Gå til hovedindhold

Overenskomster

Find den gældende overenskomst på din arbejdsplads. Overenskomster på kommunikationsområdet findes længere nede på siden.

Overenskomster på medieområdet

Fællesoverenskomsten, (DMA)

Hent hele Fællesoverenskomsten som pdf

Overenskomsten omfatter: A/S Sjællandske, Berlingske Lokalaviser A/S, Bornholms Tidende, Dagbladet, Den Sydvestjyske Venstrepresse A/S, Der Nordsleswiger, Det Ny Notat,  Fynske Medier A/S, Helsingør Dagblad, Herning Folkeblad, Nordvestnyt, Jyske Medier A/S, Hvidovre Avis,  Landsforeningen af danske svineproducenter,  JydskeVestkysten, L.M. Tryk A/S,  Midtjyske Medier, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis,  Morsø Folkeblad, Nordjyske A/S, Politikens Lokalaviser A/S,  Roskilde Avis, Skive Folkeblad. Radio24syv.

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.14 - 28.2.17

Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (18.620 kr.) til 22.trin (22.092 kr.).

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Spørg om lokale aftaler om mindste tillæg.

Genetillæg Hverdage mellem 18-19 kr. 58,45 pr. time, mellem 19-20 kr. 65,85 pr. time, mellem 20-24 kr.73,05 pr. time, mellem 24 -06 73,05 kr. pr time. Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 73,05 pr. time.

Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse.

Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 2 mdr. derefter 1:2. Spørg om lokale aftaler.

Ferie 5 uger årligt. 3 dage ekstra for 45-årige. Spørg om evt. yderligere ferieret i lokale aftaler.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage.

Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale.

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger.

Pension 8,6% af afbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.

Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Aller Media

Hent hele overenskomten med Aller Media som pdf

Hent hele overenskomsten for Freelanceforhold på Aller Media som pdf.

Hent hele videreudnyttelsesaftalen som pdf

Hent lokalaftalen om ferie som pdf.

Hent aftalen om Bladforlaget som pdf.

Aller Media overenskomsten omfatter bl.a.: 7 TV Dage, Antik & Auktion, Billed-Bladet, ELLE, Familie-Journalen, Femina, Frikvarter, IN, Isabellas, Kig Ind, Mad!, Mad & Bolig, Mad, Mama, Move, Oestrogen, Psykologi, Q, Se og Hør, Story, StreetBoys, Søndag, Tidens kvinder, Topmodel, Ude & Hjemme, Vi Unge.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.2014 - 28.2.2017

Grundløn Kr. 26.256

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger.

Genetillæg Arbejde under 4 timer på lør-, søn- og helligdage kr. 731,-. Arbejder over 4 timer på lør-, søn- og helligdage kr. 1.247. Hæves til hhv. 739/1.260 kr. pr. 1.3.16.

Arbejdstid 37 timer pr. uge

Overarbejde Afspadsering 1:1½. Efter 2 mdr. 1:2

Ferie 6 uger årligt. Efter 2 års ansættelse kan feriegratiale konverteres til 7. ferieuge

Ferietillæg 1%, Feriegodtgørelse ved fratræden 15%

Orlov/sabbat Nej

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 6 uger. Forsøgsaftale i overenskomstperioden.   Pension 8,8% af arbejdsgiver og 4,4% af medarbejder af pensionsgivende løn (skalaløn og personligt tillæg). 

Barselsorlov Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 39 efter fødslen. Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 39

Børns sygdom Fri med løn på barnets 1. sygedag, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse på hjemmeboende barn under 14. år

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. (Tlf., licens, aviser, bil m.v.)

Andre goder Overskudsdelingsordning, lokale velfærdsaftaler

Altinget.dk

Hent hele overenskomsten om Altinget.dk som pdf

Hent standardkontrakt som pdf

Altinget.dk overenskomsten omfatter: Netavisen Altinget.dk samt dennes netportaler

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.02.2016 – 31.1.2019

Grundløn 1.02.16 kr. 27.500 Tillæg Personligt tillæg efter personlige og faglige kvalifikationer

Genetillæg Arbejde mellem kl. 18.00 og 07.00, i weekender og på søgnehelligdage betragtes som ”forskudttidsarbejde”, der afspadseres som overarbejde.

Arbejdstid 160 timer månedligt inkl. ½ times frokost pr. dag

Overarbejde Første 9 t. og 25 min. ud over månedsnorm afspadseres 1:1. Timer herudover, samt forskudttidsarbejde, afspadseres 1,5

Ferie 6 ugers ferie.

Ferietillæg og feriegodtgørelse 1 % iht. Ferieloven 15 % feriegodtgørelse ved fratræden

Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Orlov/sabbat Nej.

Efteruddannelse Ret til en uge årligt med løn og udgifter betalt. Max. 3 ugers opsamling.

Pension 1.02.13:  10 % af den fulde løn Frivilligt egetbidrag.

Barselsorlov Under visse forudsætninger er der fuld eller delvis fuld løn for en ansat mor i 4 uger før og 14 + 9 uger efter fødslen og for en ansat far i 2 uger i forbindelse med fødslen og 14 + 9 uger efter fødslen Børns sygdom Fri med løn på barns 2 første sygedage til syge, hjemmeboende bør under 14 år.

Andre goder - 

Avisen.dk

Hent hele overenskomsten for Avisen.dk som pdf.

Overenskomsten omfatter Avisen.dk Resume:

Overenskomstens løbetid 01.05.16 - 30.04.17

Grundløn 27.234  kr. pr. 01.05.16 Tillæg Pr. 1.5.2016 forhøjes alles personlige tillæg med 300 kr.  

Genetillæg Arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage eller andre fridage, eller i tidsrummet kl. 17.00-08.00 på hverdage, opgøres som 1½ time for hver time.

Arbejdstid 37 timer incl. ½ times daglige pause, tilrettelagt i 5-dages-uge.

Overarbejde Afspadsering 1:2. Arbejdstidsbestemmelse kan ved lokal enighed fraviges. Der er pt. aftalt selvtilrettelæggelse.

Ferie 6 uger årligt + 3 fridage + 3 fridage i fritvalgsordning.

Ferietillæg 2% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat Ingen

Efteruddannelse Ret til en uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspares over 3 år.

Pension 9,2% af arbejdsgiver, 4% af medarbejder af den samlede løn.  

Barselsorlov Fuld løn under barselsorlov i 4 + 14 + 12 for kvinder og 2 + 12 for mænd. Kompensation for pensions- og ferietab ved fortsat barselsorlov på dagpenge ud over den lønnede periode.

Børns sygdom Fri med løn ved sygdom hos barn.

Arbejdsredskaber Betalt avis-abonnement, mobiltelefon, bærbar computer og ADSL.

Andre goder Forlængede opsigelsesvarsler. Fratrædelsesgodtgørelser ved opsigelser begrundet i virksomheden forhold: 1 mdrs. løn ved 2 års anciennitet, stigende til 7 mdrs. løn ved 18 års anciennitet.

Benjamin Media (Husaftale)

Hent hele husaftalen for Benjamin Media som pdf.

Medarbejderne i Benjamin Media er dækket af en husaftale, som er indgået imellem Benjamin Media og Medarbejderforeningen i Benjamin Media. 

Husaftalen omfatter Bilmagasinet, Bo Bedre, Bolig, Costume, M!, Penge & privatøkonomi, og Woman.

Husaftalens løbetid: 1.1.2016 - 31.12.2017

 

Berlingske Media (DMA)

Hent hele overenskomsten for Berlingske Media som pdf.

Hent lokalaftale vedr. freelancearbejde som pdf.

Hent aftalen om redaktionelt samarbejde mellem medierne i Berlingske Media A/S som pdf.

Hent vikaraftalen, Berlingske som pdf.

Hent tillæg til Berlingske lokalaftale om freelance, 2012 som pdf.

Hent Berlingske Media - ekstern videreudnyttelsesaftale 2012 som pdf.

Hent Protokollat 2014-2017 som pdf.

Overenskomsten omfatter: Berlingske, B.T., Weekendavisen A/S samt digitale udgivelser i tilknytning til disse. Scanpix.  

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn 1. marts 2014: 24.868 kr. pr. måned 1. marts 2015: 25.132 kr. pr. måned 1. marts 2016: 25.420 kr. pr.måned Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger. Genetillæg For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage ydes et tillæg på kr. 540,40 pr. 1.3.15 på kr. 545,80 og pr. 1.3.16 på kr. 551,25. For arbejde der slutter mellem kl. 19 og 23 ydes kr. 90,20, pr. 1.3.15 kr. 91,10 og pr. 1.3.16  92,00 kr.. Forarbejder der slutter mellem kl. 23 og kl. 07 ydes kr. 120,00, pr. 1.3.15 121,20 kr. og pr. 1.3.16 122,40 kr. Arbejdstid 37 timer Overarbejde 1:1½ (Første 37 timer i flexbank 1:1) Ferie 6 uger årligt. 7 uger til medarbejdere på Berlingske Tidende, Urban, BNY, B.T., Weekendavisen og Scanpix. Ferietillæg 1½% Feriegodtgørelse ved fratræden 15% eller 17,5% Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale. Efteruddannelse Adgang til 1 uges efteruddannelse hvert år. Ikke anvendt tid kan overføres til følgende kalenerår. Det kan dog højst opsamles 3 uger. Pension Virksomheden 8,6 og medarbejderen 6,3 af den pensionsgivende løn. Barsel Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-38 efter fødsel til hver af forældrene. Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Lokalaftale om 2.800 årligt til arbejdsredskaber + telefontilskud. Andre goder Spørg om lokalaftaler

Bonnier Publications

Hent hele overenskomsten for Bonnier Publications som pdf.

Hent videreudnyttelsesaftalen som pdf.

Bonnier Publications overenskomsten omfatter: Aktiv træning, Digital foto, Gør det selv, Historie, I form, Illustreret Videnskab, Komputer til alle, National Geographic.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.1.16 - 31.12.17

Grundløn

Grundløn kr. 25.637. Herudover er der aftale om lønregulering (se møderef til sidst i OK). Desuden ret til regulering af personligt tillæg. Der er indført flexløn, hvor der kan vælges mellem kortere arbejdsuge, ekstra fridage, merindbetaling af pension eller arbejdsredskaber. Genetillæg For aftalt eller godkendt arbejde på lør-, søn- og helligdage eller på hverdage ud over 2 timer efter normal arbejdstid betales med 100 kr. pr. time. Arbejdstid 37½ time pr. uge  incl. ½ t. frokostpause. Overarbejde Afspadsering 1:1½. Ferie 6 uger årligt. Dage omkring jul og nytår samt Grundlovsdag er fri. Ferietillæg 1½ % af ferieberettigende løn. Opsigelse FUL's bestemmelser. Prøvetid første 3 mdr. Efter 3 års ansættelse forlænges arbejdsgivers varsel med 2 måneder. Orlov/sabbat 5 ugers sabbat-ferie med løn efter hvert 5. ansættelsesår. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 6 uger. Pension 8,5% fra arbejdsgiver af bruttoløn og 3,5% eget bidrag. Plus betalt sundhedsforsikring. Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældrene.  

Børsen (Husaftale)

Hent hele husaftalen for Børsen som pdf.

Husaftalen omfatter Dagbladet Børsen

Resume:

Husaftalens løbetid: 01.03.2015 - 28.02.2017 Grundløn: Ansat før 1. marts 2015: Grundlønnen er pr. 1. marts 2016 31.121 kr.

Ansat efter 1. marts 2015: Ny startløn på 26.000 kr. stigende til normal grundløn efter 3 års ansættelse.

Tillæg: Personligt tillæg: Efter forhandling.

Genetillæg: Mandag-torsdag og søndag kl.18.30-20.30 kr. 97 pr. time. Efter kl. 20.30 kr. 126 pr. time.

Lør-, søn-, og helligdag 522 kr. pr. vagtdag.

Arbejdstid: Ansat før 1. marts 2015: 37 timer pr. uge. inkl. en halv times daglig frokostpause.

Ansat efter 1. marts 2015: 39,5 timer pr. uge inkl. frokostpause. Overarbejde: Ansat før 1. marts 2015: Afspadsering 1:1,5 for arbejde ud over 37 timer i en 5-dages arbejdsuge.

Ansat efter 1. marts 2015: Afspadsering 1:2 for godkendt arbejde ud over 171 timer månedligt.

Medarbejderen kan vælge at erstatte afspadseringen med en uges ekstra ferie årligt. Ferie: 8 uger årligt med mulighed for ferieoverførsel. Den 8. ferieuge kan afkøbes. Ferietillæg: 2 % af den ferieberettigende løn udbetalt med maj-lønnen. Opsigelse: Ansat før 1. marts 2015: Funktionærlovens regler forlænges efter 1 års ansættelse til 6 mdr. og herefter med 1 måned yderligere pr. ansættelsesår, dog højst 12 måneder.

Ansat efter 1. marts 2015: Tilsvarende forlængelse af Funktionærlovens opsigelsesregler træder først i kraft efter 5 års ansættelse.

Orlov/sabbat: Ansat før 1. marts 2015: 2 måneders orlov med løn for hvert 6 års ansættelse.

Ansat efter 1. marts 2015: 2 måneders orlov uden løn for hvert 6 års ansættelse. Efteruddannelse: Betalt efteruddannelse 1 uge årligt med løn. Mulighed for opsparing efter aftale. Pension: Arbejdsgivers pensionsbidrag er 3.826 kr. månedligt. Beløbet pristalsreguleres årligt fra 1. marts 2016.

Barselsorlov: Mødre: Fuld løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter.

Fædre: Fuld løn i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Begge forældre: Fuld løn i 12 uger af den fælles forældreorlov i ugerne 15-52 efter fødslen.

Samme regler ved adoption samt forældre af samme køn. Børns sygdom: Fri til pasning af hjemmeværende barn under 10 år på barnets første sygedag. Arbejdsredskaber: Fri mobiltelefoni og dataforbrug i Danmark. Spørg i øvrigt om lokale aftaler. Andre goder: Efter 1 års ansættelse kan ansatte ikke afskediges, med mindre tvingende grunde taler for det. Gælder først efter 5 år for ansatte efter 1. marts 2015.

Børsens Associated Media

Hent hele overenskomsten for Børsens Associated Media som pdf.

Overenskomsten omfatter Børsens Associated Media 2015-2017 (tidligere Dagens Medicin)

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3 2015 - 28.2 2017  Grundløn Grundlønnen udgør pr. 1.3.2015 kr.28.000 kr. pr. måned. Nyuddannede dog 25.000 kr. første år og 26.500 kr. andet år. Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger. Genetillæg Nej. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Overarbejde Afspadsering 1:1½ for arbejde ud over månedsnorm på gns. 160 timer. Ferie 8 uger årligt. Ferie ud over ferieloven udbetales ved fratræden. Mulighed for at afkøbe 1 uge. Ferietillæg 2% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat Nej. Efteruddannelse Se enighedsprotokollat side 9 i overenskomsten Pension 15% af arbejdsgiver af max. 346.434 kr. kr. (2015), som indeksreguleres. Barselsorlov Orlov med fuld løn for kvinder 4 uger før og 26 uger efter fødsel og orlov med fuld løn for mænd i 2+12 uger efter fødsel. Børns sygdom Fri med løn på barns første sygedag. Arbejdsredskaber Køb af arbejdsredskaber indenfor en aftalt økonomisk ramme. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Chili Foto & Arkiv

Hent hele overenskomsten for Chili Foto & Arkiv som pdf.

