Gå til hovedindhold
Bliv medlem

ÅP-Kategorier

KATEGORIER - ÅP 2020


I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2020, er der i alt 15 kategorier.

ÅP - KATEGORIER

Opdateret 13. november 2020

I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2020, er der i alt 15 kategorier.

Dommerne vælger én vinder og en 2.-pris i hver kategori - undtagen i kategorierne Årets Pressefoto, og Årets Pressefotograf samt Long Term Project, hvor der kun vælges én vinder.


STILLBILLEDER: 

(1) Årets Pressefoto

Årets bedste billede, som vælges på tværs af kategorier blandt samtlige indsendte fotos.

Dommerne kan kun vælge blandt billeder optaget i konkurrenceåret, således at billeder optaget uden for konkurrenceåret ikke kan udtages til selve »Årets Pressefoto«.

Der kåres én vinder. 


(2) Årets Pressefotograf

Årets Pressefotograf er en kollektion på 5 fotografier.

Alle typer historier og alle typer billedsprog bedømmes ligeligt i kåringen af den fotograf, der træder klarest frem i sin historiefortælling og personlige billedsprog. Således bedømmes de store, tunge udenlandske historier på lige fod med lokale hverdagshistorier.

Den fotograf, der mestrer mange genrer, bedømmes på lige fod med den specialiserede fotograf, som formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt. Der er ikke noget krav om, at vinderkollektionen bør bestå af en bestemt variation.

Kollektionen må kun bestå af billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne kårer én vinder.


(3) Årets Nyhedsbillede, Danmark

 • Nyhedsbilleder og serier udelukkende optaget
 • i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.


(4) Årets Nyhedsbillede, Udland

 • Nyhedsbilleder og serier optaget i hele verden.
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret.
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.


(5) Årets Portræt, Enkeltbillede

 • Et enkelt stærkt portræt.
 • Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.


(6) Årets Portræt, Serie

 • En portrætserie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.


(7) Årets Reportage, Danmark

 • Reportagebilleder og serier optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før eller efter konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2019). Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier på op til 8 billeder Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris. 


(8) Årets Reportage Udland

 • Reportagebilleder og serier optaget i udlandet.
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2019). Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier på op til 8 fotografier Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(9) Årets Sportsbillede

 

 • Stærkt enkeltbillede med vægt på action i sport. Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris 

(10) Årets Danske Hverdagsbillede

 • Hverdagsbilleder optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).
 • Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris. 


(11) Åben Klasse

 • Konceptuelt og nytænkende fotografi, der ikke emnemæssigt knytter sig specifikt til de øvrige kategorier.
 • Enkeltbillede eller serier op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris. 


(12) Long Term Project

 • Vedholdende fotografiske projekter indenfor alle kategorier, der kan strække sig over flere års arbejde.
 • Der kan sammensættes en kollektion med ældre materiale. Fotografier fra tidligere år må dog max. udgøre 80 %. Billeder fra tidligere år kan ikke plukkes til andre kategorier eller til selve udstillingen. Serier fra 2 til 15 fotografier. Dommerne vælger en vinder. 


BEMÆRK - særligt for stillbilleder:


ANTAL BILLEDER

Du kan indsende enkeltbilleder eller serier på højst 8 billeder i hver kategori, dog 15 billeder i kategorien Long Term Project. De totale indsendte antal billeder må ikke overstige 35.
Du skal selv angive, hvilken kategori dine billeder deltager i. Det gør du i forbindelse med upload.


DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan plukke et enkelt billede ud af en serie, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine fotos. Det gælder dog ikke billeder fra Årets Reportage Danmark, Årets Reportage Udland eller Long Term Project som er optaget udenfor konkurrenceåret.


FLERE PF-MEDLEMMER OM ÉT STILLFOTOPROJEKT

Hvis flere PF-medlemmer indsender et fælles projekt til kollektiv
bedømmelse, skal alle medvirkenes navne påføres billedernes
byline. Det gælder i dette tilfælde, at det kun er de medvirkende
fotografer i et sådan projekt, som er medlem af PF, samt tilmeldt ÅP,
og som også hver især indsender projektet, der modtager en pris.
Der kan godt være udefrakommende fotografer i et fælles projekt,
men en eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-
medlemmer. Det er ikke tilladt at indsende i et kollektivt navn. Du
skal skrive alle navne og evt. medlemsnumre på materialet ved
tilmeldingen. Billeder, der har mere end en ophavsretsmand på
byline, kan ikke indsendes i enkeltbillede kategoriere. Det kan ej
heller indsendes i kategorien Årets Pressefotograf og det kan ikke
blive udtaget til Årets Pressefoto. 

