Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
'
Overenskomstforhandlinger på DR

Jamal Christensen // Montgomery

Overenskomstforhandlinger på DR

Hvad, hvornår og hvordan?

Følgende overenskomster er til forhandling:

- Fastlønsoverenskomsten

- Freelanceoverenskomsten

- Freelanceoverenskomsten for tekstere

- Praktikantaftalen.

 

Overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Danmarks Radio (DR) gik i gang ved et møde den 17. april. Her mødtes en reduceret delegation på seks (tre fra DJ og tre fra DR) og præsenterede de forskellige krav for hinanden. Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsvilkår for cirka 900 medarbejdere.

Fire dage efter seneste forhandlingsmøde torsdag den 14. maj varslede DR lockout. Varslet kom som en overraskelse for DJ’s delegation, der gerne ville have fortsat dialogens vej ved det næste planlagte forhandlingsmøde.

Efter nogle timers betænkningspause så DJ ingen anden udvej end at respondere med et strejkevarsel. Begrundelse for beslutningen skyldes hovedsageligt, at DR’s lockout var ret usædvanlig og kun omfattede under halvdelen af de konfliktramte medlemmer. 

Flere dages intense forhandlinger i forligsinstitutionen har ført til en aftale mellem DJ og DR torsdag den 11. juni, som du kan læse mere om her. En aftale, som et flertal af medarbejderne i DR stemte ja til fredag den 26. juni.

Tjek her de nærmere elementer i aftalen

HVEM ER VI?

Marianne Molin, forhandlingsleder, DJ
Henrik Bruun, forhandlingskonsulent, DJ
Henrik Vilmar, formand for Journalistgruppen, DR
Mikael Steensen, næstformand for Journalistgruppen, DR
Asbjørn Date, DR Nyheder
Michael Olesen, DR Nyheder
Mathias Bay Lynggaard, P1
Lone Bodholt Krüger, DR Kultur
Rikke Skov Kristensen, DR
Heidi Vadmand Hjørne, Aarhus DR Produktion
Jane Lou, DR Bornholm
Jørgen Laurvig, Freelancegruppen.

HVORDAN ER TIDSPLANEN?

Der er planlagt fire møder henover foråret, som bliver afholdt på bedste vis og ud fra de retningslinjer, der vil være.

Næste møde er sat til den 29. april.

Overenskomsterne udløber natten til den 1. juni 2020.

HVORDAN FÅR DU BESKED?

I delegationen vil vi bestræbe os på elektronisk at informere de berørte medarbejdere løbende.

Alle tillidsrepræsentanter i DR er enten deltagere i delegationen - eller en del af repræsentantskabet, der vil blive inddraget undervejs.

SENESTE NYT 

Fredag den 26. juli

Urafstemningen er afsluttet - og et flertal af de omfattede medarbejdere på DR har stemt ja til aftalen.

Torsdag den 11. juni

DR og DJ har landet overenskomstaftale. Det blev et smalt økonomisk forlig over tre år. Rammen på 4,17 er mindre end ved DMA, men grundlønsstigningerne, og dermed den langsigtede effekt på startlønnen for især nyuddannede, er større end på DMA. Den største stigning på grundlønnen (2,1 procent) kommer allerede her den 1. juni 2020. Basislønnen ender den 1. juni 2022 på 28.178 kroner. Læs mere om aftalen

Onsdag den 10. maj

DR og DJ har siden tirsdag kl. 12 forhandlet  i 32 timer i Forligsinstitutionen. Nu har de har givet hinanden en sovepause og mødes igen i morgen torsdag kl. 13. På grund af forligsmandsreglerne er det ikke muligt for parterne at udtale sig om forhandlingsforløbet.

Torsdag den 4. juni

DJ's forhandlere og delegationen brugte 12 timer i Forligsinstitutionen uden at opnå forlig. DJ skal mødes med DR igen på tirsdag den 9. juni kl. 12 i Forligsinstitutionen for at fortsætte forhandlingerne.

Torsdag den 28. maj

Forligsmanden har udskudt lockout og strejke i DR til 15. juni. Parterne mødes igen i næste uge efter at have forhandlet til langt ud på natten. Der er tavshedspligt om forhandlinger i forligsinstitutionen, mens de står på.

Torsdag den 21. maj

Parterner er blevet indkaldt til møde i Forligsinstitutionen torsdag den 27. maj kl. 12.00. Nærmere information om forløbet følger.

Mandag den 18. maj

Mandag den 18. maj modtog DJ et varsel om lockout fra DR. Varslet kom som en overraskelse for DJ’s delegation, der gerne ville have fortsat dialogens vej ved det næste forhandlingsmøde, der skulle have fundet sted torsdag den 21. maj.

Efter nogle timers betænkningspause så DJ ingen anden udvej end at respondere med et strejkevarsel. Begrundelse for beslutningen skyldes hovedsageligt, at DR’s lockout var ret usædvanlig og kun omfattede underhalvdelen af de konfliktramte medlemmer.

I DR’s lockout varsel var følgende afdelinger undtaget: Fagredaktioner: Udland, Indland, Samfund og Tema, Politik samt E&Ø, Viden og Teknologi, Distrikter, Newsroom, Produktion, DR Vejret, P1 Morgen og Orientering, Undersøgende og P1 dokumentar, Radioavisen, TV Avisen, 21 Søndag nyheder på DR.TV, Deadline, DR.dk og digital, freelance-tekstere og en række navngivne enkeltpersoner.

Fredag den 17. april

Overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Danmarks Radio (DR) gik i gang ved et møde den 17. april. Her mødtes en reduceret delegation på seks (tre fra DJ og tre fra DR) og præsenterede de forskellige krav for hinanden. Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsvilkår for cirka 900 medarbejdere.

Torsdag den 14. maj

Fire dage efter seneste forhandlingsmøde torsdag den 14. maj varslede DR lockout. Varslet kom som en overraskelse for DJ’s delegation, der gerne ville have fortsat dialogens vej ved det næste forhandlingsmøde, der skulle have fundet sted torsdag den 21. maj.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Har du spørgsmål, bør du kunne stille dem til din tillidsrepræsentant eller direkte til DJ på denne webformular. Vi beder dog om forståelse for, at ikke alle spørgsmål kan besvares undervejs, mens forhandlingerne står på.

Når forhandlingerne er afsluttet, bliver resultatet forelagt hovedbestyrelsen. Herefter sendes resultatet til urafstemning blandt de af overenskomsterne omfattede medlemmer.

For at kunne deltage i afstemningen skal du sikre dig, at DJ har registreret din ansættelse på din nuværende arbejdsplads. Hvis du er i tvivl om registreringen, så send oplysninger om arbejdsplads og privatadresse til DJ.

Jakob Carlsen