Overenskomsten omfatter Chili Foto & Arkiv

Resume:

Overenskomstens løbetid: Er forlænget til 2015 01.05.09 -30.04.11 Grundløn 27.900 kr. pr. 1.1.2009. Reguleres hvert år 1.1 efter DJs lønstatistik. Tillæg Nej. Genetillæg Nej. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Overarbejde Afspadsering 1:2. Ferie  8 uger årligt. Ferietillæg 1½% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat Nej. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 6 uger. Pension 12% af arbejdsgiver. Barselsorlov  Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 38 efter fødslen. Mænd: 14 uger ialt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14  uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 38.  Børns sygdom Fri med løn ved børns to første sygedage. Omsorgsdage To pr. år indtil barnets fyldte 8. år Arbejdsredskaber Fotografisk udstyr stilles til rådighed. Tilskud til bil kr. 1.800 månedligt. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Dagbladenes Bureau (DMA)

Hent hele overenskomsten for Dagbladenes Bureau som pdf.

Hent protokollat vedr. ferieoverførsel som pdf.

Overenskomsten omfatter Dagbladenes Bureau

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (2014:21.075 kr. / 2015: 21.339 kr. / 2016: 21627 kr.) til 23.trin (2014: 24.895 kr. / 2015: 25.159 kr. / 2016: 25.447 kr.). Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg Vagttimer mellem 19-07 tæller en halv time ekstra. Lør-, søn- og helligdage kr. 731,70 (2014) / 739,00 kr (2015) / 746,40 kr. (2016) pr. dag. Arbejdstid 160 timer månedligt. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1½ inden for fire uger, senere afspadsering 1:2. Ferie 7 uger årligt. Ferietillæg 1½ % af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat Nej. Begrænset adgang til orlov uden løn efter aftale. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger. Pension 8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af fuld løn (skalaløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn ved sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Dansk Handelsblad

Hent hele overenskomsten for Dansk Handelsblad som pdf.

Overenskomsten omfatter Dansk Handelsblad  

Resume:

Overenskomstens løbetid: 01.03.2014 - 28.02.2017 Grundløn   30.250 kr. (1. marts 2015)

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger. Evt. funktionstillæg

Genetillæg Hverdage mellem kl. 19. og 07. Kr. 80.00 pr. time

Arbejdstid 37 timer pr. uge

Overarbejde Afspadsering 1:1½. Afspadsering 1:2 for arbejde i weekend eller helligdage   Ferie 6 uger årligt. Og 5 feriefridage

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 2 uger   Pension 8,35% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg)

Barselsorlov Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 35 efter fødslen. Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 35.

Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barns første sygedag

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler

 

Dansk Video Tekst

Rammeaftalen omfatter Dansk Video Tekst og Camp David A/S

Dansk Video Tekst er et dansk tekstningfirma, der arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. DVT har indgået en rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for fastansatte, A-lønnede og selvstændige freelancere. Dansk Video Tekst har ikke ønsket rammeaftalen lagt på nettet, men vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i Dansk Journalistforbund tlf.nr. 3342 8000.

DR

Hent hele overenskomsten for DR som pdf.

Hent hele overenskomsten om Freelanceopgaver i forb. m. produktion af TV-/radioudsendelser som pdf.

Hent hele overenskomsten om Freelancetekstning af fjernsynsudsendelser som pdf.

Hent hele videreudnyttelsesaftalen som pdf.

Overenskomsten omfatter Danmarks Radio  

Resume:  

Overenskomstens løbetid: 1. juni 2014 til 31. maj 2017 Basisløn: pr. 1. juni 2014: 26.623 kr. pr. 1. juni 2015: 26.751 kr. pr. 1. juni 2016: 26.879 kr. Tillæg: Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt gennem personlig forhandling. Desuden mulighed for visse funktionstillæg. Genetillæg: Alle dage kl. 17 – 22 ydes 35 kr. pr. time. Alle dage kl. 22 – 08 ydes 60 kr. pr. time. Fredag kl. 22 til mandag kl. 05, helligdage kl. 00 – 24 samt juleaftensdag kl. 12 – 00 ydes derudover 65 kr. pr. time. Arbejdstimer i tiden kl. 24 – 06 tillægges 25 min. til afspadsering. Arbejdstimer i tiden 02-05 tillægges yderligere 5 minutter. Arbejdstid: 37 timer pr. uge. Overarbejde: Arbejdstiden opgøres over 2 måneder med en månedsnorm på 160 timer – evt. overarbejde afspadseres i forholdet 1 : 1½. Ferie: 5 ugers ferie årligt + 1 uges tjenestefrihed med løn (”kaos-uge”) + 5 feriefridage

Medarbejdere over 55 år har 6 ugers ferie.

Ferietillæg: 1½ % af den ferieberettigende løn udbetalt med april-lønnen. Orlov/sabbat: 8 ugers sabbat med løn for hver 6 års ansættelse med sabbatydelse på 11.000 kr.

Efteruddannelse: Adgang til betalt efteruddannelse med løn efter ansøgning. Pension: 10 % af arbejdsgiver og 5 % af medarbejder af basisløn, personligt tillæg og eventuelt funktionstillæg.

Barselsorlov m.v.: Fastansatte og tidsbegrænset ansatte kvinder oppebærer fuld løn fra 8 uger før fødsel til og med 14 uger efter. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte mænd oppebærer fuld løn i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. Desuden har kvinder ret til 10 ugers fravær og mænd ret til 12 ugers fravær med fuld løn til placering efter den 14. uge og inden udgangen af den 46. uge

Efter aftale kan kvinder flytte 4 af de 8 ugers frihed før fødslen til afholdelse efter fødslen. I perioder hver der afvikles forældreorlov uden løn indbetaler DR fuldt pensionsbidrag. Moderens partner i et registreret partnerskab har ret til fuld løn i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Tidsbegrænset ansatte hvis kontrakter udløber i orlovsperioden har mulighed for at få barselsstøtte fra DR på visse betingelser (se Bilag 7 i overenskomsten) Børns sygdom: Fuld løn på barns 1. og 2. sygedag efter anmodning til nødvendig pasning af sygt, mindreårigt hjemmeboende barn, når tjenesteforholdene tillader det. Arbejdsredskaber: Spørg om lokale aftaler.

Andre goder: Seniorpolitik med mulighed for ferieforlængelse uden løn, fuldt pensionsbidrag fra 60-67 år ved efterløn eller mulighed for nedsat tid. Spørg i øvrigt om lokale aftaler.

Mulighed for fuld løn under plejeorlov, og i forbindelse med hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år. Andet: Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m.

Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.

 

 

 

 

DR løn- og arbejdsvilkår for praktikanter

Hent hele overenskomsten for DR løn - og arbejdsvilkår for praktikanter som pdf.

Overenskomsten omfatter praktikanter, der efter bestået første del på Danmarks Journalisthøjskole beskæftiges i praktikanttjeneste i DR.

Resume: 

Overenskomstens løbetid: 1. juni 2014 til 31. maj 2017 Grundløn Lønnen udgør pr. 1. marts 2014 kr. 16.126. pr. 1. marts 2015 kr. 16.318 pr. 1. marts 2016 kr. 16.621 Lønnen udbetales forud Genetillæg Alle dage kl. 17 – 22 ydes 35 kr. pr. time. Alle dage kl. 22 – 08 ydes 60 kr. pr. time. Fredag kl. 22 til mandag kl. 05, helligdage kl. 00 – 24 samt juleaftensdag kl. 12 – 00 ydes derudover 65 kr. pr. time. Arbejdstid 37 timer OverarbejdeAfspadseres i forholdet 1:1½   Ferie Praktikanterne holder i løbet af hver 12 måneders ansættelse ferie med løn i ialt 25dage Ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn udbetales samlet ved praktikperiodens udløb Barselsorlov Praktikanten har ret til løn under barsel på samme vilkår som fastansatte og ret til at vende tilbage til DR efter afsluttet orlov, hvis praktiktiden ikke var fuldført inden orlovsstart. Andre goder Skifter praktikanten tjenestested inden for DR, betaler DR de dokumenterede udgifter til flytning. Ved flytning mellem DR og Danmarks Journalisthøjskole kan dokumenterede flytteudgifter (fx billeje og færgeudgifter) godtgøres med indtil 3.500 kr. Flytning af telefon kan mod dokumentation være omfattet heraf.

 

 

Egmont Publishing

Hent hele overenskomsten for Egmont Publishing som pdf.

Egmont Publishing - overenskomsten omfatter bl.a.: Alt for Damerne, Euroman, Eurowoman, Gastro, Hendes Verden, Her & Nu og Hjemmet.  

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn Pr. 1.3.14 kr. 24.800

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg pr. gang (se §5) Der ydes genetillæg for arbejde på lørdage, søndage og helligdage. Der ydes desuden genetillæg for arbejdsopgaver, der kræver overnatning uden for hjemmet til medarbejdere på Her & Nu.

Arbejdstid 37 timer pr. uge eksklusiv frokost (se §4)

Overarbejde Afspadsering 1:1½ Ferie 6 uger årligt. Ferietillæg 1,25 % af den ferieberettigende løn. Ved fratræden 12,5% feriegodtgørelse. Feriefridage 5 feriefridage hvert ferieår, Fri grundlovsdag. Orlov/sabbat Nej. Gruppelivspræmie betales under ulønnet lovbestemt orlov. Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter ansøgning, men uden noget retskrav eller opsparing. Et efteruddannelseudvalg bestående af ledelse og tillidsrepræsentant er ansvarlig fo efteruddannelsen.. Pension 8,8% af arbejdsgiver, 4,4% af medarbejder af den pensionsgivende løn. Barselsorlov Fuld løn til moren under graviditets- og barselsorlov i 4 uger før og 14 uger efter fødsel. Fuld løn til faren under forældreorlov i 2 uger inden udløbet af 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov til moren og/eller faren i op til 12 uger tilsammen i ugerne 15 - 24 efter fødsel. Børns sygdom 1 dag fri med løn til pasning af sygt hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber - Andre goder

Fotografoverenskomsten med Dansk Industri

Hent hele Fotografoverenskomsten med Dansk Industri som pdf.

Fotografoverenskomsten med Dansk Industri omfatter medlemmer af Dansk Industri, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, sølvbaserede såvel som elektroniske, der udfører video og AV-produktion, eller som skriftligt tiltræder overenskomsten.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 2014 - 2017

Mindstebetaling: pr. 1. marts 2014 kr.  17.759 pr. 1. marts 2015 kr.  18.023 pr. 1. marts 2016 kr.   18.311

Tillæg: Personligt tillæg efter forhandling, hvis kvalifikationer berettiger. Forhandling om lønændring en gang årligt.

Gældende elevlønninger:

           1. marts 2014            1. marts 2015           1. marts 2016 1. år       kr. 13.355                  kr.  13.609                kr. 13.868 2. år       kr. 13.912                  kr.  14.177                kr. 14.446 3. år       kr. 15.065                  kr. 15.351                 kr. 15.643 4. år       kr. 15.455                  kr. 15.749                 kr. 16.048 5. år       kr. 16.180                  kr. 16.487                 kr. 16.800

Arbejdstid: 37 timer ugentligt. Arbejdstiden lægges efter en lokal aftalt plan. Overarbejde: Timebetalingen på 1/160 af den gældende månedsløn med et tillæg på 50% for de første 2 timer, for yderligere timer samt for overarbejde på lørdage, søn - og helligdage på 100%. Ved overarbejde på over 10 timer pr. måned skal afspadsering finde sted inden udløbet af 60 dage, medmindre at parterne aftaler noget andet. Ferie/feriefridage: Ferielovens regler er gældende. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte fridage. Ud over disse dage har medarbejderen krav på 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet. Feriefridagene lægges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. Ferietillæg: Ferielovens regler er gældende. Efteruddannelse: Ret til 2 ugers frihed pr. år efter 9 måneders beskæftigelse. Der ydes fuld løn under efteruddannelse. Pension: Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har 2 måneders anciennitet. I de to måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Såfremt medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse – herunder tjenestemandspension eller tilsvarende lignende ordning – skal der betales pensionsbidrag fra ansættelsens start. Herudover gælder det, at lærlinge, der er over 20 år og som har udstået læretiden, ved fortsat ansættelse på virksomheden har opsparet de fornødne 2 måneders anciennitet til at være omfattet af pensionsordningen.

Det samlede mindstebidrag er 12,0 %. Arbejdsgiveren skal betale 8 % og medarbejderen 4% af pensionsindbetalingen. Barselsorlov: Medarbejdere der på forventet fødselstidspunkt har minimum 9 måneders anciennitet kan få fuld løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Fædre har ret til løn under barsel i 2 uger. Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Følgende regler har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perider, med mindre andet er aftalt. Børns sygdom: Fri med løn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år på barnets første sygedag. Ved hospitalsindlæggelse ret til 5 fridage m. løn.

Information

Hent hele overenskomsten for information som pdf.

Overenskomsten omfatter Dagbladet Information, iBureauet og Informations Forlag

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.7.2016 - 30.6. 2017 Grundløn Pr. 1.7.2016: Startløn 32.066 kr. for medarbejdere med under to års journalistisk anciennitet, 34.066 kr. med 2-3 års anciennitet. Normalløn for medarbejdere med over 3 års journalistisk anciennitet 36.066 kr. Tillæg Personligt tillæg: Efter forhandling.  Funktionstillæg for mellemledere og andre funktioner. For funktioner som A-vagt med fast aften- og/eller weekendarbejde ydes 1.650 kr. månedligt.  Genetillæg: 550 kr. for arbejde på lør-, søn- og helligdage.

Arbejdstid 37 timer pr. uge.

Overarbejde Afspadsering 1:1½.

Ferie 6 uger årligt, samt 5 feriefridage.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat 1 uges orlov med løn pr. år. Medarbejdere med mere end 10 års anciennitet har 2 ugers orlov med løn pr. år. Ret til 2 ugers orlov "med løn" mod reduceret månedsløn på 50/52. Ret til op til 1 års orlov uden løn for hvert tre års beskæftigelse på Inf.vikardækning af al orlov.

Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter ansøgning til fællesudvalg, der administrerer 150.000 kr. årligt.

Pension 10% af arbejdsgiver af normallønnen og anciennitetstillæg.

Barselsorlov Normal løn. Kvinder: 30 uger ialt fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i prioden mellem uge 15 og 36 efter fødslen. Mænd: 14 uger i alt fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Gælder også adoption. Fuld vikardækning ved barselsorlov. Gælder også registreret partner.  Ferieoptjening og pension betales ved fortsat forældreorlov på dagpenge.

Børns sygdom Fri med løn ved hjemmeboende barn under 14 års sygdom.

Arbejdsredskaber Telefonabonnement, hjemmeabonnement på Information og farve-tv-licens betalt.

Andre goder Ret til 20% arbejdstidsreduktion mod tilsvarende lønreduktion med fuld vikardækning. Seniorordning med ret til nedsat tid efter 60 år uden reduktion i pensionsindbetaling.

Journalisten

Hent hele overenskomsten for Journalisten som pdf.

Hent hele O-journalistik-aftale, freelance som pdf.

Hent hele O-foto-aftale, freelancere som pdf.

Hent aftalen om videreudnyttelse på fagbladet Journalisten som pdf.

Overenskomsten omfatter Journalistens Redaktionelle Medarbejderforening

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.1.2016-31.12.2018 Grundløn 39.800 pr. 1. januar 2016 ekskl. pensionsordning Tillæg Udover lønnen kan tildeles et personligt tillæg Arbejdstid 37 timer ugentlig inkl. 1/2 times daglig frokostpause Overarbejde Kompenseres i forholdet 1:1,5 Ferie 7 ugers ferie årligt Fri grundlovsdag, 1. maj, nytårsaftensdag og juleaftensdag Ferietillæg 1,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret Opsigelse Funktionærloves opsigelsesvarsler Orlov/sabbat Ret til en uges orlov for hvert års ansættelse som afvikles hvert 4. år med løn svarende til løn under sygdom  Efteruddannelse Ret til en uge årligt med løn og udgifter betalt. Max 3 ugers opsamling. Pension 10% af arbejdsgiver og 5% af medarbejderen BarselsorlovBørns sygdom Fri med løn på barnets 2 første sygedage Andre goder Forbundet betaler alle udgifter til farve-tv-licens samt 1 avisabonnement

 

 

Jyllands-Posten (DMA)

Hent hele overenskomsten for Jyllands-posten som pdf.

Overenskomsten omfatter Jyllands-Posten

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (25.000 kr.) til 30.trin (31.942 kr.). Tillæg Minimum personligt tillæg efter et år: 1.000 kr.

Genetillæg Kl. 20-24 kr. 66.35 pr. time. Kl. 24-06 kr. 87,45 pr. time. Tilkald mellem 24-08 nattillæg på 1.748,30 kr. Lør-, søn- og helligdage 516,00 kr. pr. dag. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Overarbejde Afspadsering 1:2. Ferie 8 uger årligt. Ferietillæg 1,6% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat For ansatte pr. 28. februar 2014 ret til to måneders orlov efter nærmere beskrevet regelsæt. Ordningen er under afvikling i en længere overgangsperiode. For nyansatte efter 1. marts 2014 er der ret til orlov uden løn for hvert 6 års ansættelse. Efter 12 års ansættelse dog for hvert fjerde år. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Pension Virksomheden 8,6 og medarbejderen 6,3 af den pensionsgivende løn. Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældrene Børns sygdom Fri med løn af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 15 år på dettes første sygedag. Andre goder Medarbejdere over 60 år og medarbejdere med børn under 9 år har ret til nedsat arbejdstid med uændret pensionsindbetaling og forholdsvis mindre lønreduktion. Medarbejdere, der gå på efterløn, modtager fuldt pensionsbidrag til det 67 år og har ret til 200 timers beskæftigelse årligt. Ved opsigelse grundet bladets forhold ydes 3 mdrs. fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50 årige med 10 års ansættelse.

24timer (DMA)

Hent hele overenskomsten for 24timer som pdf.

Overenskomsten omfatter: Polfoto, Finanswatch, Mediawatch m.fl

Resume:

De ansatte, redaktionelle medarbejdere på Polfoto er omfattet af 24timer-overenskomsten på de vilkår, som fremgår af det vedlagte protokollat. De tilknyttede freelancefotografer honoreres i henhold til de standardkontrakter, der fremgår af det vedlagte protokollat.

 

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 28.2.17

Grundløn: Pr. 1.marts 2014 kr. 28.408 Pr. 1.marts 2015 kr. 28.672 Pr. 1.marts 2015 kr. 28.960 Tillæg: Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokal forhandling om rammen mellem ledelse og tillidsrepræsentant pr. 1. april, derefter forhandler den enkelte medarbejder med ledelsen. Genetillæg: For arbejde, der slutter mellem kl. 18-23 kr. 70,50 (2014 / kr. 71,20 (2015) / kr. 71,90 (2016) pr. gang, mellem kl. 23-07 kr. 117,15 pr. gang. For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage betales 540,40 (2014) / kr. 545,80 (2015) / kr. 551,25 (2016). pr. gang. Arbejdstid: 37 timer pr. uge fordelt på højst fem dage. Overarbejde: Opgørelsesperiode på 14 dage. Afspadsering 1:1½ indenfor otte uger. Derefter 1:2. Ferie: 7 uger årligt. Ferietillæg: 1,5 % af den ferieberettigende løn. Ved fratræden 17,5%. Orlov/sabbat: Nej. Begrænset adgang til ulønnet orlov efter aftale. Efteruddannelse: Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Mulighed for efter aftale at bruge op til tre uger på forskud. Pension: 8,6 % af arbejdsgiver og 4,3 % af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg).  

Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom: Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.

1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Opsigelse: Funktionærlovens regler. Efter 12 måneders ansættelse forlænges arbejdsgiverens opsigelsesvarsel med 1 måned. Arbejdsredskaber: Spørg om lokal aftale Andre goder: Spørg om lokal aftale

"Særligt vedrørende Polfoto: De ansatte, redaktionelle medarbejdere på Polfoto er omfattet af 24timer-overenskomsten (se link til højre) De tilknyttede freelancefotografer på Polfoto honoreres i henhold til de standardkontrakter, der fremgår af Polfoto-protokollatet (se link til højre)."

 

Kristeligt Dagblad (DMA)

Hent hele overenskomsten for Kristeligt Dagblad som pdf.

Overenskomsten omfatter Kristeligt Dagblad og religion.dk

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 29.2.147 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (22.472 kr.) til 23.trin (25.962 kr.) pr. 1. marts 2014. Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering hvert år pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg Lør-, søn-, og helligdage 587,40 kr. pr. dag. For red.sek. dog 763,65kr. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1½. For beordret/godkendt overarbejde ud over 37 t. ugentligt. ½ times frihed for arbejde efter kl. 19. 4 timers frihed for overnatning ude. Ferie 4 ugers sommerferie ( 1/5 - 30/9) og 3 ugers vinterferie årligt. Ferietillæg 1½ % af ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat 6 uger med løn for hvert 6 års ansættelse. KD betaler gruppelivspræmie under lovbestemt orlov uden løn. Efteruddannelse. Lokalaftale, hvor TR og ledelse vurderer efteruddannelsesbehov. Pension 9,6% af arbejdsgiver, 4,8% af medarbejder. Barselsorlov Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdom Fri med løn på sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Telefonabonnement, morgenavis efter eget valg og licens betalt. Andre goder Medarbejdere, der gå på efterløn, har ret til 200 timers beskæftigelse årligt og mulighed for aftale om fortsat pensionsindbetaling.

Landbrugsmedierne

Hent hele overenskomsten for Landbrugsmedierne som pdf.

Overenskomsten omfatter blade udgivet af Dansk Landbrug

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.4.2014-31.3.2017 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (18.580 kr.) til 22.trin (21.500 kr.) 1.4.2014 1. trin (18.804 kr.) til 22 trin (21.724 kr.) 1.4.2015 1. trin (19.052 kr.) til 22 trin (21.972 kr.) 1.4.2016

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokale lønforhandlinger. Mulighed for visse funktionstillæg Genetillæg Ingen genetillæg. Arbejdstid 37 timer pr. uge Overarbejde Afspadsering 1:2 Ferie 7 uger årligt Ferietillæg 1,5 % af ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Opsigelse Funktionæreloven. Efter 3 år forlænges varslet fra bladets side til 6 måneder og herefter med en måned hvert andet år, dog max 12 måneder Orlov/sabbat 6 ugers sabbat for hvert 6 års ansættelse. Konverteres forholdsmæssigt til løn ved fratræden. Ret til orlov uden løn i max. 2 år efter tre års ansættelse. Gruppelivspræmie betales under lovbestemt orlov under løn Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Opsparing max. 6 uger Pension 9% af arbejdsgiver og 1,8% af medarbejder af fuld løn (skalaløn + personligt tillæg), dog mindst 3.516 kr. i alt Barselsorlov Fuld løn, også ved adoption Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag Andre goder Medarbejdere over 60 år og medarbejdere med børn under 6 år har ret til nedsat arbejdstid med uændret pensionsbidrag og lille lønkompensation. Medarbejdere på efterløn kan få uændret pensionsbidrag til det 67 år og har ret til 200 timers årlig beskæftigelse

MediaMovers

Hent hele overenskomsten for MediaMovers som pdf.

Overenskomsten omfatter MediaMovers 

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.5.2015 – 30.04.2017 Grundløn 1. maj 2015 kr. 20.250; 1. maj 2016 kr. 20.500 Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.1 efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg For beordret arbejde, der slutter mellem kl. 19 og 23 kr. 72,80. For arbejder, der slutter eller begynder mellem kl. 23 og kl. 07, ydes der kr. 119,75 pr. gang). Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 72.80 pr. time. Arbejdstid 37 timer pr. uge opgjort på. månedsbasis. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1 de første 8 uger, derefter 1:1½ i den efterfølgende måned og herefter 1:2. Ferie 5 uger årligt. Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der i alt 5 feriefridage. Orlov/sabbat Nej. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Ingen opsparing, men mulighed for forskudsanvendelse. Pension 8,5 % af arbejdsgiver, 4,25 % af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg). (Pr. 1. maj 2016 hæves bidraget til henholdsvis 8,6 % og 4,3 %) Barselsorlov Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov.

Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Mediehuset Ingeniøren

Hent hele overenskomsten for Mediehuset Ingeniøren som pdf.

Overenskomsten omfatter Mediehuset Ingeniøren A/S og Mediehuset Ingeniørens Redaktionelle Medarbejderforening

Resume:

Løbetid: 1.7.2014 - 30.6.2016 Grundløn Lønnen består af en minimumsløn samt et personligt tillæg. Minimunslønnen for fuldtidsansatte udgør: -pr. 30. juni 2014: 25.000 kr. -pr. 30. juni 2016: 25.500  kr. Til minimumslønnen lægges et personligt tillæg. Genetillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt gennem personlig forhandling. Arbejdstid 36,5 timer ugentligt eksklusiv frokost. Overarbejde Eventuel afspadsering foregår i forholdet 1:1. Ferie 7 ugers ferie  Fri grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag. Ferietillæg 1,5% af det foregående års ferieberettigede løn. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesregler. Orlov/sabbat Medarbejdere har efter 5 års ansættelse ret til orlov uden løn i op til 3 måneder. Og efter 10 års ansættelse ret til orlov uden løn i op til 6 måneder.

Efteruddannelse Medarbejderen får under deltagelse i efteruddannelse fuld løn samt udgifter i forbindelse med efteruddannelsen betalt af Mediehuset Ingeniøren A/S. Pension ? -pr. 1. juli 2010: 15% Arbejdsgiverens andel heraf udgør 2/3 og medarbejderens andel 1/3. Barselsorlov ? I forbindelse med en kvindelig medarbejders graviditet og barsel/adoption yder Mediehuset  Ingeniøren A/S fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag under orlov, dog tidligst fire uger før forventet fødselstidspunkt og indtil senest 14 uger efter fødslen.

Mandlige medarbejdere ydes fuld løn incl. arbejdsgivers pensionsbidrag i op til to uger i forbindelse med fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

I perioden fra 15. til 52. uge efter fødslen yder Mediehuset Ingeniøren A/S endvidere fuld løn incl. arbejdsgivers pensions­bidrag i op til 10 uger. Medarbejderen kan efter eget valg selv placere de 10 uger samlet eller fordelt ugevis i perioden fra 15. til 52. uge efter fødslen.

I barselsorlovsperioder, hvor Mediehuset Ingeniøren A/S yder fuld løn incl. arbejdsgivers pensionsbidrag, optjener med­arbej­de­ren ret til ferie og ferietillæg jf. nærværende overenskomsts § 5. Offentlige ydelser, som medarbejderen i den forbindelse er berettiget til i henhold til Lov om ligebehandling m.v., tilfalder Mediehuset Ingeniøren A/S.

For alle de perioder, hvor det er anført, at Mediehuset Ingeniøren A/S yder fuld løn, er det en forudsætning, at Mediehuset  Ingeniøren A/S modtager fuld dagpengerefusion.

Ved adoption har medarbejdere ret til frihed med løn i op til 2 uger ved adoptionsrejse. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren modtager dagpengerefusion.

Børns sygdom Fri med løn på barnets første sygedag for hjemmeboende barn/børn under 14 år Andre goder Virksomheden betaler et dagbladsabonnement efter eget valg leveret til medarbejderens privatadresse.

Virksomheden stiller hjemmearbejdsplads med bredbånd til rådighed på medarbejderens privatadresse. Desuden har medarbejderen firmabetalt mobiltelefon.

ANTV

Hent hele overenskomsten for ANTV som pdf.

Overenskomsten dækker ANTV og Momento

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.1.16 - 31.12.18 Grundløn Lønnen er et basislønsystem med følgende satser:

Pr. 1. januar 2013 Kr. 30.600

Pr. 1. januar 2014 Kr. 31.200

Pr. 1. januar 2015 Kr. 31.800

Tillæg Funktions- og kvalifikationstillæg kan aftales

Arbejdstid 37 timer pr. uge.

Overarbejde Afspadsering 1:1½ på månedsnorm. Ferie 6 uger årligt. Pension 10% af arbejdsgiver og 5% af medarbejder. Barselsorlov Fuld løn: Kvinder: 20 uger i alt fordelt på følgende måde: 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i forbindelse med forældreorlov. Mænd: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger og 12 uger i forbindelse med forældreorlov.

  Børns sygdom Fri med løn ved hjemmeboende barn under 15 års første sygedag.

Medieskolerne (Husaftale)

Hent hele husaftalen for Medieskolerne som pdf.

Medarbejderne på Medieskolerne er dækket af en husaftale, som er indgået imellem Medieskolerne og Medarbejderforeningen i Medieskolerne. 

Husaftalens løbetid: 1.4.2015 - 31.03.2017

metroXpress

Hent hele overenskomsten for metroXpress som pdf.

Hent aftalen for Freelancere på metroXpress som pdf.

Hent aftalen for videreudnyttelse på metroXpress som pdf.

Overenskomsten omfatter metroXpress   

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.10.14 - 1.10.16 Grundløn Mindstebetalingssatsen for en fuldtidsansat er pr. måned 25.000,- kr.

Genetillæg Morgenvagt 06-09: 100 kr. for op til 3 vagter mdl. 200 kr. for 4 - 6 vagter mdl. 300 kr. for 7 eller flere vagter mdl.

Aftenvagt 18-01.30: 200 kr. for op til 3 vagter mdl. 400 kr. for 4-6 vagter mdl. 600 kr. for 7 eller flere vagter mdl.

Lør-,søn- og helligdage: 600 kr. for op til 3 vagter mdl. 1200 kr. for 4-6 vagter mdl. 1800 kr. for 7 eller flere vagter mdl.

Afløsning af NR kr. 500 pr. vagt. Natarbejde 01.30 - 06.00 samt juleafaten og nytårsdag tæller timer 50% mere

Arbejdstid 160,33 t. fordelt over arbejdsuger af højst 5 dage. Vagtplaner min. 1 måned før. Retskrav på nedsat tid eftre barsel eller 60 år.

Overarbejde Afspadsering 1:1 inden for normperioden på højest 1 måned. Herefter 1:1,5 samt for indkaldelse med mindre end 24 timer. Ferie og fridage 5 uger årligt efter ferielovens regler. Derudover optjenes yderligere 1 uges ferie om året (5 arbejdsdage) idet der for hver måneds ansættelse optjenes 0,416 dages ferie. Fra 2011 har medarbejderne fri med løn mellem jul og nytår. Efteruddannelse Ret til 1 uges årligt med løn og udgifter betalt. Pension 8,6% arbejdsgiver af månedslønnen og 4,3% eget bidrag.

Barselsorlov Normal løn til kvinder fra 4 uger før til 14 uger efter fødsel. Fuld løn til fædre i op til 2 uger inden udløbet af de 14 uger. Fuld løn til forældre i op til 16 uger af de fælles 32 ugers forældreorlov mellem uge 15 og 52.

Optjening af anciennitet og feriepenge ved barselsorlov på dagpenge.

Fuld pension under ulønnet forældreorlov. Børns sygdom Fri med løn til pasning af hjemmeboende sygt barn under 14 år. Fri med løn i op til 1 uge ved medindlæggelse på hospital. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler Andre goder Spørg om lokale aftaler Fritvalgsordning: 2% til feriefridage, forhøjet ferietillæg eller pension årligt.

Videreudnyttelsesaftale: Udløser kr. 500 månedligt til alle.

