Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Oversigt over overenskomster

Find den gældende overenskomst på din arbejdsplads. Overenskomster på kommunikationsområdet findes længere nede på siden.

Overenskomster på medieområdet

24timer (DMA)

24 timer overenskomsten

Bruges på Monitor Medier og Watch Medier

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1.3.20 - 28.2.23

Grundløn:
Pr. 1.marts 2020 kr. 30.185
Pr. 1.marts 2021 kr. 30.585
Pr. 1.marts 2022 kr. 30.985

Tillæg:
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokal forhandling om rammen mellem ledelse og tillidsrepræsentant pr. 1. april, derefter forhandler den enkelte medarbejder med ledelsen.

Genetillæg:
For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage betales kr. 587,35 pr gang (pr. 1. marts 2021 kr. kr. 596,75 og pr. 1. marts 2022 kr. 606,30 (2022).

For arbejde, der slutter mellem kl. 18-23 kr. betales pr. gang kr. 76,60 (pr. 1. marts 2021 kr. 77,85 og pr. 1, marts 2022 kr. 79,10) pr. gang,

For arbejde der slutter mellem kl. 23-07 kr. betales pr. gang kr. 130,40 (pr. 1.marts 2021 kr. 132,50 og pr. 1. marts 2022 kr. 134,60)

Arbejdstid:
37 timer pr. uge fordelt på højst fem dage.

Overarbejde:
Opgørelsesperiode på 4 uger. Afspadsering 1:1½ indenfor 3 uger. Derefter 1:2.

Ferie:
7 uger årligt.

Ferietillæg:
1,5 % af den ferieberettigende løn.

Orlov/sabbat:
Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale.

Efteruddannelse:
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Mulighed for efter aftale at bruge op til tre uger på forskud.

Pension:
8,6 % af arbejdsgiver og 4,3 % af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg).

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom:
Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.

1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Opsigelse:
Funktionærlovens regler. Efter 12 måneders ansættelse forlænges arbejdsgiverens opsigelsesvarsel med 1 måned.

Arbejdsredskaber:
Spørg om lokal aftale

Andre goder:
Spørg om lokal aftale.

ANTV

Aller Media

Aller Media overenskomsten omfatter bl.a.:

Familie Journal, Billed-Bladet, Se og Hør, Ude og Hjemme, SØNDAG, 7 TV Dage, Femina, Antik og Auktion, Mad & Bolig, Spis bedre!, Psykologi, Vi Unge, ELLE

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn
Pr. 1. marts 2020: kr. 26.656; pr. 1. marts 2021: kr. 27.056; og pr. 1. marts 2022: kr. 27.456.

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
Arbejde under 4 timer på lør-, søn- og helligdage pr. 1. marts 2020: kr. 758;
pr. 1. marts 2021: kr. 770; og pr. 1. marts 2022: 782 kr.  Arbejde over 4 timer på lør-, søn- og helligdage pr. 1. marts 2020: kr. 1.292; pr. 1. marts 2021: kr. 1.313 og pr. 1. marts 2022: kr. 1.334

Arbejdstid
37 timer pr. uge

Overarbejde
Afspadsering 1:1½. Efter 2 mdr. 1:2

Ferie
6 uger årligt. Efter 2 års ansættelse kan feriegratiale konverteres til 7. ferieuge

Ferietillæg
1%, Feriegodtgørelse ved fratræden 15%

Orlov/sabbat
Nej

Efteruddannelse
Ret til relevant efteruddannelse, der aftales årligt, med løn og udgifter betalt.

 
Pension
8,8% af arbejdsgiver og 4,4% af medarbejder af pensionsgivende løn (skalaløn og personligt tillæg). 

Barselsorlov
Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 39 efter fødslen.
Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 39

Børns sygdom
Fri med løn på barnets 1. sygedag, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse på hjemmeboende barn under 14. år

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler. (Tlf., licens, aviser, bil m.v.)

Andre goder
Overskudsdelingsordning, lokale velfærdsaftale

Altinget og Mandag Morgen

A4Medier

Overenskomsten omfatter
Avisen.dk

Resume:

Overenskomstens løbetid
01.05.17 - 30.04.19

Grundløn
27.464  kr. pr. 01.05.17
27.714 kr. pr. 01.05.18

Tillæg
Se overenskomsten
 

Genetillæg
Arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage eller andre fridage, eller i tidsrummet kl. 17.00-08.00 på hverdage, opgøres som 1½ time for hver time.

Arbejdstid
37 timer incl. ½ times daglige pause, tilrettelagt i 5-dages-uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:2. Arbejdstidsbestemmelse kan ved lokal enighed fraviges. Der er pt. aftalt selvtilrettelæggelse.

Ferie
6 uger årligt + 3 fridage + 3 fridage i fritvalgsordning.

Ferietillæg
2% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat
Ingen

Efteruddannelse
Ret til en uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspares over 3 år.

Pension
9,2% af arbejdsgiver, 4% af medarbejder af den samlede løn.
 

Barselsorlov
Fuld løn under barselsorlov i 4 + 14 + 12 for kvinder og 2 + 12 for mænd. Kompensation for pensions- og ferietab ved fortsat barselsorlov på dagpenge ud over den lønnede periode.

Børns sygdom
Fri med løn ved sygdom hos barn.

Arbejdsredskaber
Betalt avis-abonnement, mobiltelefon, bærbar computer og ADSL.

Andre goder
Forlængede opsigelsesvarsler. Fratrædelsesgodtgørelser ved opsigelser begrundet i virksomheden forhold: 1 mdrs. løn ved 2 års anciennitet, stigende til 7 mdrs. løn ved 18 års anciennitet.

Benjamin Media er fusioneret med Bonniers Publication

I 2022 blev de tidligere Benjamin Media-brands (“Tidligere område Benjamin”), der flyttede til Strandboulevarden i forbindelse med fusionen i 2020/2021, nedlagt som selvstændigt forretningsområde, og de enkelte brands blev en del af det samlede Bonnier Publications.

Overenskomsten kan ses Bonniers Publications

Berlingske Media (DMA)

Berlingske, B.T., Weekendavisen A/S samt digitale udgivelser i tilknytning til disse.

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.3.20 - 28.2.23 

Grundløn
1. marts 2020: 26.645 kr. pr. måned
1. marts 2021: 27.045 kr. pr. måned
1. marts 2022: 27.445 kr. pr. måned

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1. april ved lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage ydes et tillæg på kr. 578,10 pr. (pr. 1.3.21 kr. 587,35 og pr. 1.3.22 kr. 596,75.)

For arbejde i tidsrummet fra kl. 19 til 01 og i tidsrummet fra kl. 06 til 07 betales et  genetillæg  pr. påbegyndt time på kr. 30,40 (pr. 1.3.21  30,90 kr. og pr. 1.3.22 kr. 31.40)

For arbejde i tidsrummet fra  kl. 01 til 06 betales et tillæg  på 209,75 kr. i timen (pr. 1.3.2021 213,10 kr. og pr. 1.3.2022 kr. 216, 50) dog maksimalt 578,10 kr. pr. vagt (pr. 1.3.2021 587,35 kr. og pr. 1.3.2022 596,75 kr.)

Falder en del af den faste arbejdstid mellem 01.00 og 06.00 ydes et ekstra fridøgn for hver to arbejdsuger.

Arbejdstid
37 timer om ugen.

Overarbejde
1:1½ (Første 37 timer i flexbank 1:1)

Flexdage: Ret til fem årlige fridage til dækning af mindre uopgjort overarbejde.

Ferie
6 uger årligt på BT
7 uger til medarbejdere på Berlingske Tidende og Weekendavisen.

Ferietillæg
1,5 % af den ferieberettigede løn.

Orlov/sabbat
Ret til ulønnet orlov efter tre års ansættelse.

Efteruddannelse
Adgang til 1 uges efteruddannelse hvert år.
Ikke anvendt tid kan overføres til følgende kalenderår. Det kan dog højst opsamles 3 uger.

Pension
Virksomheden 8,6 og medarbejderen 6,3 af den pensionsgivende løn. (grundløn og personligt tillæg).

Barsel
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-38 efter fødsel til hver af forældrene.

Børns sygdom
Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Andre goder
Spørg om lokalaftale

Bonnier Publications

Fra 1. oktober 2022 vil der ikke længere ske ansættelser på disse særlige vilkår.

Dagens Medicin (tidl. Børsens Associated Media)

Chili Foto & Arkiv

Dagbladenes Bureau (DMA)

Overenskomsten omfatter

Dagbladenes Bureau

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1.3.20 - 28.2.23

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (22.852 kr.) til 23.trin (26.672 kr.) Alle trin reguleres med 400 kr. pr. 1. marts 2021 og 1. marts 2022).

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
Lør-, søn- og helligdage kr. 795,40 kr. pr dag (pr. 1. marts 2021 kr. 808,15 kr.; pr. 1. marts 2022 821,10.

Arbejdstid
160 timer månedligt. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½ inden for fire uger, senere afspadsering 1:2.

Ferie
7 uger årligt.

Ferietillæg
1½ % af den ferieberettigende løn.

Orlov/sabbat
Nej. Begrænset adgang til orlov uden løn efter aftale.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension
8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af fuld løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.


Børns sygdom
Fri med løn ved sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler.

Andre goder
Spørg om lokale aftaler.

Dagbladet Børsen (Husaftale)

Overenskomsten er indgået mellem Dagbladet Børsen A/S (herefter kaldet DB) og Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (herefter kaldet BRM), som gruppe under Dansk Journalistforbund og dækker alle journalistiske medarbejdere og medarbejdere, som er beskæftiget med journalistisk layout af redaktionel tekst og billeder i enhver virksomhed under DB, såvel i egne datterselskaber som virksomheder, hvori DB har en bestemmende indflydelse.

Overenskomstens løbetid: 1. januar 2023 - 29. februar 2024

Du kan hente eller læse hele overenskomsten for Børsen som pdf via dette link.

Du kan hente eller læse allonge til Børsen overenskomsten 2023-2024 som pdf via dette link.

Dagens.dk

DH Media (Tidl. Dansk Handelsblad)

 

Dansk Video Tekst

Rammeaftalen omfatter
Dansk Video Tekst og Camp David A/S

Dansk Video Tekst er et dansk tekstningfirma, der arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. DVT har indgået en rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for fastansatte, A-lønnede og selvstændige freelancere.

Dansk Video Tekst har ikke ønsket rammeaftalen lagt på nettet, men vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i Dansk Journalistforbund tlf.nr. 3342 8000.

Danwatch

DR

Hent hele tryghedsaftalen som pdf.

Hent hele forliget her som pdf.

Overenskomsten omfatter
Danmarks Radio

Resume:  

Overenskomstens løbetid:
1. juni 2020 til 31. maj 2023

Basisløn:
pr. 1. juni 2020: 28.320,52 kr.
pr. 1. juni 2021: 28.519,35 kr.
pr. 1. juni 2022: 28.718,19 kr.

Tillæg:
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt gennem personlig forhandling.
Desuden mulighed for visse funktionstillæg.

Genetillæg:
Alle dage kl. 17 – 22 ydes 35 kr. pr. time.
Alle dage kl. 22 – 06 ydes 100 kr. pr. time.

Alle dage kl. 06 – 08 ydes 60 kr. pr. time

Fredag kl. 22 til mandag kl. 05, helligdage kl. 00 – 24 samt juleaftensdag kl. 12 – 00 ydes derudover 65 kr. pr. time.

Arbejdstimer i tiden kl. 24 – 06 tillægges 25 min. til afspadsering. Arbejdstimer i tiden 02-05 tillægges yderligere 5 minutter.

Arbejdstid:
37 timer pr. uge.

Overarbejde:
Arbejdstiden opgøres over 2 måneder med en månedsnorm på 160 timer – evt. overarbejde afspadseres i forholdet 1 : 1½.

Ferie:
5 ugers ferie årligt + 1 uges tjenestefrihed med løn (”kaos-uge”) + 5 feriefridage

Medarbejdere over 55 år har 6 ugers ferie.

Ferietillæg:
1½ % af den ferieberettigende løn udbetales 2 gange årligt, første gang med maj-lønnen for perioden januar-maj og anden gang med august-lønnen for den resterende periode juni-august.

Orlov/sabbat:
8 ugers sabbat med løn for hver 6 års ansættelse med sabbatydelse på 11.000 kr.

Efteruddannelse:
Adgang til betalt efteruddannelse med løn efter ansøgning.

Pension:
10,2 % af arbejdsgiver og 5 % af medarbejder af basisløn, personligt tillæg og eventuelt funktionstillæg.

Barselsorlov m.v.:
Fastansatte og tidsbegrænset ansatte kvinder oppebærer fuld løn fra 8 uger før fødsel til og med 14 uger efter. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte mænd/medmor oppebærer fuld løn i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. Desuden har kvinder ret til 10 ugers fravær og mænd/medmor ret til 12 ugers fravær med fuld løn til placering efter den 14. uge og inden udgangen af den 46. uge

Efter aftale kan kvinder flytte 4 af de 8 ugers frihed før fødslen til afholdelse efter fødslen.

I perioder hvor der afvikles forældreorlov uden løn indbetaler DR fuldt pensionsbidrag.

Moderens partner i et registreret partnerskab har ret til fuld løn i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Tidsbegrænset ansatte hvis kontrakter udløber i orlovsperioden har mulighed for at få barselsstøtte fra DR på visse betingelser (se Bilag 6 i overenskomsten)

Børns sygdom:
Fuld løn på barns 1. og 2. sygedag efter anmodning til nødvendig pasning af sygt, mindreårigt hjemmeboende barn, når tjenesteforholdene tillader det.

Arbejdsredskaber:
Spørg om lokale aftaler.

Andre goder:
Seniorpolitik med mulighed for ferieforlængelse uden løn, fuldt pensionsbidrag fra 60-67 år ved efterløn eller mulighed for nedsat tid. Spørg i øvrigt om lokale aftaler.

Mulighed for fuld løn under plejeorlov, og i forbindelse med hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år.

Andet:
Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m.

Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.

Fotografoverenskomsten med Dansk Industri

 

Fotografoverenskomsten med Dansk Industri omfatter
medlemmer af Dansk Industri, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, sølvbaserede såvel som elektroniske, der udfører video og AV-produktion, eller som skriftligt tiltræder overenskomsten.

Resume:

Overenskomstens løbetid:
2020 - 2023

Mindstebetaling:
pr. 1. marts 2020 kr.  19.679
pr. 1. marts 2021 kr.  20.079
pr. 1. marts 2022 kr.  20.480

Tillæg:
Personligt tillæg efter forhandling, hvis kvalifikationer berettiger. Forhandling om lønændring en gang årligt.

Fritvalgs Lønkontoen
For at imødekomme ønsker om frit valg mellem frihed, pension og løn. Har den enkelte medarbejder sin ege Fritvalgs Lønkonto.

Fra den 1. marts 2020 indbetales 5. procent af ferieberettigede løn til Fritvalgs Lønkontoen. 1. marts 2021 hæves dette til 6 procent og den 1. marts 2022 til 7 procent.Gældende elevlønninger:

            1. marts 2020              1. marts 2021           1. marts 2022
1. år       kr. 14.835                  kr. 15.087                 kr. 15.344
2. år       kr. 15.453                  kr. 15.716                 kr. 15.983
3. år       kr. 16.734                  kr. 17.018                 kr. 17.308
4. år       kr. 17.167                  kr. 17.459                 kr. 17.756
5. år       kr. 17.971                  kr. 18.277                 kr. 18.588

Arbejdstid:
37 timer ugentligt.
Arbejdstiden lægges efter en lokal aftalt plan.

Overarbejde:
Timebetalingen på 1/160 af den gældende månedsløn med et tillæg på 50% for de første 2 timer, for yderligere timer samt for overarbejde på lørdage, søn - og helligdage på 100%.
Ved overarbejde på over 10 timer pr. måned skal afspadsering finde sted inden udløbet af 60 dage, medmindre at parterne aftaler noget andet.

Ferie/feriefridage:
Ferielovens regler er gældende.
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte fridage.
Ud over disse dage har medarbejderen krav på 5 feriefridage efter 9 måneders anciennitet. Feriefridagene lægges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Ferietillæg:
Ferielovens regler er gældende.

Efteruddannelse:
Ret til 2 ugers frihed pr. år efter 9 måneders beskæftigelse.
Der ydes fuld løn under efteruddannelse.

Pension:
Det samlede mindstebidrag er 12,0 %.
Arbejdsgiveren skal betale 8 % og medarbejderen 4% af pensionsindbetalingen.

Barselsorlov:
Medarbejdere der på forventet fødselstidspunkt har minimum 9 måneders anciennitet kan få fuld løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Fædre har ret til løn under barsel i 2 uger. Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. 

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. De 16 uger skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.


Børns sygdom:
Fri med løn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år på barnets første sygedag.
Ved hospitalsindlæggelse ret til 5 fridage m. løn.

Fotografoverenskomsten (elevers rettigheder)

Fotografelever skal aflønnes efter fotografoverenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Industri, uanset at mesteren ikke er medlem af Dansk Industri og ikke har tiltrådt overenskomsten. 

Som elev har du derfor ret til følgende vilkår: 

Mindstelønnen for elever
           1. marts 2020              1. marts 2021           1. marts 2022
1. år       kr. 14.835                  kr. 15.087                 kr. 15.344
2. år       kr. 15.453                  kr. 15.716                 kr. 15.983
3. år       kr. 16.734                  kr. 17.018                 kr. 17.308
4. år       kr. 17.167                  kr. 17.459                 kr. 17.756
5. år       kr. 17.971                  kr. 18.277                 kr. 18.588

Lønstigning 

 • Hvert år i marts måned efter overenskomsten
 • Når du stiger til næste elevtrin (uddannelsesanciennitet)

Grundforløbet tæller med i din anciennitet. Det gælder uanset, hvornår grundforløbet placeres. 

Voksenelev
DJ anbefaler, at voksenelever får mindstebetalingen for fotografer. Som voksenelev kan du ikke kan stille krav på at få mindstelønnen for fotografer, du kan eventuelt på baggrund af din erfaring, tidligere uddannelser eller kvalifikationer forhandle dig til at få mindstebetalingen.

Mindstebetalingen for fotografer udgør:

pr. 1. marts 2020 kr.  19.679
pr. 1. marts 2021 kr.  20.079
pr. 1. marts 2022 kr.  20.480

Fritvalgs lønkonto

Som elev har du ret til en fritvalgs lønkonto efter overenskomsten § 6. Din mester skal pr. 1. marts 2017 indbetale 2,7 % af din ferieberettigede løn til kontoen. Du kan selv bestemme, om du vil bruge beløbet til at få mere i løn, pension eller får ekstra løn udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie.

