Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Klar, parat, ÅP2020

Tirsdag d. 1. december kl 20.00 åbner upload til dette års Årets Pressefoto. Læs her om de justeringer bestyrelsen har besluttet for årets konkurrence.

Foto: Robert Wengler

Robert Wengler

Tilmeldings link kan ses på hjemmesiden under Årets Pressefoto samt sendt ud i nyhedsbrev til medlemmerne den 1/12-2020.

Af Joachim Adrian

For tre år siden gennemgik Årets Pressefoto en fornyelsesproces. Efter en stribe medlemsmøder besluttede Pressefotografforbundets bestyrelse række ændringer. Disse ændringer danner fortsat udgangspunkt for årets konkurrence. Dog har bestyrelsen, efter dommererfaringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne, besluttet at justere på nogle af konkurrencens rammer.

Årets Kulturbillede

Kategorien årets kulturbillede udgår. Siden indførelsen har dommerne begge gange kritiseret kategorien, fordi den stak i for mange retninger, og derfor var svær at bedømme som en genre for sig. Derudover har der også i længere tid været kritik af, at konkurrencen består af lige lovlig mange priser, der i sidste ende udvander et skarpt format. På baggrund af disse argumenter er kategorien nedlagt, så der altså er en pris mindre i den samlede konkurrence.

Billeder fra kulturbegivenheder skal derfor i år indsendes under en anden passende kategori. Det kunne være reportage eller nyhed. Kunne være åben klasse. Kunne være sportsbillede. Kunne være hverdagsbillede. Kunne være portræt. I sidste ende vil det være dommernes vurdering om et billede passer i den indsendte kategori.

Årets visuelle webproduktion

I tv-web kategorierne udgår Åben Klasse og erstattes af en ren web-kategori. Kritikken fra dommerne har været, at det var for vanskeligt at sammenligne små tv-indslag med kæmpe webproduktioner. Derudover ønsker bestyrelsen også at give yderligere fokus til projekter, der udnytter hele webmediets fortælle-palette. Åben klasse tv-indslag høre derfor i år til i det korte eller lange tv-indslag. 

Den nye webkategori har følgende beskrivelse:

Årets visuelle webproduktion dækker alle webbaserede interaktive produktioner, der har det visuelle som gennemgående element. Herunder “longreads” samt andre interaktive fortællinger, der benytter fotografi, video, grafik og tekst, hvor læseren/seeren har flere indgange og evt. selv kan bestemme, i hvilken rækkefølge materialet skal ses.

Ældre materiale og optagelser kan anvendes forskellige steder i fortællingen, men produktionen skal være færdigproduceret og publiceret i konkurrenceåret.

Flere medlemmer om samme projekt.

I flere år har der været indsendt - og præmieret - projekter, hvor flere PF’er har arbejdet sammen. Det er en udviklling konkurrencen klart skal støtte op om, mener bestyrelsen. Men der har gennem tiden været lidt uklarhed omkring præmisserne for dette. 

Det gælder, at hvis flere PF-medlemmer arbejder sammen om et projekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer. 

Arbejder to eller flere PF-medlemmer sammen om et projekt skal alle indsende projektet for at være med i konkurrencen. Dvs, at det kun er de medlemmer, der hver især indsender projektet, der vil modtage en evt. præmie. Andre bidragsydere vil blot blive krediteret.

Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, samt også fotografering er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal i så fald krediteres. Men igen vil det dog kun være de PF-medlemmer, der har indsendt projektet, der kan vinde en pris. Øvrige deltager vil blot blive krediteret.

Det vil dog fortsat ikke være tilladt at indsende i et kollektivt navn. Man skal skrive alle navne og evt. medlemsnumre på materialet ved tilmeldingen. Dette er en regel bestyrelsen vil fastholde, da bestyrelsen arbejder hårdt for at sikre den enkelte fotografs ophavsret. Det vil altså være tilladt at indsende billeder med mere end en ophavsretsmand, men alle navne skal altså nævnes. 

Billeder, der har mere end en ophavsretsmand på byline, kan dog ikke indsendes i enkeltbillede kategorierne. Det kan ej heller indsendes i kategorien Årets Pressefotograf og det kan ikke blive udtaget til Årets Pressefoto.

Ældre materiale

I kategorierne Årets reportage Danmark samt Årets reportage udland kan 1/3 del af billederne være taget udenfor konkurrence året. Dette er stadig gældende, da serier henover nytår ikke bør diskvalificeres.

Ligeledes må materiale indsendt i kategorien Long term projekt have helt op 80 procent ældre materiale, da det i denne kategori bl.a. vil være mangeårige projekter, som indgår. Det er dog ikke et krav, at der skal være ældre materiale. Det vil være op til dommerne at vurdere, hvorvidt et projekt er at betegne, som et projekt over tid.

Efter uklarhed sidste år præciserer bestyrelsen i år, at der ingen krav er til det ældre materiale om, at det ikke tidligere må have været præmieret. Tidligere vinderbilleder kan altså godt indgå i et long term projekt. Det vil altså være op til dommerne at vurdere om tidligere kendt materiale får et tilstrækkeligt nyt play i et long term projekt, så det kan genpræmieres.

Ældre materiale kan naturligvis ikke blive årets pressefoto, og må heller ikke indgå i kollektionen til Årets Pressefotograf

Årets Pressefotograf

Her er der ingen ændringer, dog vil bestyrelsen gerne præciserer, at der siden fornyelsen af ÅP ikke ligger en skabelon for, hvordan en kollektion bør sammensættes. Alsidighed er derfor ikke nødvendigvis et kriterie, selvom det selvfølgelig godt kan være det. Den fotograf, der mestrer mange genrer, bedømmes på lige fod med den specialiserede fotograf, som formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt. Der er altså ikke noget krav om, at vinderkollektionen bør bestå af en bestemt variation, men det vil være dommerens suveræne vurdering, hvad de lægger til grund for at kåret en kollektion/portfolio som Årets Pressefotograf.

Held og lykke.

-------------------------------------------

Konkurrencen
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/nyhed/aarets-pressefoto-2019-de-studerende-nupper-priserne-ved-aarets

ÅP Regler & retningslinjer
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/regler-retningslinjer

ÅP kategorier
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/ap-kategorier

ÅP Rettigheder
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/ap-rettigheder

*ÅP Spørgsmål og svar
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/aap-spoergsmaal-og-svar

*ÅP Dommere
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/nyhed/dommerne-i-aarets-pressefoto-2020

ÅP Deltag
https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/deltagelse-i-aarets-pressefoto-20202021

ÅP-Quick guide 2020 (dropbox)
https://www.dropbox.com/s/1ysh7ppucbrm7v6/%C3%85P2020-%C3%85P-2020%20Praktisk%20info%3A20201130-2.pages.pdf?dl=1

Kommentarer