Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dagsorden PF GF 2017

Mandag den 13. november 2017 kl. 10.15 Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 Nyborg


Dagsordenen til dette års generalforsamling er som følger:

 

01: Valg af dirigent

02: Bestyrelsens beretning

03: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

04: Budget og kontingentfastsættelse

05: Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

06: Valg af bestyrelse

Sisse Stroyer (genopstiller)

Cæciliie P.V.Pedersen (genopstiller)

Nils Meilvang (genopstiller)

07: Valg af suppleanter

08: Valg af revisor og suppleant

09: Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfondsbestyrelse

10: Eventuelt

 

Tilmelding

Hvis du vil deltage i frokosten og ikke deltager i den efterfølgende PF-konference, vil vi gerne have tilmelding senest 22. oktober:

 

Lars Lindskov eller Birgitte Vogelius.

 

Forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen = mandag den 23. oktober 2017. Ændringsforslag kan ses på PF´s hjemmeside 14. dage før generalforsamlingen = mandag den 30. oktober 2017.

 

Beretning, regnskab m.v.

Beretning, regnskab m.v. sendes til medlemmerne i et nyhedsbrev via mail.

 

Fuldmagt

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter. Blanketten finder du på PF’s hjemmeside.

 

Rejseudgifter

Deltager du i generalforsamlingen, kan du få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet. Blanket kan fås på generalforsamlingen.

 

PF-konferencen

Du kan læse om PF-konferencen på PF´s hjemmeside, hvor du også tilmelder dig konferencen!

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.