Betalingen fra mester stiger til:

 • 3,4 % pr. 1. marts 2018
 • 4,0 % pr.  1. marts 2019 

Ved uddannelsesaftalens ophør opgøres fritvalgs lønkontoen og som udgangspunkt vil et eventuelt overskud blive udbetalt med sidste lønudbetaling. 

Kontakt Faglig Rådgivning hvis du vil vide mere.
 

Arbejdstid
37 timer ugentligt.
Som elev kan du kun deltage i overarbejde, når det er en nødvendig del af din uddannelse. Overarbejde skal begrænses mest muligt. 
Du har efter overenskomstens § 5 ret til overarbejdsbetaling eller afspadsering. 

Ferie
Det år hvor uddannelsesaftalen starter:

 •  Start efter 1. maj og inden 1. juli = du har ret til 25 dages betalt ferie
 • Start fra 1. juli til 30. april = hvis virksomheden holder ferielukket i tiden mellem 1. oktober og 30. april, har du ret 5 dages betalt ferie

Derefter har du i 1. og 2. hele ferieår ret til 25 dages betalt ferie. Ferieåret er perioden 1. maj til 30. april og den periode, hvor ferien skal holdes.

Feriefridage og betalte fridage
Du har krav på 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet. 
1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er betalte fridage. 

Ferietillæg
1% af din årsindtægt i det foregående kalenderår.

Pension
Du har ret til pension:

 • Indtil den 1. marts 2018 gælder: Når din uddannelse er påbegyndt efter du er fyldt 20 år, og du har 2 måneders anciennitet
 • Fra den 1. marts 2018 gælder: Når du er fyldt 20 år og har 2 måneders anciennitet. 

Pensionsbidraget

 • Mesters bidrag udgør 8 %
 • Dit bidrag udgør 4 %

Forsikringsydelser
Hvis du ikke er omfattet af en pensions- eller forsikringsordning hos din mester, har du ret til følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum
   

Barsel
Det er ikke fastlagt i erhvervsuddannelsesloven, hvad lønbegrebet omfatter, herunder om elever har ret til løn under barsel. Tvistighedsnævnet har dog i en afgørelse afgjort, at eleven havde ret til fuld løn under graviditet og barsel efter overenskomsten.

Hvis du som elev har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, må det formodes, at du har ret til løn:

 • 4 uger før forventet fødselstidspunkt: Fuld løn til mor
 • 14 uger efter fødslen: Fuld løn til mor
 • 2 ugers fædreorlov (inden for de første 14 uger efter fødslen): Fuld løn til far
 • Fra uge 15 til og med uge 27 efter fødslen: 13 ugers fuld løn, dog maks. 145 kr. pr. time/ 23.248 kr. pr. måned. Af de 13 uger har hver af forældrene ret til 5 uger. De resterende 3 uger holdes enten af den ene eller den anden forælder. De 13 uger skal holdes inden for 52 uger efter fødslen. 

Skolehjem
Udgifter til transport til skolehjem: 
Du har ret til betaling for dine transportudgifter til skoleopholdet, hvis virksomheden skal betale for skoleopholdet.
Du bør forud for skoleopholdet aftale med din mester, hvilken transportform du må benytte dig af, og hvordan afregning skal ske. Du skal altid give din mester en kvittering på din udgift. 

Udgifter til skoleophold:
Som elev har du ret til at mester betaler dine udgifter til ophold på skolehjem:

 • Hvis du beordres til skoleophold i henhold til gældende regler om frit skolevalg.
 • Hvis din deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst, som er fastsat i de årlige finanslove.

Som elev kan du få et nødvendigt forskud til afholdelse af dine udgifter til skoleopholdet, såfremt du foretager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til mester. Du skal altid give din mester en kvittering på din udgift. 

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår så ring til Faglig Rådgivning.

Fællesoverenskomsten, (DMA)

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.20 - 28.2.23

Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (20.397 kr. pr, 1.3.2020) til 22.trin (23.317 kr. pr. 1.3.2020). Alle skalatrin hæves med 400 kr. hhv. 1.3.2021 og 1.3.2022.

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Spørg om lokale aftaler om mindste tillæg.

Genetillæg Hverdage mellem 18-19 kr. 63,55 pr. time (64,55 pr. 1.3.2021, 65,60 pr. 1.3.2021), mellem 19-20 kr. 71,55 pr. time (72,70 pr. 1.3.2021, 73,85 pr. 1.3.2021), mellem 20-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021), mellem 24 -06 79,45 kr. pr time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021). Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021).

Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 2 mdr. derefter 1:2. Spørg om lokale aftaler.

Ferie 5 uger årligt. 3 dage ekstra for +45-årige. Spørg om evt. yderligere ferieret i lokale aftaler.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt i to rater i hhv. maj og september.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage. Herefter ydes 5 feriefridage hvert år den 1. september.

Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale.

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension 8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.

Andre goder Spørg om lokale aftaler

 

Grønlands Selvstyre

Havnefronten

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (20.797 kr.) til 22.trin (23.717 kr.).

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.3 efter lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
Hverdage mellem 18-19 kr. 64,55 pr. time mellem 19-20 kr. 72,70 pr. time, mellem 20-24 kr.80,70 pr. time, mellem 24 -06 80,70 kr. pr time.
Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 80,70 pr. time.

Arbejdstid
37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½ indenfor 3 mdr.

Ferie
5 uger årligt. 3 dage ekstra for 45-årige. Betalt ferie fra ansættelsestidspunktet.

Ferietillæg
1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Feriefridage
efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage.

Efteruddannelse
Aftales

Pension
8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom
Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

 

Information

Overenskomsten omfatter
Dagbladet Information, iBureauet og Informations Forlag

Resume:

Overenskomstens løbetid 1. juli 2020 – 30. juni 2023

Grundløn
Pr. 1.7.2018:
Startløn 32.466 kr. for medarbejdere med under to års journalistisk anciennitet, 34.466 kr. med 2-3 års anciennitet. Normalløn for medarbejdere med over 3 års journalistisk anciennitet 36.466 kr.

Tillæg
Personligt tillæg: Efter forhandling. 
Funktionstillæg for mellemledere og andre funktioner.
For funktioner som A-vagt med fast aften- og/eller weekendarbejde ydes 1.650 kr. månedligt. 
Genetillæg: 550 kr. for arbejde på lør-, søn- og helligdage.

Arbejdstid
37 timer pr. uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½.

Ferie
6 uger årligt, samt 5 feriefridage.

Ferietillæg
1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat
1 uges orlov med løn pr. år. Medarbejdere med mere end 10 års anciennitet har 2 ugers orlov med løn pr. år. Ret til 2 ugers orlov "med løn" mod reduceret månedsløn på 50/52. Ret til op til 1 års orlov uden løn for hvert tre års beskæftigelse på Inf.vikardækning af al orlov.

Efteruddannelse
Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter ansøgning til fællesudvalg, der administrerer 150.000 kr. årligt.

Pension
10% af arbejdsgiver af normallønnen og anciennitetstillæg.

Barselsorlov
Normal løn.
Kvinder: 30 uger ialt fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i prioden mellem uge 15 og 36 efter fødslen.
Mænd: 14 uger i alt fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Gælder også adoption. Fuld vikardækning ved barselsorlov. Gælder også registreret partner.
 Ferieoptjening og pension betales ved fortsat forældreorlov på dagpenge.

Børns sygdom
Fri med løn ved hjemmeboende barn under 14 års sygdom.

Arbejdsredskaber
Telefonabonnement, hjemmeabonnement på Information og farve-tv-licens betalt.

Andre goder
Ret til 20% arbejdstidsreduktion mod tilsvarende lønreduktion med fuld vikardækning.
Seniorordning med ret til nedsat tid efter 60 år uden reduktion i pensionsindbetaling.

Journalisten

Overenskomsten er indgået mellem Dansk Journalistforbund (herefter DJ) og Journalistens Redaktionelle Medarbejderforening (herefter Medarbejderforeningen) og omfatter om løn­ og arbejdsforhold for ansatte på Journalistens redaktion, idet redaktøren er ansat på en særskilt kontrakt. Bestående aftaler kan ikke forringes, så længe overenskomsten er gældende.

Overenskomsten omfatter Journalistens Redaktionelle Medarbejderforening.

Overenskomstens løbetid: 1. januar 2020 -31. december 2023

Jyllands-Posten (DMA)

Jyllands Posten

Overenskomstens løbetid
1.3.20 - 28.2.23

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (26.777 kr.) til 30. trin (33.719 kr.) pr. 1. marts 2020. Alle trin reguleres med 400 kr. pr. 1. marts 2021 og 1. marts 2022.

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Regulering hvert år pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Minimum personligt tillæg efter et år: 1.000 kr.

Genetillæg
Kl. 20-24 kr. 72.10 pr. time. (pr.1.3.2021 kr. 73.25 og pr. 1.3.2022 kr. 74,40)

Kl. 24-06 kr. 157,35 pr. time, (pr. 1.3.2021 kr. 159,85 og pr. 1.3.2022 162,40) dog maksimalt 560,85 kr. pr. nat (pr. 1.3.2021 kr. 569,80 og pr. 1.3.2022 kr. 578,90).

Tilkald mellem 24-08 udløser et nattillæg på 1.900,40 kr. (pr. 1.3.2021 kr. 1930,80 og pr. 1.3.2022 kr. 1961,70)

Lør-, søn- og helligdage (samt juleaftensdag og nytårsaftensdag) 560,85 kr. pr. dag. (pr.1.3.2021 569,80 og pr. 1.3.2022 578,90).

