Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Indkaldelse til Pressefotografforbundets Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. november 2019 kl. 10.15 på Nyborg Strand.

Foto: Robert Wengler

Robert Wengler Generalforsamling 2017 i Pressefotografforbundet på Hotel Nyborg Strand.

Pressefotografforbundets Generalforsamling

Mandag den 18. november 2019 kl. 10.15

Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, Nyborg

 

DAGSORDEN

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

06: Valg af bestyrelse

07: Valg af suppleanter

08: Valg af revisor og suppleant

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfondsbestyrelse

10: Eventuelt

 

Tilmelding

Hvis du vil deltage i frokosten og ikke deltager i den efterfølgende PF-konference, vil vi gerne have tilmelding senest 10. november:

 

Lars Lindskov: larslindskov@mail.dk / tlf.: 40321173

eller

Birgitte Vogelius: bv@journalistforbundet.dk  DJ tlf. 33428000

 

Forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen = mandag den 28. oktober 2019. Ændringsforslag kan ses på PF´s hjemmeside 14. dage før generalforsamlingen = mandag den 4. november 2019.

 

Beretning, regnskab m.v.

Beretning, regnskab m.v. sendes til medlemmerne i et nyhedsbrev via mail.

 

Fuldmagt

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter. Blanketten finder du på PF’s hjemmeside.

Link til fuldmagt: https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/pf-fuldmagt-til-generalforsamlingen


Rejseudgifter

Deltager du i generalforsamlingen, kan du få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet. Blanket kan fås på generalforsamlingen.
 

PF-konferencen

Du kan læse om PF-konferencen på PF´s hjemmeside, hvor du også tilmelder dig konferencen!

Foto: Robert Wengler

Robert Wengler Generalforsamling 2017 i Pressefotografforbundet på Hotel Nyborg Strand.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.