Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PF som specialforening eller specialgruppe?

Indrømmet – det kan virke lidt langhåret og indviklet – og for mange ganske ligegyldigt.

PF logo

PF

Dansk Journalistforbund har de sidste to år haft to forskellige arbejdsgrupper. Den ene skulle se på Fagenes Fremtid og den anden på Forbundets Fremtid. Muligvis havde det været mere klogt, at lade den ene gruppe arbejde før man satte det andet arbejde i gang, men udviklingen går ganske hurtigt, så det har været fornuftigt nok.

Den ene gruppe Forbundets Fremtid har haft til opgave, at se på struktur og mange andre ting i DJ. Vores struktur er indviklet selvom nogle af os, der nærmest har vores daglige gang i DJ synes den er ganske enkel, men mange medlemmer forstår ganske enkelt ikke vores opbygning. Derfor har overvejelserne gået på om man kan skabe en mere enkel struktur – og det er ikke så enkelt!

PF er en specialforening og det har historiske årsager. Da PF i 1967 fusionerede med DJ blev der oprettet en specialforening til at varetage pressefotografernes interesser. Indtil da havde Pressefotografforbundet været selvstændige siden 1912, men efter årelange forhandlinger blev fusionen en realitet i 1967 og i 1969 kom Danske Bladtegnere også ind i DJ. Mange år senere blev der stiftet en specialGRUPPE – nemlig Freelance-Gruppen. Det var for at varetage de specielle forhold der gjaldt for ikke ansatte kolleger i primært journalistbranchen. Siden er der kommet en lang række andre specialgrupper til, som varetager de forskellige interesser de forskellige fagligheder har.

Hvis man i dag ikke er medlem af en medarbejderforening på sin arbejdsplads skal man være medlem af en specialGRUPPE, da det er grupper der kan vælge delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde, som afholdes hvert andet år. SpecialFORENINGER vælger ikke delegerede og det er af historiske årsager, da ingen tænkte det ind i 60-erne. Så medlemmer uden medarbejderforening, men medlem af en specialFORENING skal også være medlem af en specialGRUPPE – og derudover skal man være medlem af en kreds.

Arbejdsgruppen Forbundets Fremtid stiller med et forslag om, at specialFORENINGER laves om til specialGRUPPER. Det har vi diskuteret meget i PF´s bestyrelse og vil fortsat gøre det indtil det kommende delegeretmøde i Kolding den 28. og 29. april.

For bestyrelsen har det været vigtigt, at PF kan bevare selvstændigheden og det skønnes i skrivende stund, at vi fortsat selv kan have vores vedtægter gældende – også omkring optagelse.

Hvis du er medlem af Freelance-Gruppen kan du deltage i deres generalforsamling og blive valgt til delegeret den 9. marts i Middelfart og hvis du er medlem af DJ:Fotograferne kan du deltage i generalforsamling den 2. marts i København – du kan se nærmere på deres hjemmesider.

Vi vil frem til delegeretmødet komme med yderligere orientering om de forskellige emner.

Kommentarer

Flemming Hansen

søn, 02/24/2019 - 21:39

Det lyder spændende.
Først vil jeg opfordre alle PFere til at overveje deltagelse i delegeretmødet, da det jo er her de vigtigste beslutninger tages, også dem der har betydning for PF.
Hvis forslaget som Lars omtaler bliver vedtaget, så bliver det en forenkling af DJs opbygning og der støtter jeg fuld ud, hvilket nok ikke er en overraskelse, da jeg jo netop på GF foreslog at PF ændrer status fra specialforening til specialgruppe. Det betyder nemlig også at PFere fremover kan vælge sine egne delegerede og ikke er nødsaget til at blive valgt gennem freelancegruppen eller DJ fotograferne.
Til sidst et spørgsmål til Lars, der jo har siddet i arbejdsgruppen. Jeg har hørt rygter om at man også kommer med et forslag om at kredsene ikke længere skal vælge delegerede - er det rigtigt?
Mvh. Flemming