Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bestyrelsens beretning 2018

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 8. november 2018.

Formand Lars Lindskov aflægger bestyrelsens beretning ved pressefotografforbundet pf generalforsamling 2016

Sisse Stroyer Formand Lars Lindskov læser bestyrelsesens beretning op på Pressefotografforbundets generalforsamling 2016 på PH Cafeen i København.

PF Skriftlig beretning 2018

Vi lever i en billedbåren verden – hver eneste dag bliver der formodentlig taget flere fotografier end de første 150 år fotografiet har eksisteret tilsammen.
Det er spændende, men også udfordrende for os fotografer, der tidligere har haft næsten monopol på det arbejde. Via sociale platforme ser vi, hvem statsministeren løber morgentur med, hvad naboen spiser til aftensmad, hvad terrorister laver af dårligdom, hvem svigermor har været til foredrag med og mange andre ting, som vi måske ikke synes er helt så relevante i vores – og mediebrugernes – dagligdag.

Hvis medierne skal skille sig ud skal der satses på kvalitet. New York Times lancerede i starten af 2017 en 2020 strategi med titlen ”Journalism That Stands Apart” – de vil ikke jagte gratis-klik og annoncer for enhver pris, men satse på kavitet. Et af de overordnede fokusområder er det visuelle, hvor fotograferne i højere grad skal have hovedrollen, når de gode historier fortælles frem for en birolle til det skrevne. Ved udgangen af 2017 kunne NYT fortælle, at oplagsfremgangen for første gang i meget lang tid for opadgående!

Mange kolleger har kastet sig over nye områder med andre visuelle fortælleformer, har taget video til sig og mange kolleger har været på dronekurser via BOOST

Lehmann-sagen – arbejdsbetingelser – sikkerhed
Den 9. September 2015 gik omkring 300 flygtninge og migranter på den sønderjyske motorvej og det var naturligvis en meget usædvanlig situation, som havde karakter af Danmarkshistorie og mere end det, da det havde stor international bevågenhed. En del pressefolk fulgte begivenheden og der var stort set fred og ro. Et ikonisk fotografi blev fotograferet af flere fotografer, da en politimand legede klappe kage med en ligge flygtningepige midt på motorvejen. Det billede var politiet vist meget glade for, men senere blev medierne beordret væk fra motorvejen uden saglig begrundelse. Fotojournalist Martin Lehmann trodsede politiets forbud og det endte med, at han blev anholdt! Efter et par timer blev Lehmann løsladt igen, men blev senere tiltalt og retssagen blev berammet til den 3. maj 2016. Nu er den 3. maj den internationale pressefrihedsdag, så det var næsten for grotesk. Om det var derfor retssagen ved byretten i Sønderborg blev udskudt kan kun være et gæt, men forløbet har været urimelig langstrakt. Ved byretten i Sønderborg blev Martin Lehmann frikendt – dog mente anklagemyndigheden, at dommen var en smule uklar, hvorfor sagen blev anket til Vestre Landsret i Viborg, som behandlede sagen den 1. oktober 2018. Det var forstemmende, at høre nogle af politiets forklaring – dels var der ofte ingen sammenhæng om begrundelserne for anholdelsen og grunden til medierne ikke måtte være tilstede og dels var synes på pressens ikke altid forståeligt i et demokratisk samfund. Den 3. oktober faldt dommen og det blev en

meget klar dom, der sagde, at politiet ikke havde handlet lovligt og Lehmann blev derfor total frikendt. Anklageren sagde efterfølgende, at det var en meget klar dom og det forventes ikke, at dommen bliver prøvet ved Højesteret, men det vides ikke i skrivende stund.

En næsten endnu mere grotesk sag er på vej et andet sted i Danmark, da en af vores kolleger er blevet tiltalt for at have forstyrret politiet og redningsfolks arbejde og her kræves ligefrem fængselsstraf. Det er en fuldstændig vanvittig sag og begrundelse og DJ og PF er naturligvis gået ind i sagen og støtter medlemmet med advokatbistand. Sagen er berammet til den 23. november, så det er en kold tid vi lever i, som dokumentarister i et demokratisk samfund.

GDPR
Selve udtrykket minder måske mest om et udbrud Kaptajn Haddock i Tintin kunne være kommet med og mange er nok efterhånden ganske enige i, at det burde være endt der, men der er ingen tvivl om, at den nye persondatalov har haft stor betydning. Dybest set er meget af lovgivningen ikke ny, men der er sket stramninger og det er ganske enkelt svært at finde rundt i lovgivningen. Meget skyldes frygt for store bøder, men endnu har de færreste fuldt overblik over, hvad det reelt betyder på foto-området. PF har været inde over meget rådgivning og var primus motor for et arrangement i DJ før sommerferien og vi planlægger et par møder om emnet i den nærmeste fremtid. Der er vide rammer for det journalistiske fotografi, men strammere regler for det kommercielle, men hvad sker der, hvis et journalistisk fotografi bliver brugt i en anden sammenhæng uden fotografen er vidende om det? Er sponseret indhold på mediernes web kommercielt eller journalistisk? Det er blot nogle af de ting vi skal have afklaret via medlemsmøder og information på hjemmesiderne.

Uddannelserne – DMJX, Medieskolerne
Verdens bedste fotojournalistuddannelse bliver uddannelsen på DMJX med rette ofte kaldt. Med godt 25 år i turbulente tider må man sige, at uddannelsen stadigt er fremragende, men den er også under stadigt pres fra mange sider. Det er naturligvis en smal uddannelse med få gennem systemet igennem et uddannelsesforløb, men det er en hamrende vigtig uddannelse i disse visuelle tider. Fra at gå fra to optag om året med 8 studerende på hvert hold hvert halve år skifte uddannelse nu til et årligt optag med 12 studerende og ændret praktikforløb, så i fremtiden skal de studerende kun være i praktik i 12 måneder, men til gengæld senere i studieforløbet. Gennem tiden har der været flere praktikpladser end der var studerende til og andre gange det modsatte. Uddannelsen og andre har kæmpet hårdt for, at skaffe praktikpladser nok og her i overgangsfasen er der måske ligefrem praktikpladser i overskud, men vi og uddannelsen håber naturligvis, at der skabes en god balance i fremtiden. Det er klart et problem for nogle af medierne, der er vant til at modtage praktikanter hvert halve år, når de i fremtiden skal finde en anden rytme ved optagelse en gang om året.
Nogle mediearbejdspladser tager efterhånden også studerende fra Medieskolerne i Viborg og nogle af de studerende melder sig også ind i PF, hvilket de naturligvis skal være hjertelig velkomne til, når de arbejder indenfor vores område.

Efteruddannelse og BOOST
PF har gennem mange år prioriteret efteruddannelse meget højt og det er fortsat et indsatsområde vi kæmper for. Det er helt naturligt, at vi i disse omskiftelige tider skal have fokus på udviklingen og tilpasse efteruddannelse, så man kan være opdateret på forandringerne. Vi synes vi får mange kurser igennem, men det er ikke alle der bliver fyldt op og nogle bliver aflyst. Det er ærgerligt, men der er naturligvis stor forståelse for, at det kan være svært, at være væk fra freelancetilværelsen i en uge. Derfor er der også kommet flere kurser af kortere varighed og frem for alt er vi fortsat med vores egne BOOST kurser, som stadigt er populære. Det er også nemmere, at rive en dag ud af kalenderen, men det kan alligevel være godt, hvis flere havde lyst til mere fordybelse via kurser af længere varighed.

Ophavsretsfonden på vej mod nye tider
Vi har igennem mange år været privilegeret af midler fra ophavsretsfonden. PF har gennem de sidste 20 år forhandlet sig til stadigt flere midler, som er kommet medlemmerne til gode. Dels gennem direkte udbetalinger via Copydan Visda og derudover har vi modtaget de såkaldte kollektive midler, som er midler som stort set er kommet via forhandlinger på vegne af de midler man ikke kunne finde rettighedshavere til. EU er kommet med et nyt direktiv som helt lovpligtigt er blevet implementeret i dansk lovgivning. Det betyder langt flere midler skal direkte ud til rettighedshaverne og det er bestemt en god ting. Det kræver dog, at man kan finde de rigtige rettighedshavere og derfor endnu engang en opfordring til, at I alle skal sørge for at kræve kreditering – ellers ingen midler.
Dog har vi via bestyrelsesarbejdet i Copydan Visda arbejdet for, at de midler der kommer ind via de såkaldte licensaftaler bliver fordelt til de formodede rettighedshavere via en fordelingsnøgle. Det er ikke et nemt arbejde, da vi er fire forskellige fotograforganisationer, der skal blive enige om vægtningen af de forskellige fotografiske udtryksformer kombineret med, hvad vi kan se bliver brugt i uddannelsesinstitutioner m.v. I skrivende stund er arbejdet ikke færdigt, men det ser såmænd ganske lovende ud.
En del af midlerne kan fortsat bruges til såkaldte SKU formål – del vil sige Sociale – Kulturelle – Undervisnings-formål. Det betyder der fortsat kan komme midler til forskellige aktiviteter i PF, men ikke i nær samme grad som tidligere. Tilskud til efteruddannelse, Årets Pressefoto, BOOST og øvrig efteruddannelse kan ikke have samme niveau som i dag, så mange af PF ́s medlemmer skal indstille sig på, at de direkte modtagne midler skal gå til egen efteruddannelse.

Overenskomster – Medieaftalerne – Ritzau Scanpix
Færre og færre af medlemmerne arbejder på de velkendte overenskomster og flere og flere arbejder på det brogede freelance marked, som er under konstant pres. Derfor har det også været vigtigt for os i PF, at få presset en ny aftale igennem på freelancemarkedet. Det er lykkedes via en genforhandling af Medie- aftalerne, som tidligere var kendt som O-aftalerne. Det er et godt værktøj og kan også bruges til inspiration overfor kunder, der ikke har tiltrådt Medieaftalerne og det vil være fint, hvis man ikke ligger under den aftale i sit daglige virke, så flere blade og organisationer ser en interesse i at tiltræde aftalen – det er i hvert fald meget vigtigt, at man ikke undergraver aftalen ved at gå under priserne!

I PF vil vi også meget gerne have en aftale på avis/medie-markedet og har forsøgt via forhandlingerne på Danske Mediers Arbejdsgiverforenings område, hvor vi har en række overenskomster for fastansatte. Forsøget var at lave en aftale for freelancere under overenskomsten, men det blev blankt afvist – det skal der fortsat arbejdes med, men medierne har desværre succes med at presse freelancerne hårdt og det skal siges, at vi er rystede over nogle af de priser nogle kolleger bliver dikteret og arbejder under.
Ritzau Scanpix er i dag et samlet fotobureau med det tidligere Polfoto og Scanpix under vingerne. Vi har løbende været i dialog med bureauets ledelse og er det fortsat. Iflg. bureauet har det været en stor opgave, at få overblik over de mange forskellige aftaler, der har været med fastansatte fotografer på forskellige overenskomster og husaftaler gennem tiderne og få implementeret afregningsformerne korrekt. Hvis nogle oplever forkert behandling er bureauet naturligvis åben overfor henvendelser og hvis nogle kolleger har brug for hjælp i den forbindelse er vi naturligvis til rådighed.
Det er vores opfattelse af konkurrencen tidligere har været for meget fokuseret på pris end kvalitet og håbet er nu, at vi kan få rimelige vilkår i fremtiden på det pressede marked.

Årets Pressefoto
Det er altid en stor begivenhed, når Årets Pressefoto åbner den første fredag i marts og det er fotojournalistikkens festdag, hvor der sættes fokus på den meget høje kvalitet dansk fotojournalistik har. Udover vi kolleger kan forholde os til hinandens arbejde er Årets Pressefoto også med til at sætte fokus på vores fag og den kvalitet vi har. Åbningen i Dronningesalen på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek er helt speciel og mange udenfor vores egen kreds synes det er et fantastisk arrangement. Det er selvfølgelig et stort arbejde, men det også virkelig med til at sætte god fotojournalistik i fokus. Mange skoler og uddannelsesinstitutioner bruger Årets Pressefoto i undervisningen og besøger udstillingen både i København og rundt i landet.
Op til sidste åbning fik vi et nyt upload system og det volte bestemt nogen indkøringsproblemer, men det lykkedes heldigvis at komme i mål i sidste øjeblik. Siden har bestyrelsen løbende arbejdet med systemet og i øvrigt ændret på nogle af kategorierne. Vi har holdt nogle medlemsmøder i København og Århus og fået gode input. Der er mange ønsker til nye retninger og der er bestemt ikke nogen entydig retning på ønsker og visioner. Det har der heller ikke været i bestyrelsen, men vi synes selv det er nogle spændende nye tiltag, der er kommet nu.

