Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Et formandsvalg er på vej

Pressefotografforbundets formand Lars lindskov har idag officielt på PF’s bestyrelsesmøde meddelt sin afgang til november. To nuværende bestyrelsesmedlemmer meldte i den forbindelse ud, at de stiller op til posten.

Foto: Mikkel Berg

Foto: Mikkel Berg

Af Joachim Adrian

Hvert andet år til generalforsamlingen er Pressefotografforbundets formand på valg. De seneste 22 år har Lars Lindskov siddet på formandsposten. 

Til den kommende generalforsamlingen 23. november 2020 har Lars Lindskov på forhånd meddelt, at han ikke genopstiller. Det kom i dag frem på bestyrelsesmødet, at både PF's nuværende næstformand Sisse Stroyer samt bestyrelsessuppleant Jens Nørgaard Larsen stiller op til formandsposten. Til generalforsamlingen i november er der således på nuværende tidspunkt to kandidater, der har offentliggjort deres kandidatur.

Alle medlemmer af Pressefotografforbundet kan opstille til formandsposten, og det er således stadig helt åbent, om flere medlemmer ønsker at kaste sig ind i valget. Det kræves ikke, at man på forhånd meddeler sit kandidatur. Det endelige antal kandidater vil først tegne sig på selve generalforsamlingen, men bestyrelsen hilser eventuelle kandidater velkomne til at melde deres kandidatur på forhånd.

Den samlede bestyrelse ønsker et godt og demokratisk valg med gensidig respekt, så vi de næste par måneder kan få gode diskussioner om visionerne for vores fag og forbund.

Vi vil derfor opfordre til at deltage i debatten, og eventuelle øvrige formandskandidater er velkomne til at sende os debatindlæg, som vi vil kunne lægge op på hjemmesiden.

Sisse Stroyer samt Jens Nørgaard Larsen vil i løbet af denne uge selv formulerer og uddybe deres visioner for formandsposten og disse indlæg vil være at finde på hjemmesiden.

Efter formandsvalget på generelforsamlingen vil der være valg til de øvrige bestyrelsesposter. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. På samme vis som til formandsposten kan alle medlemmer opstille til bestyrelsen og til suppleantposterne, og der kræves her heller ikke nogen forhåndsopstilling.

Generelforsamlingen vil finde sted d. 23. november i København. Tilmelding er ikke nødvendig, dog kræves der tilmelding såfremt man ønsker frokost. Tilmelding vil blive meldt ud senere. Der vil inden generelforsamlingen desuden også være en præsentation af PF’s nye salgsportal for fotografi.

Der er således en ny tid på vej, og vi ser i bestyrelsen frem til gode debatter og visioner om fremtiden.

Vi ses på generelforsamlingen.

Kommentarer