Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Pas på dig selv – få hjælp i forbindelse med stress

Hvis du har mistanke om, at du har stress eller er på vej til at få det, er det vigtigt, at du tager det alvorligt og søger hjælp og eventuel behandling.

Stress symptomer, hvor medlem søger hjælp og får behandling

Jakob Carlsen

Kontakt DJ

Få hjælp af os, og kom godt videre. Vi har tavshedspligt, forstår din branche og har erfaring i og ekspertise til at hjælpe dig. Ring til vores stressrådgivere i hverdage mellem kl. 9-16 og få hjælp. Det er en del af dit medlemskab.

Vi tilbyder samtaler - enten over tlf. eller ved personligt møde - hvor du får mulighed for at:

  • forstå din situation - så du bedre kan navigere i en udfordrende periode i dit liv.
  • få vejledning til din sygemelding - vi gør dig opmærksom på de regler, muligheder, rettigheder og pligter, du og din arbejdsgiver har.
  • få hjælp til at komme tilbage til arbejdet igen - det er vigtigt, at din arbejdssituation bliver taget op til revision, og at du afstemmer dine forventninger til dit arbejde - hvad enten du starter nyt arbejde eller vender tilbage til dit nuværende.

Kontakt egen læge

Kontakt din læge for at få en autoriseret vurdering af din situation. Lægen kan hjælpe dig med at få afdækket din stresstilstand, vurdere, om du har behov for en sygemelding, og finde den rette behandling for lige netop dig - det kan fx være psykologhjælp, medicin eller en kombination.

Få tilskud til psykologhjælp

Som medlem af DJ kan du søge om tilskud til psykologhjælp, hvis du har fået arbejds- eller ledighedsrelateret stress:

  • Du visiteres til hjælpen igennem en samtale med en medarbejder i DJ.
  • Når du er blevet visiteret til psykologhjælp af DJ, skal du sende en mail til en af DJ’s stressrådgivere med navn og adresse på din psykolog.
  • Du skal vente på en skriftlig bekræftelse fra DJ, inden psykologhjælpen påbegyndes.
  • Der bevilges i første omgang max 4.000 kr. inkl. moms. Hvis du og psykologen skønner det nødvendigt, kan der søges om en ekstra bevilling på 2.400 kr. Psykologhjælp er som udgangspunkt fritaget for momspligt.
  • Konsultationen til psykolog skal være påbegyndt senest en måned efter, at bevillingen er givet fra DJ.
  • Psykologen skal være uddannet og autoriseret cand.psych.
  • Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til psykologhjælp, hvis hjælpen kan bevilges og betales af en anden instans end DJ.

Valg af psykolog

Find en psykolog i nærheden af, hvor du bor, via Psykologer i Danmark eller Psykolognævnet. DJ samarbejder ikke med og henviser ikke til specifikke psykologer.

Elever og studerende

Hvis du er elev eller studerende og er medlem af DJ, skal du, inden du henvender dig til os, have undersøgt mulighederne for tilskud til psykologbehandling hos din egen læge, din studievejleder, din praktikvejleder, din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant på dit praktiksted.

Der er også hjælp og gratis rådgivning hos Studenterrådgivningen i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Læs mere på Studenterrådgivningens hjemmeside.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.