Se overenskomst for ydereligere genetillæg.

Arbejdstid
37 timer pr. uge, som opgøres over 4 uger.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½

Ferie
8 uger årligt.

Ferietillæg
1,6% af den ferieberettigende løn.

Orlov/sabbat
For ansatte pr. 28. februar 2014 ret til to måneders orlov efter nærmere beskrevet regelsæt. Ordningen er under afvikling i en længere overgangsperiode. For nyansatte efter 1. marts 2014 er der ret til orlov uden løn for hvert 6 års ansættelse. Efter 12 års ansættelse dog for hvert fjerde år.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt.

Pension
Virksomheden 8,6 og medarbejderen 4,3 af den pensionsgivende løn. (skalaløn, personlig tillæg og funktionstillæg)

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældrene

Børns sygdom
Fri med løn af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 15 år på dettes første sygedag.

Andre goder
Medarbejdere over 60 år og medarbejdere med børn under 9 år har ret til nedsat arbejdstid med uændret pensionsindbetaling og forholdsvis mindre lønreduktion. Medarbejdere, der går på efterløn, modtager fuldt pensionsbidrag til det 67 år. Ved opsigelse grundet bladets forhold ydes 3 mdrs. fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50 årige med 10 års ansættelse.

Kristeligt Dagblad (DMA)

Kristeligt Dagblad og religion.dk

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1.3.2020 - 28.2.23

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (24.249 kr.) til 23.trin (27.739 kr.) pr. 1. marts 2020. Alle trin stiger med 400 kr. pr. 1. marts 2021 og 1. marts 2022. 

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Regulering hvert år pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
Lør-, søn-, og helligdage 638,50 kr. pr. dag. Pr. 1.3.2021 kr. 648,70, pr. 1.3.3022 kr. 659,10. For red.sek. dog kr. 830,00; pr. 1.3.2021 kr. 843,30; pr. 1.3.2022 kr. 856,80.

Arbejdstid
37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½. For beordret/godkendt overarbejde ud over 37 t. ugentligt. ½ times frihed for arbejde efter kl. 19. 4 timers frihed for overnatning ude.

Ferie
4 ugers sommerferie (1/5 - 30/9) og 3 ugers vinterferie årligt.

Ferietillæg
1½ % af ferieberettigende løn.

Orlov
6 uger med løn for hvert 6 års ansættelse. KD betaler gruppelivspræmie under lovbestemt orlov uden løn.

Efteruddannelse.
Lokalaftale, hvor TR og ledelse vurderer efteruddannelsesbehov.

Pension
9,6% af arbejdsgiver, 4,8% af medarbejder.

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom
Fri med løn på sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber
Telefonabonnement, morgenavis efter eget valg og licens betalt.

Andre goder
Medarbejdere, der gå på efterløn, har ret til 200 timers beskæftigelse årligt og mulighed for aftale om fortsat pensionsindbetaling.

Kompaniget

Overenskomsten er indgået mellem Kompagniet og Dansk Journalistforbund og omfatter medarbejdere ved Kompagniet beskæftiget som fotografer, journalister, klippere, lydfolk, produktionsledere, programmedarbejdere, redaktører, researchere, tilrettelæggere, visuelle producere.

Overenskomstens løbetid: 1. juni 2022 - 31. maj 2024

Du kan hente eller læse hele overenskomsten for Kompagniet som pdf via dette link.

Landbrugsmedierne

MediaMovers

Du kan hente eller læse hele forhandlingsprotokollatet 2020-2023 som pdf via dette link.

Media-Services ApS (DMA)

Media-Services ApS har tiltrådt den til enhver tid gældende Fællesoverenskomsten mellem DMA og DJ.

De redaktionelle medarbejdere er derfor omfattet af Fællesoverenskomstens bestemmelser.

Hent hele Fællesoverenskomsten som pdf

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.20 - 28.2.23

Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (20.397 kr. pr, 1.3.2020) til 22.trin (23.317 kr. pr. 1.3.2020). Alle skalatrin hæves med 400 kr. hhv. 1.3.2021 og 1.3.2022.

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Spørg om lokale aftaler om mindste tillæg.

Genetillæg Hverdage mellem 18-19 kr. 63,55 pr. time (64,55 pr. 1.3.2021, 65,60 pr. 1.3.2021), mellem 19-20 kr. 71,55 pr. time (72,70 pr. 1.3.2021, 73,85 pr. 1.3.2021), mellem 20-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021), mellem 24 -06 79,45 kr. pr time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021). Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021).

Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 2 mdr. derefter 1:2. Spørg om lokale aftaler.

Ferie 5 uger årligt. 3 dage ekstra for +45-årige. Spørg om evt. yderligere ferieret i lokale aftaler.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt i to rater i hhv. maj og september.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage. Herefter ydes 5 feriefridage hvert år den 1. september.

Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale.

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension 8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.

Andre goder Spørg om lokale aftale

Medieskolerne (Husaftale)

Hent hele husaftalen for Medieskolerne som pdf.

Medarbejderne på Medieskolerne er dækket af en husaftale, som er indgået imellem Medieskolerne og Medarbejderforeningen i Medieskolerne. 

Husaftalens løbetid:
25.06.2019 - 25.04.2022

Netavisen Pio

Nordiske Film fast- og projektansatte, Pineapple Entertainment A/S (Husaftale)

Husaftale mellem medarbejderne i Nordisk Film TV A/S og Pineapple Entertainment A/S

Resume:

Husaftalen omfatter
Fastansatte og projektansatte medarbejdere beskæftiget med redaktion, produktion og afvikling.

Husaftalens løbetid
4.4.2013 -

Løn
Fastsættes i ansættelseskontrakten på baggrund af kvalifikationer og erfaring.

Tillæg
For fastansatte tages regulering af den aftalte løn op til drøftelse en gang årligt, senest ved udgangen af april og en evt. regulering har virkning fra 1. maj i det pågældende år.

Genetillæg
Særligt for medarbejdere på GO’-produktionerne.                                                                                          For arbejde i weekenden kompenseres medarbejderen med kr. 1.000 pr. dag.
For arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag samt store bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag kompenseres med kr. 2.000 pr. dag.
For arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag kompenseres som en helligdag samt ret til en betalt fridag pr. dag.

Arbejdstid
37 timer pr. uge eksklusiv frokost. Medarbejdere på GO’-produktioner 37,5 timer pr. uge eksklusiv frokost.

Overarbejde
Afspadsering 1:1.

Ferie
Ferielovens bestemmelser, 5 uger årligt.
Efter 9 måneders anciennitet ret til op til 5 feriefridage.

Ferietillæg
1%

Orlov/sabbat
-

Efteruddannelse
-

Pension
Frivillig. 7% af arbejdsgiver og 3,5% af medarbejder af pensionsgivende løn.
Ved indtræden i pensionsordning. Betalt helbredsforsikring og gruppelivsforsikring til PFA.

Barselsorlov
Kvinder: 18 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde:
4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov)
Mænd: 2 uger med fuld løn (fædreorlov)
Mænd og kvinder: Derudover kan der placeres 10 uger i perioden mellem uge 15 og 46 (forældreorlov) efter fødslen med fuld løn, hvis medarbejderen har 12 måneders anciennitet på fødselstidspunktet. Forudsætningen for betaling fra virksomhed under orlov er, at virksomheden kan indhente fuld dagpengerefusion.
Hvis medarbejderen har under 12 måneders anciennitet, har medarbejderen ret til at holde 10 ugers forældreorlov med en betaling fra virksomheden svarende til den for virksomheden fuldt opnåelige refusion fra Barsel.dk. Orloven skal holdes i uge 15-26 efter barnets fødsel. 


Børns sygdom
Fri med løn på barnets 1. sygedag.

Arbejdsredskaber
-

Andre goder
Husaftalen suppleres af den til enhver tid gældende personalehåndborg for Nordisk Film.

Se hele teksten i boksen til højre.

Nordiske Medier Aalborg (DMA)

 

Hent hele Fællesoverenskomsten som pdf

 

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.20 - 28.2.23

Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (20.397 kr. pr, 1.3.2020) til 22.trin (23.317 kr. pr. 1.3.2020). Alle skalatrin hæves med 400 kr. hhv. 1.3.2021 og 1.3.2022.

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Spørg om lokale aftaler om mindste tillæg.

Genetillæg Hverdage mellem 18-19 kr. 63,55 pr. time (64,55 pr. 1.3.2021, 65,60 pr. 1.3.2021), mellem 19-20 kr. 71,55 pr. time (72,70 pr. 1.3.2021, 73,85 pr. 1.3.2021), mellem 20-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021), mellem 24 -06 79,45 kr. pr time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021). Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 79,45 pr. time (80,70 pr. 1.3.2021, 82,00 pr. 1.3.2021).

Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 2 mdr. derefter 1:2. Spørg om lokale aftaler.

Ferie 5 uger årligt. 3 dage ekstra for +45-årige. Spørg om evt. yderligere ferieret i lokale aftaler.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt i to rater i hhv. maj og september.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage. Herefter ydes 5 feriefridage hvert år den 1. september.

Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale.

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension 8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.

Andre goder Spørg om lokale aftale

Nordiske Medier København (DMA)

Politikens Hus (DMA)

Overenskomsten omfatter:
Dagbladene Politiken og Ekstra Bladet.

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn

Anciennitetsbestemt fra 1.trin (22.582 kr.) til 23.trin (26.402 kr.) pr. 1. marts 2020. Alle trin stiger med 400 kr. pr. 1. marts 2021 og 1. marts 2022. 

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Lokalaftale om at mindste personligt tillæg er på Ekstra Bladet kr. 5.420,37 (2020 niveau). På Politiken er det xxx. Personlige tillæg reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger.

Genetillæg

-          Kl. 19-21 kr. 81,50 pr. gang, (pr. 1. marts 2021 kr. 82,80 og pr. 1. marts 2022 kr. 84,10)

-          kl. 21-23 kr. 97,80 pr. gang, (pr. 1. marts 2021 kr. 99,35 og pr. 1. marts 2022 kr. 100,95)

-          kl. 23-05 kr. 130,40 pr. gang, (pr. 1. marts 2021 kr. 132,50 og pr. 1. marts 2022 kr. 134,60)

-          kl. 05-07 kr. 81,50 pr. gang.  (pr. 1. marts 2021 kr. 82,80 og pr. 1. marts 2022 kr. 84,10)

For arbejde på lør-, søn- og helligdage, samt juleaftensdag kr. 586,95 pr. gang. (pr. 1. marts 2021 kr. 596,35 og pr. 1. marts 2022 kr. 605,90).

Falder en del af den faste arbejdstid mellem 01.00 og 06.00 ydes et ekstra fridøgn for hver to arbejdsuger.

Arbejdstid
8 timer dagligt i uger med skiftevis 4 og 5 arbejdsdage. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde
1:1

Ferie

7 uger årligt.  Medarbejdere der er fyldt 45 dog 8 uger.

Ferietillæg

1,5% af den ferieberettigende løn.

 Orlov/sabbat
3 måneders orlov med løn for hver 6 års ansættelse (Politiken) eller 2 måneders orlov med løn for hver 4 års ansættelse (Ekstra Bladet). Ordningen er under afvikling. (se protokollat i overenskomsten).

Efteruddannelse
Lokalaftale, hvor TR og ledelse vurderer efteruddannelsesbehov.
 

Pension
8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov
Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52 efter fødslen.

Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52.

Børns sygdom
Fri med løn på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler. 

Andre goder
Spørg om lokale aftaler

Prima Vista / Subline

Prima Vista/Subline er et dansk tekstningsfirma, der har enkelte fastansættelser og arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. 

Prima Vista/Subline har indgået en rammeaftale med Dansk Journalistforbund.

Producenterne - fastansatte

Overenskomsten omfatter følgende selskaber :

A

Altinget.dk,  Apple Tree Productions,

B

Beofilm ApS, B-Film,  Barok Film, BTI STUDIOS, BULLITT FILM,

C

Charleys Far Aps,  Community Content,  Copenhagen Film ApS,    Cubus Film og TV

D

DANISH DOCUMENTARY PRODUCTION ApS,  Deluca Film, 

E

Even Production, 

F

FINAL CUT FOR REAL,  Fuzzy House, 

G

Good Company Films, GOOD COMPANY PICTURES, GotFat Productions, Grunnet Film, 

H

HANSEN & PEDERSEN FILM & FJERNSYN, Historieselskabet,  HOMERUN MEDIA, HOUSE OF REAL,

I

Iconic Film, Impact TV, 

J

JESPER JARGIL FILM,  JJ FILM,

K

KLASSEFILM,  Koncern TV- og Filmproduktion, 

L

Larm Film, 

M

Made in Copenhagen, Made in Valby, MAGIC HOUR FILMS,  Micro Cosmos, Milton Media, Miso Film, Moving Documentary,

N

P

Plus Pictures,  PROFILE PICTURES

R

S

SAM Productions, SCOPE OG DANSK FILMJOURNAL, SF STUDIOS PRODUCTION, SFINX FILM/TV,  SONNTAG PICTURES, SPACE ROCKET NATION, Sparre Production, Spor Media, STATEMENT FILM, Stray Dog Productions ApS, STV Production, Sun Creature Studios I/S, 

T

Those Eyes,

Træ Film,

U

UPFRONT FILMS, 

UpperCut Media,

W

Warner Bros. International Television Production Danmark,

 WIL FILM, 

Wingman Media, 

WISK Production

Y

Yellow Bird Films

Z

Zentropa Productions

Følgende selskaber er ikke omfattet af overenskomsten

 

Bermuda, Blu, Bull House Media,Drive Studios, GreatHouse v/Palle Nørmark, Heartland TV, Highwire, M&M Productions, Made by us, Mastiff, Metronome Productions, Monday Media, Nimbus Film, Nordisk Film, Nordisk Film TV, Obel Film, Snowman Production, Strong Productions, The Compound, United production,

Radio Als

Overenskomstens løbetid: løber uændret videre.

Rakkerpak Productions ApS

Ritzaus Bureau (DMA)

Ritzaus Bureau, In Flow A/S

Overenskomstens løbetid:
1.3.20 - 28.2.23

Grundløn:
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (22.777 kr.) til 23. trin  (26.597 kr) pr. 1. marts 2020. Alle trin stiger med 400 kr. pr. 1. marts 2021 og 1. marts 2022.

Tillæg:
Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.3 efter lokale lønforhandlinger.

Nyuddannede: min. 4.000 kr. i pers. tillæg, som min. hæves med 1.375 kr. for hver efterfølgende 12 mdrs. ansættelse, dog max. til 15.000 kr.

Tilkaldevikarer: Skalaløn + min. 6.000 kr. i pers. tillæg + 8,6% pens. Tillæg + 20% timelønstillæg jf. § 2 stk. 2.

Evt.  yderligere funktions-, fleksibilitets- og geneafkøbs-tillæg i henhold til lokalaftale.

Genetillæg: (Der er ingen regulering i 2020 og 2021. Reguleringen sker først i 2022.)
Hhv. 1.3.2020/ 1.3.2021/ 1.3.2022:

243,30/ - / 247,20 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 18-23 på hverdage.
343,95/ - / 349,45 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 23-02 på hverdage.
647,45 / - / 657,80 kr. for vagter, hvor mere end halvdelen ligger kl. 23-06.
467,75  / - /475,25 kr. for vagter mellem kl. 07-18 på lør-, søn, og helligdage.
696,60 / -/ 707,75 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 18-23 på lø/sø/helligdage.
796,40 / -/ 809,15 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 23-02 på lø/sø/helligdage.
453,20 / - / 460,45 kr. for vagter mellem kl. 17-24 på hverdage før søgne-/helligdage.
453,20 / - / 460,45 kr. for tilkaldetillæg i genetid.

Fast månedstillæg for skiftende vagtskema kr. 453,20/ - /460,45
Fast månedstillæg for faste nattevagter kr. 872,00/ -/ 885,95


Arbejdstid:
160 timer månedligt. Mulighed for deltidsansættelse

Overarbejde:
Afspadsering 1:1½ første 5 uger, 1:2 herefter.

Ferie:
7 uger årligt.

Ferietillæg:
1½ % af den ferieberettigende løn.

Opsigelsesvarsler:
Funktionærlovens regler. Gensidigt forlænget med 3 mdr. efter 3 års ansættelse.

Orlov/sabbat:
Nej. Begrænset adgang til orlov uden løn efter aftale.

Efteruddannelse:
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension:
8,6 % af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af pensionsgivende løn (skalaløn + personligt tillæg).
 
Barselsorlov:
Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52 efter fødslen.
Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52.

Børns sygdom:
Fri med løn ved sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Arbejdsredskaber:
Spørg om lokale aftaler.

Andre goder:
Spørg om lokale aftaler.

SDI Media AB

Aftalen med SDI Media Stockholm er opsagt med virkning fra d. 1.1.2006 med henblik på genforhandling

Gældende takster oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun, Dansk Journalistforbund 3342 8000.

SDI Media Denmark

SDI Media Denmark, som er et tekstningsfirma, har indgået rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for fastansatte, A-lønnede og selvstændige freelancere.

SDI Media Denmark har ikke ønsket rammeaftalen lagt på nettet, men vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i Dansk Journalistforbund tlf.nr. 3342 8000.

Sermitsiaq.AG

 

Teknologiens Mediehus (Ingeniøren)

Overenskomst er indgået mellem Teknologiens Mediehus A/S og Mediehuset Ingeniørens, Redaktionelle Medarbejderforening som er en gruppe under Dansk Journalistforbund og omfatter løn- og arbejdsvilkår for alle redaktionelle medarbejdere ansat hos Teknologiens Mediehus A/S. Mediesekretærene er omfattet af overenskomsten.

Overenskomstens løbetid: 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Studio 1-2

Story House Egmont (tidligere Egmont Publishing)

Alt for Damerne, Euroman, Eurowoman, Gastro, Hendes Verden, fit living, Her & Nu og Hjemmet.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 
1.3.20 - 28.2.23

Grundløn
Pr. 1.3.20 kr. 25.761, 1.3.21 kr. 26.162, 1.3.22 kr. 26.562

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. I 2020-2023 er der for hvert år aftalt ramme og fordelingsnøgle. Se overenskomstens protokollat 8.

Genetillæg pr. gang (se §5)

Arbejde under 4 timer på lør-, søn- og helligdage kr. 771,45 – hæves herefter 1.3.21 til kr. 783,79, 1.3.22 til kr. 796,33

Arbejder over 4 timer på lør-, søn- og helligdage kr. 1.329,70 – hæves herefter 1.3.21 til kr. 1.351,07, og 1.3.22 til kr. 1372,69
Der ydes desuden genetillæg for arbejdsopgaver, der kræver overnatning uden for hjemmet til medarbejdere på Her & Nu (se §5)

Arbejdstid
37 timer pr. uge eksklusiv frokost (se §4)

Overarbejde
Afspadsering 1:1½

Ferie
6 uger årligt.

