Gå til hovedindhold

Politiske strategier

Dansk Journalistforbund arbejder ud fra en række politiske stategier, som afspejler DJs missioner, visioner og værdier.

Freelancestrategi

En voksende del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, projektansatte, tidsbegrænset ansatte, mikrovirksomheder etc. Derfor har DJ en freelancestrategi, der definerer de særlige behov, disse grupper har.

Læs DJs freelancestrategi

Globaliseringsstrategi

Formålet med DJ’s globaliserings-strategi er at give vore medlemmer mulighed for at udnytte fordelene ved globaliseringen, og at modvirke globaliseringens negative effekter på løn- og arbejdsvilkår for medie- og kommunikationsarbejdere på det globale arbejdsmarked.

Læs DJs globaliseringsstrategi

Kommunikationsstrategi

DJs kommunikationsstrategi skal give en fælles forståelse af, hvad DJs kommunikation består af og skal kunne for at understøtte DJs mission om at være en stærk og professionel medlemsorganisation for medie- og kommunikationsfolk.

Læs DJs kommunikationsstrategi

Ligestillingsstrategi

DJ sætter – såvel fagligt og beskæftigelsespolitisk som uddannelses- og medie/ kommunikationspolitisk – fokus på ligebehandlings- og udvælgelsesproblemstillinger på områder som køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet, race, nationalitet, geografi samt religiøse og politiske overbevisninger.

Læs DJs ligestillingsstrategi

Mediepolitisk strategi

DJ’s mediepolitiske strategi. De største udfordringer kommer udefra!

Læs DJs mediepolitiske strategi

Ophavsstrategi

Læs DJs ophavsstrategi

Overenskomst- og aftalestrategi

Læs DJs overenskomstst- og aftalestrategi

Uddannelsesstrategi

Læs DJs uddannelsesstrategi

Åbenhedsstrategi

For at understøtte demokratiets udvikling skal borgerne og dermed også medierne opleve størst mulig åbenhed i samfundet. For at opnå dette har DJ følgende bud på en åbenhedsstrategi.

Læs DJs åbenhedsstrategi

Fandt du den information du søgte