Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til Pressefotografforbundets generalforsamling

Hvert år afholdes PFs generalforsamling i oktober kvartalet og i år afholder vi generalforsamling på First Hotel Grand i Odense

gf pf

Jens Panduro Generalforsamling i Pressefotografforbundet, mandag den 14. november 2022.

Dagsorden PF´s generalforsamling mandag den 20. november 2023 kl. 13.00 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense.

01: Valg af dirigent og referent
02: Bestyrelsens beretning
03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
04: Budget og kontingentfastsættelse
05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
06: Valg af bestyrelse
07: Valg af suppleanter og valg af studerendes observatør
08: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavretsfonds bestyrelse
09: Valg af revisor og suppleant
10: Eventuelt

Forslag, herunder ændring af kontingent, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis du vil deltage i frokosten kl. 12.00, vil vi gerne have tilmelding senest 7. november.

Se mere om generalforsamlingen her

Kommentarer