BILLEDER PÅ UDSTILLINGEN

Udover de præmierede billeder udvælges en række billeder, der kommer med på udstillingen. Hvor mange afhænger af, hvor meget de præmierede fotografier fylder. Der udvælges både enkeltbilleder og serier til udstilling. Billeder og serier, der tidligere ville have opnået en tredjeplads, kan således finde vej her. Ligeledes kan dommerne her vise billeder og serier med tanke for den bedste overordnede udstillingsoplevelse.

TV/WEB

(13) Årets Korte Indslag, tv/web

 • Årets Korte Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Alt materiale skal være produceret i konkurrenceåret.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et tv- indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris. 

(14) Årets Lange Indslag, tv/web

 • Årets Lange Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et tv- indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet
 • eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris. 

(15) Årets visuelle webproduktion

 • Årets visuelle webproduktion dækker alle webbaserede interaktive produktioner, der har det visuelle som gennemgående element. Herunder “longreads” samt andre interaktive fortællinger, der benytter fotografi, video, grafik og tekst, hvor læseren/seeren har flere indgange og evt. selv kan bestemme, i hvilken rækkefølge materialet skal ses.
 • Ældre materiale og optagelser kan anvendes forskellige steder i fortællingen, men produktionen skal være færdigproduceret og publiceret i konkurrenceåret.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et sådan multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer. 
 • Arbejder to eller flere PF-medlemmer sammen om et projekt skal alle indsende projektet for at være med i konkurrencen.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres. Det vil dog kun være de PF-medlemmer, der har indsendt projektet, der kan vinde en pris. Øvrige deltager vil blot blive krediteret.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.


BEMÆRK – særligt for tv/web
TIDSBEGRÆNSNING AF PRODUKTIONERNES LÆNGDE Når vi ikke har sat max-tidsbegrænsning på Årets Korte Indslag tv/web, skyldes det, at vi gerne vil give dommerne et større

spillerum, så de ikke vil være nødt til at droppe en god produktion, der måttet overskride fx en 5-minutters grænse, med få minutter.
DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN
Dommerne kan vælge at præmiere et indslag i en anden kategori end den er indsendt i, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine produktioner.
HVOR MEGET MATERIALE MÅ VÆRE UDEN FOR KONKURRENCEÅRET?
Den indsendte produktion må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte produktioner.
Ældre og fremmed materiale kan anvendes i begrænset omfang og skal have karakter af supplerende optagelser, baggrund og lignende. Højst en tredjedel af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
Op til 1/3 af billedmaterialet kan være optaget før konkurrenceåret. Den fordeling vurderes medietype for medietype, således at ingen medietype må bestå af mere end 33 % ældre materiale. Video opgøres i sekunder, stillbilleder - herunder slideshows - opgøres i antal billeder. Det gælder også slideshows, der afvikles i et videoformat.
Tekst, grafik og lyd medregnes ikke.
Brug af fremmed og ældre materiale skal angives ved tilmeldingen.

UPLOAD AF TV/WEB-PRODUKTIONER
Alle videoindslag skal uploades til Pressefotografforbundets Dropbox - der accepteres ikke længere link til Vimeo, YouTube og hjemmesider.
Komprimering af indslag skal ske efter vejledning fra Vimeo
I helt specielle tilfælde - fx ved komplicerede interaktive multimedie-produktioner - kan det accepteres at indsende et link til hjemmesiden, hvor produktionen kan afspilles. Den tilmeldte produktion må ikke ændres efter indsendelsesfristen.

Produktionen skal være frit tilgængelig på internettet i perioden fra indsendelsesfristen og hele udstillingsåret, eller skal kunne flyttes til PF’s server, hvis den vinder kategorien eller opnår at blive nomineret.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk