Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Debat om Årets Pressefoto

Updateret: Bestyrelsesmedlem af Pressefotografforbundet Sisse Stroyer indledte konference om Årets Pressefoto, på Arbejdermuseet i København, med at fortælle om bevæg grundene for de nye regler og kategorier i det kommende Årets Pressefoto konkurrence.

Foto: Morten Rode

Morten Rode Debatten om Årets Pressefoto foto er igang. Første emne der bliver diskuteret, er antallet af billeder man må indsende i konkurrencen.

Bestyrelsesmedlem af Pressefotografforbundet Sisse Stroyer indledte konference om Årets Pressefoto med at fortælle om bevæg grundene for de nye regler og kategorier i det kommende Årets Pressefoto konkurrence.

Herefter tog de to andre paneldeltagere Nicolai Brix og Peter Hove og fortalte om det at være dommer i Årets Pressefoto.

Derefter blev debatten givet fri til de godt 25 fremmødte medlemmer.
Første spørgsmål kom fra Jachob Erhban, da han stiller sig uforstående over antallet af billeder, deltagerene i Årets Pressefoto kan indsende.
 
Han mener at antallet af billeder man kan indsende er for lavt - specielt hvis man er en meget produktiv fotograf, med meget på hjerte. I salen opstod debat om, hvor stor mængden af indsendte billeder så skulle være. En foreslog at man evt. kunne justere antallet til 35, hvis det gav bedre mening.
 
Bestyrelsen valgte at tage debatten om antallet af billeder til sig. ”Det er klart at vi skal overveje antallet af billeder” siger Sisse Stroyer.
 
## Long tern projekter i Åben Klasse
 
Som noget nyt er Long Term projekter blevet inkluderet i kategorien Åben Klasse.
Det medførte lidt undren fra salen. Problematikken gik på om ikke det vil skævvride chancen for at vinde i denne kategori, hvis et enkelt billede skulle konkurrere mod et stort gennemarbejdet projekt.
 
Fra Bestyrelsen blev det svaret at ”Long Term” hører til i åben klasse.  Desuden er der blevet lukket for at dommerne kan flytte billeder fra andre kategorier til Åben Klasse.
 
Yderligere blev det tilføjet af Flemming Hansen fra bestyrelsen -  ”Mængden af long termprojekter er ikke stor nok til at have sin egen kategori”.
 
## Udstillingsstedernes mulighed for at udstille video
 
I forlængelse af diskussionen om Åben Klasse blev det nævnt at udstillingsstederne ofte ikke kan udstille video og multimedieproduktioner.
 
Nikolai Brix mener at vi skal lære udstillingsstederne at udstille på nye måder. Mens Flemming Hansen fra bestyrelsen tvivler på, at udstillingsstederne har mulighed eller udstyr til at vise multimedieproduktioner.
 
Nikolai Brix pointerer at det er vigtigt at videoproduktionerne skal prioriteres på samme niveau som stillbillederne. Han mener at PF evt. skal facilitere muligheden for udstillingsstederne.
Flere fra salen er enige i at videoerne ikke kun skulle vises online. Desuden er det et stort tab for udstillingen, hvis videoproduktionerne ikke vises som en del af den samlede udstilling.
Der blev spurgt fra salen om muligheden for at bruge ophavsretsmidler til evt. at købe udstyr til at vise produktionerne på. Til det svarede Lars Lindskov, at det desværre ikke var muligt, da ophavsretsmidlerne er øremærket til andre formål.
 
Der blev fra salen gjort opmærksom på at udstillingen til  Årets Pressefoto skal prioriteres.
Formanden påpeger at PF har udviklet på udstillingen, og at Den Sorte Diamant er meget glade for udstillingen. Den er meget populær bland de besøgende gæster.

Foto: Morten Rode

Morten Rode Debatten om Årets Pressefoto foto er igang. Første emne der bliver diskuteret, er antallet af billeder man må indsende i konkurrencen.
- Jacob Erhban mener at antallet af billeder man må indsende er for lille.

Foto: Morten Rode

Morten Rode Årets generalforsamling i Pressefotografforbundet startes med en debat om Årets Pressefoto.

Kommentarer

Sean B

tor, 11/08/2018 - 12:14

Jeg har set mange fotoudstillinger og altid set World Press udstillingen hvert år. Men det er blever gentagelser og forudsigeligt det hele!!??