Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fortid og fremtid til diskussion

ÅP, BOOST, økonomi, praktikanter, hjemmeside, presseetik, etc. Listen var lang og emnerne mange, da bestyrelsen søndag samledes i Nyborg til to dages seminar for at evaluere det foregående års arbejde samt planlægge PF fremadrettet.

pf

Sisse Stroyer

Boost står altid på dagsordenen når vi mødes, for i bestyrelsen er det vigtigt at vi kan tilbyde et bredt valg af efteruddannelse til vores medlemmer. Vi vil gerne opfordre jer medlemmer til, at skrive til os hvis I har ønsker til, hvad der bliver udbudt som kursus, eller hvis I selv sidder på en viden I gerne vil dele ud af til andre ved evt. at undervise på et af kurserne.

Traditioner og nytænkning
En af de større ting der blev evalueret var Årets Pressefoto 2015. Ud fra den feedback bestyrelsen har modtaget fra medlemmerne, både mundtligt og skriftligt, blev der diskuteret hvor arrangementet eventuelt kan folde sig mere ud, og hvor der er traditioner der skal holdes i hævd. Det er en balancegang, men alle er vi enige om, at Årets Pressefoto er helt unikt pga. den store opbakning arrangementet får fra medlemmerne, der hvert år er med til at gøre ikke bare udstillingen men også åbningsdagen til noget helt særligt. Herfra vil vi gerne sige: Tak for det.

Næste PF konference vil finde sted 13-14 november 2017 og afholdes samme sted som sidst: Hotel Nyborg Strand. Vi er gået i gang med arbejde med indholdet til konferencen, og er også her, meget interesserede i hvad I medlemmer har af ønsker.

I løbet af året vil hjemmesiden overgår til et nyt system, og også her er vi ved at nytænke vores arbejde. Hjemmesiden skal afspejle medlemmernes hverdag mere, og det har vi tænkt os at sætte fokus på, ved at invitere hjem i stuerne igennem de sociale medier med et nyt takeovertiltag på instagram, hvor medlemmer får mulighed for at vise billeder fra deres dagligdag.

pf

Sisse Stroyer

“Kan vi få lidt ro?”
Næstformand Flemming Hansen var kommet på en ikke altid let opgave med at være dirigent på seminaret. Det er kun rigtigt at sige, at vi i bestyrelsen ikke altid er helt enige og at debatten nogle gange går højt, dog falder der oftest en enighed sidst på dagen, hvilket også var tilfældet i Nyborg.
Dagene blev afsluttet med, at bestyrelsen udarbejdede underudvalg, der har til mål at fokusere på et enkelt emne. Hvert underudvalg har en tovholder, der har til opgave at samle trådene, og orientere bestyrelsen på næste møde om udviklingen indenfor emnet. Det er vigtigt at vi I bestyrelsen kommer ordentligt omkring alle aspekter og emner i arbejdet, og de nye underudvalg skal være med til bedre at organisere det brede område bestyrelsen dækker.


bestyrelsen@pressefotografforbundet.dk
http://pressefotografforbundet.dk/Om-os/Bestyrelsen/

Kommentarer