Bonusaftale, hvor opnåelse af bestemte trafikmål på onlinetjenesten udløser bonus.

 

Nordiske Film fast- og projektansatte, Pineapple Entertainment A/S (Husaftale)

Hent hele husaftalen for Nordisk FIlm som pdf.

Husaftale mellem medarbejderne i Nordisk Film TV A/S og Pineapple Entertainment A/S

Resume:

Husaftalen omfatter Fastansatte og projektansatte medarbejdere beskæftiget med redaktion, produktion og afvikling. Husaftalens løbetid 4.4.2013 - Løn Fastsættes i ansættelseskontrakten på baggrund af kvalifikationer og erfaring. Tillæg For fastansatte tages regulering af den aftalte løn op til drøftelse en gang årligt, senest ved udgangen af april og en evt. regulering har virkning fra 1. maj i det pågældende år. Genetillæg Særligt for medarbejdere på GO’-produktionerne.                                                                                          For arbejde i weekenden kompenseres medarbejderen med kr. 1.000 pr. dag. For arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag samt store bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag kompenseres med kr. 2.000 pr. dag. For arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag kompenseres som en helligdag samt ret til en betalt fridag pr. dag. Arbejdstid 37 timer pr. uge eksklusiv frokost. Medarbejdere på GO’-produktioner 37,5 timer pr. uge eksklusiv frokost. Overarbejde Afspadsering 1:1. Ferie Ferielovens bestemmelser, 5 uger årligt. Efter 9 måneders anciennitet ret til op til 5 feriefridage. Ferietillæg 1% Orlov/sabbat - Efteruddannelse - Pension Frivillig. 7% af arbejdsgiver og 3,5% af medarbejder af pensionsgivende løn. Ved indtræden i pensionsordning. Betalt helbredsforsikring og gruppelivsforsikring til PFA. Barselsorlov Kvinder: 18 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov) Mænd: 2 uger med fuld løn (fædreorlov) Mænd og kvinder: Derudover kan der placeres 10 uger i perioden mellem uge 15 og 46 (forældreorlov) efter fødslen med fuld løn, hvis medarbejderen har 12 måneders anciennitet på fødselstidspunktet. Forudsætningen for betaling fra virksomhed under orlov er, at virksomheden kan indhente fuld dagpengerefusion. Hvis medarbejderen har under 12 måneders anciennitet, har medarbejderen ret til at holde 10 ugers forældreorlov med en betaling fra virksomheden svarende til den for virksomheden fuldt opnåelige refusion fra Barsel.dk. Orloven skal holdes i uge 15-26 efter barnets fødsel. 

Børns sygdom Fri med løn på barnets 1. sygedag. Arbejdsredskaber - Andre goder Husaftalen suppleres af den til enhver tid gældende personalehåndborg for Nordisk Film.

Se hele teksten i boksen til højre.

Politikens Hus (DMA)

Hent hele overenskomsten for Politiken og Ekstra Bladet som pdf.

Hent protokollatet 2014-2017 som pdf.

Hent protokollatet vedr. ferieaftale som pdf.

Hent hele aftalen for Freelancere på Politiken som pdf.

Overenskomsten omfatter: Dagbladene Politiken og Ekstra Bladet.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn Anciennitetsbestemt skala med 23 trin fra 20.805 kr. til 24.625 kr. (1.3.2013). Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Lokalaftale om at mindste personligt tillæg er kr. 4000. Personlige tillæg reguleres årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg Kl. 19-21 kr. 75,00 pr. gang, kl. 21-23 kr. 90,00 pr. gang, kl. 23-05 kr. 120 pr. gang, kl. 05-07 kr. 75,00 pr. gang.  For arbejde på lør-, søn- og helligdage,samt juleaftensdag kr. 540,00 pr. gang. Arbejdstid 8 timer dagligt i uger med skiftevis 4 og 5 arbejdsdage. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Nej. Ferie 7 uger årligt. Medarbejdere over 45 dog 8 uger. Ferietillæg 1½% af den ferieberettigende løn. Ved fratræden 17,5% Orlov/sabbat 3 måneders orlov med løn for hver 6 års ansættelse (Politiken) eller 2 måneders orlov med løn for hver 4 års ansættelse (Ekstra Bladet). Ordningen er under afvikling. (se protokollat i overenskomsten). Efteruddannelse Lokalaftale, hvor TR og ledelse vurderer efteruddannelsesbehov. Pension 8,6% af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg). Barselsorlov Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52 efter fødslen.

Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52. Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Prima Vista / Subline

Hent hele rammeaftalen med Prima Vista/Subline som pdf.

Prima Vista/Subline er et dansk tekstningsfirma, der har enkelte fastansættelser og arbejder med både A-lønnede og selvstændige freelancetekstere. 

Prima Vista/Subline har indgået en rammeaftale med Dansk Journalistforbund.

Producenterne - fastansatte

Hent hele overenskomsten med Producentforeningen som pdf.

Hent stillingsbetegnelser som pdf.

Hent lønsatser 2014 som pdf.

Hent normalkontrakt som pdf.

Hent barselsbestemmelsen § 10 som pdf.

Overenskomsten omfatter følgende selskaber :

A

A Film Production Aps, Angel Production, Apex Virtual Entertainment ApS, Altinget.dk & RNTV, Asta Film ApS

B

Barok Film A/S, Batavia Media Aps, B-film, Bullitt Film

C

Camp David A/S, Cape Copenhage, Communitywomen, COPENHAGEN FILM & TV, Copenhagen Film Company ApS, Copenhagen Game Productions, Cosmo Filmproduktion a/S, Cubus Film og TV ApS

D

Dansk Film og Tv ApS, DANSK FILMJOURNAL, DELUCA FILM A/S, Dicentia Studios, Diegos, DocEye, Dubberman A/S

E

Electric Parc ApS, Elk Film, En Kovending, Entrance ApS, Express TV-Produktion, Eyeworks Scandi Fiction Denmark

F

Final Cut for Real, Fjernsynsforeningen, Fourhands Film, Fridthjof Film A/S, Funday Factory

G

GearWorks, Ghost A/S, Good Company Films, Good Company Pictures, Guppyworks

H

Hansen & Pedersen film og fjernsyn, Historieselskabet, Homerun, House of Real

I

IO Interactive A/S, IVANOFF Interactive A/S

J

J J FILM, JA Film, JESPER JARGIL FILM

K

Klassefilm, Koncern TV Impact ApS, KONCERN TV-og FILMPRODUKTION, Kuffert Film

L

Larm Film, Logic Artists, Lucus

M

Made in Copenhagen, Made in Valby, MAGIC HOUR FILMS ApS, Microcosmos, MILTON MEDIA, Miso Film, MOLAND FILM CO. A/S, Moving Documentary

N

Nobody CPH ApS, Nørlum

P

+plus pictures ApS, Phoenix Film Invest, Press Play ApS

R

Radiator Film, Regner Grasten Filmproduktion, Reign Bros IVS

S

Sand TV ApS, SDI Medi, Selskabet.tv, Serious Games, SF FILM PRODUCTION, SFINX FILM/TV ApS, Sonntag Pictures, Space Rocket Nation ApS, Statement Film ApS, STV A/S

T

Toolbox Film, Treshow Filmproduction, TRÆ film

U

Upfront Films ApS, UpperCut Media

W

Warner Bros. International Television Production Danmark, Wil Film ApS, Wingman

Y

Yellow Bird Films Aps

Z

ZENTROPA PRODUCTION ApS

Følgende selskaber er ikke er omfattede af overenskomsten

ASA Film Production A/S, Bermuda Production, Blu, Crone Film A/S, Dansk Tegnefilm, Diamond Aps, GreatHouse Film, Heartland Aps, Highwire, M&M Productions A/S, Mastiff Media, Metronome Productions A/S, Monday, Nimbus Film ApS, Nordisk Film A/S, Nordisk Film TV A/S, Palladium A/S, Scanbox, Entertainment Production ApS, Snowman Production ApS, Strong Productions, The Compound, Thura Film A/S

Radio Als

Hent hele overenskomsten for Radio Als som pdf.

Overenskomsten omfatter: Radio Als  

Resume:

Overenskomstens løbetid: til 28. februar 2014 Løn Lønnen består af en grundløn samt et personligt tillæg. Minimumslønnen er. 18.400 kr. + et personligt tillæg.

Arbejdstid Ugenorm på 37 timer, dvs. at arbejde herudover er overarbejde.

Overarbejde Overarbejde afspadseres i forholdet 1:1,5. (Overarbejde, der ikke er afspadseret inden 2 måneder afspadseres i forholdet 1: 2). Overarbejde kan afkøbes.

Genetillæg For arbejde mellem kl. 17 og kl. 6.00 alle ugens dage samt for at arbejde på lørdage og helligdage, samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 17 ydes et tillæg i timen på kr. 80. Efter aftale kan betaling erstattes af arbejdstids reduktion i forholdet 1:1,5 pr. arbejdstime præsteret på forskudte tidspunkter.

Rådigheds- og genetillæg Efter aftale kan der betales fast tillæg som betaling for genetillæg og overarbejde.

Ferie 6 ugers ferie. Ferietillæg på 2%. Feriegodtgørelse på 13%.

Sygdom Fuld løn under sygdom.

Børns sygdom Fri med løn de 2 første dage for hjemmeboende barn under 14 år.

Barsel Medarbejdere – uanset køn – har ret til normal løn i 12 uger i forbindelse med barselsorlov. Barselsdagpenge tilfalder Radio Als.

Efteruddannelse Det tilstræbes, at medarbejderne deltager i en uges faglig relevant efteruddannelse pr. ansættelsesår, betalt af virksomheden.

Pension Pensionsbidragene følger de til enhver tid aftalte reguleringer i Industriens Overenskomst. Virksomhedens bidrag er 8.6 %. Medarbejderens bidrag er 4.3 %

 

Ritzaus Fokus

Hent hele overenskomsten for Ritzaus Fokus som pdf.

Hent hele freelanceaftalen som pdf.

Overenskomsten omfatter Ritzau Fokus (tidligere Nyhedsbureauet Newspaq A/S)

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.5.15 - 30.4.17

Grundløn Pr. 1.5.2015 kr. 26.472

Hvert år pr. 1. maj reguleres både grundløn og personligt tillæg.

Genetillæg For arbejder der udføres på lørdag eller søndage, betales et genetillæg pr. gang på kr. 250. Dette gælder ikke for lørdage og søndage, der falder på en helligdag eller en særlig fridag jf. § 5 stk. 6.

For aftenarbejde eller vagter, hvor midst 1 time udføres i tidsrummet 17-20, betales et genetillæg pr. gang på kr. 100.

For arbejde, hvor mindst en udføres i tidsrummet 20-23 betales et genetillæg per gang på kr. 150. For arbejde, hvor mindst en time og højest to timer udføres i tidsrummet 23-05.30 betales et genetillæg per gang på 200 kr. For arbejde, hvor mere end to timer udføres i tidsrummet 23-05.30 betales et tillæg per gang på 500 kr. For arbejde, hvor mere end to timer udføres i tidsrummet 05-6.30 betales et genetillæg per gang på 150 kr. For arbejde, hvor mere end to timer udføres i tidsrummet06-07.30 betales et genetillæg per gang på 100 kr. Arbejdstid Den månedlige effektive arbejdstid er 160,33 timer inkl, 1/2 times daglig frokostpause.

Overarbejde Skal så vidt muligt afspadseres i forholdet 1:1 indenfor en måned. Herefter 1:1,5.

Ferie 6 uger årligt. Feriegoddtgørelse v. fratræden 15% Juleaftensdag og nytårsdag er betalte fridage, når de falder på en hverdag. Ferietillæg 2 % af det foregående års ferieberettigede løn. Udbetales med aprillønnen. Orlov 1 uge pr. år med løn. Kan opspares over 3 år. Kan konverteres til feriegratuale på 3,5% tillagt ferietillægget. Efteruddannelse Medarbejderen får under deltagelsen fuld løn i forbindelse med efteruddannelsen betalt. Kan opspares over 3 år. Pension 8,7% af arbejdsgiver og 4,35% af medarbejder af den samlede løn. Barselsorlov Moder: fuld løn under barselsorlov i 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Fader: 2 uger med fuld løn som placeres inden for de første 14 uger efter fødslen Begge forældre: 12 uger med fuld løn i uge 15 - 52 efter fødslen.

Børns sygdom Fri med løn ved sygdom hos barn. 1. og 2. sygedag samt ved hospitalsindlæggelse.

 

Ritzaus Bureau (DMA)

Hent hele overenskomsten for Ritzaus Bureau som pdf.

Overenskomsten omfatter: Ritzaus Bureau  

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1.3.14 - 28.2.17 Grundløn: Anciennitetsbestemt fra 1.trin fra 21.000 kr. (2014) / kr. 21.264 (2015) / kr. 21.552 (2016)  til 23.trin kr. 24.820 (2014) / kr. 25.084 (20169 / kr. 25.372 (2016). 

Tillæg: Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger.

Nyuddannede: min. 4.000 kr. i pers. tillæg, som min. hæves med 1.375 kr. for hver efterfølgende 12 mdrs. ansættelse, dog max. til 15.000 kr.

Tilkaldevikarer: Skalaløn + min. 6.000 kr. i pers. tillæg + 8,6% pens. Tillæg + 20% timelønstillæg jf. § 2 stk. 2.

Evt.  yderligere funktions-, fleksibilitets- og geneafkøbs-tillæg i henhold til lokalaftale.

Genetillæg: Hhv. 1.3.2014/ 1.3.2015/ 1.3.2016:

227,45/ 229,70/ 232,00 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 18-23 på hverdage. 321,50/ 324,70/ 327,95 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 23-02 på hverdage. 605,15/ 611,20/ 617,30 kr. for vagter, hvor halvdelen ligger kl. 23-06. 437,25/ 441,60/ 446,00  kr. for vagter mellem kl. 07-18 på lør-, søn, og helligdage. 651,10/ 657,60/ 664,20 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 18-23 på lø/sø/helligdage. 744,40/ 751,85/ 759,35 kr. for vagter, der slutter mellem kl. 23-02 på lø/sø/helligdage. 423,60/ 427,85/ 432,15 kr. for vagter mellem kl. 17-24 på hverdage før søgne-/helligdage. 423,60/ 427,85/ 432,15 kr. for tilkaldetillæg i genetid. Fast månedstillæg for skiftende vagtskema kr. 423,60/ 427,85/ 432,15. Fast månedstillæg for faste nattevagter kr. 815,05/ 823,20/ 831,45. Arbejdstid: 160 timer månedligt. Mulighed for deltidsansættelse Overarbejde: Afspadsering 1:1½ første 5 uger, 1:2 herefter. Ferie: 7 uger årligt. Ferietillæg: 1½ % af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Opsigelsesvarsler: Funktionærlovens regler. Gensidigt forlænget med 3 mdr. efter 3 års ansættelse. Orlov/sabbat: Nej. Begrænset adgang til orlov uden løn efter aftale. Efteruddannelse: Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opspare 6 uger. Pension: 8,6 % af arbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af fuld løn (skalaløn + personligt tillæg).   Barselsorlov: Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52 efter fødslen. Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger i perioden mellem uge 15 og 52. Børns sygdom: Fri med løn ved sygt hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse emd hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Arbejdsredskaber: Spørg om lokale aftaler. Andre goder: Spørg om lokale aftaler.

 

SDI Media AB

Aftalen med SDI Media Stockholm er opsagt med virkning fra d. 1.1.2006 med henblik på genforhandling

Gældende takster oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun, Dansk Journalistforbund 3342 8000.

SDI Media Denmark

SDI Media Denmark, som er et tekstningsfirma, har indgået rammeaftale med DJ om arbejdsvilkår og minimumssatser for fastansatte, A-lønnede og selvstændige freelancere.

SDI Media Denmark har ikke ønsket rammeaftalen lagt på nettet, men vilkårene i aftalen og takster kan oplyses ved henvendelse til forhandlingskonsulent Henrik Bruun i Dansk Journalistforbund tlf.nr. 3342 8000.

Sermitsiaq.AG

Hent hele overenskomsten for Sermitsiaq.AG som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid:  1.7.2015 - 30.6.2018 

Grundløn: Afhængig af uddannelsesancienniteten udgør grundlønnen pr. måned:    Pr. 1. februar 2016   Pr. 1. februar 2017   Pr. 1. februar 2018 Trin 1: 25.734 kr.      Trin 1: 26.087 kr.        Trin 1: 26.440 kr. Trin 2: 28.427 kr.      Trin 2: 28.780 kr.        Trin 2: 29.133 kr. Trin 3: 29.898 kr.      Trin 3: 30.251 kr.        Trin 3: 30.604 kr. Trin 4: 31.618 kr.      Trin 4: 31.971 kr.        Trin 4: 32.324 kr. Trin 5: 33.212 kr.      Trin 5: 33.565 kr.        Trin 5: 33.918 kr.

Tillæg: I stillinger der arbejdsmæssigt, administrativt, kvalifikationsmæssigt eller i anden henseende indtager en særstilling, kan der aftales individuelle tillæg.

Genetillæg: Der ydes 55 kr. i tillæg pr. time mellem kl. 19-22. Der ydes 77 kr. i tillæg pr. time mellem kl. 22-07 I weekenden og på helligdage ydes et tillæg på 425 kr. pr. dag

Arbejdstid: Udgør gennemsnitligt 40 timer ugentlig og opgøres månedligt svarende til gennemsnitligt 173 1/3 timer.

Overarbejde: Arbejde der overstiger den gennemsnitlige månedlige arbejdstid på 173 1/3 timer, og som er beordret, kontrolleret og godkendt kompenseres med frihed i forholdet 1:1½.

Ferie: Ret til 5 ugers årlig ferie med løn, som afvikles i ferieåret 1. februar til 31. januar.

Efter 3 års ansættelse ydes op til 5 dages ekstra feriefridage med løn årligt.

Ferietillæg: Der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af lønnen det foregående år ved afholdelse af ferie med løn.

Til afholdelse af ferie ydes efter 1 års kontinuerlig ansættelse 12.000 kr. årligt.

Orlov/Sabbat: Der opnås efter 3 års ansættelse op til 1 uges tjenestefrihed med løn årligt.

Efteruddannelse: Der er ret til at deltage i efteruddannelse, og hvert år er der 2 kurser/uddannelsesophold af max. 14 dages varighed til rådighed, som fordeles efter aftale mellem medarbejderne.

Pension: Som bidrag til medarbejderens pension ydes 10 % af lønnen fra arbejdsgiveren og den ansatte yder 5 %.

Barselsorlov: Moderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 2 uger før forventet fødsel og 15 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 3 uger inden for de første 15 uger efter fødslen.

Moderen eller faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn i tilsammen 17 uger efter uge 15 efter fødslen.

Børns sygdom: Mulighed for tjenestefrihed med løn til pasning af mindreårigt barns første sygedag.

Andre goder: Der er desuden særlige vilkår for bl.a. til- og fratrædelsesrejser, og den Grønlandske Funktionærlovs regler om sygdom og opsigelse er gældende.

Studie 1-2

Hent hele overenskomsten for Studie 1-2 som pdf.

Resume

Aftalen omfatter Studio 1-2 og er en uændret forlængelse af den aftale, der udløb 31.12. 2015

Aftalens løbetid 01.01.2016 – 31.12.2016

Grundløn pr.1.1.2016

Trin 1 kr. 27.100 og trin 10 kr. 34.238 for journalister. Trin 1 kr. 25.753 og stiger 500 kr. pr. år i 8 år for producer Trin 1 kr. 23.300 og stiger 500 kr. pr. år i 8 år for FTV-medarb/fotografer/tegner/forfatter/MM-designer.

Trin 1 kr. 13.355 og trin 5 kr. 16.180 for Foto- og MM-elev Trin 1 kr. 9.464 og trin 5 kr. 15.739 for FTV-elev  

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling, dog mindst kr. 1.000. Projekttillæg individuelt Genetillæg For arbejde i tidsrummet  kl. 19 - 21 kr. 30,- pr. påbegyndt halve time og kl. 21 – 24 kr. 35,- pr. påbegyndt halve time  For arbejde der slutter mellem  kl. 24 – 07 kr. 68,- pr. påbegyndt halve time  For arbejde der begynder mellem  Kl. 24 – 05 kr. 68,- pr. påbegyndt halve time For arbejde mellem  Kl. 05 – 07 kr. 42,- pr. påbegyndt halve time For arbejde lør-, søn- og helligdag samt juleaftensdag og grundlovsdag kr. 400,-.

Arbejdstid Månedsnorm 160,33.

Overarbejde Afspadsering 1:1

Ferie 5 uger i henhold til Ferieloven. Efter 12 måneders ansættelse 3 feriefridage Søgnehelligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag er fridage.

Ferietillæg -

Opsigelse -

Orlov/sabbat Ingen

Efteruddannelse Ret til 1 uges betalt efteruddannelse om året. Kan max opspare/overføre 1 uges ikke afholdt efteruddannelse.

Pension Efter 12 måneders ansættelse: 8 % fra arbejdsgiver 4 % eget bidrag

Barselsorlov Kvinder - halv løn fra 4 uger før fødsel (dog max. 24.588,21, pr. måned) og efter fødsel 3 måneder med fuld løn, hvorefter kvinden går på dagpenge de resterende måneder.

Mænd - 14 dages barsel med fuld løn, og 18 uger med fuld løn (dog max 24.588,21 pr. måned) hvis moderen ikke tager den, hvorefter faderen overgår til dagpenge.

Børns sygdom -

Andre goder

Søndagsavisen

Hent hele overenskomsten for Søndagsavisen som pdf.

Hent Freelance på Søndagsavisen som pdf.

Overenskomsten omfatter: Søndagsavisen.

Resume:

Overenskomstens løbetid:01.04.2016 - 31.03.2018 Grundløn 1.4.2016 kr. 26.850 pr. måned og 1.4.2017 kr. 27.100 pr. måned Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt ved lokale lønforhandlinger. Genetillæg Fast aftenarbejde efter kl. 19 pr. 1.4.2014: 202 kr. pr. måned og pr. 1.4.2015 kr. 204 pr. måned Arbejdstid 37 timer pr. uge indenfor en 4 ugers normperiode. Overarbejde Afspadsering 1:1 indenfor normperioden. Herefter 1:1,5 Ferie mv. 5 ugers ferie + 5 feriefridage årligt. Grundlovsdag fra kl. 12, juleaftensdag, nytårsaftensdag. Ferietillæg 1%, 12,5 % ved fratræden Orlov/sabbat Nej Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt efter aftale med virksomheden med løn og udgifter betalt   Pension 8% fra arbejdsgiver og 4% fra medarbejder af pensionsgivende løn Barselsorlov Kvinder: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger (14 uger pr. 1. april 2012) i perioden mellem uge 15 og 39 efter fødslen. Mænd: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 14 uger i perioden mellem uge 15 og 39 efter fødslen. Registreret partner kan indtræde i biologisk forældres rettigheder. Børns sygdom Fri med løn på barnets 1. sygedag, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 14 år. Opsigelse Funktionærlovens regler Arbejdsredskaber - Andre goder Freelance- og vikar-aftale.

 

TV 2Danmark

Hent hele overenskomsten for TV 2 Danmark som pdf.

Hent freelanceaftalen med TV 2 Danmark som pdf.

Overenskomsten omfatter Både TV2 Danmark og TV 2 News. Men ikke TV 2 Sport

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.2015 – 28.2.2018

Basisløn 26.893 kr. om måneden. (27.084 kr. pr. 1.3.2016 og 27.375 kr. pr. 1.3.2017) Personligt tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2016 er der i gennemsnit kr. 429 pr. medarbejder til fordeling ved almindelig forhandling og pr. 1.4. 2017 er der i gennemsnit 477 kr. pr. medarbejder). Genetillæg Kl. 19-21 kr. 50 pr. time, kl. 21-24 kr. 70 pr. time, kl. 24-07 kr.150 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag samt juleaftensdag, Nytårsaftensdag og Nytårsdag kr. 450 pr. arbejdsdag. (Tillægget for arbejde 24., 25. og 31. december samt 1. januar stiger pr. 1.3.2016 til 900 kr. pr. dag) Arbejdstid 320 timer på 2 måneder Overarbejde Afspadsering 1:1½ Ferie 5 uger årligt. + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Fri juleaftensdag og grundlovsdag Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat 2 ugers sabbat med løn for hvert 2 års ansættelse, bortset fra de første 2 år (kan dog tidligst afvikles efter seks års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale. Oplæring og uddannelse Adgang til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Pension Pensionsalder er 70 år. Til arbejdsmarkedspension indbetales 11% af arbejdsgiver og 4% af medarbejder af max. løn på 32.000 kr. pr. måned. (pr. 1.3.2017 max. 34.000 kr. pr. måned)  Barselsorlov For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den 14. uge efter fødslen. Børns sygdom Fri med løn i henhold til planlagt vagt på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 7.4 timer på  anden sygedag. Opsigelsesvarsel Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Danmark. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Senioraftale Senioraftale med mulighed for opsparing af sabbatuger med ret til afvikling umiddelbart op til pensionering. TV2 supplerer opsparing med op til max. ti ekstra uger. Mulighed for aftale om nedsat tid med mulighed for at arbejde f. eks. halvtids-aftale med fuld tid i seks måneder og fri i seks måneder.  

Andre goder Mulighed for tilkøb af 7. friuge eller salg af 6. friuge. Ved tilkøb af 7. friuge kan beløbet afdrages resten af kalenderåret.

 

TV 2 Regionerne

Hent hele overenskomsten for TV2/Regionerne som pdf.

Hent Freelanceaftalen med TV2-Regionerne som pdf.

Overenskomsten omfatter   TV 2/NORD, TV/Midt-Vest, TV 2/ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2/FYN, TV 2/ØST, TV 2/Lorry og TV 2/BORNHOLM  

Overenskomstens løbetid 1.3.2013 - 28.2.2015

Basisløn 26.331,00 kr. om måneden

Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2014 stiger alle med 150 kr./md.) Genetillæg Kl. 19-21 kr. 56,25 pr. time, og kl. 21-24 kr. 67,50 pr. time. For arbejde, der slutter mellem 24-07 kr. 141,00 pr. time. For arbejde, der begynder mellem 24-05 kr. 141,00 pr. time. For arbejde mellem 05-07 kr. 84,50 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag samt juleaftensdag og grundlovsdag kr. 450,00.

Arbejdstid 320 timer på to måneder.

Overarbejde Afspadsering 1:2

Ferie 5 uger årligt + 5 dages ekstra ferie + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Fri juleaftensdag og grundlovsdag.

Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat 1 uge med løn for hvert års ansættelse (kan dog tidligst afvikles efter tre års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 3 uger.

Pension 11% af arbejdsgiver, 4% af medarbejder af max. 384.000 kr. årligt

Barselsorlov For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere. For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 14 uger fra den 14. uge efter fødslen.   Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 5 timers løn på anden sygedag.   Opsigelsesvarsel: Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Regionerne

Arbejdsredskaber: Spørg om lokale aftaler.

Andre goder: Mulighed for tilkøb af ekstra friuge eller salg af 6. + 7. friuge

 

Udd. aftalen vedr. film- og tv-produktionselever, (DMA)

Hent hele Uddannelsesaftalen vedr. FTP-elever som pdf.

Film- og tv-produktion

Elev-lønnen pr. 1. marts  er følgende

        1.3.2014    1.3.2015   1.3. 2016

1. år 11.526       11.664      11.886

2. år 12.704        12.856     13.100

3. år 14.439        14.612      14.890

4. år 15.821        16.010      16.315

 

Udd. aftalen vedr. journalistpraktikanter, (DMA)

Hent hele Uddannelsesaftalen som pdf.

Hent kontrakten "Aftale om praktiktjeneste" her som pdf.

Resume: 

Løn: 16.126 kr. (pr. 1/3 2015: 16.318 kr. pr. 1/3 2016: 16.621kr.), som betales månedsvis forud. 

Genetillæg: Som for de uddannede på praktikstedet 

Ferie: 2½ uge med fuld løn pr. 6 måneders ansættelse 

Arbejdsvilkår: Som for de uddannede på praktikstedet 

Flytning: Efter forudgående aftale betaler praktikstedet mindst 50% af praktikantens flytteudgifter

Wunderkind Media

Hent hele overenskomsten for Wunderkind Media som pdf.

Overenskomsten omfatter: Wunderkind Media

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.6.2015 – 30.04.2017 Grundløn 1. maj 2015 kr. 20.500 (1. maj 2016 kr. 21.000) Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr.1. februar efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg For beordret arbejde, der slutter mellem kl. 19 og 23 kr. 73,50 pr. gang (stiger med 1 % pr. 1. maj 2016). For arbejde, der slutter eller begynder mellem kl. 23 og kl. 07, ydes der kr. 121,00 pr. gang (stiger med 1 % pr. 1. maj 2016). Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 73.50 pr. time (stiger med 1 % pr. 1. maj 2016) Arbejdstid 37 timer pr. uge opgjort på. månedsbasis. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1 de første 8 uger, derefter 1:1½ i den efterfølgende måned og herefter 1:2. Ferie 5 uger årligt. Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn.

Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der i alt 5 feriefridage. Orlov/sabbat Nej. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Ingen opsparing, men mulighed for forskudsanvendelse. Pension 8,0% af arbejdsgiver, 4,0% af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg). (Pr. 1. maj 2016 hæves bidraget til henholdsvis 8,2% og 4,1% og 1. februar 2017 hæves bidraget til henholdsvis 8,4% og 4,2%) Barselsorlov Kvinder: 30 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov.

Mænd: 14 uger i alt med fuld løn fordelt på følgende måde: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. Derudover kan der placeres 12 uger som forældreorlov Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år. Freelance Freelancere må ikke aflønnes mindre gunstigt end en sammenlignelig ansat. Freelancere med fast aftale har krav på en skriftlig leveringsaftale. Freelancere har krav på betaling senest 30 dage efter levering og fremsættelse af betalingspåkrav.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Havnefronten

Hent hele overenskomsten for Havnefronten som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid1.6.16 - 28.2.17 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (19.172 kr.) til 22.trin (22.092 kr.). Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1.3 efter lokale lønforhandlinger. Genetillæg Hverdage mellem 18-19 kr. 59,65 pr. time mellem 19-20 kr. 67,15 pr. time, mellem 20-24 kr.74,55 pr. time, mellem 24 -06 74,55 kr. pr time. Lør-,/søn-/helligdag mellem 00-24 kr. 74,55 pr. time. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 3 mdr. Ferie 5 uger årligt. 3 dage ekstra for 45-årige. Betalt ferie fra ansættelsestidspunktet. Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Feriefridage efter 9 mdr. uafbrudt ansættelse ydes der ialt 5 feriefridage. Efteruddannelse Aftales Pension 8,6% af afbejdsgiver, 4,3% af medarbejder af den fulde løn (skalaløn + personligt tillæg).

BarselsorlovKvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel. Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældre.

Børns sygdomFri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. 1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Media-Services ApS

Media-Services ApS har tiltrådt den til enhver tid gældende Fællesoverenskomsten mellem DMA og DJ.

