Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Corona og hjælpepakker opdateres

Der er stor fokus på de forskellige hjælpepakker og de bliver som bekendt løbende tilrettet – og forlænget.

Foto: Robert Wengler

Robert Wengler

Du kan løbende følge med på DJ´s specielside om Corona:

https://journalistforbundet.dk/coronavirus-covid-19

Kombinatører med både A- og B-indkomst.

En meget væsentlig forbedring, der er sket med aftalen den 18. april er, at kompensationsordningen nu også kan dække freelancere og selvstændige med eller uden CVR-nr., som både har A- og B-indkomst. Det er dem, der ofte kaldes kombinatører.
Disse freelancere og selvstændige kan få dækket 90 procent af deres A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. 

Det er væsentligt at bemærke: For at komme i betragtning til ordningen, skal man have haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år.

Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 procent.
Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp.

Selvstændige og freelancerne mv. skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.
Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

Læs mere på DJ's hjemmeside: <a href="/nyhed/forbedring-af-hjaelpepakken-baade-og-b-indkomsttab-kompenseres?utm_campaign=unspecified&utm_medium=unspecified&utm_source=apsis">https://journalistforbundet.dk/nyhed/forbedring-af-hjaelpepakken-baade-og-b-indkomsttab-kompenseres?utm_campaign=unspecified&utm_medium=unspecified&utm_source=apsis</a>
 

Kommentarer