 2020 er beløbs størrelsen ændret for Selvtilrettelagt Efteruddannelse og kursus gennem Mediernes Efteruddannelse samt andre kurser til, til sammen at udgøre kr. 15000,- for hele 2020.

Det vil i en forsøgsperiode indtil 1. juli 2021 være muligt at søge ophavsretsmidler ad hoc til kurser uden for Mediernes Efteruddannelse. Betingelserne er de sammen som gælder for støtte til kurser gennem Mediernes Efteruddannelse.

Der kan søges til begge grupper og beløbet på de kr. 15000,- kan splitte op mellem begge grupper.

Der vil også være et loft på hvor mange midler der kan bevilges i hvert kvartal, dette beløb er fastsat til kr 500,000,- det betyder at alle ikke kan være sikker på at få bevilget midler.

Midler til kurser igennem Mediernes Efteruddannelse kan søges løbende året igennem.

Midler til Selvtilrettelagt Efteruddannelse kan kun søges 1. feb, 1. maj, 1. august og 1. november, hvorefter ansøgningerne bliver behandlet.

----

PF’s ophavsretsfondsudvalg
PF administrerer nogle af midlerne fra DJ’s ophavsretsfond. PF har derfor nedsat et PF ophavsretsfondsudvalg, der varetager uddeling af disse midler, PF-studiestøtteordning.

Udvalget består af 3 personer valgt i PF’s bestyrelses midte, en fastansat, en freelancer, yderligere en og en suppleant.

Søger et medlem fra PF’s ophavsretsfondsudvalg selv støtte, erstatter suppleanten det medlem fra udvalget, der søger.

Hvem kan søge?
For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier.

Særligt for studerende
Er du studerende, har du mulighed for at søge på op til 2.500 kr., når du er i praktik. Dette kan typisk være til praktikant turen. 

Særligt for ledige
Ledige kan ansøge om midler på lige fod med fastansatte og freelancere. Vær dog opmærksom på, at det er en god ide at tale med din A-kasse om regler for modtagelse af midler til selvvalgt efteruddannelse eller kurser/efteruddannelse. 

Hvad kan du søge til?
Du har 2 muligheder for at søge PF-studiestøtte. Du kan søge til kurser udbudt af Mediernesefteruddannelse og/eller selvtilrettelagt efteruddannelse.

Du kan søge begge grupper.
Du kan maksimalt søge 15.000 kr. til kurser hos Mediernes Efteruddannelses og  til selvtilrettelagt efteruddannelse, altså i alt 15.000 kr. om året.

I tilfælde af, at der er for mange ansøgere, vil ansøgningerne blive prioriteret ud fra følgende parametre:

 1. Ansøgere, der søger om tilskud til kurser hos Mediernes Efteruddannelse..
 2. Ansøgere, der ikke tidligere har modtaget tilskud fra ophavsretsfonden i 2018 eller 2019
 3. Ansøgere, der ikke tidligere har modtaget tilskud fra ophavsretsfonden i 2020.
 4. Ansøgere, der søger om tilskud til anden kursusaktivitet.

Hvilke udgifter dækkes ikke ?
Tabt arbejdsfortjeneste, repræsentationsudgifter (gaver), børnepasning, filmmaterialer og print, leje af udstyr, software, hardware etc. Der udbetales ikke diæter. 

Hvad fik du ud af din efteruddannelse?
Du må meget gerne skrive en kort artikel, som vi kan lægge på PF’s hjemmeside om, hvad du fik ud af din efteruddannelse som inspiration for andre kolleger. Send den til webmaster@journalistforbundet.dk

PF-studiestøtte til kurser hos MEDIERNES EFTERUDDANNELSE og andre KURSER.

Det vil i en forsøgsperiode indtil 1. juli 2021 være muligt at søge ophavsretsmidler ad hoc til kurser uden for Mederines Efteruddannelse. Betingelser er de sammen som gælder for støtte til kurser gennem Mederines Efteruddannelse.

Der kan ikke søges til kurser der har været afholdt.

PF arbejder tæt sammen med Mediernes Efteruddannelse, der udbyder kurser.

Mediernes Efteruddannelse udkommer med et kursuskatalog hvert halve år.

Du har mulighed for ad hoc at søge PF-studiestøtte til et kurser.

 • Er du omfattet af en overenskomst, hvor du kan søge om tilskud til efteruddannelse, er det først og fremmest den mulighed, som du skal benytte.
 • Du kan maksimalt søge op til 15.000 kr. til dækning af kursusgebyret (kursusprisen fratrukket tilskud fra Pressens Uddannelsesfond (PU). Læs mere om PU-midler.
 • Du kan søge flere gange om året, så længe det samlede beløb til kurser ikke overstiger 15.000 kr. til kurser eller selvtilrettelagt efteruddannelse. Det er kalenderåret, der følges: 1. januar til sidste dag i december.
 • Du søger PF-studiestøtte ved at benytte ansøgningskema i bunden af dette link.
 • Du vil fra PF’s ophavsretsfondsgruppe modtage kvittering på din ansøgning, og du vil inden for 5 hverdage modtage endeligt svar på din ansøgning.
 • Herefter tilmelder du dig selv til kurset. Udbydes kurset hos Mediernes Efteruddannelse husk, at krydse af ved: ”DJ ophavsretsfond” og ved ”bevilling fra PF”.

Hvem kan søge?
For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier. 

Betingelser for bevilling af PF-studiestøtte
Der må ikke ændres i projektets indhold eller tidsmæssige ramme. Skulle der opstå forhold, der gør ændringer uundgåelige, beder vi dig straks meddele dette ved at skrive til
pf-fond@pressefotografforbundet.dk. Herefter vil PF’s Ophavsretsfondsgruppe tage stilling til, om ændringen kan accepteres, eller om bevillingen skal trækkes tilbage.

Hvis ovennævnte vilkår for tildeling af PF-studiestøtte ikke overholdes, kan Dansk Journalistforbund kræve beløbet tilbagebetalt.

PF-studiestøtte til SELVTILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE

 1. Du kan søge PF-studiestøtte til research, studierejse, seminarer, konferencer, forskning, orlovsformål, sprogkurser efteruddannelse, kurser uden om Mediernes Efteruddannelse og til egenbetaling til PF’s BOOST-kurser. Du kan ikke søge bagudrettet.
 2. Ansøgte projekter må ikke være profitskabende, der kan altså ikke søges støtte til reportagerejser, eller konkret indsamling af materiale, der skal bruges direkte i en bog, film eller lignende.
 3. Forudsætningen er, at ansøgningen er gennemarbejdet og projektet seriøst.
 4. Du kan maksimalt søge op til 15.000 kr. til selvtilrettelagt efteruddannelse eller kurser hos Mediernes Efteruddannelse, inden for samme kalenderår. Kalenderåret = 1. januar til sidste dag i december.
 5. Du søger PF-studiestøtte ved at benytte
 6. Ansøgningsskema til PF-studiestøtte til SELVTILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE og sender det udfyldt til pf-fond@pressefotografforbundet.dk
 7. Du vil fra PF’s ophavsretsfondsgruppe modtage kvittering på din ansøgning, og du vil inden for 14 dage efter ansøgningsfristen modtage endeligt svar på din ansøgning.

SELVTILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE har ansøgningsfrist 4 gange om året

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. november

Modtager vi din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den først blive behandlet efter næste ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?

 • For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier.

Særligt for studerende
Er du studerende, har du mulighed for at søge på op til 2.500 kr., når du er i praktik. 
Dette kan typisk være til praktikant turen. 

Ændringer i projektets indhold
Der må ikke ændres i projektets indhold eller tidsmæssige ramme. Skulle der opstå forhold, der gør ændringer uundgåelige, beder vi dig straks meddele dette ved at skrive til
pf-fond@pressefotografforbundet.dk. Herefter vil PF’s Ophavsretsfondsgruppe tage stilling til, om ændringen kan accepteres, eller om bevillingen skal trækkes tilbage.

Udbetaling af PF-studiestøtte
Har du fået bevilget PF-studiestøtte modtager du er mail til vores udbetalingsportal hvor du kan bede om, at få bevillingen udbetalt. Er du allerede oprettet på portalen logger du bare ind med dine oplysninger. Vær obs på, at der kan gå nogle dage fra du får besked om bevillingen til du kan se den på portalen. 

Du kan tidligst bede om udbetaling en måned før dit projekt starter. Du skal regne med en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

Ophavsretsfonden foretager indberetning til skattevæsenet. Du vil derfor elektronisk modtage en skattevejledning, når du får det bevilgede beløb bliver udbetalt.

Afrapportering og regnskab for PF-studiestøtte
Det er en betingelse for tildeling af PF-studiestøtte, at du senest 1 måned efter projektets færdiggørelse udfylder og indsender en grundig pf-studiestøtte-rapport sammen med dine udgiftsbilag, andre bilag og evt. kursusattest til os på 
pf-fond@pressefotografforbundet.dk.

Hvis PF-studiestøtte-rapport og regnskab ikke indsendes rettidigt, vil støttebeløbet blive krævet tilbagebetalt.

Find ansøgningsskema her:

Skema sendes udfyldt til pf-fond@pressefotografforbundet.dk

 

PF 26-10-2020

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk