Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Pensionsordning

En pensionsordning sikrer dig, hvis du rammes af sygdom, og sikrer dig en lempelig overgang fra arbejds- til pensionistliv. Din forsikring fortsætter, selv om du bliver ledig.

Er du medlem af DJ og ansat på en af forbundets overenskomster med arbejdsgiverbetalt pension, har du efter forbundslovenes § 10 og overenskomsten pligt til at være med i branchens gruppeforsikring.

§ 10 Pensionsordning

Stk. 1. Medlemmer, der modtager arbejdsgiverbidrag til pensionsordning, er omfattet af vedtægterne i Mediernes Pension.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra kravet om pensionsordning

Andre medlemmer, freelancere og ansatte uden pensionsbidrag har ret til at være med i gruppeforsikringen, men skal selv indbetale prisen (præmien) herfor. For ansatte gælder, at prisen (præmien) trækkes fra det samlede pensionsbidrag.

Solidarisk ordning

Når du frem til pensionsalderen, uden at du får brug for din forsikring, har du bidraget til, at din forsikringspræmie hjælper kolleger, der ikke har været så heldige. Rammes du derimod af sygdom, sikrer gruppeforsikringen dig vilkår, du skulle have betalt væsentligt mere for, hvis du skulle have forsikret dig individuelt.

Det solidariske består også i, at alle DJ-medlemmer kan optages på lige vilkår uden individuel vurdering af helbred. Du kan dog ikke optages, hvis du allerede er syg, er i flexjob eller berettiget til førtidspension.

Ledige medlemmer er fortsat sikret, idet gruppeforsikringsordningen betaler det første års præmie. Herefter betales præmien af DJ.

Hvor meget skal jeg spare op?

Mange pensionsselskaber anbefaler i dag en opsparing på 18-20 % af lønnen for at bevare mest muligt af din levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet. Det kræver, at indbetalingerne foretages, fra du er 30 år, til du går på pension.

Der er forskellige pensionsordninger for DJ’s medlemmer. I nogle tilfælde betaler arbejdsgiveren 10 % og medarbejderen 5 % af lønnen. På DMA-området betales henholdsvis 8 og 4 % - andre steder 11 og 4 % eller andre procentfordelinger, og nogle steder betales ikke af hele lønnen, men kun af et fastlagt maksimalt beløb pr. måned.

Pensionsindbetalingernes størrelse er til forhandling ved fornyelse og/eller indgåelse af overenskomster. Eller man kan forsøge at forbedre dem i lokale/individuelle aftaler. Fx ved en aftale om, at arbejdsgiveren betaler alle 15 % af lønnen til en pensionsordning.

Mediernes Pension

DJ's pensions- og forsikringsaftaler forhandles gennem Mediernes Pension. Her deler DJ bestyrelsesposterne ligeligt med arbejdsgiverne i Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og DR.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk