Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bestyrelsens beretning

Fortalt af Formand Lars Lindskov.

Lars Lindskov PF GF 2016

Sisse Stroyer Formand Lars Lindskov læser bestyrelsesens beretning op på Pressefotografforbundets generalforsamling 2016 på PH Cafeen i København.

Kære alle

Denne mundtlige beretning er som udgangspunkt hele bestyrelsens beretning, men der kan selv følgelig være nuancer alle ikke er enige i – det kan der såmænd også være i den skriftlige, men målet er alle enige om….

Svendborg, Odense, København, Ringkøbing, Viborg, Kolding, Rønne

Ja – det er såmænd ikke en total opremsning af danske byer, men bare antydningen af, hvor mange af vores netop fyrede kolleger kommer fra. I en lang årrække har vi oplevet at nedskæringerne i vores branche skete ved såkaldt naturlig afgang – altså stillingerne ikke blev genbesat, når kolleger fratrådte. Det er i den grad udvidet i år, som har været ganske blodigt – det skal siges, at det har det bestemt også været i de øvrige faggrupper på det traditionelle mediemarked, men det synes ekstra slemt i denne runde. Ekstra Bladet besluttede at nedlægge hele fotoafdelingen og det synes ganske uforståeligt, at en avis som Ekstra Bladet ikke mener det er relevant, at fastholde et fast team til være en del af den redaktionelle udvikling. Ekstra Bladet har været og vil vist gerne stadigt være kendt for, at være en avis i forreste linje – det kræver dedikerede medarbejdere, der kender arbejdsgangene helt ind i maskinrummet og det kræver medarbejdere, der ved at når de står i den forreste linje har ledelsens opbakning til nogen gange at gå skridtet videre – og nogen et lille skridt yderligere.

En af vores gode kolleger havde for nylig et indlæg om det fantastiske ved at være freelancer, da vedkommende netop synes man holdt sig selv i gang ved hele tiden at skulle være klar til den næste opgave – det var ganske enkelt med til at holde en selv up to date. Det kan for nogen være rigtigt, men for andre er den arbejdsform måske ikke så attraktiv. Dertil kommer hele det journalistiske indhold, hvor netop Ekstra Bladets arbejdsform burde være en stærk medvirkende årsag til, at man havde en fast skare, der kunne deltage i den redaktionelle udvikling og stå på mål for hele indholdet i udgivelserne.

Netop det at være sammen om et redaktionelt produkt kontra ”bare at lave billeder” kan være en stor forskel – og dette sagt af en freelancer siden 1980…..

Vi har set nedskæringer hele vejen rundt blandt fotograferne denne gang. Det har aldrig været så blodigt som i år og vi i bestyrelsen er ganske uforstående overfor danske mediechefers mangel på prioritering. Verden har aldrig været så visuel som nu – hvert andet minut bliver der tager flere billeder end i hele 1800-tallet, der ligger mange milliarder af fotos på Facebook, der bliver lagt 400 timers video på Youtube hvert minut og amerikanske forskere mener at 80% af alt nettrafik i 2019 er video – danske mediechefer mener man skal skære ned på det visuelle. Det er ganske enkelt uforståeligt og jeg håber der er nogle bestyrelser i den danske medieverden snart bliver ansvarlige og ser på om det er de rigtige mediechefer vi p.t. har – PF hjælper gerne som konsulenter!

Fyringsrunderne har som sagt været en tur i den danske geografi og den er vi desværre i denne forbindelse fået alt for store indsigt i. Der er ligesom gået mode i at fyre fotografer og vi frygtede det lidt, da formanden for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Stig Kirk Ørskov fra JP/Politiken startede med at nedlægge hele fotoafdelingen på EB. Vi har tidligere set det i Sverige, men de erfaringer vi kender fra Sverige har det ikke været en succes – og vi er naturligvis overbeviste om at det heller ikke bliver det i Danmark.

Fagbladet Journalisten ansvarshavende redaktør Øjvind Hesselager havde i et af de seneste numre en ret god leder om mediechefernes rolle i Danmark – sagt på jysk var den fantastisk god – det kan godt være, at den ikke gjorde de kommende overenskomstforhandlinger nemmere, men den var ret præcis.
Hvor er visionerne? Hver gang der tales om udvikling betyder det man skal arbejde mere - og mere fleksibelt – intet om indhold og udvikling. Der snakkes mere om afvikling end udvikling og i en række medie-huse har man også set, at gode mediearbejdere siger faste job op for søge nye græsgange – det er faktisk også dårlig ledelse, at man ikke kan fastholde og bevare gode medarbejdere.

Når skrivende, talende og visuelle medarbejdere vælger at forlade deres tidligere såkaldte faste stillinger tyder det også på, at der er et arbejdsmarked udenfor de traditionelle medier og det er der i den grad også – og det marked stiger stille og roligt. Det er måske ikke helt så stærkt voksende som tidligere, men det findes om end konkurrencen også her er hård. Det skal vi glæde os over og der er ikke nogen tvivl om, at der også bliver brug for fotografer og visuelle historiefortællere i fremtiden.

Det er naturligvis hårdt at blive fyret eller tage en mere eller mindre frivillig aftrædelse. Husk at både PF og DJ står klar til at hjælpe. DJ har et fremragende beredskab, som desværre er alt for godt trænet i at hjælpe i den slags situationer. DJ har også en rigtig god afdeling – Karriere og trivsel – som kan hjælpe godt på vej, hvis man har  overvejelser om sin jobmæssige fremtid.

Det er vigtigt vi i disse tider alle har forståelse for hinanden og der skal atter lyder en kraftig opfordring til, at de fastansatte, der stadigt har et job lader freelancerne om at dække freelanceområdet. Ganske vist blev den såkaldte bijob-regel afskaffet for tre år siden på DJ´s delegeretmøde og det kan godt være at tidsånden er blevet en anden, men begrebet solidaritet er ikke afskaffet!

Uddannelse og efteruddannelse
Vi plejer at sige, at vi har verdens bedste uddannelse og det er en evig kamp at bevare den. DMJX står overfor en stor sparerunde og har netop været igennem en fyringsrunde, der også delvis har ramt uddannelsen og der er omlægninger på vej. Vi kender endnu ikke omfanget, men der er ikke nogen tvivl om, at der sker store ændringer, hvor man sikkert ikke optager 2 hold om året, men de bliver lagt sammen. Muligvis bliver praktiktiden kun på et år, men som sagt kender vi ikke omfanget endnu. Søren Pagter bliver også leder af Fotografisk Kommunikation på Emdrupvej og vi håber kvaliteten kan bevares.
Vi har gode muligheder for efteruddannelse via mediernesefteruddannelse.dk og omlægningen fra Update/DMJX er vist ikke kommet ud til alle medlemmer, men vi synes I skal blive inspireret af de mange tilbud og benytte jer af mulighederne for hele tiden at være up to date i faget.
Robert Wengler har overtaget arbejdet med Boost i PF og det er kommet flot på skinner. Vi har valgt at smide flere resurser i Boost og som altid er I velkomne med gode ideer til kurser.

Ophavsret
EU har i flere omgange barslet med nye direktiver omkring ophavsret og det er noget vi har kæmpet en del med. Der er kommet et nyt direktiv, der gør at flere midler skal direkte ud til rettighedshaverne og det er ganske positivt, men det kræver så også at krediteringen er i orden og det er den bestemt ikke mange steder. Tidligere har en del af midlerne gået til kollektive formål, da ikke alle rettighedshaverne kunne findes. Det er af de midler vi har kunnet støtte efteruddannelse, legater, konferencer, Årets Pressefoto og andre ting. Der bliver færre midler til den slags i fremtiden, men vi kender ikke omfanget, men legaterne bliver ikke en mulighed i fremtiden – til gengæld skulle I gerne få flere midler direkte ud. I CopyDan Billeder arbejder vi for tiden på højtryk på at skabe et system, der kan varetage fordelingen bedst muligt.
Endnu et EU direktiv er på vej og der var kræfter der kæmpede for, at alt materiale til undervisning m.v. skulle være gratis og det var noget vi frygtede meget. Nu er forslaget til direktivet kommet og det ser heldigvis noget mere fornuftigt ud og vi håber det kommer igennem stort set i den nuværende form.
Det er meget vigtigt, at I alle kæmper for jeres ophavsret og ikke sælger jeres materiale til fri udnyttelse uden en rimelig betaling – og det er hamrende vigtigt, at I sørger for at blive krediteret – der er faktisk mange penge i det for jer.

Årets Pressefoto
Det er altid spændende den første fredag i marts, når Årets Pressefotos vindere bliver offentliggjort. Vi er glade for at så mange deltager og vi ved, at også de der ikke deltager får gavn af ÅP, der viser den fantastiske kvalitet danske fotografer har. Interessen er stor både i medieverdenen og i befolkningen. Vi arbejder stadigt på at forny udstillingen og formen, men besluttede at den nuværende form skal fortsætte endnu engang, da det trods alt er få år siden vi omlagde udstillingen og formen. Årets Pressefoto er noget alle har en holdning til på forskellige måder. Skal man kunne indsende flere års arbejde – skal årets fotografs kollektion være på 20 billeder o.s.v. og alle ændringer kræver faktisk en del. Selve udstillingen kan ikke være større og hvis serier og kollektioner skal være større vil vi få en smallere udstilling med færre fotografers værker og det synes jeg vil være ærgerligt, men vi skal selvfølgelig være åbne overfor fornyelser.
Vi kan godt bruge lidt flere udstillingsteder, men har faktisk også overvejelser omkring at producere to i stedet for tre udstillinger. Der er ganske vist en lidt større interesse end de seneste år, men der er stadigt huller hen over året.

