Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Overenskomstforhandlingerne på DMA området i gang

Den 19. december er tæt på juleaften, men da overenskomstforhandlingerne med Danske Mediers Arbejdsgiverforening startede på netop denne dato var der ikke udsigt til store julegaver. Forhandlingerne dækker de fleste avisoverenskomster i Danmark og som forventet blev DJ´s forhandlere mødt med en fortælling om de alvorlige tilstande i medierne nu og i de kommende år.

Foto: Lars Lindskov

Lars Lindskov DMA er flyttet fra indre by til Nordhavn

Mere tilstedeværelse og mindre ferie er krav / ønsker fra DMA kombineret med afskaffelse af skalalønnen, så der ikke er lønstigninger på grund af alder, men kun på grund af kvalifikationer er ønsket fra DMA – en overvejelse er i den forbindelse er naturligvis, at gode arbejdspladser løbende sørger for, at deres medarbejdere er efteruddannet og tilpasset det forventede kommende mediearbejdsmarked, så kvalifikationerne netop udvikles igennem årerne.

DMA ønsker også en reform af efteruddannelses-bestemmelserne, ligesom bestemmelserne om flerfunktionalitet og videreudnyttelse ønskes afskaffet. DMA mener, at det bør være naturligt, at alle arbejder flerfunktionelt, og at arbejdsgiveren frit kan råde over artikler og billeder til videreudnyttelse.

DJ havde overraskende nok ikke de samme ønsker og krav.

Udover lønstigninger og pensionsberegning af den samlede løn, og ikke kun skalaløn og personlige tillæg, krævede DJ, at DMA tager et medansvar for, at der kommer ordnede, ensartede regler for freelance-arbejde, gerne via en rammeaftale, som kan suppleres med lokale aftaler. 

DJ krævede også indførelse af en fritvalgsordning, så den enkelte medarbejder kan veksle ferie til enten højere ferietillæg, pensionsindbetaling eller opsparing til orlov. 

Desuden krævede DJ efterbeskyttelse af stedfortrædere for tillidsrepræsentanter, så de ikke kan fyres umiddelbart efter, at de holder op som stedfortrædere, bedre betingelse i forbindelse med graviditet, barsel og forældreorlov, bedre balance mellem privat- og arbejdsliv i forbindelse med sygdom i familien samt et protokollat om arbejdsmiljø.

Den 19. december var et opstartsmøde, hvor parterne mødtes og fortalte om krav og forventninger til de kommende forhandlinger, som reelt starter i starten af januar og målet er en overenskomst senest den 21. februar.

DJ har det der bliver kaldt ”det store forhandlingsudvalg”, hvor en lang række repræsentanter/tillidsfolk fra de forskellige arbejdspladser er repræsenteret. Derudover er PF og FreelanceGruppen repræsenteret.

Kommentarer