Ferietillæg
1,25 % af den ferieberettigende løn. Ved fratræden 12,5% feriegodtgørelse.

Feriefridage
5 feriefridage hvert ferieår, Fri grundlovsdag.

Orlov/sabbat
Nej. Gruppelivspræmie betales under ulønnet lovbestemt orlov.

Efteruddannelse
Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter ansøgning, men uden noget retskrav eller opsparing.
Et efteruddannelsesudvalg bestående af ledelse og tillidsrepræsentant er ansvarlig for efteruddannelsen.

Pension
8,8% af arbejdsgiver, 4,4% af medarbejder af den pensionsgivende løn.

Barselsorlov
Fuld løn til moren under graviditets- og barselsorlov i 4 uger før og 14 uger efter fødsel.
Fuld løn til faren under forældreorlov i 2 uger inden udløbet af 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov til moren og/eller faren i op til 12 uger tilsammen i ugerne 15 - 52 efter fødsel.

Børns sygdom
1 dag fri med løn til pasning af sygt hjemmeboende barn under 14 år

TIPS-Bladet (DMA)

TIPS-Bladet har tiltrådt den til enhver tid gældende Fællesoverenskomsten mellem DMA og DJ.

De redaktionelle medarbejdere er derfor omfattet af Fællesoverenskomstens bestemmelser.

TV 2 Danmark

 

Overenskomsten omfatter
Både TV 2 Danmark og TV 2 News.

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.3.2022 – 28.2.2023

Basisløn
29.475 kr. om måneden.

Personligt tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2022 får alle ansatte hævet deres personlige tillæg med 225 kr., og der er 325 kr. pr. ansat på overenskomst til forhandling.)

Genetillæg
Kl. 19-21 kr. 50 pr. time, kl. 21-24 kr. 70 pr. time, kl. 24-07 kr.150 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag kr. 450 pr. arbejdsdag. Tillægget for arbejde 24., 25. og 31. december samt 1. januar dog 900 kr. pr. dag.

Arbejdstid
320 timer på 2 måneder

Overarbejde
Afspadsering 1:1½

Ferie
5 uger årligt. + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Juleaftensdag og grundlovsdag gælder som fridage, hvis man arbejder disse dage gives erstatningsfridag.

Ferietillæg
1% af den ferieberettigende løn.

Orlov/sabbat
2 ugers sabbat med løn for hvert 2 års ansættelse, bortset fra de første 2 år (kan dog tidligst afvikles efter seks års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale.

Oplæring og uddannelse
Adgang til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og udgifter betalt.

Pension
11% fra arbejdsgiver og 4% fra medarbejder dog kun af de første 35.500 kr. pr. måned.

Barselsorlov
For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere.
For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den 14. uge efter fødslen.

Børns sygdom
Fri med løn i henhold til planlagt vagt på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 7.4 timer på  anden sygedag.

Opsigelsesvarsel
Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Danmark.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler.

Senioraftale
Senioraftale med mulighed for opsparing af sabbatuger med ret til afvikling umiddelbart op til pensionering. TV2 supplerer opsparing med op til max. ti ekstra uger. Mulighed for aftale om nedsat tid med mulighed for at arbejde f. eks. halvtids-aftale med fuld tid i seks måneder og fri i seks måneder.  

Andre goder
Mulighed for tilkøb af 7. friuge eller salg af 6. friuge. Ved tilkøb af 7. friuge kan beløbet afdrages resten af kalenderåret.

TV 2 Regionerne

TV Glad Fonden

TÆT PÅ Bladfabrikken ApS


Overenskomstens løbetid: 1. oktober 2017 - 30. september 2019

Udd. aftalen vedr. film- og tv-produktionselever, (DMA)

Film- og tv-produktion

Elev-lønnen pr. 1. marts  er følgende

        1.3.2020   1.3.2021   1.3. 2022

1. år 12.716       12.932      13.152

2. år 14.014        14.253     14.495

3. år 15.928        16.199      16.474

4. år 17.453       17.749      18.051

 

Udd. aftalen vedr. journalistpraktikanter (DMA)

Praktikantpjece Tillidsrepræsentant - også for praktikanterne

Wunderkind Media (DMA)

Overenskomsten omfatter:
Wunderkind ApS

Overenskomstens løbetid
1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn

Pr. 1. marts 2020:                    21.500 kr/md

Pr. 1. marts 2021:                    21.900 kr/md

Pr. 1. marts 2022:                    22.300 kr/md

Tillæg
Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr.1. april efter lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
For beordret arbejde på:

- Hverdage kl. 18.00 – 06.00 ydes et tillæg på kr. 30,50 pr. time. (pr. 1. marts 2021 kr. 31,00 og pr. marts 2022 kr. 31,50)

- Lørdage kl. 14.00 – 24.00 ydes et tillæg på kr. 60,95 pr. time.  (pr. 1. marts 2021 kr. 61,95 og pr. marts 2022 kr. 62,95)

- Søn- og helligdage kl. 00.00 – 24.00 ydes et tillæg kr. 60,95 pr. time. (pr. 1. marts 2021 kr. 61,95 og pr. marts 2022 kr. 62,95)

Arbejdstid
37 timer pr. uge opgjort på. månedsbasis. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde
Afspadsering 1:1 de første 8 uger, derefter 1:1½ i den efterfølgende måned og herefter 1:2.

Ferie
5 uger årligt.

Ferietillæg
1% af den ferieberettigende løn.

Feriefridage
efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der i alt 5 feriefridage.

Orlov/sabbat
Nej.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Ingen opsparing, men mulighed for forskudsanvendelse.

Pension
8,6 % af arbejdsgiver og 4,3% af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg).

Barselsorlov
Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov.

Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov

Børns sygdom
Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.

1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Freelance
Freelancere må ikke aflønnes mindre gunstigt end en sammenlignelig ansat.

Freelancere med fast aftale har krav på en skriftlig leveringsaftale.

Freelancere har krav på betaling senest 30 dage efter levering og fremsættelse af betalingspåkrav.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler.

Andre goder
Spørg om lokale aftaler.


Opsigelsesvarsler
Varslerne følger funktionærloven.

 

Tillidsrepræsentant
Medarbejderne har ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Zetland

Mellem Zetland ApS og Zetlands medarbejdere er der d.d. indgået følgende overenskomst. Følgende faglige organisationer er medunderskrivere: DJ, HK, Prosa og DM.Aftalen omfatter alle fastansættelser og tidsbegrænsede ansættelser af mindst to måneders varighed og med en fast månedlig grundløn, i henhold til kontrakt mellem medarbejderen og Zetland.

Overenskomstens løbetid: 1. februar 2023 - 31. marts 2025

Du kan hente eller læse hele overenskomsten for Zetland som pdf via dette link.

Overenskomster på Kommunikationsområdet

AC klubben i Fællessekretariatet

JA, Den Danske Dyrlægeforening og Danskej Skov-& Landsingeniører og Have- & Parkingeniører.

Alternativet

Overenskomsten omfatter
Alternativet

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.maj 2019 – 31.marts 2021
 

Løn: Lønnen består af fire komponenter – basisløn, rådighedstillæg, kvalifikationstillæg og evt. funktionstillæg.

Basislønnen er inddelt i løngrupper og følger overenskomsten for akademikere i staten.

Løngruppe 1 (medlemssekretærer) indplaceres på løntrin 3-8

Løngruppe 2 (presserådgivere) indplaceres på løntrin 5-8

Løngruppe 3 (politiske rådgivere) indplaceres på løntrin 5-8
 

Arbejdstid: 37 timer om ugen inkl. frokost
 

Ferie: 5 uger, 5 feriefridage
 

Ferietillæg: 1%
 

Efteruddannelse: Kan søges efter 2 års ansættelse


Pension: 17,1% arbejdsgiverbetalt
 

Barselsorlov: 4 uger før fødsel, 14 uger efter fødslen, 16 ugers forældreorlov
 

Andre goder: minimum 3 omsorgsdage, ret til fravær med løn ved sygdom i hjemmet

Bibliotekarforbundet

Resume:

Overenskomstens løbetid
01.07.15 - 30.06.2017

Grundløn
Lønnen består af en anciennitetsbestemt grundløn. Freelancere aflønnes efter Medieaftale for journalistik (Aftalen vedr. organisationsblade)

Genetillæg
Nej

Arbejdstid
37 timer pr. uge

Overarbejde:
Afspadsering 1:1

Ferie
6 uger årligt + 5  feriefridage

Ferietillæg
3,5% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen

Opsigelse
Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Orlov/sabbat
Nej. Adgang efter aftale om ulønnet orlov op til 3 år til efter/videre-uddannelse, udlandsophold, rejser, personlige forhold og lovbestemte orlovsordninger

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 3 uger

Pension
14,1% af arbejdsgiver, 3% af medarbejder af den fulde løn

Barselsorlov
Moderen fuld løn 8 uger før og 14 uger efter fødsel. Faderen fuld løn i 2 uger efter fødsel. Mor eller far fuld løn i 10 uger efter de første 14 uger. Gælder også ved adoption

Børns sygdom
Fri med løn i 2 dage pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler

Andre goder
Medarbejdere, der er fyldt 60 år og som har været ansat i 15 år, kan indgå aftale om nedsat arbejdstid fra halv tid og op til 37 timer

BUPL

Overenskomst mellem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund og Dansk Journalistforbund
vedrørende løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere. ansat i BUPL.

Overenskomstens løbetid: 1. april 2021 til 31. marts 2024

Børns Vilkår

Børns Vilkår følger fremover overenskomstperioden på statens område.

Overenskomsten på Børns Vilkår er blevet videreført frem til 31. marts 2018, hvor statens aftaler skal fornyes.

Begrundelsen bunder i et ønske om at overgå til samme kadence som staten, da man i øvrigt på en lang række punkter følger statens aftaler.

Det er aftalt, at medarbejderne på Børns Vilkår frem til 31. marts 2018 får samme lønstigninger som de statsansatte.

CISUs sekretariat

Resume:

Overenskomsten omfatter
Alle funktionæransatte medarbejdere i sekretariatet hos Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Overenskomstens løbetid
01.04.2016 – 31.03.2019 

Grundløn
Konsulenter modtager en anciennitetsbestemt grundløn, som følger overenskomsterne mellem Finansministeriet og AC-organisationerne efter det såkaldte ”ny lønsystem” indført pr. 1/1-1998. Lønspænd 2013: 402.000 kr. - 522.000 kr. incl. egen pensionsdel, rådigheds- og kvalifikationstillæg.

Tillæg
Der ydes et fast rådighedstillæg i overensstemmelse med overenskomsten for akademikere og staten. Tillægget dækker deltagelse i møder, kurser og rådgivninger uden for normal arbejdstid, samt villigheden til i øvrigt at ”være til rådighed” på de respektive faglige ansvarsområder.

Genetillæg
Nej 

Arbejdstid
Normal arbejdstid 37 timer.  Flekstidsordning. ½ times daglig frokostpause indeholdt i arbejdstiden. 

Overarbejde
Overarbejde afspadseres i forholdet 1 til 1. 

Ferie
5 ugers ferie efter ferieloven 

Ferietillæg og feriegodtgørelse
Ferietillæg 1,5% udbetalt med aprilløn. 12,5% feriegodtgørelse ved fratræden.

Feriefridage
5 feriefridage, samt fri med løn Grundlovsdag, 1. maj og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Opsigelse
Funktionærlovens opsigelsesvarsler inkl. 3 mdr. prøvetid. 

Orlov/sabbat
Mulighed for orlov i lokal orlovsaftale 

Efteruddannelse
Se lokal aftale om kompetenceudvikling i overenskomsten

Pension
17,1 % - heraf 11,4% arbejdsgiverbetalt og 5,7% egenbetaling. Frit valg af pensionsordning.

Barselsorlov
Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14.

Forældrene har derudover ret til at dele 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg. 

Børns sygdom
Fri med løn på barns første sygedag, besøg hos læge, første institutionsdag, samt 2 omsorgsdage årligt pr. barn op til 8 år 

Arbejdsredskaber
Betalt PC, internetadgang og mobiltelefon. Se retningslinjer i personalehåndbog.

Andre goder spørg tillidsrepræsentanten.

 

Dansk Journalistforbund konsulentklubben

Mellem Dansk Journalistforbund (herefter DJ) og Konsulentklubben i Dansk Journalistforbund 
(herefter Konsulentklubben) er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsforhold for ansatte 
konsulenter i DJ.

Parterne er enige om, at reguleringen, der fremkommer efter reglerne i § 2, stk. 6, samtidig udgør den 
samlede økonomiske ramme, inden for hvilken parterne skal finde ønskede løsninger.

Bestående aftaler kan ikke forringes, så længe overenskomsten er gældende.

Overenskomstens løbetid 1. januar 2021-31. december 2023

Hent eller læs hele overenskomsten for Dansk Journalistforbund konsulentklubben som pdf via dette link.

Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomsten omfatter
Journalister ansat til at udføre journalistisk arbejde i Dansk Socialrådgiverforening

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.4.2018 - 31.3.2021

Grundløn 
Pr. 1. oktober 2018 kr. 34.581,- pr. måned
Pr. 1. april 2019 kr. 35.342,- pr. måned
Pr. 1. april 2020 kr. 36.084, - pr. måned


Genetillæg 
Nej

Arbejdstid 
36 timer pr. uge

Overarbejde 
Nej. Selvtilrettelagt

Ferie 
6 uger årligt. Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag er hele fridage. Iøvrigt gælder ferielovens bestemmelser.

Ferietillæg 
4,5% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen

Opsigelse
Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Orlov
DS kan give tjenestefrihed/orlov med eller uden løn og pension og tilstræber særligt at imødekomme ønsker om deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Efteruddannelse
-
 se under orlov

Pension 
Pensionsbidraget udgør 18,0%

Barselsorlov 
KTO's rammeaftale om fravær af familiemæssige årsager

Børns sygdom 
Fri med løn ved barns 2 første sygedage 

Andre goder
Betalt 2 avisabonnementer

Dansk Sygeplejeråd

Resume:

Overenskomsten omfatter
Journalistuddannede medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse af kommunikationsvirksomhed, herunder journalistisk virksomhed, herunder journalistiske kandidater fra SDU og RUC

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.10.2019 - 30.9.2022

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.-6. år og fra 7. år og frem fordelt på 3 løntrin. Se selve overenskomsten, herunder bilag 3

Tillæg
Diverse funktionstillæg samt kvalifikationstillæg efter individuel forhandling

Arbejdstid
37 timer pr. uge, med mulighed for at aftale plustid i op til 45 timer pr. uge

Overarbejde
Overarbejde kompenseres med fritid subsidiært med overtidsbetaling

Ferie
6 uger

Ferietillæg
2,0% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen

Fridage
Nytårsaftensdag, Juleaftensdag, 1. maj, Grundlovsdag og fredagen efter Kr. Himmelfart er fridage med løn. Derudover ydes der 2 fridage ifm. eget bryllup og sølvbryllup

Efteruddannelse
1 uges efteruddannelse pr. år efter aftale. Der kan ligeledes spares op til længerevarende efteruddannelse efter aftale

Pension
Pensionsbidrag udgør 16% af den i overenskomstens §3 nævnte løn og tillæg

Barselsorlov
Følger aftale for Sundhedskartellets personale ansat i regionerne om fravær af familiemæssige årsager

Børns sygdom
1. og 2. sygedag samt ½ frihed ved 12 mdr. -og 5 års undersøgelser

Danske Regioner, journalister/kommunikationsmedarbejdere/fotografer

Enhedslisten

Overenskomsten omfatter:
Overenskomsten dækker alle ansatte i Enhedslisten.

Overenskomsten er indgået mellem på den ene side Enhedslisten og HK, 3F, Prosa, Djøf, DM, IDA og DJ på den anden side, og dækker alle ansatte, der også er organiseret i en fælles klub.

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn 
Pr. april 2019 er månedslønnen (enhedsløn) kr. 34.923,08 kr. Reguleres efter løngennemsnit for metalarbejdere i København + 0,7%

Tillæg
Nej.

Genetillæg
1,5 time (pt. 326,73 kr.) pr. overnatning ude.

Arbejdstid
37 timer inkl. ½ times daglig frokostpause. Flextid, medarbejder kan vælge mellem ansættelse 30 eller 37 timer pr. uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:1

Ferie
5 ugers ferie + fri med løn 1.5, 5.6, 24.12 og 31.12. Ret til ferie med løn fra ansættelsesstart med modregning af evt. optjente feriepenge.

Ferietillæg
1,5% årligt

Feriefridage
5 feriefridage efter 9 mdrs. ansættelse.

Orlov/sabbat
Ret til orlov uden løn i op til 3 mdr. efter hvert 2.års ansættelse.

Efteruddannelse
Ret til 2 ugers efteruddannelse pr. år efter eget valg med løn. Efter et års ansættelse optjener fastansatte ret til økonomisk bidrag til fri efteruddannelse med 7.125 kr. pr. år, dog højst 48.196 kr..

Pension
8% fra arbejdsgiveren og 4% fra medarbejderen. Også under barselsorlov på dagpenge.

Barselsorlov
Moder: 4 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og 12 uger af fælles forældreorlov. Den anden forældre: 2 uger efter fødslen og 12 uger af fælles forældreorlov.

Børns sygdom
1. og 2. sygedag med løn.

Arbejdsredskaber
Spørg om lokale aftaler.

Experimentarium

Overenskomsten omfatter:
Kandidater, bachelorer og professionsbachelorer samt andre efter aftale, ansat på Experimentarium

Folkekirkens Nødhjælp

 

Forbrugerrådet TÆNK

Overenskomsten omfatter
Journalister ansat til udførelse af journalistisk redaktionelt arbejde samt journalistisk informationsarbejde i Forbrugerrådet 

Resume:

Overenskomstens løbetid
01.04.2018 - 31.03.2024

Grundløn: Lønnen sammensættes af basisløn samt kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Basislønnen følger den en hver tid gældende løn for journalister i staten og er afhængig af beskæftigelsesancienniteten

DJ-tillæg udover basislønnen ydes et automatisk DJ-tillæg der fra 2021 og frem til 2022 vokser med et endnu ikke endelig beregnede kronebeløb

Foruden basislønnen og DJ-tillæg aftales lokalt individuelt kvalifikations – og/eller funktionstillæg

Lokalt aftalte tillæg 
Ved ansættelsen og efterfølgende mindst en gang årligt forhandles og aftales kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Kan gives som varigt, midlertidig eller engangstillæg

Arbejdstid
37 timer pr. uge, arbejdstid opgøres kvartalsvis

Overarbejde
Godkendt overarbejde afspadseres 1:1½

Ferie
5 uger årligt, 5 feriefridage

Ferietillæg
1,5% af ferieberettigende løn

Opsigelse
Følger Funktionærloven

Efteruddannelse
Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter aftale

Pension
Pensionsbidraget, der udgør 18% af lønnen, betales af Forbrugerrådet oveni den aftalte samlede løn.

Barselsorlov
De ansatte er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om barsel, adoption og omsorgsdage.

Børns Sygdom
Fri med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Administreres som fri med løn i 2 dage i barnets sygeperiode.

Desuden ret til frihed i forbindelse med div. familiemæssige begivenheder

Fødevareforbundet NNF

 

Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt og på tryk, samt informations- og kommunikationsarbejde ved Fødevareforbundet NNF.

Resume:

 

Grundløn

Grundlønnen for fuldtidsansatte udgør:

Pr. 1. oktober 2020: 42.645 kr.

Pr. 1. oktober 2021: 43.285 kr.

Tillæg

Det personlige tillæg forhandles individuelt. Men skal dog minimum udgøre:

Pr. 1. oktober 2020: 1.717

Pr. 1. oktober 2021: 1.743

Arbejdstid

37 ½ timer pr. uge inkl. frokost fordelt over fem dage

Ferie

5 uger årligt, heraf mindst 3 uger i perioden 1. juni - 31. august.
Efter aftale kan op til en ferieuge overføres fra ét ferieår til det næste

Derudover 6 Feriefridage

Fritvalgsordning:

Der indbetales 1% af lønsummen på ordningen. Derudover kan værdien af Feriefridagene indgå, hvis medarbejderen ønsker det.

Der kan vælges mellem: Ekstra løn, ekstra pensionsindbetaling og ekstra frihed

Ferietillæg

3,5 % af den ferieberettigende løn

Opsigelse

Opsigelsesvarslet fra journalistens side er en måned og fra NNF´s side følger opsigelsesvarslerne Funktionærloven

Efteruddannelse

Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 4 uger

Pension

17 % betalt af arbejdsgiver af bruttoløn.

Barselsorlov

I forbindelse med en kvindelig medarbejderes graviditet og barsel/adoption yder Fødevareforbundet NNF fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag under orlov, 4 uger før forventet fødsel og indtil 26 uger efter fødslen hhv. adoptionen.

Til mandlige medarbejdere ydes fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag i to uger inden for de første fjorten uger; derefter har faderen ret til tolv ugers fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag i perioden fra den femtende til den tooghalvtredsindstyvende uge efter fødslen hhv. adoption.
Se endvidere § 6.

Børns sygdom

Fri med løn i max. 2 dage i forbindelse hjemmeboende barns (under 14 år) sygedom.

Andre goder

Fri telefon og internet-adgang samt transportabel IT-hjemmearbejdsplads.

HK Danmark

Overenskomsten omfatter
Medarbejdere, der ansættes i forbundet til journalistisk arbejde.

Resume:

Overenskomstens løbetid 
 

International Media Support (IMS) husafatale

Husoverenskomsten er indgået mellem International Media Supports (her efter IMS) og Medarbejderforeningen i IMS der gælder alle International Media Supports (IMS) medarbejdere, som er medlemmer af Medarbejderforeningen i IMS. Kun medlemmer, der er tilknyttet IMS-hovedkvarteret i København, Danmark, kan være medlemmer på nuværende tidspunkt.

Kommunernes Landsforening

Muskelsvindfonden

 

Politiforbundet

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.1.2015 - 31. marts 2018 

Grundløn:

Pr. 1. april 2015 udgør grundlønnen kr. 36.000

Årlige lokale forhandlinger om individuel forhøjelse af grundløn og funktionstillæg samt løntillæg reguleres automatisk efter gældende lønjusteringsaftaler for statens tjenestemænd.

Genetillæg
Pålagt arbejde på lørdage, søndage og sognehelligdage godtgøres kontant som overarbejde

Arbejdstid:
37 timer ugentligt inkl. frokostpausen

Overarbejde
Overarbejde kompenseres i forholdet 1:1½ for de første 2 timer og herefter i forholdet 1:2

Ferie
6 ugers ferie
5 feriefridage

Ferietillægget udgør 1,5%
Feriegodtgørelse ved fratræden 15%

Opsigelse
Opsigelsesvarslet fra journalistens side er en måned og fra Politiforbundet i Dansmarks side følger opsigelsesvarslerne i Funktionærloven, forlænget med 1 mdr. efter1 år og yderligere 2 mdr. efter 3 års ansættelse.

Orlov/sabbat
Mulig for 1 års orlov uden løn.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med lønnen betalt. Max opsparing 3 uger.

Pension
18% arbejdsgiverbetalt af den fulde løn.

Barselsorlov
Normal løn under barselsorlov efter statens regler.

Børns sygdom
Fri med løn 2 dage til pasning af hjemmeboende sygt barn. Herudover 10 omsorgsdage pr. barn

Andre goder
Avisabonnement efter eget valg

Projekt Udenfor

Projekt Udenfor er en organisation, der arbejder med hjemløse og marginaliserede.
DJ har overenskomst med Projekt Udenfor sammen med en række andre fagforeninger: Sygeplejerskerne, socialrådgiverne, socialpædagogerne og HK.

Resume:

Overenskomstens løbetid:
1. 1. 2016 - 31.12.2018

Grundløn
Forhandles individuelt ved ansættelse

Tillæg
-

 Genetillæg
 -

Arbejdstid
37 t/uge inkl. frokost 

Overarbejde

Se medarbejderhåndbog

Ferie
5 uger og 5 feriefridage 

Ferietillæg
1,5% 

Orlov/sabbat
-

Efteruddannelse
 
Pension
For fastansatte 14%
Tidsbegrænsede projektansatte 15,5%

Barselsorlov
Kvinder: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. 
Mænd: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger.

I forlængelse af 14. uge har hver af forældrene ret til 10 ugers orlov med løn og 10 ugers orlov med løn til deling.

Børns sygdom
Fri ved børns 1. sygedag. 2 omsorgsdage pr. medarbejder pr. barn pr. år

Arbejdsredskaber

Andre goder

Red Barnet

Overenskomst mellem Red Barnet og AC-organisationerne
 

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.5.18 - 28.2.21

Lønnen sammensættes af basisløn samt kompetence-/funktions- og engangstillæg efter forhandling med den lokale tillidsrepræsentant.

Basislønnen Akademikere indplaceres i overensstemmelse med de gældende regler jf. overenskomst imellem AC og Finansministeriet:

Basisløn pr. 1.april 2013 netto/mdl.

Løntrin 1:        kr. 20.716,58

Løntrin 2:        kr. 21.199,50

Løntrin 4:        kr. 24.080,00
 (2-årigt)


Løntrin 5:        kr. 25.952,17

Løntrin 6:        kr. 27.659,58

Løntrin 7:        Bortfaldet 01.04.2003

Løntrin 8:        kr. 29.341,92


Arbejdstid 37 timer pr. uge inkl. ½ times frokostpause


Overarbejde afspadseres 1:1


Ferie 5 uger + 5 feriefridage


Ferietillæg 1,5%


Omsorgsdage 2 om året


Orlov/sabbat adgang efter aftale om ulønnet orlov til faglig op-kvalifikation, uddannelse, udstationering, personlige projekter.


Efteruddannelse Adgang efter aftale og godkendelse i SU.


Pension 17,1% af arbejdsgiver
 

Barselsorlov

Moderen: Fuld løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel

Faderen: Fuld løn 2 uger efter fødsel

Mor eller far: Fuld løn i 13 uger efter de første 14 uger (fra uge 15 til 27)

Gælder også ved adoption

Børns sygdom Fri med løn 1 dag for hjemmeboende barn under 18 år
 

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.

Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Socialpædagogernes Landsforbund

Hent hele forhandlingsprotokollatet 2018-2021 som pdf.

Hent hele Garantilønninger 2018-2021 som pdf.

Overenskomsten omfatter
Socialpædagogisk Landsforbund og Socialpædagogen
 

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.4.15 - 1.4.18

Løn
Lønsystemet er opbygget med en grundløn, kvalifikationsløn og funktionsløn. Kvalifikationsløn efter individuel vurdering. Herudover kan der ydes funktionsløn baseret på de funktioner og ansvarsområder, der er tilknyttet jobfunktionen

Genetillæg
Nej

Arbejdstid
37 timer pr. uge inkl. spisepause. Konsulenter er omfattet af ”flydende arbejdstid”, som betyder at der kan forekomme arbejde på skæve tidspunkter andre kan efter konkret aftale også være omfattet. Flydende arbejdstid medfører lønmæssig kompensation

Ferie
6 uger årligt.
1. maj, Grundlovsdag, fredag efter Kr. himmelfart, juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage

Ferietillæg
3% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen

Opsigelse
Funktionærlovens opsigelsesregler. Efter 3 års ansættelse forlænges varslet fra SL´s side til 6 måneder

Orlov/sabbat
Nej. Adgang til orlov uden løn i op til 1 år efter 5 års ansættelse. Betalt pensionsbidrag og optjening af ferieret og anciennitet ved uddannelses- eller børnepasningsorlov efter 3 års anciennitet

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 3 uger

Pension
16,0% af arbejdsgiver af den fulde løn

Barselsorlov
I henhold til KTO-aftalen

Børns sygdom/Omsorgsdage
Fri med løn ved mindre hjemmeboende børns første 2 sygedage.
2 omsorgsdage pr. år pr. barn

 

Staten