Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

gf 21

Nicolas Cho Meier PF Generalforsamling 2021.

Dagsorden PF´s generalforsamling mandag den 14. november 2022 kl. 13.00 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

01: Valg af dirigent og referent
02: Bestyrelsens beretning
03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
04: Budget og kontingentfastsættelse
05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
06: Valg af bestyrelse
07: Valg af suppleanter og valg af studerendes observatør
08: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavretsfonds bestyrelse
09: Valg af revisor og suppleant
10: Eventuelt

Forslag, herunder ændring af kontingent, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis du vil deltage i frokosten kl. 12.00, vil vi gerne have tilmelding senest 7. november. Giv besked til Sisse@stroyer.dk

 

Se mere om generalforsamlingen her

Kommentarer