Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til Pressefotografforbundets Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes mandag den 23. november 2020 kl. 13:00 på Arbejder museet i København.

Dagsorden

PF´s generalforsamling

Den 23. november 2020 kl. 13.30

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København

 

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

06: Valg af  formand Lars Lindskov (genopstiller ikke)

07: Valg af bestyrelse

      På valg: Robert Wengler (genopstiller)

Joachim Adrian (genopstiller)

Angelina Owino (genopstiller)

Martin Lehmann (genopstiller ikke)

Valg af studerendes observatør

08: Valg af suppleanter

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavretsfonds bestyrelse

10: Valg af revisor og suppleant

11: Eventuelt

 

Alle deltagere på generalforsamlingen kan få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

Ændringsforslag kan sammen med beretningen ses på PF´s hjemmeside 14.dage før generalforsamlingen.

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter (ligger også på hjemmesiden)

Tilmelding kommer senere.

 

Kommentarer

Flemming Hansen

ons, 10/28/2020 - 17:18

Efter flere opfordringer og grundige overvejelser har jeg besluttet at stille op tIl PF bestyrelsen igen, efter 2 års pause.
Det er nu sikkert at PF får ny formand og jeg vil gerne være med til at sætte kursen for det fremtidige arbejde.
Mit “valgprogram i punkter er følgende:
- stor åbenhed om bestyrelsens arbejde, beslutninger og økonomi.
- prioritering af midler til efteruddannelse af medlemmerne.
- ændring af Årets pressefoto på alle niveauer i fremtiden, så det bliver mindre omkostningstungt. Herunder åbning, udstilling og katalog.
- Etablering af faglig taskforce/samarbejde med DJ, så vi hurtigt kan reagere ifm. faglige sager.
- opgør med onemanband, hvor hovedparten af “lønudgifterne” går til formandsvederlag, Som så forventes at tage det store slæb, men at man i højere grad får tabt arbejdsfortjeneste for udført arbejde, som bestyrelsen har besluttet skal laves. Dette også set i lyset af en fremtid med færre Ophavsretsmidler, hvoraf halvdelen af formandsvederlaget i dag tages fra.
- PF skal ændre status fra forening til gruppe i DJs struktur. Dels skal vi understøtte forenklingen af DJs struktur, der blev iværksat ved sidste delegeretmøde og dels skal vi sikre, at vores medlemmer har mulighed for kun, at være organiseret i en specialgruppe, som også kan blive direkte repræsenteret ved delegeretmøderne.

Med venlig hilsen
Flemming Hansen
Fotograf Herning Folkeblad