Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sikker på reportageturen

DJ har lavet en rejsevejledning

Når du som journalist/fotograf rejser ud på opgaver i udlandet, er det altid en god idé at planlægge rejsens forskellige faser på forhånd. Det gælder især rejser til risikofyldte destinationer, hvor du ved god forberedelse kan reducere sikkerhedsmæssige risici markant.

Mange af DJ´s medlemmer rejser ofte på opgaver i udlandet. Det er spændende, men kræver god planlægning og den rette sikkerhedsadfærd under rejsen. Sikkerhedssituationen har ændret sig dramatisk i mange lande, og trusselsbilledet er blevet mere og mere komplekst for udenlandske journalister. Derfor anbefaler DJ, at medlemmerne forbereder sig grundigt inden rejsen og eventuelt benytter sig af professionel sikkerhedsrådgivning, hvis turen går til krigszoner, kriseområder eller højrisikolande.

DJ har samlet en række gode råd og henvisninger, som kan bidrage til at gøre rejsen mere sikker og reducere de risici, der måtte være. Du kan i denne artikel finde råd og vejledning om følgende:

Før rejsen
- Rejsevejledninger
- Tilmeld dig Udenrigsministeriets ”Danskerliste”
- Visumregler
- Forsikringer
- Vaccine og medicin
- Sikkerhedstræning

Under rejsen
- Informationssikkerhed
- Udenrigsministeriets App
- Sikkerhed under opholdet

Efter rejsen
- Efter hjemkomst
- DJ rådgivning


Før rejsen
Inden du tager på opgaver i udlandet, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Det er forhold som f.eks. sikkerhedssituationen i det pågældende land eller region, visumregler og forsikringsdækning.
Nedenfor finder du råd og vejledning til den forberedelse, du som minimum skal foretage inden en rejse til udlandet.


- Rejsevejledninger
Myndighederne i bl.a. Danmark og England tilbyder rejsevejledninger med råd og oplysninger til rejsende. Rejsevejledningerne indeholder typisk råd om anbefalet adfærd, landets eller forskellige regioners særlige risici, sundhedsforhold samt links til relevante hjemmesider i det givne område. Er det nødvendigt for din opgave at rejse til et land, hvor rejsevejledningerne fraråder rejseaktivitet, eller hvor risikoen i øvrigt er kendt som meget høj, anbefaler DJ, at du søger professionel sikkerhedsrådgivning. Du skal især være opmærksom på, at
almindelige rejseforsikringer ikke længere dækker.

Læs rejsevejledningerne på Udenrigsministererts hjemmeside

Læs rejsevejledningerne på UK Government´s hjemmeside

- Tilmeld dig Udenrigsministeriets ”Danskerliste”
Du bør altid registrere dig på ”Danskerlisten”, inden du tager på opgaver i udlandet. ”Danskerlisten” giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig, hvis der skulle opstå en alvorlig situation i det land, du befinder dig i, eller hvis der af andre årsager er akut behov for at få kontakt til dig. Adgangen til ”Danskerlisten” sker via et selvvalgt ID eller via NemID.

Læs mere om ”Danskerlisten” på Udenrigsministeriets hjemmeside

Download App’en ”Rejseklar” til Android eller iPhone, så du nemt kan finde den nærmeste danske repræsentation i det land, du opholder dig i.

- Visumregler
I en lang række lande kræves der visum før indrejse, og mange lande kræver også, at dit pas er gyldigt i mindst seks måneder ud over rejsens varighed. Du skal samtidig være opmærksom på, at der kan være lang behandlingstid på ansøgningen om visum. Det er derfor vigtigt, at du undersøger forholdene omkring visum i god tid. Det er ligeledes vigtigt, at du sikrer dig, hvilke visumregler som gælder for dit ophold, når du er på opgave i
udlandet. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at langt fra alle lande tillader, at du rejser ind på turistvisum i forbindelse med arbejde, og at en overtrædelse af dette kan give dig problemer på rejsen. Mange lande har derudover specifikke virumregler for journalister og pressefolk. Kontakt ambassaden eller konsulatet for det land, du skal til, og hør nærmere om præcis, hvordan du søger, og hvad et journalistvisum dækker i forhold til det pågældende land.


Læs mere om udenlandske ambassader, og find relevante telefonnumre


Læs mere om andre landes pas- og visumregler

- Forsikringer
Inden du tager på opgave i udlandet, anbefaler DJ, at du kontakter dit forsikringsselskab og med dem nøje gennemgår, hvad din rejseforsikring dækker, og – ikke mindst – hvad den IKKE dækker. En rejseforsikring bør tegnes, så den passer til netop din rejse. Dækningsgraden afhænger af dit valg af forsikringstype og forsikringsskab. Du skal være opmærksom på, at der skal tegnes særlige forsikringer ved erhvervsrejser samt til
lande betegnet som krigszoner. Rejser du til lande med særlig kidnapningsrisiko, bør du søge råd hos DJ eller sikkerhedsrådgivere med kidnapningsspeciale.
Her kan du finde en grovsorteret liste over forsikringsselskaber der tilbyder forsikringer der dækker arbejde i konfliktfyldte områder eller lande


- Vaccine og medicin
Nogle rejsedestinationer vil være forbundet med en forhøjet helbredsrisiko, og derfor anbefaler DJ, at du undersøger, hvilke vaccinationer der anbefales til det givne rejsemål. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at nogle vacciner kræver intervalindsprøjtning, og at du derfor bør undersøge relevante vacciner i god tid før afrejsen. Har du behov for at medbringe medicin på din rejse, bør du undersøge, hvilke regler der
gælder for det pågældende land og evt. anskaffe en Schengen-attest, også kaldet et pillepas. En Schengenattest gælder rejsende i Schengen-området og udstedets på apoteket. Schengen-attesten udstedes for rejsens længde, dog maksimalt 30 dage.

Læs mere om Schengen-attest hos sundhed.dk

Læs mere om vaccinationer hos Statens Serum Institut

Læs mere om, hvilke vacciner som anbefales, og i hvilke lande

Læs mere om regler for indførsel af medicin

Sikkerhedstræning
Hvis du på forhånd ved, at du skal ud på en risikofyldt opgave eller specialiserer dig i risikofyldte regioner eller temaer, bør du overveje at uddanne dig i sikkerhed. Både for at mindske risikoen for at komme ud i farlige situationer eller bringe andre i fare, og for bedre at kunne håndtere, hvis du eller dine kontakter alligevel kommer i problemer. Hvis du er fastansat, bør din arbejdsgiver finansiere et sådant sikkerhedskursus. Hvis du er
freelancer og medlem af Pressefotografforbundet eller FreelanceGruppen, kan du søge om tilskud til sikkerhedskurser: Ansøg om tilskud til sikkerhedskursus og træning


Under rejsen
Når du er på opgave i udlandet, skal du selvfølgelig altid søge oplysninger om situationen i det område, du skal rejse til. Selvom du har besøgt det samme land flere gange, kan ting have ændret sig. Derfor er det altid en god idé, at du ved ankomst til landet sikrer dig, at de aftaler, du har lavet, fortsat er gældende, og at der er enighed om forholdene. Det gælder både i forhold til brugen af f.eks. lokale chauffører og fiksere, og i forhold til hvorvidt den politiske situation har ændret sig.


- Informationssikkerhed
Når du arbejder i udlandet, har du ofte brug for kilder og kontakter, der kan bidrage med informationer og på anden måde bistå med dit arbejde. Samarbejdet med kilder og kontakter kan være særligt kompliceret i visse lande, hvor det kan have alvorlige konsekvenser for personer at udtale sig om bl.a. regeringsforhold og magtfulde personer. For at reducere risikoen for kilder og kontakter er der en række ting, du kan gøre:
- Oplys aldrig navne på personer, du skal møde, og undgå offentlige internetopkoblinger til at udveksle og tilgå sensitive informationer.
- Anvend krypterede kommunikationsmidler, og hav altid dit it-udstyr under opsyn.
- Vælg selv mødestedet, planlæg vejen derhen på forhånd, og vær på plads i god tid, så du har et indtryk af normalbilledet omkring mødestedet.
- Overvej, hvordan du vil opbevare og transportere materiale så som dokumenter og usb.
- Udskift altid dine kodeord til de tjenester, som du har tilgået på rejsen, når du vender hjem.

