Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Generalforsamling 2020 - Dagsorden

PF-logo

PF

Dagsorden PF´s generalforsamling Den 23. november 2020 kl. 13.00

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

06: Valg af formand Lars Lindskov (genopstiller ikke)

07: Valg af bestyrelse:

  • På valg:
  • Robert Wengler (genopstiller)
  • Joachim Adrian (genopstiller)
  • Angelina Owino (genopstiller)
  • Martin Lehmann (genopstiller ikke)

Valg af studerendes observatør


08: Valg af suppleanter

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavretsfonds bestyrelse

10: Valg af revisor og suppleant

11: Eventuelt

Mødet afvikles digitalt – tilmelding nødvendig på link udsendt til medlemmerne

Kommentarer