Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Skriftlig beretning 2020

Herunder finder du PF' skriftlige beretning.

logo: PF

PF

I coronaens skygge

Sidste års skriftlige beretning blev indledt med ”Det er igen et sort år” og man må da sige, at det seneste år ikke har givet mange lyspunkter for vores fag – eller i denne omgang heller ikke for verden som helhed.

Et lille lyspunkt var den økonomiske kompensation regeringen indførte. Det har afhjulpet en smule for nogle, men det er stadig trange tider og vi oplever der er langt igen før vi får noget der nærmer sig tidligere tider – og de tidligere tider før covid-19 var nu heller ikke for gode.

Ekstra Bladet har haft et slogan, der hed Ekstra Bladet tør, hvor andre tier – og efterhånden må det vist være omvendt. Ekstra Bladet tier, hvor andre tør.

Tidligere har avisen været meget fokuseret på fotos og det mener de måske stadigt selv, at de er, men som bekendt har de afskaffet deres fotoredaktion og senest har de fyret en række billedredaktører. Begrundelsen var at de skulle tilpasse sig manglende indtægter pga. covid-19, hvorefter de ikke ville modtage kompensation fra staten – noget langt væk fra sund fornuft og slet ikke logisk.

Vi har arrangeret en række webinarer og også onlinetalks med kommunikationsansatte og begge dele vil vi fortsætte med hen over vinteren

Politi / presse

Vores kollega Morten Brandborg har de seneste år været en tur igennem retssystemet efter han passede sit arbejde på Bornholm en nat ved en trafikulykke. Politiet og anklagemyndigheden mente, at han havde generet redningsarbejdet, hvilket byretten i Rønne ikke mente og Brandborg blev pure frikendt for alle anklagepunkter. Sagen blev anket til Landsretten, hvor Brandborg blev delvis dømt. Der blev ansøgt om 3. instans bevilling ved Højesteret og sagen blev gennemført. Desværre stadfæstede Højesteret stort set Landsrettens afgørelse og selv efter bedste opfattelse er det uforståeligt. En sidste mulighed er Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvilket overvejes i øjeblikket.

Sagen bliver endnu mere grotesk, når man ser hvordan mange såkaldte 112-fotografer udenfor det professionelle erhverv kan boltre sig ofte uden etik på ulykkessteder landet over. Senest var der såmænd en af disse såkaldte fotografer, der er blevet dømt for ildspåsættelse på et hus han fotograferede efterfølgende.

Aftaler

Medieaftalerne

Sammen med HK har vi Medieaftalerne, der er flere aftaler blandt andet en for fotografi og den skulle have været forhandlet og trådt i kraft den 1. april, men af forskellige årsager er den ikke helt færdig endnu, men vi håber aftalerne meget snart er på plads.

Årets Pressefoto

Fredag den 6. marts holdt statsminister Mette Frederiksen et hasteindkaldt pressemøde kl. 11.30 og fortalte om restriktioner i anledning af covid-19. Slut med håndtryk og vi skulle holde afstand. Kl. 12.55 ankom statsminister Mette Frederiksen til Det Kongelige Bibliotek for at åbne Årets Pressefoto og overrække prisen til fotojournaliststuderende Sarah Hartvigsen Juncker, Dagbladet Information. Så der var ingen håndtryk fra statsministeren, men det var alligevel festligt, at statsministeren kom. Mange andre på dagen havde ikke helt taget afstand og ingen håndtryk til sig, så det lignede næsten sig selv. Der blev både krammet og jublet!

Vore kolleger i Sverige og Norge nåede ikke deres officielle åbning, da de skulle åbne ugen efter.

Og det har da bestemt præget Årets Pressefoto, at mange udstillingssteder har haft lukket i mange måneder.

Årets Pressefoto har været arrangeret siden 1974 og meget er naturligvis løbende blevet ændret og det er der fortsat planer om. Der bliver ikke de store ændringer denne gang, men lidt justeringer kommer der. Hvordan præmieoverrækkelse og åbning kommer til at foregå, er desværre for tidligt at sige noget om, men af mange grunde håber vi selvfølgelig på normale tilstande.

I øvrigt kommer der en permanent udstilling af fotografier på Det Kongelige Bibliotek, hvor Årets Pressefoto kommer til at indgå med de seneste 10 års vindere.

PhotoFinder.dk

Som aftalt på sidste års generalforsamling er vi gået videre med et nyt projekt – PhotoFinder.dk – som er en kombineret App og hjemmeside, hvor brugerne kan finde fotografer og billeder. Det er altså både en søgetjeneste, hvor fotografer kan søges og arkivere deres materiale, så det kan opbevares for eftertiden og naturligvis sælges løbende til rimelige priser. Det er og har været et stort arbejde.

Derudover er der nogle ekstra ting som samtykkeerklæringer, presseetiske regler, GDPR m.m. som fotograferne kan bruge i hverdagen og på den måde altid har ved hånden. Man opretter en profil som medlem og det er naturligvis valgfrit om man både vil bruge arkivdelen og søgetjenesten eller blot én af delene. Vi håber meget medlemmerne vil tage godt imod det nye tiltag og være med til at udbrede kendskabet til det nye tilbud til fotografer og medier, så der bliver mulighed for at skabe en god ramme for kvalitet.

Det er tanken at deltagelse i arkivdelen er gratis de første tre år og derefter skal det overvejes om en lille del af fotosalget skal gå til fortsat udvikling og drift.

Ophavsretten

Ophavsret har stort altid været et stort tema for PF og er det bestemt fortsat. Den digitale udvikling er spændende, men kan også give nogle udfordringer for både brugerne og os der har ophavsretten. Vi er medlem af VISDA – tidligere CopyDan Billeder – og det er et godt samarbejde med en række organisationer indenfor fotografi, billedkunst, tegneserie skabere og andre visuelle folk.

