Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formands kandidat Sisse Stroyer: Ro på !

Pressefotografforbundet skal vælge formand på generalforsamlingen den 23. november 2020. Her er hendes indlæg som formands kandidat.

Sisse Stroyer

Mikkel Berg Pedersen

Ro på!

Det er ingen hemmelighed, at der i noget tid har hængt en vis tristesse over vores fag. Gode kollegaer bliver fyret og erstattes af journalister med et mobilkamera. Mediebranchen bløder, oplagstallene går den forkerte vej og priserne for ordentligt håndværkhar sjældent været værre. Solidariteten halter også og i krisetider hvor man burde rykke sammen er mange rykket væk fra fællesskabet. Enten fordi der ikke er flere kræfter eller fordi man er gået på kompromis og har indgået dårlige aftaler for at sikre huslejen. Kampvalget om formandsposten i Pressefotografforbundet i 2018 var heller ikke kønt. Det tog hårdt vores fine forbund og sled på ellers stærke bånd mellem gode venner og kolleger.

I Japan har man filosofien og kunstformen Kintsugi. Jeg skal spare jer for den lange forklaring, men i al enkelthed handler det om at klinke skår med guld. At fremhæve det uperfekte, sprækkerne og skårene som en del af det samlede udtryk fremfor at gemme dem væk og male dem over.

Sådan skal det også være hos Pressefotografforbundet. Vi kommer ikke udenom de hårde perioder, men lad os huske dem og lære noget af dem og gøre det til en del af en større fortælling- ikke hele fortællingen.

Så hvad så nu- hvordan kommer vi videre?

Der er områder der trænger til et eftersyn og områder der fungerer rigtig godt. Her er et par områder jeg sammen med bestyrelsen vil bruge noget af krudtet på:

Løn og arbejdsvilkår:

Vi kæmper og skal forsat kæmpe for ordentlige forhold og ordentlig betaling både for fastansatte og freelancere. Særligt skal vi gøre en ekstra indsats for at presse på for bedre hjælp og vilkår for freelancere. Det ligger mig meget på sinde at kaste mig benhårdt ind i den kamp, styrke samarbejder indadtil og udadtil i Gl. Strand samt at kigge på de nye muligheder og ideer der sædvanligvis opstår i krisetider.

Årets pressefoto:

Årets Pressefoto er et vigtigt udstillingsvindue til de mange, der interesserer sig for sublimt fotografi og visuelle historiefortællinger fra den virkelige verden. ÅP viser den styrke og kvalitet vi fotografer har. Det skal vi fortsat værne om. De midler der pt gør ÅP muligt i den nuværende form bliver mindre. Det venter derfor bestyrelsen en stor opgave med at tænke nye tanker om alt fra katalog til udstillingsform og samarbejde med eksterne partnere.

Kommunikation:

Indsatsen omkring kommunikation fra bestyrelsen og til medlemmerne skal styrkes og frekvensen sættes op både på hjemmesiden, i nyhedsbrevene samt på sociale medier. Specielt omkring de tunge sager der ind imellem rammer os er det ekstra vigtigt, at alle føler sig ordentlig informeret så vi undgår misforståelser og manglende overblik.

Praktikanter:

Vi skal passe godt på vores praktikanter og vi skal hjælpe med at sikre, at de steder der tilbyder praktikpladserne er deres ansvar bevidst. Vi skal sidde med allerede når DJ´s praktikudvalg godkender praktiksteder og vi skal have et skarpt øje på, at der er den nødvendige uddannelse, vejledning og hjælp at læne sig op ad praktiktiden ud. Det er desværre ikke en selvfølge.

Boost og efteruddannelse:

Når visuelle kræfter efterspørges i diverse jobannoncer landet over bør det være fotojournalister der nikker ja tak til stillingerne. Den traditionelle jobbeskrivelse af en pressefotograf er for længst erstattet af en VJ- stillfotograf- SoMe-drone-redigerings profil. Det kan synes næsten utopisk at tro, at man kan favne SÅ bredt, men ikke desto mindre er det ofte hvad der efterspørges. Pressefotografforbundets efteruddannelsestilbud Boost kan være en god håndsrækning når man vil tilegne sig ny viden. Enten på et kendt eller ukendt område af faget. Boost vil være noget vi også kommer til at satse på i fremtiden. Vi har simpelthen ikke tid til at lade være!

Medlemsmøder:

Medlemmer og bestyrelse skal se mere til hinanden og vi skal have dialoger om stort og småt. Der har, med fuld berettigelse, været brummet lidt i hjørnerne om, at medlemmerne ikke ser bestyrelsen så ofte som de kunne ønske. Faktisk tror jeg at bestyrelsen er enige. Fællesskabet og samværet skal styrkes og dyrkes igen. Om det er de mere uformelle møder, foredrag, udstillinger eller fagligt tunge emner vi mødes om vil tiden vise. Men ses- det skal vi! Jeg vil gøre mit til at sætte forskellige initiativer i gang der kan styrke vores fotografiske fællesskab.

Der vil være rigtig mange ting ud over ovennævnte der hen over året vil fylde. Når jeg alligevel fremhæver de fem er det fordi de på hvert deres felt er hammervigtige for en god fremtid i faget.  

Vi skal ganske enkelt have glæden og stoltheden til faget og vores arbejde tilbage. Det er ikke en formand eller bestyrelsen alene der kan løfte den opgave, men vi kan sætte rammerne for dialog og være vandbærere i forhold til at kæmpe for sagen- sammen.

Jeg har meldt mig som formandskandidat fordi jeg tror på, at jeg sammen med jer kan løfte opgaven. Af natur er jeg energisk og diplomatisk og med den kombination håber jeg, at vi kan få lidt ro på de sidste års turbolæns samt sætte gang i gode nye initiativer.

Kommentarer

Kasper Løftgaard

fre, 09/04/2020 - 15:37

Det gør mig glad at du stiller op, og du så præcist beskriver hvad jeg også tror vores forbund har brug for.

Hvis jeg må tilføje en enkelt ting mere, så må det være langt mere, og langt bedre kommunikation fra forbundet og ud til os medlemmer. Vi interesserer os for hvad der foregår, og vi kommer meget let til at tro, at der ikke sker en skid, hvis vi ikke får noget at vide.

Jeg er enig med Kasper! Det kunne være så fint med et større indblik i, hvad der rent faktisk foregår i kulissen - vi ved jo I laver meget! Det er selvfølgeligt ikke alle informationer, der kan kommer ud, men det ville være fedt at vide, at den og den i dag har siddet i forhandlinger ellers dets ligende. Og meget gerne på sociale medier, nyheder på mail og hjemmeside, når nok desværre ikke så bredt ud længere :)

Lars Møller

man, 09/14/2020 - 19:04

Jeg har lige et enkelt spørgsmål vedr. formandsposten i PF: Modtager PF formanden penge for sit arbejde og i givet fald hvor meget? Håber der er en fra bestyrelsen der vil besvare det. Mvh Lars Møller