Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Overenskomster og kollektive aftaler for freelancere

DJ har lavet overenskomster og kollektive aftaler for freelancere med en række organisationer og mediearbejdspladser. Find bl.a. medieaftalerne for journalistik, foto, grafik og illustrationer.

Medieaftalerne for journalistik, grafik, foto og design, grafik og illustrationer er netop blevet genforhandlet i 2023 og gælder nu til og med 2025. 

DJ har desuden lavet nogle Aftaleskabeloner, som du kan lade dig inspirere af, når du skal lave fx en aftalebekræftelse, faktura, lønopgørelse eller kundeaftale.

Medieaftalerne for freelancere og selvstændige 2023-2025

Medieaftalen for journalistik, foto, grafisk arbejde og illustration

DJ har forhandlet en kollektiv aftale på vegne af sine freelancere og selvstændige, der leverer indhold til en række organisationer

Læs aftalen: Medieaftalen for journalistik, foto, grafisk arbejde og illustration

Læs mere: Spørgsmål og svar om Medieaftalen for journalistik

Nedenstående blade/organisationer har tiltrådt Medieaftalerne:

Blad, Organisation:

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner: Kommunernes Landsforening

Service: Dansk Funktionærforbund

Spejlet: Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

HK Handelsbladet: HK Handel

Ugeskrift for Læger: Den Alm. Danske Lægeforening

Kost, ernærning og sundhed: Kost og Ernæringsforbundet

Boligen: BL - Danmarks Almene Boliger

Beboerbladet: BL - Danmarks Almene Boliger

HK Statbladet: HK Stat

Teknikeren: Teknisk Landsforbund

Lægesekretær Nyt: Dansk Lægesekretærforening - HK

Journalisten: Dansk Journalistforbund — Medier & Kommunikation

Journalistforbundet.dk: Dansk Journalistforbund — Medier & Kommunikation

HK/Privatbladet: HK Privat

Socialrådgiveren: Dansk Socialrådgiverforening

Blik og Rør: Blik- og Rørarbejderforbundet aug. 2017

HK Kommunalbladet: HK Kommunal

CO-Magasinet: CO-Industri

substans: Fødevareforbundet NNF

Socialpædagogen, Socialpædagogernes Landsforbund

Sygeplejersken, Forkant: Dansk Sygeplejeråd

Offentlig Ledelse: HK/Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening

Tandlægebladet: Dansk Tandlægeforening

FOA - Social- og Sundhedsafdelingen

Herudover har Videncenter for Arbejdsmiljø indgået en aftale på lignende vilkår. 

Tiltrædelser til O-aftalen via overenskomst:

Perspektiv: Bibliotekarforbundet

Landbrugsmedierne

Rammeaftaler for tekstere

Dansk Video Tekst

Dansk Video Tekst er et dansk tekstningfirma, der arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. DVT har indgået en rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for fastansatte, A-lønnede og selvstændige freelancere.


Dansk Video Tekst har ikke ønsket rammeaftalen lagt på nettet, men vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i DJ på mailadressen forhandlingsteam@journalistforbundet.dk eller telefon 33 42 80 00

Prima Vista/Subline

Prima Vista/Subline er et dansk tekstningsfirma, der har enkelte fastansættelser og arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. Spørgsmål til vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i DJ på mailadressen forhandlingsteam@journalistforbundet.dk eller telefon 33 42 80 00

 

Svensk Medietext

Svensk Medietext er et svensk tekstningskooperativ, der samarbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere om at levere tekstning til det danske marked. SMT har indgået en rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for A-lønnede og selvstændige freelancere. 

Spørgsmål om rammeaftalen mellem DJ og SMT kan ske ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i DJ på mailadressen forhandlingsteam@journalistforbundet.dk eller telefon 33 42 80 00

DJ's øvrige kollektive freelanceaftaler

Aller Media

Freelanceoverenskomsten dækker alt redaktionelt materiale, der er leveret freelance på lønmodtagerlignende vilkår. I øvrige tilfælde kræver Aller Media ofte, at freelanceren underskriver nedenstående leveringsaftale.

DJ tager en del forbehold for indholdet og omfanget af Aller Media's leveringsaftale. Derfor har vi udformet den vedlagte vejledning. For yderligere oplysninger kontakt DJ.

A-pressen

Overenskomst om freelancearbejde mellem Dansk Journalistforbund og 
avisen.dk og Newspaq (nu Ritzau Fokus) som virksomheder under A/S A-Pressen

Freelanceoverenskomsten er indgået i 1997, da A-Pressen bestod af Dagbladet Aktuelt og fire mindre medievirksomheder, der ikke længere eksisterer. Aftalen er imidlertid videreført uændret i et par nye virksomheder, udsprunget af A-Pressen og dens overenskomst. Det har ikke været nødvendigt at forny indholdet, da overenskomsten ikke indeholder konkrete satser, men alene leveringsvilkår, idet den dækker over Freelance-arbejde til trykte medier, nyhedsbureauer og radio-/tv-/AV-produktion. 

A/S A-Pressen er i dag et rent holdingselskab, der ikke har egne aktiviteter, men alene investere i medievirksomheder i partnerskaber med andre, og i et enkelt tilfælde ejer en virksomhed 100 %.

Freelanceaftalen er således gældende i overenskomsterne med Avisen.dk som A/S A-Pressen ejer med  51 % og i nyhedsbureauet Newspaq, som A-Presen solgte med fortsat selvstændig overenskomst til Ritzaus Bureau, som har omdøbt Newspaq til Ritzau Fokus.

Berlingske Media

Freelanceaftaler indgået med virksomheder under Berlingske Media-overenskomsten (Berlingske Tidende, B.T., Urban, Weekendavisen, Scanpix samt en del fællesredaktioner og webportaler).

Overenskomsten mellem DJ og DMA for Berlingske Media indeholder et ”Protokollat 4 vedr. Freelance”, der lægger rammerne for indgåelse af lokale aftaler om freelance på de enkelte blade.

Lokalaftalerne om freelance, der indeholder et eksempel på, hvordan man beregner den samlede timeomkostning for en gennemsnitlig fastansat, blev indgået i kølvandet på freelanceprotokollatet, der kom ind i overenskomsten i 2004-2007.

I 2009 blev freelanceaftalen på Berlingske Tidende fulgt op af en tillægsaftale, der aftaler betaling og rammer for, at freelancerne overdrager de samme udnyttelsesrettigheder til stoffet, som de fastansatte. Samtidig blev der enighed om en standardkontrakt for indgåelse af freelanceaftaler med Berlingske Tidende. Den kaldes ”versioneringsaftalen”, fordi den – efter aftale med den enkelte freelancer – åbner mulighed for, at freelancestoffet kan versioneres til andre Berlingske-medier mod en årlig afgift herfor, beregnet ud fra freelanceres samlede omsætning det forrige år.

 

DR - Freelanceoverenskomst med DJ

Gælder for alle DJ-medlemmer, der udfører freelanceopgaver i forbindelse med produktion af tv, radio eller lign.

Kristeligt Dagblad

Overenskomsten mellem DJ og DMA på vegne af Kristeligt Dagblad siger om freelance:

Protokollat vedr. freelance:

Parterne er enige om følgende vedrørende freelancere, der i mere end enkeltstående tilfælde leverer stof til en DMA-virksomhed, og som er medlem af Dansk Journalistforbund. Tillidsrepræsentanten kan på eget initiativ få indsigt i omfanget af og udviklingen i mediets freelanceforbrug, karakteren af de generelle forhold for freelancere og honorarniveauet for freelanceleverancer, og kan i øvrigt over for mediet rejse spørgsmål om freelancerne s forhold. Nærværende protokollat kan opsiges med 6 måneders varsel.

I forbindelse med Kristelig Dagblads behov for at kunne overlevere alt stof – inkl. freelancestof - fra dagens avis til Infomedias artikeldatabase, blev der i 2005 indgået en aftale herom, og DJ udarbejdede en vejledning om denne og standardkontrakten, der i den forbindelse blev enighed om at anvende.

Producenterne - fiktion

Denne overenskomst dækker A-fotografer, klippere og production designere/scenografer, der arbejder på spillefilm, kortfilm og seriefiktion hos producenter, der er medlem af Producentforeningen.

Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet af overenskomsten. Disse skal især være opmærksom på at aftale en rettighedsbestemmelse, der matcher den i overenskomsten. 
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk