Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvorfor må freelancerne ikke kæmpe sammen for bedre vilkår?

I en tråd på facebook rejste fotojournalist Kasper Løftgaard spørgsmålet om, hvorfor PF og DJ ikke må arbejde for kollektive aftaler for freelancere? Og hvorfor vi ikke kan bruge strejkekassen til at udfordre mediearbejdspladsernes løndumpning af freelancerne? Og hvad med EU og konkurrencelovgivningen - er der ikke ændringer på vej?

kasper løftgaard

Morten Rode Kasper Løftgaard

Vi har på baggrund af Kasper Løftgaards henvendelse taget fat i DJ, der har både det faglige og juridiske kompetencer og fået følgende opsummering fra politisk konsulent Hans Jørgen Dybbro.

Kasper Løftgaard stiller nogle virkelig gode spørgsmål. For hele dette område på arbejdsmarkedet imellem egentlige lønmodtagere og egentlige selvstændige med ansatte er voksende, og det omfatter flere og flere også af DJ’s medlemmer: Freelancere og selvstændige med én eller få arbejdsgivere, solo-selvstændige, stringere osv.

Men det er også netop i dette område, at reglerne og lovgivningen på arbejdsmarkedet støder sammen med konkurrencelovgivningen.

Konkurrencelovgivningen har som det helt overordnede formål, at der skal være en fri prisdannelse på alle markeder. Den eneste undtagelse er lønmodtagere: Her må der gerne aftales overenskomster mv., hvor der er mindstelønninger og altså ikke en helt fri prisdannelse. Det må der ikke, hvis ikke der er tale om lønmodtagere.

Problemet er så at få fastslået, hvor mange man kan putte ind under lønmodtager-begrebet. Og det er her, at man taler om ”falske selvstændige”.

Det er i princippet en selvstændig, men i virkelighedens verden er vedkommende underlagt en arbejdsgivers instruktion på linje med de ansatte i virksomheden.

De fleste arbejdsgivere ønsker, at undtagelsen for den frie prisdannelse er så lille som mulig, så de kan sikre sig arbejdskraften så billigt som muligt, uden kollektivt aftalte mindstelønninger i overenskomster. Det er også derfor, de er meget emsige, når de hører om vejledende timepriser osv.

Andre arbejdsgivere kan godt se fordelene ved at have aftalt nogle ting i en generelt gældende aftale eller overenskomst. Også for freelancere.

Og her har vi forskellen på dagbladene og fagbladene: Hos fagbladene er der en organisation, Korporationen, som gerne vil lave en aftale med DJ og andre, som gælder for freelancere. Og så er det i orden at lave sådan en aftale.

Tilbage i 2007 lavede DJ og magasinvirksomheden Aller Media også en freelanceoverenskomst, der i udgangspunktet var tænkt til at skulle dække alle freelancere. Men i 2010 fastslog en voldgift, at overenskomsten kun kunne dække egentlige lønmodtager-freelancere, som var en brøkdel af de oprindeligt omfattede. Og begrundelsen var først og fremmest hensynet til konkurrencelovgivningen.

Når det drejer sig om konkurrencelovgivningen, så er der meget stor forskel på, hvordan den nuværende lovgivning er, og hvordan DJ godt kunne tænke sig, at den var.

Uanset vores ønsker til den fremtidige lovgivning, så skal vi naturligvis overholde den nuværende lovgivning. For hvis man bliver taget i at overtræde loven, kan det koste kassen i bod og bøder.

I den forbindelse vil jeg ikke udtale mig om størrelsen på DJ’s strejkekasse. Men jeg synes under ingen omstændigheder, at den skal gå til at betale bøder til Konkurrencestyrelsen eller andre.

Så vil jeg hellere arbejde hårdere for at ændre konkurrencelovgivningen lige netop på dette punkt. Konkurrenceloven er glimrende, når den hindrer store grupper af virksomheder og egentlige monopoler i at sætte alt for høje priser på varerne. Men det er absurd, at den samme lovgivning forhindrer fagforeninger og en masse freelancere i at snakke sammen og forsøge at forhandle nogle rimelige, generelle aftaler på linje med det, vi kan gøre for egentlige lønmodtagere.

Der er omsider udsigt til, at der kan ske nogle forbedringer på dette område. EU-kommissionen har for nyligt meddelt, at det bør sikres, at konkurrencelovgivningen ikke står i vejen for at forbedre arbejdsvilkårene for freelancere og solo-selvstændige gennem kollektive aftaler. I EU-kommissionens forslag opererer man også med en ret til kollektive kampskridt i forbindelse med forhandlinger om kollektive aftaler.

I EU rider man ikke samme dag som man sadler. Men det er et meget positivt initiativ, og hvis vi overvinder al den modstand, som det vil møde, så kan det fremover blive nemmere at lave rimelige aftaler på vegne af de mange freelancere og solo-selvstændige.

Hvis ikke du har læst Kaspers opslag, kan du finde det herunder.


I PFs bestyrelse følger vi med i udvikling i EU og vil sammen med DJ fortsat kigge på sagen.

Bestyrelsen opfordrer til, at man bør holde et fornuftigt prisniveau og anbefaler ikke, at man indgår aftaler, hvor prisen er dumpet. Vi henviser til medieaftalerne som input til arbejdsvilkår i forbindelse med leveringsaftaler, arkivsalg videreudnyttelse samt eventuel prisgivning.

Kommentarer

Kasper Løftgaard

tir, 03/09/2021 - 17:01

Først og fremmest er det jo herligt med et svar, og herligt at PF's bestyrelse tager det alvorligt, og så hurtigt får diskuteret det, og henvendt sig til DJ. Det kan man jo ikke andet end være glad for.

Men ift. DJ, så synes jeg stadig der er nogle ret åbenlyse opfølgende spørgsmål til deres svar.

1: Hvorfor bliver der ikke lagt mere pres på politikere og arbejdsgivere, både med dialog, men også med kampagner og artikler? Det er helt åbenlyst, at vores branche bugner af folk, der arbejder for helt horrible lønninger, og det bliver kun værre. Men arbejdsgiverne løndumper blot mere og mere for at spare penge, og ingen betvivler deres moral og, ja, samfundssind, mens de gør det. Det er pinligt at EU lader til at arbejde hurtigere end DJ.

2: Souschef i Konkurrencestyrelsen har af flere omgange udtalt sig til Journalisten, og argumenteret for, at Konkurrencestyrelsen allerede NU arbejder med begrebet "falske selvstændige".

https://journalisten.dk/konkurrencestyrelsen-freelanceomradet-er-en-gra…
https://journalisten.dk/arbejdsgivere-beskylder-dj-for-karteldannelse/

Hvordan kan det lade sig gøre, at vi ikke har fået en uddybning på dette siden han sagde det i 2017, så vi kan sørge for, at alle os der er at betragte som "falske selvstændige", kan gå sammen og forhandle med medierne uden at blive smidt i retten? Som jeg læser hans udtalelser, så lægger han jo nærmest op til, at Danske Arbejdsgivere ville tabe en sag i Konkurrencestyrelsen?

3: Hvorfor skal penge fra strejkekassen (eller hvor man nu end skal finde penge til den her slags sager) ikke gå til at afprøve sager ved Konkurrencestyrelsen? Der er allerede vundet en sag i Irland, og som nævnt tidligere virker Konkurrencestyrelsen til allerede at være med på at selv selvstændige med cvr-nummer, ikke nødvendigvis er ægte selvstændige, og derfor ikke kan dømmes for karteldannelse?

Jeg har fået samme, omend kortere, svar fra DJ tidligere, og personligt synes jeg, det er håbløst passivt. Og det leder alt sammen tankerne tilbage på, at jeg er medlem af en fagforening, der ikke er villig til at kæmpe for mit levebrød, medmindre jeg er fastansat på et dagblad.

Niels Åge Skovbo

tir, 03/09/2021 - 18:00

Hej Mikkel,
Tak for et rigtig godt svar og herligt, at der via EU, måske (?) i fremtiden kan arbejdes for nogle kollektive aftaler.

Jeg tænker også det bliver nødvendigt, al den stund, at et medlemsskab af en fagforening, som DJ/PF jo primært handler om, at man sikrer sig nogle rimelige arbejds- og lønvilkår, noget der siden Aller afgørelsen faktisk ikke har eksisteret.

Alt godt

Niels Åge Skovbo

Niels Riis Ebbesen

ons, 03/10/2021 - 20:55

Freelancere er selvstændige erhvervsdrivende, som er momsregistrerede og har et SE-nummer, og hvis de går sammen om, at aftale fælles leveringsbetingelser og prispolitik, så er det en ulovlig karteldannelse.