Politi og presse
Som bekendt blev vores kollega Martin Lehmann anholdt på den sønderjyske motorvej i september sidste år for at passe sit arbejde. Der er rejst sigtelse mod Martin og sagen var berammet til den 3. Maj – den internationale pressefrihedsdag. Det var næsten for grotesk, men vi ved ikke om det var derfor retssagen blev udskudt, men det er ganske enkelt ikke rimeligt, at have sådan en sigtelse hængende over hovedet i så lang tid.
På baggrund af sagen inviterede vi og DJ os selv til møde med Rigspolitichefen og det var faktisk et godt møde om end han ikke ville ind og blande sig i en rejst sag, men det var godt at vi holdt mødet. Tidligere har vi holdt møder med Københavns Politidirektør, som så lovede at bringe de forskellige mener videre til andre politidirektører. Det er vores opfattelse at det er bedst at holde møderne med Rigspolitichefen og det næste møde er aftalt til november. Hvis I har sager der skal tages med må I endelig komme med dem. Vi skal naturligvis have respekt for politiets arbejde, men det skal bestemt også have respekt for vores – det er også vores opfattelse at det ofte fungere godt, men der kan altid være tilspidsede situationer, hvor adrenalinen pumper hos alle. Tidligere har vi også holdt møder med Politiforbundet og Politiskolen for at prøve at få forbedret forståelsen for pressens arbejdsforhold – meget er sikkert udtryk for manglende viden hos politiet.

Webben
DJ har et nyt CMS system på vej – faktisk gik det i luften i går og det er meningen vi skal med over på det. Det har vi arbejdet på længe, men vi er ikke klar. Det er altid svært at få nye systemer til at fungere og de ønsker vi havde for at systemet skulle passe til os er endnu ikke klar – det synes vi er meget ærgerligt, men vi vil ikke bruge et system, der ikke er som ønsket. Der er rigtig mange gode tanker bag og vi tror det bliver rigtigt godt. Masser af viden ligger i DJ´s system og når vi er fuldt integreret får vi nogle gode søgemuligheder på et hav af informationer, men vi ønsker ikke at medlemmernes billeder frit skal kunne anvendes af alle andre i DJ systemet. Vi har forståelse for, at man gerne vil levere indhold til PF uden det nødvendigvis skal kunne bruges af alle andre. Vi har naturligvis også et ønske om at krediteringen skal være på plads og billeder ikke automatisk beskæres – det har været lidt svært at få igennem, men vi håber meget snart vi kan komme med på det nye system.

Fremtiden
Det er jo tydeligt, at vi har store udfordringer på beskæftigelsen og det er så uanset om man er fastansat, løst tilknyttet eller arbejder rent freelance med mange forskellige aftagere. Vi skal nemlig huske, at der også er stor underbeskæftigelse blandt mange freelancere og langt de fleste freelance fotografer er jo selvstændigt erhvervsdrivende og kan derfor ikke modtage supplerende dagpenge.
Som sagt håber vi meget snart, at vi kommer med den nye hjemmeside og selve rådgivningsdelen forventer vi os meget af. Der ligger meget god rådgivning på DJ´s hjemmeside, men mange har haft lidt svært ved at finde det – det skule gerne blive bedre nu.
Vi vil sætte fokus på øget rådgivning omkring priser – DJ har netop gennemført en undersøgelse blandt freelancere om de faktiske priser og vi håber vi kan bruge det materiale kombineret med den startvejledning, der ligger på PF´ s hjemmeside. Dertil kommer at den nye O-aftale forhåbentligt snart kommer på plads og den er et glimrende udgangspunkt for det meste – I må gerne blive inspireret af den og lave jeres egen prisliste, som gerne må være højere. På den måde bliver det attraktivt for flere medier at tilslutte sig den.
Sammen med CopyDan Billeder arbejder vi på, hvordan vi bedst kan skabe større fokus på den nødvendige kreditering – det er ikke en nem opgave, men det er en meget vigtig opgave.
Efteruddannelse har altid ligget os meget på sinde og vi vil fortsat kæmpe for det bedste udbud både via medierneefteruddannelse.dk og ved fortsat at lave gode BOOST kurser.
Årets Pressefoto skal i det kommende forår have den store forårsrengøring – muligvis bliver det meste sat pænt på plads igen, men vi skal have den store tur omkring om noget kan forbedres.
Vi står overfor overenskomstfornyelse på DMA området og vi er godt i gang, men det bliver helt garanteret hårde forhandlinger.


Tak
Der skal lyde en stor tak til samarbejdet med mange i DJ systemet. Vi har tæt samarbejde med FreelanceGruppen og DJ:Fotograferne, men også mange andre. Stor tak til alle medarbejderne i DJ og jeg håber forbundsledelsen vil tage en stor tak med hjem fra PF. Masser af medarbejdere hjælper medlemmerne med stort og småt og vi oplever en forståelse for vores vanskelige tid. Naturligvis også en stor tak til Birgitte Vogelius, som yder en kæmpe indsats for PF – langt mere end hendes arbejdstid rummer mulighed for.
En kæmpe tak til bestyrelsen for jeres arbejde og engagement. Vi er ikke altid enige og det skal vi heller ikke være, men vi har heldigvis et stort fælles mål – nemlig medlemmerne!

Vi håber vi får en god og konstruktiv debat.

Kommentarer