De redaktionelle medarbejdere er derfor omfattet af Fællesoverenskomstens bestemmelser.

Hent hele fællesoverenskomsten som pdf.

Nordiske Medier København

Danske Fagmedier, Licitationen/Byggeriets Dagblad, Motormagasinet, Jern & Maskinindustrien, Transportmagasinet, Nyhedsinformation, Mestertidende.

Husaftalens løbetid: 2011-

Magasinvirksomheden Danske Fagmedier har tiltrådt den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem DMA og DJ. Sammen med tiltrædelsen er der indgået den nedenstående husaftale, der indebærer, at medarbejdere i Dansk Fagmedier har andre rettigheder vedr. arbejdstid, ferie og fridage, efteruddannelse, førtidspensionering og opsigelsesvarsler.

Hent hele fællesoverenskomsten som pdf.

Hent hele husaftalen og videreudnyttelsesaftalen som pdf.

 

TIPS-Bladet

TIPS-Bladet har tiltrådt den til enhver tid gældende Fællesoverenskomsten mellem DMA og DJ.

De redaktionelle medarbejdere er derfor omfattet af Fællesoverenskomstens bestemmelser.

Hent hele fællesoverenskomsten som pdf.

Dagens.dk

Hent hele overenskomsten for Dagens.dk som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid 01.03.2016 - 28.02.2018 Grundløn Grundløn pr. 1. marts 2016 = 26.000 kr. Stiger for fremtiden med samme procentdel som stigningerne på Fællesoverenskomsten Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt efter lokale lønforhandlinger. Spørg om lokale aftaler om mindste tillæg. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Mulighed for deltidsansættelse. Overarbejde Afspadsering 1:1½ indenfor 2 mdr. Ferie 5 uger årligt. Ferietillæg 1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Feriefridage 5 dage årligt. Orlov/sabbat Nej. Efteruddannelse Efter aftale. Ingen rettighed Pension 8,6 % af arbejdsgiver, 4,3 % af medarbejder af den fulde løn (grundløn + personligt tillæg).

Barselsorlov Løn svarende til det fulde tilskud fra barsels.dk

Børns sygdom Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Bonusordning

Overenskomster på Kommunikationsområdet

Bibliotekarforbundet

Hent hele overenskomsten for Bibliotekarforbundet som pdf.

Hent hele O-journalistik-aftalen som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid 01.07.13 - 30.06.2015 Grundløn Lønnen består af en anciennitetsbestemt grundløn. Freelancere aflønnes efter O-aftalen (Aftalen vedr. organisationsblade) Genetillæg Nej Arbejdstid 37 timer pr. uge Overarbejde: Afspadsering 1:1 Ferie 6 uger årligt + 5  feriefridage Ferietillæg 3,5% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler Orlov/sabbat Nej. Adgang efter aftale om ulønnet orlov op til 3 år til efter/videre-uddannelse, udlandsophold, rejser, personlige forhold og lovbestemte orlovsordninger Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 3 uger Pension 14,1% af arbejdsgiver, 3% af medarbejder af den fulde løn Barselsorlov Moderen fuld løn 8 uger før og 14 uger efter fødsel. Faderen fuld løn i 2 uger efter fødsel. Mor eller far fuld løn i 10 uger efter de første 14 uger. Gælder også ved adoption Børns sygdom Fri med løn i 2 dage pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler Andre goder Medarbejdere, der er fyldt 60 år og som har været ansat i 15 år, kan indgå aftale om nedsat arbejdstid fra halv tid og op til 37 timer

BUPL

Hent hele overenskomsten for BUPL som pdf.

Overenskomsten omfatter Journalistiske medarbejdere ansat i BUPL

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.4.15 - 31.3.18

Grundløn (angivet i niveau pr. 31. marts 2000) 1. løntrin 26.644,19 kr.  til 13. løntrin 37.482,53 kr. Tillæg (angivet i niveau pr. 31. marts 2000) Redaktionssekretærtillæg 14.200 kr./år Fast vikarierende redaktionssekretær 9.400 kr./år Pressesekretærtillæg 14.200 kr./år Der findes derudover et TR-tillæg

Arbejdstid 37 timer pr. uge. Der kan indgås aftale om plustid eller rådighedsforpligtelse Ferie 6 uger årligt Ferietillæg 3,7% af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.

Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler. Orlov/sabbat - Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 6 uger Pension Arbejdsgivers pensionsbidrag til 15,74 % Barselsorlov Løn i 42 uger: Moderen 8 uger før fødsel og  14 uger + 6 uger efter fødsen Faderen 2 uger + 6 uger efter fødsel Fælles 6 uger efter barnets 14. uge Børns sygdom 2 omsorgsdage pr. år pr. barn, indtil det fyldte 10. år Andre goder Betaling af telefonabonnement, samt eventuelle lokale aftaler. Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked på 1 mds. løn for hvert års anciennitet dog max. 6 mdrs. løn. Medarbejdere mellem 58 og 65 år har adgang til nedsat arbejdstid efter gensidig aftale samt 5 seniorfridage pr. kalenderår ved ansættelse i mere end 10 år og efter det fyldte 58 år

Dansk Journalistforbund konsulentklubben

Hent hele overenskomsten for Dansk Journalistforbund konsulentklubben som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid 01.01.2016-31.12.2017 Grundløn 44.942 kr. pr. 1.1.16

Tillæg 12,5% tillæg for rådighed og 3 mdr.norm + 30 timer 25% tillæg for ingen øvre arbejdstid Evt. funktionstillæg Genetillæg Nej Arbejdstid 35 timer inkl. ½ times frokostpause Overarbejde Afspadsering 1:1½ for timer ud over 152 månedligt for grundlønsansatte. Ferie 7 uger Ferietillæg 1,5% Orlov/sabbat Ret til fire ugers orlov, hvert 3 års Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt Pension Virksomheden 10% og medarbejderen 5% af den pensionsgivende løn.

Barselsorlov Ret til fuld løn i op til 30 uger.

Børns sygdom 2 dage fri med løn til pasning af sygt mindreårigt barn Arbejdsredskaber Telefon, medielicens, avisabonnement

Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Dansk Socialrådgiverforening

Hent hele overenskomsten for Dansk Socialrådgiverforening som pdf.

Overenskomsten omfatter Journalister ansat til at udføre journalistisk arbejde i Dansk Socialrådgiverforening

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.4.2015 - 31.3.2018 Grundløn  Pr. 1. oktober 2015 kr. 32.749,- pr. måned Pr. 1. januar 2016 kr. 33.077,- pr. måned Pr. 1. april 2017 kr. 33.738, - pr. måned Genetillæg  Nej Arbejdstid  36 timer pr. uge Overarbejde  Nej. Selvtilrettelagt Ferie  6 uger årligt. Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag er hele fridage. Iøvrigt gælder ferielovens bestemmelser. Ferietillæg  4,5% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler Orlov DS kan give tjenestefrihed/orlov med eller uden løn og pension og tilstræber særligt at imødekomme ønsker om deltagelse i efter- og videreuddannelse. Efteruddannelse - se under orlov Pension  Pensionsbidraget udgør 18,0% Barselsorlov  KTO's rammeaftale om fravær af familiemæssige årsager Børns sygdom  Fri med løn ved barns 2 første sygedage  Andre goder Betalt 2 avisabonnementer

Dansk Sygeplejeråd

Hent hele overenskomsten for Dansk Sygeplejeråd som pdf.

Overenskomsten omfatter Uddannede journalistuddannede medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse af kommunikationsvirksomhed, herunder journalistisk virksomhed.

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.4.2013 - 30.9.2015 Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.-6. år på skalatrin 40. Fra 7. og følgende år på skalatrin 44. Løn og tillæg reguleres hvert år pr. 1. april. Se selve overenskomsten Tillæg Diverse funktions- og kvalifikationstillæg Arbejdstid 36 timer pr. uge Overarbejde Overarbejde kompenseres med fritid subsidiært med overtidsbetaling Ferie 6 uger Ferietillæg 2,0% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Orlov/sabbat - Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter ansøgning Pension Pensionsbidrag udgør 16% af den i overnskomstens §3 nævnte løn og tillæg Barselsorlov Aftale af 2011 for Sundhedskartellets personale ansat i regionerne om fravær af familiemæssige årsager er gældende. Børns sygdom Spørg om lokale aftaler/kutymer Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Danske Regioner, journalister/kommunikationsmedarbejdere/fotografer

Hent hele overenskomsten for Danske Regioner, journalister/kommunikationsmedarbejdere/fotografer som pdf.

Hent arbejdstidsaftale fotografer som pdf.

Hent ny løn som pdf.

Hent ferie-aftale om pdf.

Hent barsels-aftale som pdf.

Overenskomsten omfatter Journalister/kommunikationsmedarbejdere, der udfører journalistisk virksomhed eller kommunikationsvirksomhed i en af de danske regioner, eller fotografer ansat på et sygehus.  

Resume:

Generelle aftaler, der henvises til i overenskomsten, kan findes hos Forhandlingsfællesskabet  - klik på aftaler.

Overenskomstens løbetid 1.4.2015 – 31.3.2018

Journalister/kommunikationsmedarbejdere:

Lønnen sammensættes af grund-/kvalifikationsløn samt kvalifikations-/funktionstillæg og evt. resultatløn.

Se i øvrigt - lønstatistik Regionsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at de faktiske lønninger for alle stillinger 1. oktober 2015 ligger mellem 29.365 kr. (nedre kvartil) og 41.478 kr. (øvre kvartil) ekskl. pensionsbidraget (18,21 %), som Regionen alene yder.

Grund-/kvalifikationslønnen udgør pr. måned afhængig af beskæftigelsesancienniteten:

                                                       1.1.2016 Grundløn 0 – 4 års beskæftigelse  26.111,25 kr. Grund-/kvalifikationsløn efter 4 år  28.239,84 kr. Grund-/kvalifikationsløn efter 8 år  29.997,93 kr.

Foruden grund-/kvalifikationsløn forhandles og aftales lokalt individuelt kvalifikations – og/eller funktionstillæg direkte mellem regionen og medarbejderen ved ansættelsen og mindst én gang årligt.

Fotografer:

Se i øvrigt – lønstatistik Regionsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at de faktiske lønninger for fotografer 1. oktober 2015 ligger mellem 27.122 kr. (nedre kvartil) og 29.731 kr. (øvre kvartil) eksl. pensionsbidraget (15,6 %), som Regionen alene yder.

Grundløn                                                  1.1.2016 Ledende fotografer løntrin: 29                   25.341,67/26.325,92 kr. Uddannede fotografer løntrin: 22               22.883,15/24.152,49 kr. Ikke-uddannede fotografer løntrin: 15        20.312,25/21.399,08 kr.

Lønnen består desuden af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn, som forhandles og aftales lokalt min. én gang om året, enten via tillidsrepræsentanten eller direkte mellem medarbejderen og nærmeste leder.

Generelt:

Genetillæg Der ydes tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid/på såkaldte skæve tider (aften/nat samt lør-/søn- og helligdage) ved forud fastlagt vagtplanarbejde.

Rådighedstjeneste forudsætter særlig aftale herom indgået mellem Regionen og DJ.   Arbejdstid Den gennemsnitligt ugentlige arbejdstid udgør 37 timer

Overarbejde Arbejde, der går væsentligt ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer, som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, afspadseres/udbetales i forholdet 1:1½

For fotografer opgøres overarbejde i halve timer pr. dag og afspadseres/udbetales i forholdet 1:1½

Ferie Ret til 5 ugers ferie årligt samt 5 feriefridage med løn   Ferietillæg Der udbetales 1,95 % i ferietillæg af den ferieberettigende løn.

For fotografer udbetales 2,25 % i ferietillæg af den ferieberettigende løn.

Opsigelse Funktionærlovens regler er gældende.

Orlov/sabbat Mulighed for at søge orlov uden løn.   Efteruddannelse Der udarbejdes en individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan – herunder aftales konkret efteruddannelse.

Der indbetales bidrag for journalister/kommunikationsmedarbejdere til Pressens Uddannelsesfond.   Pension Pensionsbidraget, der samlet udgør 18,21 % af de pensionsgivende løndele, betales af Regionen oveni den aftalte samlede løn. Eget bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Medarbejderen kan vælge at få 1,61 % point udbetalt som løn.

For fotografer udgør det samlede pensionsbidrag 15,6 % af de pensionsgivende løndele. Eget bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Medarbejderen kan vælge at få 2,27 % point udbetalt som løn.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14. Forældrene har derudover ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg.   Barns sygdom Der kan ydes hel eller delvis fri med løn på barnets 2 første sygedage, når barnet er under 18 år og hjemmeboende, og forholdene på tjenestestedet tillader det.

Desuden er der ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 2 omsorgsdage årligt pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler, men typisk stilles internetforbindelse, PC-udstyr og mobiltelefon til rådighed.   Andre goder Spørg om lokale aftaler – fotografer har fri tjenestedragt.

Praktikantløn Udgør pr. 1.4.2016 månedligt 16.621 kr.

Enhedslistens Landorganisation

Hent hele overenskomsten for Enhedslistens Landorganisation som pdf.

Overenskomsten omfatter: Overenskomsten dækker alle ansatte på Enhedslistens Landskontor i Studiestræde, mens ansatte under Enhedslistens Folketingsgruppe fortsat har egen husaftale, der dog ligner i store træk.

Overenskomsten er indgået mellem på den ene side Enhedslistens Landsorganisation og HK, 3F, Prosa, Djøf, DM og DJ på den anden side, og dækker alle ansatte, der også er organiseret i en fælles klub.”  

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.3.2014 - 28.2.2017 Grundløn  Pr. april 2013 er månedslønnen (enhedsløn) kr. 33.278 kr. Reguleres efter løngennemsnit for metalarbejdere i København + 1,5%

Tillæg Nej. Genetillæg 1,5 time (pt. 311 kr.) pr. overnatning ude. Arbejdstid 37 timer inkl. ½ times daglig frokostpause. Flextid, medarbejder kan vælge mellem ansættelse 30 eller 37 timer pr. uge. Overarbejde Afspadsering 1:1 Ferie 5 ugers ferie + fri med løn 1.5, 5.6, 24.12 og 31.12. Ret til ferie med løn fra ansættelsesstart med modregning af evt. optjente feriepenge.

Ferietillæg 1,5% årligt Feriefridage 5 feriefridage efter 9 mdrs. ansættelse. Orlov/sabbat Ret til orlov uden løn i op til 3 mdr. efter hvert 2.års ansættelse. Efteruddannelse Ret til 2 ugers efteruddannelse pr. år efter eget valg med løn. Efter et års ansættelse optjener fastansatte ret til økonomisk bidrag til fri efteruddannelse med 6.000 kr. pr. år, dog højst 42.000 kr.. Pension 8% fra arbejdsgiveren og 4% fra medarbejderen. Også under barselsorlov på dagpenge.

Barselsorlov Moder: 4 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og 12 uger af fælles forældreorlov. Fader: 2 uger efter fødslen og 12 uger af fælles forældreorlov. Forældre af samme køn har samme rettigheder.

Børns sygdom 1. og 2. sygedag med løn.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler.  

Folkekirkens Nødhjælp

Hent hele overenskomsten for Folkekirkens Nødhjælp som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.04.2015 – 31.03.2018

Grundløn Følger overenskomsten mellem Staten (Finansministeriet) og DJ.

Tillæg Rådighedstillæg, funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangstillæg.

Genetillæg -

Arbejdstid 37 timer ugentligt

Overarbejde Afspadseres 1:1½

Ferie 5 ugers ferie + 5 feriefridage Øvrige fridage mv. fremgår af personalehåndbog.

