Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dagsorden PF GF 2018

Pressefotografforbundets ordinære generalforsamling afholdes den 8. november 2018 kl. 13:30 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København.

Dagsordenen til dette års generalforsamling er som følger:

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

06: Valg af bestyrelse

07: Valg af suppleanter

08: Valg af revisor og suppleant

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfondsbestyrelse

10: Eventuelt

 

Tilmelding

Fra kl. 10:00 vil der være et arrangement, hvor en række tidligere dommere ved Årets Pressefoto fortæller om deres arbejde og deres syn på, hvad der er godt og skidt, giver fif om, hvordan du sammensætter dine billeder og meget mere.

Kl. 12:00 er der frokost og hvis du ønsker at deltage i frokosten skal du sende en mail til: larslindskov@mail.dk

Forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen  (onsdag den 17. oktober 2018).  

Ændringsforslag kan ses på PF´s hjemmeside 14. dage før generalforsamlingen (onsdag den 24. oktober 2018).

 

Beretning, regnskab m.v.

Beretning, regnskab m.v. sendes til medlemmerne i et nyhedsbrev via mail.

 

Fuldmagt

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter. Blanketten finder du på PF’s hjemmeside.

 

Rejseudgifter

Deltager du i generalforsamlingen, kan du få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet. Blanket kan fås på generalforsamlingen.

 

 

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.