Gå til hovedindhold
Bliv medlem

ÅP-Kategorier

KATEGORIER

I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2023, er der i alt 18 kategorier.

Opdateret 21. juni 2023 (RW).

KATEGORIER
I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2023, er der i alt 18 kategorier.

Dommerne vælger én vinder og en 2. pris i hver kategori - undtagen i kategorierne Årets Pressefoto, og Årets Pressefotograf samt Long Term Project, hvor der kun vælges én vinder.


FOTOKATEGORIER

(1) Årets Pressefoto

Årets bedste billede, som vælges på tværs af kategorier blandt samtlige indsendte fotos.

Dommerne kan kun vælge blandt billeder optaget i konkurrenceåret, således at billeder optaget uden for konkurrenceåret ikke kan udtages til selve »Årets Pressefoto«.

Der kåres én vinder. 


(2) Årets Pressefotograf

Årets Pressefotograf er en kollektion på 5 fotografier.

Alle typer historier og alle typer billedsprog bedømmes ligeligt i kåringen af den fotograf, der træder klarest frem i sin historiefortælling og personlige billedsprog. Således bedømmes de store, tunge udenlandske historier på lige fod med lokale hverdagshistorier.

Den fotograf, der mestrer mange genrer, bedømmes på lige fod med den specialiserede fotograf, som formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt. Der er ikke noget krav om, at vinderkollektionen bør bestå af en bestemt variation.

Kollektionen må kun bestå af billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne kårer én vinder.


(3) Årets Nyhedsbillede, Danmark

Nyhedsbilleder og serier udelukkende optaget
i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).

Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris.


(4) Årets Nyhedsbillede, Udland

Nyhedsbilleder og serier optaget i hele verden. Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier. 

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret.

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris.


(5) Årets Portræt, Enkeltbillede

Et enkelt stærkt portræt.

Enkeltbillede.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret.

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris.


(6) Årets Portræt, Serie

En portrætserie på op til 8 fotografier.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris.


(7) Årets Reportage, Danmark

Reportagebilleder og serier optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).

Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.

Enkeltbillede eller serier på op til 8 billeder. Dommerne kårer en vinder og en 2. pris. 


(8) Årets Reportage Udland

Reportagebilleder og serier optaget i udlandet.

Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.

Enkeltbillede eller serier på op til 8 fotografier. 

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris.


(9) Årets Sportsbillede

Enkeltbillede med vægt på action optaget i forbindelse med konkurrencesport.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne kårer en vinder og en 2. pris 


(10) Årets Sportsbillede, Serie

En stærk sportserie

Serier på op til 8 fotografier.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret.

Dommerne kårer en vinder og en 2.- pris.


(11) Årets Danske Hverdagsbillede

Hverdagsbilleder optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).

Enkeltbillede.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 


(12) Årets Udenlandske Hverdagsbillede

Hverdagsbilleder optaget i udlandet - udenfor Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne).

Enkeltbillede.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret.

Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.


(13) Åben Klasse

Konceptuelt og nytænkende fotografi, der ikke emnemæssigt knytter sig specifikt til de øvrige kategorier.

Enkeltbillede eller serier op til 8 fotografier.

Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 


(14) Long Term Project

Vedholdende fotografiske projekter indenfor alle kategorier, der kan strække sig over flere års arbejde.

Der kan sammensættes en kollektion med ældre materiale. Fotografier fra tidligere år må dog max. udgøre 80 %. Billeder fra tidligere år kan ikke plukkes til andre kategorier eller til selve udstillingen. Serier fra 2 til 15 fotografier. Dommerne vælger en vinder. 


BEMÆRK - særligt for fotokategorier:
ANTAL BILLEDER
Du kan indsende enkeltbilleder eller serier på højst 8 billeder i hver kategori, dog 15 billeder i kategorien Long Term Project. De totale indsendte antal billeder må ikke overstige 50.
Du skal selv angive, hvilken kategori dine billeder deltager i. Det gør du i forbindelse med upload.
Ved indsendelse af fællesprojekter skal det ligeledes fremgå hvem der er ophavsretshaver til hvert enkelt billede.


DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan plukke et enkelt billede ud af en serie, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine fotos.

Det gælder dog ikke for de billeder fra Årets Reportage Danmark, Årets Reportage Udland eller Long Term Project, som evt. er optaget udenfor konkurrenceåret.

FLERE PF-MEDLEMMER OM ÉT STILLFOTOPROJEKT

Hvis flere PF-medlemmer indsender et fælles projekt til kollektiv bedømmelse, skal det fremgå hvem der er ophavsretshaver til det enkelte billede.

