Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Historien om PF

Lørdag den 17. februar 1912 stiftedes ved et Møde paa Bülowsvej Nr. 31 af Journalistfotograferne Julius Aagaard, Rolstad, Asker Michelsen, Th, Larsen, A.W. Sandberg og Holger Damgaard en Forening af Bladfotografer. "Journalistfotografforbundet" blev valgt til Foreningens navn.

Pressefotografer i arbejde uden for Fredensborg Slotskirke ved prinsesse Dagmars bryllup 1922

Ukendt fotograf Pressefotografer i arbejde uden for Fredensborg Slotskirke ved prinsesse Dagmars bryllup 1922

Stiftelsen skete kun 4 år efter at dagbladet Politiken havde bragt det billede, som af mange - fejlagtigt - betegnes som det første danske pressefotografi. Og siden var det gået slag i slag.

Der var selvfølgelig ingen, der tænkte på at fotografere ved stiftelsen af forbundet, der iøvrigt er verdens ældste organisation for pressefotografer.

Ved starten var der kun seks medlemmer, men i takt med at flere og flere aviser og tidsskrifter begyndte at bringe pressefotos steg antallet. I 1927 blev den første kvinde medlem.

Forbundet var i starten et rent københavnsk anliggende, først i 1941 optog man et medlem fra provinsen og først i 1949 fik provinsfotograferne fast plads i bestyrelsen.

Året efter, i 1950, begyndte man også at organisere de pressefotografer, der optog levende billeder til brug for ugerevyer.

Medlemstilgang

I jubilæumsåret 1941 var antallet af medlemmer steget til 25, mens man i forbindelse med forbundets 50 års jubilæum i 1962 kunne bryste sig af 148 medlemmer.

I 1967 besluttede man sig efter lange forhandlinger at slutte sig sammen med Dansk Journalistforbund. På det tidspunkt talte forbundet 266 medlemmer.

Ved jubilæumsåret i 1987 var tallet steget til 428 og i dag er vi 857 medlemmer.

Uddannelse

Pressefotografforbundets arbejde har udover at sikre dets medlemmer ordnede arbejdsforhold og ordentlig betaling, også handlet om at opbygge en egentlig pressefotografuddannelse. Første skridt var en mesterlære, der i firserne blev afløst af en EFG-uddannelse. I dag foregår uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole på linierne for fotojournalister og tv-journalister.

Udstillingsvirksomhed

I 1974 begyndte forbundet efter norsk/svensk forbillede at lave en årlig udstilling, der hurtigt fik navnet Årets Pressefoto.

I starten bestod udstillingen af alle indsendte billeder, typisk over 300. Efterhånden fandt man dog ud af at begrænse sig til mellem 100 og 125 billeder, hvilket også gjorde udstillingen nemmere at distribuere.

Allerede fra det første år lod man en dommerkomité vælge 'Årets billede' og de fleste år har man også kåret en 'Årets pressefotograf', ligesom man også udpegede 'Årets sportsbillede'. Senere er der kommet andre kategorier til, f.eks. 'Årets bedste hverdagsbillede' og 'Årets portræt'. I slutningen af 70'erne havde man sågar også en specialkategori for 'Årets farvebillede'

Bogudgivelse

Pressefotografforbundets 25-års jubilæet blev fejret ved en stor udstilling, mens 50 års- og 75 års-jublæerne blev udødeliggjort ved udsendelse af to billedbøger. Her bringes eksempler på dansk pressefotografi gennem tiderne.

Specielt Axel Bolvigs bog 'Det evige øjeblik', udgivet i anledning af 75 året i 1986 rummer en lang række interessante oplysninger om udviklingen inden for dansk pressefotografi i almindelighed og Pressefotografforbundet i særdeleshed.

I 2012 fyldte Pressefotografforbundet 100 år. Det blev markeret med udgivelsen af VIDNERNE - HISTORIEN, der i tekst og billeder beskriver det danske pressefotografis historie. 400 billeder fra det første fotografi bragt i en dansk avis i 1889. 

*MBP 27.05.21

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk