Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny besætning

På PF’s bestyrelsesmøde har der i dag været fuldt fokus på, hvad der var op og ned i sagen om fordelingen af PF-ophavsretsfondsmidler.

Foto: Robert Wengler

Robert Wengler Bestyrelsen evaluerer generalforsamlingen.

Bestyrelsen har lyttet til kritikken fra medlemmerne på området, både fra folk på PF’s generalforsamling, på diverse sociale medier samt på fagbladet Journalistens debat.

Formand Lars Lindskov har i dag valgt at trække sig fra arbejdet med fordeling af PF-ophavsretsfondens midler, hvilket bestyrelsen enstemmigt har bakket op om.

Tilliden til Lars Lindskov fra bestyrelsens side er intakt, da bestyrelsen ikke har fundet grund til at mene, at der skulle være handlet i ond tro.

På et timelangt møde under bestyrelsesmødet, hvor Lars Lindskov ikke sad med ved denne diskussion, blev bestyrelsen enstemmigt enige om følgende:

1.       Vi skal have tilliden tilbage omkring OHF-arbejdet. Et udvalg bestående af 3 personer fra bestyrelsen skal fra dd. varetage arbejdet med ansøgninger og midler. Her er Lars Lindskov ikke en del af arbejdsgruppen.
2.       En 3. part skal lave en endelig redegørelse, for at få belyst, om der kan være sket yderligere fejl flere år tilbage end de belyste.
3.       Redegørelsen i dag fra Lars Lindskov har ikke været fyldestgørende, hvorfor ovenstående er sat i værk.

Der har været åbenlyse fejl, der primært handler om, at der er medlemmer, der har fået udbetalt midler før tidsfristen for ny ansøgningsmulighed var opfyldt efter PF´s interne retningslinier. 

Bestyrelsen har valgt at nedsætte et nyt PF-ophavsretsfondsudvalg bestående af Lars Horn, Martin Lehmann og Sisse Stroyer samt en suppleant, der træder ind, hvis en af de øvrige i udvalget er inhabile.


Det nye PF-ophavsretsfondsudvalg vil på bestyrelsesmødet i 9. og 10. december 2018 komme med et endeligt udkast til de fremtidige retningslinjer samt nyt ansøgningsskema, hvor det forventes, at bestyrelsen godkender den nye procedure, som skal sikre større gennemsigtighed med fordeling af midlerne i fremtiden.

Kommentarer

Martin Dam Kristensen

tor, 11/22/2018 - 20:10

Jeg begriber ikke, hvordan [indsæt selv passende bandeord] man kan have tillid til en mand, der har vurderet, at han enerådigt kunne sidde på beslutningsprocessen omkring uddeling af midler. Det er himmelråbende dumt og uprofessionelt. Selvfølgelig fører den slags til fejl og misillid.

Lars Møller

tor, 11/22/2018 - 21:41

Hvordan kan bestyrelsens tillid til Formanden være intakt når han ikke kan levere en fyldestgørende redegørelse til bestyrelsen for sin måde at udele midler på. Det er allerede dokumenteret at han ikke mener vores fælles regler gælder for ham. Hvad sker der for Jer?Det ender med at medlemmerne ikke har tillid til jer mere.

Dejligt at kollegaer, blander sig, nu mangler vi bare de posetive tiltag som vil være nødvendig for bestyrelsen at arbejde efter, kom med alle de gode iedèer.

Enig - meget uheldig formulering fra bestyrelsens side.

Flemming Hansen

tor, 11/22/2018 - 22:54

Det er fornuftigt at lave en undersøgelse, så mistanker kan af eller bekræftes. Jeg vil gerne som PFs revisor stille min arbejdskraft til rådighed i den forbindelse.
Med hensyn til Lars Lindskovs arbejde med ophavsretsfonden, så er det fint at der bliver lavet et udvalg i PF bestyrelsen der behandler ansøgninger, men betyder det så også at Lars stopper i Ophavsretsfondens bestyrelse. Der sidder han jo ikke på et PF mandat, men et DJ mandat og Lars Werge har meldt ud at DJ ikke vil blande sig.
Lars Horn sidder på PFs plads i OHF bestyrelse, hvortil han blev valgt på sidste generalforsamling, men det er også lidt problematisk, da han arrangerer kurser, der er helt afhængige af deltagerne får støtte fra netop OHF midlerne.

Johnny Frederiksen, medlem af PF.

fre, 11/23/2018 - 06:52

Kære PF-medlemmer,

Først vil jeg rigtig gerne sende en kæmpe tak til alle dem der stemte på mig til formandsvalget ved Pressefotografforbundets generalforsamling d. 8. november, også en stor tak til alle dem der støttede mig igennem valgkampen, og sidst men ikke mindst, en stor tak til dem der har sendt mig sympati erklæringer efterfølgende, og til dem der pludselig havde fundet ud af at jeg havde ret i mine anklager omkring håndtering af ophavsretsfondsmidler. Selv fra helt uventet kant er der kommet sympati og klap på skulderen. Det er alt sammen benzin på motoren til at kæmpe videre som PF-medlem.

Jeg blev ikke formand, men jeg gav det et forsøg, jeg gjorde hvad der var muligt for at gøre PF til et federe sted at være medlem. Jeg tabte, men det er den største sejr for mig, for ikke nok med at jeg fik åbnet øjnene for medlemmerne, om de urigtigheder og den enerådighed som har hersket i de sidste mange år, så har jeg også fået åbnet øjnene for resten af de bestyrelseskammerater jeg sad der med, og som stadigvæk sidder i bestyrelsen, og til sidst kunne Fagbladet Journalisten også se at der var noget et komme efter.