Læs mere om informationssikkerhed på rejsen

Læs mere om kryptering af mobile enheder

http://www.dmjx.dk/nyheder/view/krypter-din-smartphone-pa-5-minutter
cryptoguide.dk

facebook.com/cryptoguide

- Udenrigsministeriets App
Udenrigsministeriet har udviklet en rejse-App, som en service til alle danske rejsenede. Med App´en kan du nemt finde kontaktoplysninger til bl.a. Udenrigsministeriet og danske ambassader og konsulater i udlandet samt modtage målrettede beskeder fra Udenrigsministeriet i tilfælde af krisesituationer under dit ophold.

Læs mere og download Udenrigsministeriets rejse-App

- Sikkerhed under opholdet
Mediedækningen fra konfliktområder rundt omkring i verden har altid været forbundet med sikkerhedsmæssige risici, men trusselsbilledet har grundlæggende ændret sig på en måde, hvor journalister og andre udsendte medarbejdere i langt højere grad er blevet selvstændige mål for bl.a. kidnapninger, voldelige overfald og terrorisme. Derudover er Danmarks aktive udenrigspolitik samt efterdønningerne af tegningesagen ikke uvæsentlige elementer i det samlede trusselsbillede for danske journalister i udlandet. Derfor anbefaler DJ, at du er ekstra opmærksom på din adfærd, når du arbejder på opgaver i udlandet. Det gælder, når du er i kontakt med de lokale myndigheder (i form af f.eks. grænsekontrol, politikontrol og check points), ligesom det gælder, når du foretager interviews, rejser og bevæger dig rundt i byrummet, samt når du er på dit hotel.


Læs mere om sikkerhedsråd til rejsende


Efter rejsen
Når du er kommet hjem fra en opgave i udlandet, kan der være behov for at vende nogle oplevelser med andre. Ofte er det tilstrækkelig at tale med kollegaer, men der kan også være brug for professionel bistand. Nedenfor finder du en række gode råd samt links til eventuel hjælp.


- Efter hjemkomst
Når du er vendt hjem fra en opgave i udlandet (særligt efter hjemkomst fra højrisikoområder), kan du have været ude for negative oplevelser, som påvirker dig og din livskvalitet. Symptomerne kan komme umiddelbart efter hjemkomst eller efter en længere periode og kan optræde i form af bl.a. søvnproblemer, anspændthed, irritation og hyppige vredesudbrud. Har du været ude for situationer eller oplevelser, som fremkalder en eller flere af
ovenstående symptomer, anbefaler DJ, at du enten tager en snak med din arbejdsgiver, din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller kontakter DJ på telefon 33 42 80 00.

- Dansk Journalistforbunds rådgivning
AkutLinjen er et alarmberedskab til helt akutte mediejuridiske problemer.
Når du ringer på telefonnumer 33 42 80 10 i forbundets almindelige åbningstid (9 – 16) bliver du henvist til en relevant medarbejder med det samme.
Uden for almindelig åbningstid går dit opkald til vagthavende på AkutLinjen, der vil tale med dig om dit akutte problem. Du har også mulighed for at lægge en besked.
AkutLinjen er en service udelukkende for medlemmer af DJ. Du kan bruge AkutLinjen til spørgsmål om fx:
- straffelovens regler om fotografering og privatlivets fred i øvrigt
- medieansvar
- presseetik
- politi og presse
- hvis du er havnet i problemer i dit profesionelle virke i udlandet

Kommentarer