Ferietillæg og feriegodtgørelse 1,5 % iht. Ferieloven 12,5 % feriegodtgørelse ved fratræden Nyuddannede har ret til fuld løn under ferie i 1 eller 2 uger i detb første ferieår afhængigt af ansættelsestidspunktet.

Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Orlov/sabbat 2 ugers orlov med løn hvert 4. år.

Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse. FKN er medlem af Pressens Uddannelsesfond.

Pension 1.04.2011: 12,17 % fra FKN. 6,08 % fra medarbejderen.

Barselsorlov Løn under barselsorlov i henhold til overenskomsten for akademikere i Staten. Børns sygdom Fri med løn på barns 2 første sygedage i henhold til overenskomsten for akademikere i Staten..

Børne-omsorgsdage 2 omsorgsdage pr. kalenderår til børn under 7.

Forbrugerrådet TÆNK

Hent hele overenskomsten for Forbrugerrådet TÆNK som pdf.

Overenskomsten omfatter Journalister ansat til udførelse af journalistisk redaktionelt arbejde samt journalistisk informationsarbejde i Forbrugerrådet 

Resume:

Overenskomstens løbetid 01.04.2015 - 31.03.2018

Grundløn: Lønnen sammensættes af basisløn samt kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Basislønnen udgør pr. måned afhængig af beskæftigelsesancienniteten:

Trin 1 22.364,75 kr. Trin 2 23.517,50 kr. Trin 3 24.409,83 kr. Trin 4 25.274,00 kr. Trin 5 26.065,25 kr. Trin 6 26.838,58 kr. Trin 7 27.630,92 kr.

Der er særlige regler for indplacering af kandidater.

Foruden basislønnen aftales lokalt individuelt kvalifikations – og/eller funktionstillæg ved ansættelsen.

Tillæg  Ved ansættelsen og efterfølgende mindst en gang årligt forhandles og aftales kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Kan gives som varigt, midlertidig eller engangstillæg.

Arbejdstid 37 timer pr. uge, arbejdstid opgøres månedsvis

Overarbejde Afspadsering 1:1½

Ferie 5 uger årligt, 5 feriefridage i 2004

Ferietillæg 1,5% af ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Opsigelse Følger Funktionærloven

Orlov/sabbat -

Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter aftale.

Pension Pensionsbidraget, der udgør 18% af lønnen, betales af Forbrugerrådet oveni den aftalte samlede løn. Barselsorlov De ansatte er omfattet af aftale af 2. juli 2002 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om barsel, adoption og omsorgsdage.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen eller faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til at anvende sine 6 uger også før uge 14. Den ene af forældrene har derudover ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn.

Børns Sygdom Fri med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Administreres som fri med løn i 2 dage i barnets sygeperiode. Desuden ret til frihed i forbindelse med div. famliemæssige begivenheder

Praktikantløn  Udgør pr. 1.4.2014 månedligt 16.126 kr.  Andre goder -

Fødevareforbundet NNF

Hent hele overenskomsten for Fødevareforbundet NNF som pdf.

Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt og på tryk samt informationsarbejde ved Fødevareforbundet NNF  

Renskrekvet OK følger snart, se forhandlingsprotokollatet.

Resume:

Overenskomstens løbetid (Under forhandling) 1.10.10 - 30.09.12 Grundløn Den ansattes grundløn fastsættes ved ansættelsen efter forhandling i henhold til følgende anciennitetsskala: Satser pr. 01.10.2010

Fra 0 til 3 års ansættelse er grundlønnen 36.293 kr. pr. måned Efter 3 års ansættelse er grundlønnen  38.456 kr. pr. måned Efter 5 års ansættelse er grundlønnen  40.626 kr. pr. måned Efter 7 års ansættelse er grundlønnen  42.782 kr. pr. måned Satser pr. 01.10.2011

Fra 0 til 3 års ansættelse er grundlønnen 37.019 kr. pr. måned Efter 3 års ansættelse er grundlønnen 39.225 kr. pr. måned Efter 5 års ansættelse er grundlønnen 41.439 kr. pr. måned Efter 7 års ansættelse er grundlønnen 43.638 kr. pr. måned Hertil kan der desuden ydes et funktionstillæg og/eller et kvalifikationstillæg

Arbejdstid 37 ½ timer pr. uge inkl. frokost fordelt over fem dage Overarbejde -

Ferie 6 uger årligt, heraf mindst 3 uger i perioden 1. juni - 31. august. Efter aftale kan op til en ferieuge overføres fra ét ferieår til det næste

Ferietillæg 3,5 % af den ferieberettigende løn Opsigelse Opsigelsesvarslet fra journalistens side er en måned og fra NNF´s side følger opsigelsesvarslerne Funktionærloven Orlov/sabbat -

Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 4 uger

Pension 17 % af arbejdsgiver af bruttoløn.

Barselsorlov I forbindelse med en kvindelig medarbejderes graviditet og barsel/adoption yder Fødevareforbundet NNF fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag under orlov, 4 uger før forventet fødsel og indtil 26 uger efter fødslen hhv. adoptionen.

Til mandlige medarbejdere ydes fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag i to uger inden for de første fjorten uger; derefter har faderen ret til tolv ugers fuld løn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag i perioden fra den femtende til den tooghalvtredsindstyvende uge efter fødslen hhv. adoption. Se endvidere § 6.

Børns sygdom Fri med løn på hjemmeboende barn (under 14 år) 2 første sygedage.

Andre goder Fri telefon og internet-adgang samt transportabel IT-hjemmearbejdsplads.

Grønlands Selvstyre

Hent hele overenskomsten for Grønlands Selvstyre som pdf.

Resume:

Overenskomsten omfatter: 

Journalister m.v. (pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere, informationschefer) og driftsteknikere m.v. (film- og TV-produktionsteknikere (FTP’ere), medieteknikere, AV-assistenter, MTM-uddannede) ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland m.v.

For journalistelever og FTP-elever findes særskilte overenskomster – se linket til højre.

Overenskomstens løbetid: 1.4.2013- 31.3.2016

Grundløn

1. april 2013 udgør grundlønnen for journalister og driftsteknikere m.v. fra 21.867,13 kr. til 25.197,15 kr. pr. måned afhængig af anciennitet.

1. april 2014 udgør grundlønnen for journalister og driftsteknikere m.v. fra 22.189,81 kr. til 25.568,98 kr. pr. måned afhængig af anciennitet.

Tillæg Foruden grundlønnen kan der ydes personlige tillæg efter kvalifikationer og opgavens karakter.

Desuden kan der efter aftale ydes tillæg for særlige stillinger og opgaver.

Genetillæg For hel eller delvis vagttjeneste/beordret arbejde på hverdage ydes følgende tillæg i tidsrummene:

                                            Journalister m.v.                   Driftsteknikere m.v.

kl. 00.01 – 05.00                    217,00 kr.                             125,00 kr.

kl. 05.01 – 08.00                    211,00 kr.                             72,00 kr.

kl. 18.00 – 20.00                    153,00 kr.                             55,00 kr.

kl. 20.01 – 24.00                    158,00 kr.                             95,00 kr.

 For vagttjeneste/beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage ydes følgende tillæg:

                                            Journalister m.v.                   Driftsteknikere m.v.

pr. dag                                                                            370,00 kr.

første 8 timer                        330,00 kr.

herefter                                330,00 kr.

For bagvagter/programvagter samt hjemmevagter honoreres særskilt.

Arbejdstid Normal arbejdstid er 40 timer ugentlig (inkl. ½ times daglig frokostpause) svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt.

Overarbejde Arbejdstid udover den normale ugentlige arbejdstid, som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, kompenseres med tjenestefrihed i forholdet 1 : 1,5 - alternativt i form af overarbejdsbetaling i samme forhold.

Ferie Ret til 5 ugers årlig ferie med løn, som afvikles i ferieåret 1. februar til 31. januar.

Ferietillæg Der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af lønnen det foregående år ved afholdelse af ferie med løn.

Desuden ydes et ferierejsetillæg på 700 kr. pr. måned – til journalister m.v. ansat før 1. januar 1996 ydes i stedet en feriefrirejse for hvert andet ansættelsesår.

Orlov/sabbatJournalister m.v. opnår efter 2 års ansættelse op til 1 uges tjenestefrihed med løn årligt og efter yderligere 2 år op til 2 uger årligt.

Driftsteknikere m.v. opnår efter 2 års ansættelse 3 dages tjenestefrihed med løn årligt. 

Efteruddannelse Efter 5 års ansættelse ydes tjenestefrihed med løn i indtil 6 måneder med henblik på supplerende uddannelse – herefter opnås retten igen efter 4 års ansættelse.

Desuden ydes tjenestefrihed med løn i op til 1 måned til efteruddannelse af kortere varighed.

  Pension Som bidrag til driftsteknikeres m.v. pension ydes 6,84 % af lønnen fra arbejdsgiveren og den ansatte yder 3,42 %.

Som bidrag til journalisters m.v. pension ydes 10 % af lønnen fra arbejdsgiveren, og den ansatte yder 5 %.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 2 uger før forventet fødsel og 15 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 3 uger efter fødslen og før uge 16 efter fødslen.

Moderen eller faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn i tilsammen 17 uger efter uge 15 efter fødslen.

Børns sygdom Mulighed for tjenestefrihed med løn til pasning af mindreårigt barns første sygedag, og op til 12 dage ved hospitalsindlæggelse af børn under 13 år.  

Andre goder

Der er desuden særlige vilkår for bl.a. til- og fratrædelsesrejser, omsorgsdage m.m., og Funktionærlovens regler om sygdom og opsigelse er gældende.

HK Danmark

Hent hele overenskomsten for HK Danmark som pdf.

Overenskomsten omfatter Medarbejdere, der ansættes i forbundet til journalistisk arbejde.

Resume:

Overenskomstens løbetid  1. april 2015-31. marts 2018 Grundløn Grundlønnen er afhængig af anciennitet og hvorvidt man er ansat på normtid eller joborienteret tid. Se overenskomst. Tillæg Funktionstillæg for redaktører på 4.417,91 kr. månedligt (1.4.2015) Funktionstillæg for redaktionssekretærer på 1.843,12 kr. månedligt (1.4.2015) Funktionstillæg for webredaktører på 1.843,12 kr. månedligt (1.4.2015) Genetillæg Nej Arbejdstid Joborienteret tid - Ingen højeste tjenestetid Normtid:37 timer om ugen – opgøres på årsbasis eller kvartalsbasis Overarbejde Joborienteret tid: Findes principielt ikke Normtid: afspadseres Ferie 6 uger årligt. Fri 1.maj, fredag efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag Ferietillæg 5,5 % af den ferieberettigende løn udbetalt med maj-lønnen Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler Orlov/sabbat For hvert års ansættelse optjenes 10 dages inspirationsfrihed, der optjenes gennem min. 2 og max. 6 år og afholdes i sammenhængende perioder på 3 til 6 uger. Adgang til orlov uden løn i op til et år. Orlov til pasning af døende i hjemmet med lønkompensation med et beløb svarende til forskellem mellem plejevederlag og fuld løn i perioden Efteruddannelse Adgang til efteruddannelse efter HKs interne regler. HK bidrager til Pressens Uddannelsesfond Pension 20 % af arbejdsgiver af den fulde løn Barselsorlov Til moderen ydes fuld løn i op til 50 uger, fordelt med 4 uger før fødslen og 46 uger efter. Til faderen ydes fuld løn i op til 34 uger efter fødslen. Mor eller far kan forlænge orlovsperioden med op til 14 uge, hvor der ydes løndækning i forhold hvor lønnen afkortes som den procentuelle nedsættelse af dagpengene Børns sygdom Fri med løn på mindreårigt hjemmeboende barns første to sygedage Andre goder Fri tjenestetelefon. Ved fratræden efter 10 års ansættelse ydes 3 mdrs. fratrædelsesgodtgørelse. Mulighed for retrætejob. Spørg i øvrigt om lokale aftaler samt mulighed for frihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse

Infomedia huset

Hent hele overenskomsten for Infomedia Huset som pdf.

Overenskomsten omfatter Infomedia Huset A/S

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1. oktober 2015 - 1. oktober 2017

Grundløn: Ingen mindsteløn. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt uddannelse.

Tillæg: Der kan individuelt aftales resultatorienteret bonus i tillæg til månedsløn.

Genetillæg: Ingen

Arbejdstid: Mellem 15 - 37 timer ugentligt med hver enkelt kontrakt. Normalt mellem kl. 06.00 - 20.00. 

Overarbejde:

Kan være indregnet i lønnen, hvis medarbejderen er ansat på kontrakt som selvtilrettelægt.  Ellers 50% for de første 3 timer ud over normal arbejdstid og herefter 100%, his medarbejdren er ansat på kontrakt som vagtplanlagt.

Ferie: 6 ugers ferie, 15% feriegodtgørelse ved fratræden. Fri 24/12, 31/12 og 5/6. 

Ferietillæg: 2,5%

Opsigelse: Funktionærlovens regler.

Orlov/sabbat: Nej

Efteruddannelse: Ret til 2 ugers årlig virksomhedsrelevant efteruddannelse. 10.000 kr. til outplacementkurser ved afsked efter 3 år begrundet i virksomheden.

Pension: 8% arbejdsgiverbetalt, 4% egetbdrag hos PFA Pension. 

Barselsorlov:  Fuld løn til mor i 28 uger (4+14+10) og far 12 uger (2+10).  Forældreorlov kan lægges uge 15 - 52.

Børns sygdom: Fuld løn på 1. sygedag for barn under 14 år.

Arbejdsredskaber: Nej

Andre goder: Fritvalgsordning på 1% pr. 1. marts 2016 Overenskomst for studentermedhjælpere

Kommunernes Landsforening

Hent hele overenskomsten for Kommunernes Landsforening som pdf.

Hent ny løn som pdf.

Hent barsels-aftale som pdf.

Hent ferie-aftale som pdf.

Resume:

Generelle aftaler, der henvises til i overenskomsten, kan findes hos Forhandlingsfællesskabet - klik på aftaler.

Overenskomstens løbetid: 1.4.2015 – 31.3.2018

Lønnen sammensættes af grund-/kvalifikationsløn samt aftalt kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Se i øvrigt – lønstatistik Kommunaloverenskomst, hvoraf det fremgår, at de faktiske lønninger for alle stillinger 1. oktober 2015 ligger mellem 34.409 kr. (nedre kvartil) og 41.895 kr. ekskl. pensionsbidraget (18,5 %), som kommunen alene yder.

Grund-/kvalifikationslønnen udgør pr. måned afhængig af beskæftigelsesancienniteten:

                                                             1.10.2016 Grundløn 0 – 4 års beskæftigelse        26.384,58 kr. Grund-/kvalifikationsløn efter 4 år        28.535,45 kr. Grund-/kvalifikationsløn efter 8 år        30.311,94 kr.

Foruden grund-/kvalifikationsløn aftales lokalt individuelt kvalifikations- og/eller funktionstillæg direkte mellem kommunen og medarbejderen ved ansættelsen.

Tillæg Ved ansættelsen og efterfølgende mindst en gang årligt forhandles og aftales kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Genetillæg Der ydes tillæg for arbejde på såkaldte skæve tider (aften/nat samt lør-/søn- og helligdage) ved forud fastlagt vagtplanarbejde.

Rådighedstjeneste forudsætter særlig aftale herom indgået mellem kommunen og DJ.   Arbejdstid Udgør gennemsnitligt 37 timer ugentlig.

Overarbejde Arbejde, der går væsentligt udover den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer, og som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, afspadseres/udbetales i forholdet 1:1½.   Ferie Ret til 5 ugers ferie samt 5 feriefridage årligt med løn.

  Ferietillæg Der udbetales 1,95 % i ferietillæg af den ferieberettigende løn.

Opsigelse Funktionærlovens regler er gældende.

