Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nu kan du søge om midler hos VISDA

Der er nu åbnet for online indberetning af dine billeder, som skal bruges til fordeling af de individuelle ophavsretsmidler

Visda

Det er ikke vigtig du er fastansat eller freelancer, fotojournalist eller kommerciel fotograf - men om den værdi dine billeder udgør som grundlag i aftaler, der er indgået med en lang række danske undervisningsinstitutioner.

Hvis det er første gang du indberetter, skal du bruge lidt mere tid på også at give oplysninger om ”fortiden” - før 2018. Fremover skal der kun indberettes for det foregående år. Tidligere oplysninger vil indgå i fremtidige beregninger af rettighedsmidler.

De oplysninger du registrerer i indberetningen, danner grundlag for din evt. andel af puljen med midler, som stammer fra de aftalelicenser, VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Du skal huske at få indberettet inden 31. marts, hvis du vil have din del af ophavsretsmidlerne

Det er vigtigt at du udfylder så fyldestgørende, præcist og reelt som muligt, så VISDA bedst muligt kan beregne eventuelt vederlag.

Du kommer til indberetningen her 
https://reg.visda.dk/foto/?id=PF

Udbetaling

Udløser dine oplysninger vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA, der finder sted i juni måned. 

Har du spørgsmål til skemaet send mail til Pressefotografforbundet bestyrelsen@pressefotografforbundet.dk eller se webinaret fra sidste år, hvor Bo Tieldal fra VISDA forklarer hvordan man indberetter. 

VISDA repræsentere rettigheder til billeder, der er omfattet af ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens. Pressefotografforbundet er på vegne af rettighedshaverne sammen med 10 andre billedorganisationer i Danmark, medlem af VISDAS bestyrelse.

Kommentarer