Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Dagsorden PF GF 2018

Pressefotografforbundets ordinære generalforsamling afholdes den 8. november 2018 kl. 13:30 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København.

Dagsordenen til dette års generalforsamling er som følger:

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer                 

06: Valg af  formand                    

07: Valg af bestyrelse
På valg:                                 Robert Wengler 

                                              Joachim Adrian 

                                              Flemming Hansen 

                                              Johnny Frederiksen 

Valg af elevobservatør                                  

08: Valg af suppleanter

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfonds bestyrelse

10: Valg af revisor og suppleant

11: Eventuelt

 

Tilmelding

Fra kl. 10:00 vil der være et arrangement, hvor en række tidligere dommere ved Årets Pressefoto fortæller om deres arbejde og deres syn på, hvad der er godt og skidt, giver fif om, hvordan du sammensætter dine billeder og meget mere.

Kl. 12:00 er der frokost og hvis du ønsker at deltage i frokosten skal du sende en mail til: Birgitte Vogelius på mail bv@journalistforbundet.dk

Forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen  (onsdag den 17. oktober 2018).  

Ændringsforslag kan ses på PF´s hjemmeside 14. dage før generalforsamlingen (onsdag den 24. oktober 2018).

Forslag: PF som specialgruppe

 

Beretning, regnskab m.v.

PF Skriftlig beretning 2018

PF Regnskab 2017-2018 Balance Generalforsamling

PF Regnskab 2017-2018 Generalforsamling

PF Regnskab 2017-2018 ÅP Generalforsamling

 

Fuldmagt

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter. Du finder fuldmagter her...

 

Rejseudgifter

Deltager du i generalforsamlingen, kan du få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet. Blanket kan fås på generalforsamlingen.

 

 

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk