Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Medieaftalerne godkendt

Overenskomst- og aftaleudvalget i DJ har godkendt en toårig fornyelse af Medieaftalerne, som DJ i samarbejde med HK/Privat har indgået med Kooperationen.

Medieaftalerne er tre freelanceaftaler, som dækker henholdsvis grafik/illustration, fotografi og journalistik. De fungerer på den måde, at Kooperationen som arbejdsgiverforening forhandler de tre aftaler med HK/Privat/DJ. Arbejdspladserne tiltræder aftalerne uden at der føres direkte forhandlinger med de enkelte arbejdspladser.

Alle tre aftaler er blevet forlænget med to år, således at de har udløb 31. marts 2020. 

Alle takster og timepriser er reguleret med 1,2 % pr. 1. april 2018 og 1,2 % pr. 1. april 2019.

Specifikt for den grafiske aftale gælder, at ugesatsen er blevet fjernet og der indføres et særligt tillæg for digitale illustrationer, der indeholder et merarbejde.

De tiltrædende arbejdspladser er p.t. hovedsageligt organisationers udgivelser, herunder mange fagforeninger. Medieaftalerne giver dem mulighed for at sikre, at freelancerne med tilknytning til deres arbejdspladser kan udføre deres arbejde på en af deres egne fagforeningers forhandlet aftale. Denne form for godkendelse er vigtigt for arbejdsgivere, som ønsker at opføre sig fair i markedet.

DJ har i mange år haft disse aftaler for henholdsvis pressefotograf og journalistik. Dengang hed de O-aftaler (Organisationsblads-aftaler). Sidste år indgik DJ så for første gang i samarbejde med HK/Privat også en aftale for grafik/illustration, og dette skete så for alle tre aftalers vedkommende også for første gang med Kooperationen som modpart. 

Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. På tværs af brancher og selskabsformer arbejdes der ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed. 

Fornyelsen i dette forår var således første gang, at DJ, HK/Privat og Kooperationen skulle genforhandle aftalerne.

De nye aftaler vil snart blive lagt på DJ´s hjemmeside, men indtil da kan du se den hidtidige aftale her...

Kommentarer