Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Spændende rapporter om Fagenes Fremtid

Dansk Journalistforbund – Medie & Kommunikation nedsatte efter seneste delegeretmødet en ekspertgruppe, der skulle se på Fagenes Fremtid. Den 13. marts 2019 blev arbejdet offentliggjort. Sammenfatningen starter sådan:

Foto: Lars Lindskov

Lars LIndskov Fagenes Fremtid - DJ

”Vi befinder os midt i visuel revolution. Billeder, fotos, video og grafik – produceret af både professionelle og amatører – fylder stadigt mere, uanset hvor man kigger hen. Kampen om opmærksomheden er blevet visuel og vindes i stigende grad gennem modtagernes øjne. Efterspørgslen efter fængende visuelle formidling er derfor kun i vækst. Det samme er efterspørgslen efter dygtige folk, der kan skabe den.

Dette boom kan indvarsle en guldalder for de visuelle fag – en inviation til at deltage en historisk stærk position ved det bord, hvor mediernes indhold og virksomhedernes kommunikation udvikles. Men positionen erobres kun, hvis de visuelle fagpersoner tager imod invitationen ved at tilpasse sig ny fagprofessionel virklighed: Et arbejdsmarked i opbrud, et indtog af amatører på markedet for visuel kommunikation, et krav om konstant teknologisk omstilling og efteruddannelse samt en konvergens på tværs af visuelle discipliner.”

Udvalget skulle kortlægge fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesområderne samt give bud på, hvordan udviklingen kan ventes at påvirke forbundets dækningsområde på de områder, som Dansk Journalistforbund dækker. Det er f.eks. journalister, pressefotografer, grafikere, billedmedieover- sættere, bladtegnere, fagfotografer, Film-og tv producere, teknikere og assistenter etc., bloggere og kommunikatører. Under disse findes desuden forskellige undergrupperinger.

Ekspertgruppen har bestået af 11 personer med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.

Nu foreligger 4 rapporter – en overordnet med 11 generelle tendenser og 3 fagspecifikke rapporter for journalistfaget, kommunikationsfaget og for de visuelle fag.

Det er bestemt spændende læsning, men også lidt præget af de visuelle fag er bredt dækkende med fotografer af alle slags, video- eller tv-faglige formidlere, illustratorer, grafikere, layoutere, designere og digitale visuelle grupper er samlet i samme rapport.

Rapporten kommer ind på mange emner lige fra livslang læring / efteruddannelse, eksplosion af visuelle uddannelser til fremtidens arbejdsmarked. Freelanceområdet i alle afskygninger er ofte blevet kaldet de atypiske arbejdsmarked, men indenfor det visuelle område viser de konkrete tal faktisk, at det er mere atypisk at være fastansat, når man opregner DJ´s medlemmer på dette felt.

Du kan læse rapporterne og meget på DJ´s web https://journalistforbundet.dk/lancering-af-fagenes-fremtid

Foto: Lars Lindskov

Lars LIndskov Præsentation af Fagenes Fremtid i DJ

Kommentarer