Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nye regler for optagelse af freelance fotografer i DJ

Det særlige omsætningskrav for freelancefotografer bortfalder

Nye optagelsesregler i DJ

Flemming Hansen Nu bliver det nemmere at hanke op i fototasken og blive medlem af DJ.

Status i dag:

Forbundets delegeretmøde fastsætter et mindste beløb kommende medlemmer skal opfylde for at blive optaget i forbundet.

Fastansatte skal have ansættelse mindst tre måneder frem i tiden.

Freelancere skal have haft mindst 3 måneders arbejde med opfyldelse af indtægten (gennemsnit) umiddelbart før optagelse.

Mindstebeløbet skal opfyldes af alle med undtagelse af studerende og nyuddannede (indtil seks måneder efter uddannelsens afslutning).

Der er mulighed for at søge om dispensation, hvor Forretningsudvalget kan bevilge optagelse, hvis der foreligger organisationsfaglige grunde til at afvige fra mindstebeløbet.

Det fastsatte mindstebeløb udgør efter seneste delegeretmøde:

Fastansatte herunder fotografer og freelancere: 18.380 kr. pr. måned

Freelance fotografer og pressefotografer skal have en omsætning på mindst 27.570 kr. pr. måned i gennemsnit (50 % tillæg)

Det er den sidste del med omsætning i stedet for indtjening, der bortfalder så der er ens vilkår for alle og det kan have betydning for de forskellige ”ansættelsesformer” vi ser på freelancemarkedet. Nogle har måske mere end 50% udgifter og andre måske mindre – nu er det altså den konkrete indtjening der er afgørende for optagelse.

Kommentarer