Hjemmesiden, Instagram og Facebook
PF er blandt andet synlig på vores egen hjemmeside, Instagram og Facebook og derudover sender vi mindst en gang om måneden et nyhedsbrev ud til alle medlemmerne – eller i hvert fald de medlemmer, der har registreret deres mail i DJ ́s medlemssystem. Gode kolleger overtager fra tid til anden PF ́s Instagram- profil og fortæller om deres arbejde og det skal de have stor tak for. Det giver et varieret billede af, hvor forskelligt medlemmerne arbejder og kan tjene til inspiration for andre.
Vores hjemmeside er bestemt en af de mest aktive i DJ paraplyen af specielgrupper, specialforeninger, kredse m.v. Vi er på DJ ́s platform og det giver

nogle fordele m.h.t. den store videnbank, der ligger i DJ ́s system, men det er også lidt tungt at arbejde med, men der bliver løbende arbejdet med forbedringer.
Vi har vendt anvendelsen af Facebook i bestyrelsen, da Facebook fra tid til anden bliver beskyldt for mange ting i et demokratisk samfund, men vi har valgt at være tilstede der, hvor mange medlemmer i forvejen er.

Medlemsmøder
Vi er begyndt at holde medlemsmøder efter bestyrelsesmøderne – vi kalder dem Cafe Rygtebørsen, da tanken er, at man mødes til en hyggelig snak om stort og småt med gode kolleger. Der er som udgangspunkt ikke en bestemt dagsorden, men det skal være et forum vi kan bruge til erfaringsudveksling.
Er der konkrete anledninger afholder vi direkte medlemsmøder, hvad vi blandt andet har gjort omkring Ritzau Scanpix, og Årets Pressefoto.
PF Konferencerne har fundet sted siden starten af 1990-erne og er en god tradition og konferencen i november på Hotel Nyborg Strand var meget vellykket og kalder bestemt på en ny, hvilket vi også forventer i 2019, men da midlerne fra Ophavsretsfonden ikke bliver de samme i fremtiden er det også anledning til at tænke PF Konferencen ind i nye rammer.

Samarbejde
Den såkaldte sex-chikane-sag i DJ kom til at fylde meget i DJ og gav meget turbulens blandt mange medarbejdere. En stor uafhængig advokat-undersøgelse viste, at der ikke havde fundet direkte sex-chikane sted. Det var godt!
Siden er der fulgt op på arbejdsmiljøet i DJ og lavet nogle forandringer, så håbet er at DJ igen er på tilbage på sporet, så medlemmerne kan få den optimale hjælp. Det har mange medlemmer også fået i perioden, men hele organisationen er gennemgået og der er ansat en række nye mellemledere og andre medarbejdere, så fremtiden er der nu fuld fokus på.
DJ har stor ekspertise på mange områder og mange fotografer får hjælp til sager om ophavsret og andre sager fra den juridiske afdeling, hvor DJ har egne advokater. PF er ikke altid helt enige i de rejste krav, da vi mener det virkelig skal gøre ondt, at overtræde ophavsretten, men vi skal selvfølgelig også have forståelse for tidligere domme og gældende retspraksis.
Udover egne medlemsmøder, konferencer og andre aktiviteter arbejder vi også sammen med andre i primært DJ-paraplyen om arrangementer – de fleste gange med FreelanceGruppen og DJ:Fotograferne, hvor også PF-ere er medlemmer.

De bedste faglige hilsner

Nils Meilvang, Johnny Frederiksen, Cæciliie P.V. Pedersen, Sisse Stroyer, Robert Wengler, Joachim Adrian Mikkelsen, Flemming Hansen, Lars Lindskov, Stine Tidsvilde (stud.obs.) Lars Horn (suppl.) Angelina Owino(suppl.) Finn Frandsen (suppl.)

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.