Orlov/sabbat Mulighed for at søge orlov uden løn.   Efteruddannelse Der udarbejdes en individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan – herunder aftales konkret efteruddannelse.

Der indbetales bidrag for medarbejderne til Pressens Uddannelsesfond.   Pension Pensionsbidraget, der udgør samlet 18,98 % af lønnen, betales af kommunen oveni den aftalte samlede løn (inkl. eget bidrag til pension).

Medarbejderen kan vælge at få 2,38 procentpoint udbetalt som løn.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14. Forældrene har derudover ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg. Barns sygdom Der ydes hel eller delvis frihed med løn på barnets 2 første sygedage, når barnet er under 18 år, og forholdene på tjenestestedet tillader det.

Desuden er der ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 2 omsorgsdage årligt pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler, men typisk stilles netforbindelse, PC-udstyr og mobiltelefon til rådighed.   Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Praktikantløn Udgør pr. 1.4.2016 månedligt 16.621 kr.

Muskelsvindfonden

Hent hele overenskomsten for Muskelsvindfonden som pdf.

Resume: Overenskomstens løbetid 1.1.2016 - 31.12.2017

Grundløn Anciennitetsbestemt fra 1.trin (27.816 kr.) til 21.trin ( 33.172 kr.) pr. 1.1.16 Tillæg Funktionstillæg til alle på mindst 3.334 kr. (1.1.16) forhandles og reguleres en gang årligt. Genetillæg Nej. Arbejdstid 37 timer pr. uge. Overarbejde Afspadsering 1:2. Ferie 6 uger årligt. Ferietillæg 1 ½% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen. Orlov/sabbat Adgang til at ansøge om orlov uden løn. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 4 uger. Pension 10 % af arbejdsgiver og 1,3% af medarbejderen af den fulde gage. Barselsorlov Fuld løn til kvinder otte uger før forventet fødsel og 30 uger efter fødslen. For mænd to ugers fædreorlov i perioden frem til 14 uger efter fødslen og herefter 16 uger med fuld løn. Børns sygdom Fri med løn ved hjemmeboende barns første sygedag. Arbejdsredskaber Fri telefon og udgifter til avishold betalt. Andre goder Spørg om lokale aftaler.  

Politiforbundet

Hent hele overenskomsten for Politiforbundet som pdf.

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.1.2015 - 31. marts 2018  Grundløn: Pr. 1. april 2015 udgør grundlønnen kr. 36.000

Årlige lokale forhandlinger om individuel forhøjelse af grundløn og funktionstillæg samt løntillæg reguleres automatisk efter gældende lønjusteringsaftaler for statens tjenestemænd.

Genetillæg Pålagt arbejde på lørdage, søndage og sognehelligdage godtgøres kontant som overarbejde Arbejdstid: 37 timer ugentligt inkl. frokostpausen Overarbejde Overarbejde kompenseres i forholdet 1:1½ for de første 2 timer og herefter i forholdet 1:2 Ferie 6 ugers ferie 5 feriefridage Ferietillægget udgør 1,5% Feriegodtgørelse ved fratræden 15% Opsigelse Opsigelsesvarslet fra journalistens side er en måned og fra Politiforbundet i Dansmarks side følger opsigelsesvarslerne i Funktionærloven, forlænget med 1 mdr. efter1 år og yderligere 2 mdr. efter 3 års ansættelse. Orlov/sabbat Mulig for 1 års orlov uden løn. Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med lønnen betalt. Max opsparing 3 uger. Pension 18% arbejdsgiverbetalt af den fulde løn. Barselsorlov Normal løn under barselsorlov efter statens regler. Børns sygdom Fri med løn 2 dage til pasning af hjemmeboende sygt barn. Herudover 10 omsorgsdage pr. barn Andre goder Avisabonnement efter eget valg

Projekt Udenfor

Hent hele overenskomsten for Projekt Udenfor som pdf.

Projekt Udenfor er en organisation, der arbejder med hjemløse og marginaliserede. DJ har overenskomst med Projekt Udenfor sammen med en række andre fagforeninger: Sygeplejerskerne, socialrådgiverne, socialpædagogerne og HK.

Resume:

Overenskomstens løbetid: 1. 1. 2016 - 31.12.2018

Grundløn Forhandles individuelt ved ansættelse

Tillæg - Genetillæg  -

Arbejdstid 37 t/uge inkl. frokost 

Overarbejde

Se medarbejderhåndbog

Ferie 5 uger og 5 feriefridage 

Ferietillæg 1,5% 

Orlov/sabbat -

Efteruddannelse   Pension For fastansatte 14% Tidsbegrænsede projektansatte 15,5% Barselsorlov Kvinder: 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen.  Mænd: 2 uger efter fødslen inden der er gået 14 uger. I forlængelse af 14. uge har hver af forældrene ret til 10 ugers orlov med løn og 10 ugers orlov med løn til deling.

Børns sygdom Fri ved børns 1. sygedag. 2 omsorgsdage pr. medarbejder pr. barn pr. år

Arbejdsredskaber

Andre goder

Red Barnet

Hent hele overenskomsten for Red Barnet som pdf.

Overenskomst mellem Red Barnet og AC-organisationerne  

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.5.15 - 28.2.18 Lønnen sammensættes af basisløn samt kompetence-/funktions- og engangstillæg efter forhandling med den lokale tillidsrepræsentant. Basislønnen Akademikere indplaceres i overensstemmelse med de gældende regler jf. overenskomst imellem AC og Finansministeriet:

Basisløn pr. 1.april 2013 netto/mdl.

Løntrin 1:        kr. 20.716,58

Løntrin 2:        kr. 21.199,50

Løntrin 4:        kr. 24.080,00  (2-årigt)Løntrin 5:        kr. 25.952,17

Løntrin 6:        kr. 27.659,58

Løntrin 7:        Bortfaldet 01.04.2003

Løntrin 8:        kr. 29.341,92Arbejdstid 37 timer pr. uge inkl. ½ times frokostpauseOverarbejde afspadseres 1:1

Ferie 5 uger + 5 feriefridageFerietillæg 1,5% Omsorgsdage 2 om åretOrlov/sabbat adgang efter aftale om ulønnet orlov til faglig op-kvalifikation, uddannelse, udstationering, personlige projekter. Efteruddannelse Adgang efter aftale og godkendelse i SU.Pension 17,1% af arbejdsgiver  

Barselsorlov

Moderen: Fuld løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel

Faderen: Fuld løn 2 uger efter fødsel

Mor eller far: Fuld løn i 13 uger efter de første 14 uger (fra uge 15 til 27)

Gælder også ved adoptionBørns sygdom Fri med løn 1 dag for hjemmeboende barn under 18 år  

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Socialpædagogernes Landsforbund

Hent hele overenskomsten for Socialpædagogernes Landsforbund som pdf.

Overenskomsten omfatter Socialpædagogisk Landsforbund og Socialpædagogen  

Resume:

Overenskomstens løbetid 1.4.08 - 1.4.11 Løn Lønsystemet er opbygget med en grundløn, kvalifikationsløn og funktionsløn. Grundlønnen på løntrin 43 ydes til nyansatte. Kvalifikationsløn efter individuel vurdering. Herudover kan der ydes funktionsløn baseret på de funktioner og ansvarsområder, der er tilknyttet jobfunktionen Genetillæg Nej Arbejdstid 35 timer pr. uge incl. spisepause Overarbejde Afspadsering af arbejde ud over 35 timers rådighed i kvartalet Ferie 6 uger årligt. 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage Ferietillæg 3% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesregler. Efter 3 års ansættelse forlænges varslet fra SL´s side til 6 måneder Orlov/sabbat Nej. Adgang til orlov uden løn i op til 1 år efter 5 års ansættelse. Betalt pensionsbidrag og optjening af ferieret og anciennitet ved uddannelses- eller børnepasningsorlov efter 3 års anciennitet Efteruddannelse Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan opspare max. 3 uger Pension 16,0% af arbejdsgiver af den fulde løn Barselsorlov I henhold til KTO-aftalen Børns sygdom/Omsorgsdage Fri med løn ved mindre hjemmeboende børns første 2 sygedage. 2 omsorgsdage pr. år pr. barn Andre goder Spørg om lokale aftaler.

 

 

Staten

Hent hele overenskomsten for Staten som pdf.

Hent ferieaftalen som pdf.

Hent barselsaftalen som pdf.

Hent kompetanceudviklingsaftalen som pdf.

Resume: 

Cirkulærer/aftaler, der henvises til i overenskomsten, kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Overenskomstens løbetid 1.4.2015 – 31.3.2018

Lønnen sammensættes af basisløn samt kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Se i øvrigt - lønstatistik Statsoverenskomst, hvoraf det fremgår, at de faktiske lønninger for alle stillinger 1. oktober 2015 ligger mellem 36.737 kr. (nedre kvartil) og 43.370 kr. (øvre kvartil) ekskl. pensionsbidraget (18 %), som Staten alene yder.

Basislønnen udgør pr. måned afhængig af beskæftigelsesancienniteten:

1.4.2016 Trin 1 22.644,42 kr. Trin 2 23.811,58 kr. Trin 3 24.715,08 kr. Trin 4 25.590,08 kr. Trin 5 26.391,25 kr. Trin 6 27.174,25 kr. Trin 7 27.976,50 kr.

Foruden basislønnen aftales lokalt individuelt kvalifikations – og/eller funktionstillæg direkte mellem institutionen og medarbejderen ved ansættelsen.

Bem.: særligt lønsystem for undervisere ved DMJX.

Tillæg Ved ansættelsen og efterfølgende mindst en gang årligt forhandles og aftales kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Genetillæg Der ydes tillæg for arbejde på såkaldte skæve tider (aften/nat samt lør-/søn- og helligdage) ved forud fastlagt vagtplanarbejde.

Rådighedstjeneste forudsætter særlig aftale herom indgået mellem institutionen og DJ.

Arbejdstid Udgør gennemsnitligt 37 timer ugentlig og opgøres månedsvis.

Overarbejde Arbejde, der går væsentligt udover den gennemsnitlige månedsnorm, som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, afspadseres/udbetales i forholdet 1:1½.

Ferie Ret til 5 ugers ferie årligt med løn samt 5 feriefridage.

Ferietillæg Der udbetales 1½ % i ferietillæg af den ferieberettigende løn.

Opsigelse Funktionærlovens regler er gældende.

Orlov/sabbat Mulighed for at søge orlov uden løn.

Efteruddannelse Der udarbejdes en individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan – herunder aftales konkret efteruddannelse.

Der indbetales bidrag for medarbejderne til Pressens Uddannelsesfond.

Pension Pensionsbidraget, der udgør samlet 18 % af lønnen, betales af institutionen oveni den aftalte samlede løn (inkl. eget bidrag til pension).

Medarbejderen kan vælge at få 0,23 procentpoint udbetalt som løn.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14. Forældrene har derudover ret til at dele 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg.

Barns sygdom m.v. Kan ydes hel eller delvis fri med løn på barnets 2 første sygedage, når barnet er under 18 år, og forholdene på tjenestestedet tillader det.

Desuden er der ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 2 omsorgsdage årligt pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler, men typisk stilles netforbindelse, PC-udstyr og mobiltelefon til rådighed.

Andre goder Spørg om lokale aftaler.

Praktikantløn Udgør pr. 1.4.2016 månedligt 16.621 kr.

International Media Support (IMS) husafatale

CISUs sekretariat

Hent hele overenskomsten for CISU civilsamfund i udvikling i pdf.

Resume:

Overenskomsten omfatter Alle funktionæransatte medarbejdere i sekretariatet hos Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Overenskomstens løbetid 01.04.2016 – 31.03.2019 

Grundløn Konsulenter modtager en anciennitetsbestemt grundløn, som følger overenskomsterne mellem Finansministeriet og AC-organisationerne efter det såkaldte ”ny lønsystem” indført pr. 1/1-1998. Lønspænd 2013: 402.000 kr. - 522.000 kr. incl. egen pensionsdel, rådigheds- og kvalifikationstillæg.

Tillæg Der ydes et fast rådighedstillæg i overensstemmelse med overenskomsten for akademikere og staten. Tillægget dækker deltagelse i møder, kurser og rådgivninger uden for normal arbejdstid, samt villigheden til i øvrigt at ”være til rådighed” på de respektive faglige ansvarsområder.

Genetillæg Nej 

Arbejdstid Normal arbejdstid 37 timer.  Flekstidsordning. ½ times daglig frokostpause indeholdt i arbejdstiden. 

Overarbejde Overarbejde afspadseres i forholdet 1 til 1. 

Ferie 5 ugers ferie efter ferieloven 

Ferietillæg og feriegodtgørelse Ferietillæg 1,5% udbetalt med aprilløn. 12,5% feriegodtgørelse ved fratræden.

Feriefridage 5 feriefridage, samt fri med løn Grundlovsdag, 1. maj og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler inkl. 3 mdr. prøvetid. 

Orlov/sabbat Mulighed for orlov i lokal orlovsaftale 

Efteruddannelse Se lokal aftale om kompetenceudvikling i overenskomsten

Pension 17,1 % - heraf 11,4% arbejdsgiverbetalt og 5,7% egenbetaling. Frit valg af pensionsordning.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14.

Forældrene har derudover ret til at dele 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg. 

Børns sygdom Fri med løn på barns første sygedag, besøg hos læge, første institutionsdag, samt 2 omsorgsdage årligt pr. barn op til 8 år 

Arbejdsredskaber Betalt PC, internetadgang og mobiltelefon. Se retningslinjer i personalehåndbog.

Andre goder spørg tillidsrepræsentanten.

 

Experimentarium

Hent hele overenskomsten for Experimentarium som pdf.

Overenskomsten omfatter: Kandidater, bachelorer og professionsbachelorer samt andre efter aftale, ansat på Experimentarium

Resume: 

Overenskomstens løbetid 01.04.2015 – 31.03.2018

Grundløn Skala efter akademisk anciennitet. Fra 1år: 30.785 kr. til 15 år: 45.891 kr. Stiger pr. 1.4.16 med 1,5% og pr. 1.7.17 med 2,0%

Tillæg For kandidater tillæg fra ansættelsen på 4.319 kr. og efter 1 år 6.909 kr. Mellemledertillæg 2.703 kr.

Genetillæg Nej

Arbejdstid Normal arbejdstid 37 timer.  Flekstidsordning. ½ times daglig frokostpause indeholdt i arbejdstiden.

Overarbejde Overarbejde afspadseres med tillæg af 50% første 3 timer på hverdage og 100% herefter. Lørdage og søndage 100%. Uvarslet overarbejde 100%.

Ferie 5 ugers ferie efter ferieloven

Ferietillæg og feriegodtgørelse Ferietillæg 1,5% udbetalt med aprilløn. 12,5% feriegodtgørelse ved fratræden.

Feriefridage 5 feriefridage årligt. Derudover fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt gundlovsdag efter 12.00..

Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler inkl. 3 mdr. prøvetid.

Orlov/sabbat Nej

Efteruddannelse Planlægges gennem årlig MUS

Pension 13,5 % - heraf 9% arbejdsgiverbetalt og 4,5% egenbetaling til MD-Pension.

Barselsorlov Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen og efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen.

Moderen har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 6 uger efter uge 14 efter fødslen, og faderen har ret til 7 uger, som også kan anvendes før uge 14. Forældrene har derudover ret til at dele 6 ugers fravær med sædvanlig løn efter uge 14 efter eget valg.

Børns sygdom Fri med løn på barns 1. og 2. sygedag, samt 2 omsorgsdage årligt pr. barn op til 7 år

Arbejdsredskaber Spørg TR om lokale aftaler.

Andre goder Sundhedsordning. Seniorordning.

Fandt du den information du søgte