Hatten af for at bestyrelsen har valgt, at sætte en tredieparts undersøgelse igang omkring de faktiske forhold, med udbetalingerne af ophavsretsfondsmidler, jeg håber at det bliver et uvildigt professionelt revisionsfirma som skal lave den redegørelse, og jeg håber at de får tilgang til alt materiale og alle bilag i sagen.
Så håber jeg også at alle nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer og revisorer, inkl. mig selv skal afhøres til redegørelsen.

Det er ubegribeligt at den nuværende bestyrelse stadigvæk har tillid til formanden, for hele den tidligere bestyrelse har jo været vidende om at Lars Lindskov ikke ville informere os om: Hvem der havde søgt, hvem der havde fået, og hvem der havde fået afslag på ophavsfondsmidler. Så når bestyrelsen i denne artikel vurderer at formanden ikke har handlet i ond tro, så klinger det jo hult, for hvis ikke det er i ond tro, at tilbageholde alle informationer omkring disse bevillinger for bestyrelsen, kassereren og den demokratisk valgte repræsentant i ophavsretsfonden, hvad er det så.

Det der i øjeblikket begrænser Lars Lindskovs indrømmelser til otte tilfælde, er Fagbladet Journalistens umulige arbejdsforhold i afdækningen af sagen, for journalisten har jo kun haft mulighed for at se bilagene og dokumenterne på Dansk Journalistforbunds direktør Linda Garlovs kontor, på grund af GDPR. Og det der har været tilgængeligt, er udelukkende den begrænset liste som bestyrelsen også har haft at arbejde med, og som Flemming Hansen, Cæciliie Pedersen og jeg har fundet 27 tilfælde af uregelmæssigheder i. Et tal som journalisten på fagbladet har vurderet til 26, uden det har været muligt at diskutere det, fordi det er personfølsomme oplysninger.

Når formanden ikke kan komme med en fyldestgørende redegørelse overfor den siddende bestyrelse, og når han til fagbladet udtaler at reglerne er for rigide, og den siddende bestyrelse udtaler at de fortsat har tillid til formanden, så er det jo et troværdighedsproblem til hele den siddende bestyrelse der er ved at opstå.

Hvor mange flere uregelmæssigheder skal der til før bestyrelsen siger stop til formanden? I dag er der otte tilfælde som er indrømmet, hvor går grænsen? Ved 10, ved 12, ved 25 tilfælde?

Inden jeg vil spørge til fremtidens ophavsfondsudvalg, vil jeg lige stille endnu et spørgsmål til den siddende bestyrelse: Har i tillid til en formand der lyver på generalforsamlingens talerstol? Og et supplerende spørgsmål: Er det i “ond tro” at lyve på generalforsamlingen, for selv at blive genvalgt?

Nok om formanden, her skal den uvildige undersøgelse jo vise hvad der videre skal ske. Pilen peger fremad som de siger på Politiken, vi skal kigge ud i fremtiden, og se om ikke forholdene kan blive bedre, og PF kan samle sig om alle medlemmerne. Derfor er det jo en positiv udmelding at bestyrelsen nu har valgt at lave et ophavsretsfondsudvalg, som i fremtiden skal beslutte hvem der kan få midler og hvem der ikke kan.

Men helt ærligt, så,er det da ikke særlig god idé at Lars Horn sidder i netop det udvalg. Eller jo det er sikkert en fin idé, men så kan han da ikke fortsætte med at være underviser på det USA kursus, som udelukkende er financierer af midler fra ophavsretsfonden. Det er en underlig sammenblanding af kasketter, hvis den samme mand som tjener på at afvikle kurset, også er ham der ringer rundt til folk for at få dem til at melde sig til kurset, med løftet om at ophavsretsfonden betaler det hele, fordi det er i fare for at blive aflyst, da der er for få tilmeldte.

Jeg glæder mig meget til at se de nye fair regler for ansøgninger til ophavsretsfonden, der er jo lige nøjagtig i 2019, flere penge end nogensinde, det er pragtfuldt at alle medlemmerne kan få glæde af dem.

Jeg kan ikke helt lade være med at vende tilbage til Lars Lindskov, for han er jo slet ikke valgt til ophavsretsfonden af PF, men af delegeretmøde via posten i hovedbestyrelsen, der også gør ham til repræsentant i VISTAs bestyrelse.

Når formandens dømmekraft ifølge denne artikel har vurderet at han ikke længere skal have med ophavsfondsmidlerne at gøre, en klog beslutning iøvrigt, betyder det så også at han trækker sig for de poster i Journalistforbund?

Det bliver jo nok et af de store samtaleemner på Journalistforbundet delegeretmøde i april.

Rigtig god arbejdslyst til bestyrelsen, jeg vil med stor interesse kigge med her fra sidelinjen. Selv om Pitbull`en ikke er inde i huset længere, så kan den godt stå udenfor og gø.

Demokratiske hilsner fra
Johnny Frederiksen

Nicolai Brix

fre, 11/23/2018 - 07:14

Jeg undrer mig. Ikke fyldestgørende redegørelse = tillid . Det er den mest modsat rettede udmelding jeg længe har hørt. Der er nok ikke nogen der vil beklage det men helt sikkert nogle der vil tænke “yes”, men mit medlemskab hænger i en tynd tråd. Jeg kan ikke have tillid til den siddende bestyrtelse fremover efter denne udmelding.