Der er lavet en række aftaler med billeder i undervisningsinstitutionerne og det kan mange af jer mærke, når der bliver udbetalt midler direkte til jer. I de første måneder af året kan I indberette jeres arbejdsområder og der bliver udbetalt midler som regel i juni måned. Vi har løbende sendt information om det og vil også gøre det i fremtiden. Husk at indberette – for mange er det årets bedste timeløn.

BOOST, efteruddannelse og fotojournalistuddannelsen

Covid-19 har naturligvis også haft stor indvirkning på kursusaktiviteterne – både BOOST og øvrig efteruddannelse. Der har jo været åbenlyse sundhedsmæssige udfordringer ved at mødes med andre. Vi har gennemført en række webinarer og også gennemført nogle BOOST kurser. Her i efteråret har vi åbnet mere op for ansøgninger til efteruddannelseskurser. Som altid finder vi efteruddannelse vigtig i en hastigt foranderlig medietid.

Du er naturligvis som altid velkommen med gode idéer til kurser og BOOST arrangementer.

Fotojournalistuddannelsen er ændret med hensyn til praktikforløbet, der nu er 12 måneder i stedet for 18 måneder.

Vores opfattelse er, at både medier og de studerende gerne så 18 måneders praktik, men umiddelbart er der intet der tyder på, at praktiktiden igen bliver 18 måneder – heller ikke selv om de journaliststuderende går tilbage til 18 måneder.

Der har tidligere været mangel på praktikpladser, men det er opfattelsen at det snarere er omvendt nu med kortere praktiktid. Vi har sat fokus på hvilke praktikpladser, der godkendes så vi sikrer forsvarlige uddannelsesforhold. Det har altid været vigtigt for PF, at der er kvalitet i hele undervisningsforløbet og praktikperioden skal bestemt også ses som en del af undervisningen. Derfor er det også vigtigt, at der er stram fokus hvilke praktikpladser, der bliver godkendt, så man ikke blot bliver billig arbejdskraft som studerende.

Specialgruppe vs specialforening

Sidste års generalforsamling bakkede op om at Pressefotografforbundet ændres fra specialforening til specialgruppe. Indrømmet – det kan virke lidt nørdet, men da PF fusionerede med DJ i 1967 efter meget lange forhandlinger, blev PF en specialforening i DJ for at bevare sit særlige faglige fællesskab. Senere kom Danske Bladtegnere til og blev ligeledes en specialforening.

Siden er der kommet en række andre faggrupper til og er blevet til specialgrupper. Forskellen er stort set at specialgrupper kan vælge egne delegerede til DJ´s øverste organ Delegeretmødet. Hvis man ikke er fastansat, skal man i dag være medlem af en specialgruppe og derfor er mange af PF´s medlemmer også medlem af Freelancegruppen eller DJ-Fotograferne. Det kan man fortsat være, men vi beder DJ om at blive lavet om til en specialgruppe, så medlemmerne ikke nødvendigvis skal være medlem flere steder. Det er faktisk en delegeretmødebeslutning, da PF er omtalt i DJ´s vedtægter.

DJ

Er det også covid-19?

Vi har gennem mange år haft et godt og nogle gange fremragende samarbejde med DJ, men på det sidste er det som om, at det er begyndt at halte. Alle er ramt af andre arbejdsformer under covid-19 og dialogen på en arbejdsplads og i det politiske liv er anderledes i disse tider. Der har også været stor politisk uro i DJ og det håber alle er ved at være på plads, så der kan være fokus på hverdagens udfordringer. DJ mister medlemmer for første gang i historien, men der er heldigvis sat gang i et fortsat organiserings- og fastholdelsesarbejde.

Gennem mange år er DJ vokset og blevet mere forgrenet af fagområder. Heldigvis har væksten i medlemstallet gjort det muligt at ansætte flere medarbejdere til at hjælpe medlemmerne.

PF har igennem mange år haft sekretærhjælp stillet til rådighed. Tidligere var det Århus kontoret, der hjalp PF med diverse ting, men de seneste mange år har det været Birgitte Vogelius, som mange medlemmer har lært at kende for hendes meget store hjælpsomhed med stort og småt. Desværre er der for tiden ikke samme muligheder for hjælp og Birgitte Vogelius er ikke længere tilknyttet PF, hvilket vi finder dybt beklageligt. Men en kæmpe tak til Birgitte Vogelius for det helt fantastiske arbejde!

Netop DJ´s vækst skyldes de mange forskellige fagområder, hvor specialgrupper, kredse og specialforeninger laver et stort arbejde. På den måde kan de enkelte med mindre fagområder se sig selv i DJ – man kan sige at DJ er medie- og kommunikationsbranchens hovedorganisation.

Hvis det skal fortsætte, må og skal DJ tage grupper/kredse/foreninger alvorligt og understøtte arbejdet – ikke vanskeliggøre det.

Hvem er vi:

Det er for tiden svært at få konkrete oplysninger ud af DJ´s medlemssystem. Fx kan man ikke præcist se om kolleger er fastansat eller freelancere, hvis de har påført eget firmanavn, men her er en oversigt

Gode faglige hilsner

PF´s bestyrelse

Robert Wengler, Sisse Stroyer, Angelina Owino, Lars Horn, Joachim Adrian, Martin Lehmann, Mikkel Berg Pedersen, Lars Lindskov

Suppleanter:
Nils Meilvang, Michael Bager, Jens Nørgaard Larsen

Stud.obs.:
Aleksander Klug

Kommentarer