Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formandsskifte med en tåre i øjet

UPDATERET: Følelserne var fremme, da Pressefotografforbundet på sin årlige generalforsaming mandag skiftede formand.

Foto: Morten Rode

Morten Rode For første gang i Pressefotografforbundets historie måtte generalforsamlingen online hvilket betød af medlemmerne ikke kunne være med i salen med med online hjemmefra. Her er det den afgående formand Lars Lindskov der fremfører beretningen.

UPDATERET MED BILLEDER I BUNDEN AF ARTIKLEN: 

København: Hvis graden af fagligt engagement kan måles på antallet af deltagere til en generalforsamling, er Pressefotografforbundets medlemmer godt kørende i disse år. Selv en coronapandemi kunne ikke afholde små 150 medlemmer fra at deltage i dette års generalforsamling, som på mange måder var ud over det sædvanlige. Her skulle medlemmerne tage afsked med deres formand gennem 22 år, Lars Lindskov.
Han havde allerede for to år siden i forbindelse med formandsvalget i 2018 erklæret, at dette ville være hans sidste periode i spidsen for det 108 år gamle forbund.
Den gang blev næstformand Sisse Stroyer kørt i stilling som den næste formand, men det var ikke en given sag, og hun skulle først gennem et kampvalg med pressefotograf Jens Nørgaard-Larsen om posten.
På forhånd havde flere medlemmer løftet pegefingeren i forhold til om generalforsamlingen overhovedet kunne gennemføres lovligt, da bestyrelsen havde valgt at gennemføre en generalforsamling online og uden mulighed for at stemme med fuldmagter, som ellers er tradition i forbundet.
 
Protest over manglende fuldmagter.
 
Generalforsamlingens dirigent Hans Jørgen Dybro konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
- Bestyrelsen har på grund af situationen valgt at gennemføre generalforsamlingen online og fravalgt afstemning ved fuldmagter, begrundet i, at den valgte løsning til generalforsamlingen ikke kan håndtere fuldmagter.
Som dirigent har jeg set det tekniske setup igennem og mener, at det er forsvarligt at gennemføre på denne måde og acceptabelt at se bort fra fuldmagter, da der ved et onlinemøde alt andet lige er mulighed for, at flere kan deltage.
 
Claus Sjødin tog i den forbindelse ordet til forretningsordenen, og protesterede over at der ikke kunne bruges fuldmagter, som han mente tilsidesætter PF's vedtægter. Han blev bakket op af Søren Steffen.
 
Dirigenten bad om at de blev ført til protokols og gik derefter videre med at gennemføre generalforsamlingen, som startede med at mindes de medlemmer, forbundet havde mistet siden sidste generalforsamling: Birte Palle Jørgensen, Ole Bruno Henriksen Buntzen, Alex Aziz Ladime, Michael Mansfeldt Jørgensen og Peter Mark.
 
Herefter gik bestyrelsesmedlem Angelina Owino på talerstolen for at præsentere PhotoFinder, det salgs-system, hun har stået i spidsen for at udvikle. webshop samling af værktøjer, søgefunktion til freelance-PF'ere, udstillingsportal, 'Linkedin for fotografer'. Oplægget modtog store klapsalver fra den virtuelle forsamling.
 
Et øv-år
 
Link til beretningen https://journalistforbundet.dk/pressefotografforbundet/nyhed/skriftlig-beretning-2020
 
I sin og bestyrelsens beretning betegnede den afgåede formand Lars Lindskov det forløbne år som et endnu et øv-år med nedskæringer både hos fastansatte og freelancere.
- Vores fag er vant til at stå i forreste række og beskrive virkeligheden, men det bliver som alle bekendt stadigt sværere. I den mest visuelle tid nogensinde bliver stadigt flere fotografer fyret, og medierne bruger i stedet de stadigt mindre økonomiske midler til lyd. Podcast er det nye sort i mediebranchen, og snart får vi mange flere alvorlige fyringsrunder blandt journalister i de etablerede medier, som stadig ikke forstår, at mediebrugerne forlader dem, sagde Lars Lindskov.
 
Selvom Corona vendte op og ned på medlemmernes hverdag, var der ros til Heidi Lundsgaard, som i krisen så muligheden for at bruge PF og fotojournalistikken til at fortælle om danskerne og krisen.
- Mange gode kolleger tog imod udfordringen – andre gjorde ikke. Nogle var kritiske på en lidt nedladende måde – det er ærgerligt! Nogle medier blev faktisk interesseret i fotografierne og vi formidlede kontakten, så fotograferne kunne afsætte deres billeder, lød det fra den afgående formand.
 
Lars Lindskov takkede på bestyrelsen vegne kollegerne i DJ, DJ-Fotograferne og Freelance Gruppen samt en række medarbejdere i DJ. Herunder fremhævede han især Birgitte Vogelius, som i mange år har været en fantastisk hjælp for PF. Men på grund af interne ændringer i DJ har hun fået nye opgaver:
- Vi kan jo ikke blande os i, hvordan personalet ledes, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en dybt rystet bestyrelse der fik meldingen.
- Birgitte kender mange af medlemmerne og er helt sikkert meget savnet, fastslog han.
 
Hans Otto kritiserede via videolink, at ÅP ikke er blevet vist i Danmarks næststørste by.
- Det er for ringe, sagde han og opfordrede til at bestyrelsen tager sig sammen og får udstillingen til Aarhus.
Lars Lindskov delte Hans Ottos ærgelse, men forsikrede, at den næste år vil komme til Aarhus.
 
Herefter blev beretningen godkendt uden yderligere kommentarer eller spørgsmål fra generalforsamlingen.
 
Hans Otto påpegede i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet, at det var svært at læse detaljerne i tallene og opfordrede til at man gjorde det bedre næste gang.
 
Thomas Arnbo spurgte til, hvordan man var nået frem til ÅP's andel af formandens løn. Lars Lindskov forklarede, at det var et overslag og at vurderingen var holdbar.
 
Også regnskabet og næste års budget blev godkendt.
 
Millioner i ophavsretsmidler
Bestyrelsesmedlem Lars Horn fremlagde regnskabet for ophavsretsmidlerne.
- Flere og flere penge går nu direkte til rettighedshaverne - langt færre midler til fælles formål i fremtiden, forklarede han.
- I år har vi har brugt 2,7 mio brugt til Photofinder, ÅP, PF-konferencen, Boost-kurser, Tal til øjet med mere.
- 1,4 mio kr. er bevilget til kurser og selvkomponeret efteruddannelse. Heraf er næsten 400.000 endnu ikke hævet, sagde han.
 
Medlemsforslag faldt
To forslag fra hhv bestyrelse og medlemmer blev debatteret på generalforsamlingen.
Først bestyrelsens forslag om at ændre §9, som skulle sikre, at PF's bestyrelse stadig har indflydelse på optagelse af nye medlemmer, når forbundet på et tidspunkt overgår til at være en forening. Ændringen blev vedtaget med stort flertal, og skal nu godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
 
Claus Sjödin spurgte i den forbindelse til, om man stadig er garanteret optagelse i PF, hvis man har et af fagets uddannelser. Til dette svarede Lars Lindskov 'ja'.
 
Søren Madsens forslag om at begrænse formandsperioden blev udvidet med et ændringsforslag fra Katinka Klinge, så det lød på, at formanden højst kunne sidde i tre sammenhængende perioder. Forslaget til vedtægtsændringen faldt, fordi det ikke opnåede det krævede flertal på 2/3 af stemmerne.
 
Formandsvalg med omkamp
To medlemmer, bestyrelsessuppleant Jens Nørgaard Larsen og næstformand Sisse Stroyer, havde på forhånd meldt sig som kandidater til at afløse Lars Lindskov som formand for PF. Efter en kort præsentation skred dirigenten til afstemning, men det skabte store protester på generalforsamlingen, der forlangte en mulighed for at stille spørgsmål til formandskandidaterne. Afstemningen blev herefter trukket tilbage, og medlemmerne fik mulighed for at udspørge kandidaterne.
 
Efter en ny afstemning vandt Sisse Stroyer med 94 stemmer over Jens Nørgaard Larsen, som fik 38. 12 stemte blankt.
Sisse Stroyer takkede for valget og kneb en tåre undervejs:
- Tusind tak for opbakningen og tilliden. Jeg er mega rørt over valget og over at være den første kvinde på posten, sagde hun.
 
Syv medlemmer stillede op til bestyrelsen. Her skulle der vælges fem nye medlemmer. Fire af dem for to år, en af dem for ét år. Sidstnævnte som afløser for Sisse Stroyer, der ikke var på valg.
Valgt blev: Robert Wengler, Cæciliie Pedersen, Joachim Adrian, Flemming Hansen og Angelina Owino (for ét år), mens Claus Bjørn Larsen og Jens Nørgaard Larsen ikke opnåede valgt
 
Som suppleanter blev Claus Bjørn Larsen, Nils Meilvang og Michael Bager valgt, mens Jens Nørgaard Larsen ikke opnåede genvalg.
 
Lars Horn blev genvalgt som repræsentant i Ophavsretsfondens bestyrelse
 
Søren Schnoor blev valgt til ny revisor efter Flemming Hansen, mens Mogens Laier genvalgtes som revisorsuppleant.
 

Farvel til formand
Punktet Eventuelt blev en lang, stående applaus til den afgående formand Lars Lindskov, som fra nær og fjern blev takket for sin store indsats gennem 22 år. Hans indsats for at skaffe ophavsretsmidler blev fremhævet.
- Vi har regnet ud, at du har skaffet 70 mio. kroner til medlemmerne gennem ophavsretsmidler, pointerede Sisse Stroyer fra talerstolen til en rørt Lars Lindskov.
Han blev også anerkendt for at være en af hovedkræfterne bag dansk fotojournalistiks store internationale succes i de seneste årtier.
Lars Lindskov glædede sig over, at forbundet efter 108 år nu har fået en kvindelig formand.
- Jeg er glad for at du har modet og viljen til at tage den tørn, sagde han henvendt til Sisse Stroyer.
Ikke alle år som formand havde været i medvind, kunne han fortælle:
- Meget er gået med at begrænse skaderne, og jeg har fået mange tæsk gennem mange år, lød det bedømmelsen fra den 62-årige nu forhenværende formand, der beskrev dele af de seneste års faglige arbejde som beskidt og med en dårlig stemning. Han håbede at medlemmerne vil bakke op om den nye formand, og glædede sig til at skulle på kursus.
- Det er et dronekursus, så jeg glæder mig til at se det hele lidt fra oven, sluttede han.

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

 • Morten Rode

Kommentarer