Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Opdateret regler for Årets Pressefoto 2019

Årets Pressefoto havde fået nye regler og kategorier sidste år. Pressefotografforbundets bestyrelse har evalueret forandringerne, og har lavet enkelte justeringer til ÅP i år. Dem kan du læse om her.

Foto: Joachim Adrian

Joachim Adrian

Af Joachim Adrian

OPDATERET 04.01.20

Årets Pressefoto blev fornyet sidste år. Efter input fra medlemmerne søsatte bestyrelsen sidste år nye kategorier og nye regler. Den overordnede tanke bag udviklingen af et nyt ÅP var - og er - at konkurrencen og den efterfølgende  udstilling skal vise det bedste danske fotojournalistik, vi kan præstere. Og når denne bliver mere mangfoldig, må rammerne for ÅP også blive det.

De overordnede forandringer fra sidste år er der derfor ikke rørt ved. Det er blot enkelte tilpasninger, der er tale om, efter vi har evalueret ÅP fra sidste år.

Åben Klasse og Long Term

Sidste år var en af forandringerne, at der til Åben Klasse kategorien var tilføjer en Long Term kategori. Altså større projekter, der godt måtte strække sig ud over konkurrence året. Denne dobbeltkategori blev desuden udvidet fra standarden på max 8 billeder til max 15 billeder.

Det viste sig dog uhensigtsmæssigt at have to kategorier slået sammen. Dommerne havde svært ved at skelne mellem, hvad der skulle læses som Åben Klasse, og hvad der skulle læses som Long term.

Vi adskiller derfor i år de to kategorier. Så der således er en Åben Klasse kategori, som vi kender den fra de foregående år, hvor der max må indsendes 8 billeder, og hvor alle billeder skal være optaget i konkurenceåret.

Derudover er der så i år en særskilt kategori for Long Term projekter. Der må i denne kategori indesendes op til 15 billeder, og billeder optaget udenfor konkurenceåret må udgøre op til 80 procent af serien. I denne kategori udvælges der iøvrigt kun en vinder, og der er således ingen anden pris.

Reportage Danmark og Udland

I kategorierne reportage Danmark samt reportage udland er det også tilladt at indsende materiale optaget udenfor konkurenceåret (1 januar til 31 december 2019). I disse kategorier er det dog max 1/3 af en given serie, der må bestå af ældre materiale. Vi har taget denne beslutning, da årets pressefoto selvfølgelig skal være en aktuel udstilling og derfor primært bestå af aktuelle historier. Men med udgangspunkt i, at vi vil vise det bedste danske fotojournalistik, vil det være uhensigtsmæssigt at eventuelle reportager, der tilfældigvis strækker sig henover et nytår, ikke kan deltage. Derfor denne åbning, hvor 1/3 af billederne må være taget udenfor konkurrenceåret.

I alle øvrige kategorier skal billederne være optaget i konkurenceåret. Det vil ligeledes kun være billeder optaget i konkurrenceåret, der kan udtages til at blive Årets Pressefoto. Billeder taget uden for konkurenceåret må ej heller indgå i kollektionen til Årets Pressefotograf.

Samarbejdsprojekter

Derudover har vi i år også præciseret, at hvis I er flere PF-medlemmer om et stillfoto-projekt, som indsendes til kollektiv bedømmelse, så skal det fremgå tydeligt, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. En evt. præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Antal

Sidste justering er på antallet af billeder, der må indsendes. Tidligere år har der været et loft på max 25 billeder pr fotograf. I år er dette loft hævet til i alt max 35 indsendte billeder pr fotograf.

Alle øvrige forandringer fra sidste år er uberørte. Det er således stadig en ny og mere åben definition af Årets Pressefotograf, dommerne skal bedømme ud fra. Der vil ligeledes i år også blot være første og anden priser i hver kategori. Vi bibeholder derfor også, at udstillingen - udover de nominerede og præmierede billeder - kommer til at bestå af billeder, der ikke er nomineret, men som dommerne gerne vil have med. Det kan være billeder og serier, der tidligere ville have vundet en tredje pris. Men det kan også være materiale, der i dommernes bedømmelsen er faldet udenfor kategori, men som dommerne alligevel gerne vil have med. Det kan også være hensynet til kuratering og udstillings udtryk som helhed, der afgøre valget af ekstra billeder.

Fra Pressefotografforbundets bestyrelse håber vi på så stor deltagelse som muligt, da det er en væsentlig del af konkurrencens berettigelse og pondus. Derfor rigtig god fornøjelse med at vælge ud. Pøj pøj. Og vi ses i den Sorte Diamant..

Du kan læse det fulde og opdateret regelsæt her:

Kommentarer