Gå til hovedindhold
Bliv medlem

OM LIDT BLIVER HER STILLE…….

men det er langt fra forbi!

Vi nærmer os en forhåbentlig dejlig sommer med mulighed for at holde lidt ferie og for mange er det sikkert tiltrængt med mulighed for lidt afslapning, fordybelse og eftertænksomhed. Det er for mange en barsk tid i arbejdslivet. Vi har oplevet store fyringsrunder og mange på freelance-markedet har det svært, men vi oplever også masser af på gå mod og stor kreativitet og det er dejligt.

Fotojournalistuddannelsen har i år 25 års jubilæum og det fejres med udstilling og fest i København den 2. juni og det er vel næsten symbolsk, at også fejringen er forud for sin tid, da uddannelsen officielt startede den 1. september.

Uddannelsen bliver blandt mange regnet for verdens bedste uddannelse på sit felt og det er dejligt med så højt niveau. Uddannelsen har det seneste års tid haft store udfordringer, men vi håber det hårde arbejde udført af uddannelsens ledelse giver lidt ro og perspektiv for fremtiden.

Efteruddannelse har i mange været højt prioriteret i PF og i en undersøgelse for år tilbage var PF´s medlemmer dem, der var flittigst til at benytte efteruddannelse. Det har vi videreført med BOOST kurserne, som meget forståeligt er populære. Mange hundrede kolleger har de sidste år været på kurser og vi arbejder fortsat meget med at tilrettelægge relevante kurser.

Mediernesefteruddannelse.dk er også et godt sted at finde inspiration og gode kurser – og i disse turbulente tider kan det være en fordel, at se lidt bredere på udbuddet end de traditionelle kurser for fotografer, men der er nu også gode.

Hvis du har interesse i nogle af kurserne kan du løbende søge PF om helt eller delvist tilskud til kurserne. Send en mail til larslindskov@mail.dk. Derudover kan du søge midler til anden efteruddannelse fire gange om året, hvor PF´s andel af midler kommer til udbetaling – det finder du mere om på hjemmesiden under Ophavsret. I fremtiden bliver det dog sværere, da stort alle midler skal fordeles direkte til rettighedshaverne. Det betyder du gerne skulle få flere midler udbetalt direkte, men det kræver selvfølgelig, at du er ordentligt krediteret, så du får de penge du er berettiget til.

Årets Pressefoto åbnede i København i starten af marts og er nu på vej rundt i landet. Statsministeren åbnede også udstillingen i år og det gjorde han fremragende og viste stor interesse for udstillingen – det er der heldigvis også mange andre der gør rundt i landet og der er ikke nogen tvivl om, at udstillingen er meget væsentlig for vores fag og dermed får mange medlemmer glæde af udstillingen uanset om man deltager eller ej. Som altid er der mange diskussioner i PF´s bestyrelse og blandt medlemmerne om, hvad ÅP skal være og hvad der skal udstilles. Sådan har det stort set været siden 1974, hvor den første udstilling så dagens lys og sådan vil det forhåbentligt forsat være.

Faglig fredagsbar er et nyt tiltag – og helt ærligt – vi ved godt, at hvis indbyder til et medlemsmøde om bare at mødes og diskutere fagets udfordringer vil der næppe komme mange. Derfor laver vi en række arrangementer, hvor der er et tema, men der bliver ikke foredragsagtigt med paneldiskussioner…..vi mødes, snakker og tager udgangspunkt i et emne, men er ikke låst. Vi håber I bakker ideen op og første gang er den 16. juni kl. 15.30 til 18.00 i DJ´s lokaler, Gammel Strand 50, København. På dette første møde er emnet Årets Pressefoto.

DMA overenskomsterne og Medieaftalerne kom i hus hen over vinteren og foråret. Medieaftalerne hed tidligere O-aftalerne og vi håber de bliver brugt flittigt på freelancemarkedet. DJ afholdt delegeretmøde i april og som sædvanligt var der spændende emner på dagsordenen. Forskellige strategier blev vedtaget og der var forslag om, at chefer også kunne være medlemmer. Det er lempet lidt, men man kan have fyringsret og samtidigt være medlem af DJ! Der blev også vedtaget mulighed for nedsat kontingent, hvis man har lav indkomst.

Efter delegeretmøde har HB nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på hele DJ´s organisatoriske opbygning med henblik på eventuel vedtagelse i 2019. DJ´s ærespris Carsten Nielsen Prisen gik til Jens-Kristian Søgaard for hans store faglige indsats på mange områder. Søgaard har siddet i DJ´s forretningsudvalg og hovedbestyrelse, været formand for PF, leder af fotojournalistuddannelsen og rektor på DJH (nuværende DMJX) og frem for alt også primus motor i oprettelsen af fotojournalistuddannelsen.

Den traditionsrige PF Konference afholdes den 13. og 14. November på Hotel Nyborg Strand og arbejdet med programmet er naturligvis allerede i gang. Vi håber mange af jer har lyst og lejlighed for at deltage. Den 13. november kl. 10.30 afholdes PF´s ordinære generalforsamling.

Lars Lindskov

Kommentarer