Det gælder i dette tilfælde, at det kun er de medvirkende fotografer i et sådan projekt, som er medlem af PF, samt tilmeldt ÅP, og som også hver især indsender projektet, der modtager en pris. Der kan godt være udefrakommende fotografer i et fælles projekt, men en eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Det er ikke tilladt at indsende i et kollektivt navn. Du skal skrive alle navne og evt. medlemsnumre på materialet ved tilmeldingen. Billeder, der har mere end en ophavsretsmand på byline, kan ikke indsendes i enkeltbillede kategorierne. Det kan ej heller indsendes i kategorien Årets Pressefotograf og det kan ikke blive udtaget til Årets Pressefoto. 

BILLEDER PÅ UDSTILLINGEN
Udover de præmierede billeder udvælges en række billeder, der kommer med på udstillingen. Hvor mange afhænger af, hvor meget de præmierede fotografier fylder. Der udvælges både enkeltbilleder og serier til udstilling. Billeder og serier, der tidligere ville have opnået en tredjeplads, kan således finde vej her. Ligeledes kan dommerne her vise billeder og serier med tanke for den bedste overordnede udstillingsoplevelse.

VIDEO

(15) Årets Nyhedsindslag – video (max 2 min)

Årets Nyhedsindslag – video med vægt på en aktuel nyhed kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut. (Max varighed 2 min).

Alt materiale skal være produceret i konkurrenceåret.

Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et projekt sammen skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsretshaver til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.

I video-kategorierne kan du indsende højst 16 produktioner og højst 4 i hver kategori. Dommerne må gerne flytte en produktion fra kategorien til en anden, hvis dommerne vurderer, at produktionen hører bedst hjemme her.

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 

(16) Årets Portræt - video (max 7 min)

Årets Portræt - video kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut. (Max 7 min).

Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.

Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et projekt sammen skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsretshaver til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.

I video-kategorierne kan du indsende højst 16 produktioner og højst 4 i hver kategori. Dommerne må gerne flytte en produktion fra kategorien til en anden, hvis dommerne vurderer, at produktionen hører bedst hjemme her.

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 

(17) Årets Reportage/Dokumentar - video (ingen tidsbegrænsning)

Årets Reportage/Dokumentar - video kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut. (Ingen tidsbegrænsning på produktionen).

Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.

Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et projekt sammen skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsretshaver til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.

I video-kategorierne kan du indsende højst 16 produktioner og højst 4 i hver kategori. Dommerne må gerne flytte en produktion fra kategorien til en anden, hvis dommerne vurderer, at produktionen hører bedst hjemme her.

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 

(18) Årets Åben Klasse - video (ingen tidsbegrænsning)

Konceptuelt og nytænkende video der ikke emnemæssigt knytter sig specifikt til de øvrige kategorier. (Ingen tidsbegrænsning).

Årets Åben Klasse - video kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut. Ingen tidsbegrænsning på produktionen.

Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.

Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et projekt sammen skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsretshaver til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.

I video-kategorierne kan du indsende højst 16 produktioner og højst 4 i hver kategori. Dommerne må gerne flytte en produktion fra kategorien til en anden, hvis dommerne vurderer, at produktionen hører bedst hjemme her.

Dommerne vælger en vinder og en 2. pris. 


BEMÆRK – særligt for video

DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN
Dommerne kan vælge at præmiere et indslag i en anden kategori end den er indsendt i, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine produktioner.

HVOR MEGET MATERIALE MÅ VÆRE UDEN FOR KONKURRENCEÅRET?
Den indsendte produktion må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte produktioner.
Ældre og fremmed materiale kan anvendes i begrænset omfang og skal have karakter af supplerende optagelser, baggrund og lignende. Højst en tredjedel af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 
Op til 1/3 af billedmaterialet kan være optaget før konkurrenceåret. Den fordeling vurderes medietype for medietype, således at ingen medietype må bestå af mere end 33 % ældre materiale. Video opgøres i sekunder, stillbilleder - herunder slideshows - opgøres i antal billeder. Det gælder også slideshows, der afvikles i et videoformat.
Tekst, grafik og lyd medregnes ikke.
Brug af fremmed og ældre materiale skal angives ved tilmeldingen.

Indslagene kan godt være lavet for kommercielle kunder men De skal være produceret inden for dokumentaristisk, fotojournalistiske rammer. Indslagene skal deklareres om de er lavet for 'medie' eller 'kunde' fx 'Charlie Hansen, freelance for Tryg Fonden' 'Kim Jensen, Politiken'

UPLOAD AF VIDEOPRODUKTIONER
Alle videoindslag skal uploades til Pressefotografforbundets Dropbox - der accepteres ikke længere link til Vimeo, YouTube og hjemmesider.

Komprimering af indslag:
Videoen skal komprimeres efter Vimeo standard

 

-------------------------------------------

 

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk