Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PF-Ansøgning til Ophavsretsfonden

Ophavsretsfonden giver dig mulighed for at søge midler til kurser og selvtilrettelagt efteruddannelse.

PF logo

PF

I 2022 var der afsat 1 millon kroner fra PF´s ophavsretsfond, til ansøgninger til kursus og selvtilrettelagt efteruddannelse.Denne pulje er nu brugt, derfor er der ikke flere midler at søge i 2022.

I 2023 vil det ikke være muligt at søge midler.

PF får ikke ret mange ophavsretsmidler længere da VISDA udbetaler rettighedsmidlerne direkte til rettighedshaverne. Derfor er det vigtigt at du er registreret i VISDA. De midler du evt får fra VISDA kan du bruge til efteruddannelse og på den måde slippe for at blive beskattet af de midler.

https://www.visda.dk

Har du spørgsmål vedr. en allerede bevilliget ansøgning er du velkommen til at kontakte 

Lars Horn på mail lars.horn@pressefotografforbundet.dk

MBP 081222

----------------------------

Fra 1. januar 2022 er beløbsstørrelsen for kurser og selvtilrettelagt efteruddannelse 10.000 kr.

Hvert medlem kan maksimalt søge kr. 10.000 kr. pr. kalenderår.

Der kan søges til begge grupper. Beløbet på de kr. 10,000,- til kursus kan splittes op og bruges på flere kurser. Du kan ikke søge bagudrettet, dvs. du kan ikke søge efter du har startet efteruddannelsen.

Der er et loft på hvor mange midler, der kan bevilges i hvert kvartal. Dette beløb er fastsat til kr 250.000 kr. Det betyder at ikke alle kan være sikre på at få bevilget midler.

Midler til kurser og selvtilrettelagt efteruddannelse kan søges løbende året igennem. Pressefotografforbundets ophavsretsfondsudvalg bestræber sig på at behandle ansøgninger indenfor fem hverdage. 

----

PF’s ophavsretsfondsudvalg
PF administrerer nogle af midlerne fra DJ’s ophavsretsfond. PF har derfor nedsat et PF ophavsretsfondsudvalg, der varetager uddeling af disse midler, PF-studiestøtteordning.

Udvalget består af 3 personer valgt i PF’s bestyrelses midte, Lars Horn, Michael Bager, Mikkel Berg Pedersen og Nils Meilvang (suppleant).

Søger et medlem fra PF’s ophavsretsfondsudvalg selv støtte, erstatter suppleanten det medlem fra udvalget, der søger.

Hvem kan søge?
For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier.

Særligt for studerende
Er du studerende, har du mulighed for at søge op til kr. 2.500 kr. 

Særligt for ledige
Ledige kan ansøge om midler på lige fod med fastansatte og freelancere. Vær dog opmærksom på, at det er en god ide at tale med din A-kasse om regler for modtagelse af midler til selvvalgt efteruddannelse eller kurser/efteruddannelse.

Hvad kan du søge til?
Du har 2 muligheder for at søge PF-studiestøtte. Du kan søge til kurser og/eller selvtilrettelagt efteruddannelse.

Du kan søge begge grupper.
Du kan maksimalt søge 10.000 kr. til kurser 10.000 kr. selvtilrettelagt efteruddannelse, men det samlede beløb kan ikke overstige . 10.000 kr. i 2022.

Hvilke udgifter dækkes ikke ?
Tabt arbejdsfortjeneste, repræsentationsudgifter (gaver), børnepasning, filmmaterialer og print, leje af udstyr, software, hardware etc. Der udbetales ikke diæter, derimod kan udgifter til forplejning godkendes med bilag. 

Hvad fik du ud af din efteruddannelse?
Du må meget gerne skrive en kort artikel, som vi kan lægge på PF’s hjemmeside om, hvad du fik ud af din efteruddannelse som inspiration for andre kolleger. Send den til webmaster@journalistforbundet.dk

PF arbejder tæt sammen med Mediernes Efteruddannelse der udbyder kurser.

Mediernes Efteruddannelse udkommer med et kursuskatalog hvert halve år.

Du har mulighed for løbende at søge PF-studiestøtte til alle kurser, også kurser der ikke udbydes af Mediernes Efteruddannelse.

 • Er du omfattet af en overenskomst, hvor du kan søge om tilskud til efteruddannelse, er det først og fremmest den mulighed, som du skal benytte.

 • Du kan maksimalt søge op til 10.000 kr. til dækning af kursusgebyret (kursusprisen fratrukket tilskud fra Pressens Uddannelsesfond (PU). Læs mere om PU-midler.

 • Du kan søge flere gange om året, så længe det samlede beløb til kurser og selvtilrettelagt efteruddannelse ikke overstiger 10.000 kr.

 • Det er kalenderåret, der følges: 1. januar til 31. december.

 • Du søger PF-studiestøtte ved at benytte ansøgningskema i bunden af dette link.

 • Du vil fra PF’s ophavsretsfondsgruppe modtage kvittering på din ansøgning, og du vil inden for 5 hverdage modtage endeligt svar på din ansøgning til kursus.

 • Herefter tilmelder du dig selv til kurset. Udbydes kurset hos Mediernes Efteruddannelse husk, at krydse af ved medlem af DJ med en bevilling fra Ophavsretsfonden og x ved PF bevilling.

Hvem kan søge?
For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier.

Betingelser for bevilling af PF-studiestøtte
Der må ikke ændres i projektets indhold eller tidsmæssige ramme. Skulle der opstå forhold, der gør ændringer uundgåelige, beder vi dig straks meddele dette ved at skrive til
pf-fond@pressefotografforbundet.dk. Herefter vil PF’s Ophavsretsfondsgruppe tage stilling til, om ændringen kan accepteres, eller om bevillingen skal trækkes tilbage.

Hvis ovennævnte vilkår for tildeling af PF-studiestøtte ikke overholdes, kan Dansk Journalistforbund´s ophavsretsfond kræve beløbet tilbagebetalt.

PF-studiestøtte til SELVTILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE

 1. Du kan søge PF-studiestøtte til research, forskning, orlovsformål, og til egenbetaling til PF’s BOOST-kurser. 

 2. Ansøgte projekter må ikke være profitskabende, der kan altså ikke søges støtte til reportagerejser, eller konkret indsamling af materiale, der skal bruges direkte i en bog, film, udstilling eller lignende.

 3. Forudsætningen er, at ansøgningen er gennemarbejdet og projektet seriøst.

 4. Du kan maksimalt søge op til kr. 10.000 kr. til selvtilrettelagt efteruddannelse inden for samme kalenderår. Kalenderåret = 1. januar til 31. december.

 5. Du søger PF-studiestøtte ved at benytte ansøgningskema til SELVTILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE i bunden af dette link, og sender det udfyldt til pf-fond@pressefotografforbundet.dk


Hvem kan søge?

 • For at kunne modtage PF-studiestøttemidler, skal du have eller have haft beskæftigelse som fotograf, og dine billeder offentliggøres eller er blevet offentliggjort i trykte eller elektroniske medier.


Ændringer i projektets indhold
Der må ikke ændres i projektets indhold eller tidsmæssige ramme. Skulle der opstå forhold, der gør ændringer uundgåelige, beder vi dig straks meddele dette ved at skrive til
pf-fond@pressefotografforbundet.dk. Herefter vil PF’s Ophavsretsfondsgruppe tage stilling til, om ændringen kan accepteres, eller om bevillingen skal trækkes tilbage.

Udbetaling af PF-studiestøtte
Har du fået bevilget PF-studiestøtte modtager du er mail til vores udbetalingsportal hvor du kan bede om, at få bevillingen udbetalt. Er du allerede oprettet på portalen logger du bare ind med dine oplysninger. Vær obs på, at der kan gå nogle dage fra du får besked om bevillingen til du kan se den på portalen.

Du kan tidligst bede om udbetaling en måned før dit projekt starter. Du skal regne med en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

Ophavsretsfonden foretager indberetning til skattevæsenet. Du vil derfor elektronisk modtage en skattevejledning, når du får det bevilgede beløb bliver udbetalt.

Afrapportering og regnskab for PF-studiestøtte
Du skal afrapportere to steder.

1. Der skal afrapporteres på DJs fondsudbetalingsplatform. Det er her bilag, regnskab og rapport skal sendes til. Gør du ikke dette bliver du beskattet af beløbet. 

2. Der skal afrapporteres til PFs fond via dette skema Pf-studiestøtte-rapport (afrapportering)
En kursusrapport vil være en forudsætning for, at vi behandler eventuelle fremtidige ansøgninger fra dig.

Find ansøgningsskema her:

Skema sendes udfyldt til pf-fond@pressefotografforbundet.dk

pf-20211221

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk