Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Overdragelse af rettigheder

De fleste af DJ’s medlemmer overdrager i et eller andet omfang ophavsrettighederne til det materiale, de producerer – enten som led i deres ansættelse eller ved at sælge deres værker som freelancer.

Gennem overdragelsen af ophavsrettigheder opnår arbejdsgiveren eller køberen af materialet mulighed for i et nærmere fastsat omfang at udnytte dit materiale.

De fleste af DJ's medlemmer ville ikke have arbejde, hvis ikke de kunne overdrage rettighederne til deres værker til et medie, til en virksomhed eller til en offentlig myndighed. Dette gælder både fastansatte og freelancere.

Omfanget af denne overdragelse afhænger først og fremmest af, om du er ansat eller freelancer.

Ofte stillede spørgsmål om ophavsret

Jeg laver kommunikationsopgaver for en virksomhed. Er mit arbejde ophavsretligt beskyttet?

Ja, i høj grad. Det meste af det, du laver som led i dit arbejde, vil ofte være ophavsretligt beskyttet. Helt på samme måde som journalisters arbejde.

I de fleste tilfælde vil grafik, hjemmesidedesign, videoer, fotografier, notater, undersøgelser, udkast til tekster, omfattende omskrivninger af andres materiale og strategioplæg være beskyttet.

Du bør være opmærksom på, at det ikke er selve idéen eller strategien, som nyder beskyttelse. Det er derimod det konkrete materiale, fx fotografiet eller rapporten, hvor idéen eller strategien er konkretiseret eller beskrevet, som er beskyttet ophavsretligt.

Almindeligvis vil du som ansat eller freelancer i kommunikationsbranchen i et vist omfang overdrage udnyttelsesrettighederne til din arbejdsgiver eller kunde.

Dette gælder dog ikke, hvis du med din arbejdsgiver eller kunde har aftalt noget andet. Se tekstforslag til aftaler om overdragelse rettigheder for freelancere inden for kommunikationsområdet.

Jeg har lavet en masse arbejde som fastansat på et medie. Må jeg lægge stoffet ud på min egen hjemmeside?

Det vil i de fleste tilfælde afhænge af hjemmesidens karakter og af den konkrete aftale om overdragelse af ophavsrettigheder mellem dig og din arbejdsgiver.

I de fleste tilfælde gælder det dog, at du ikke må anvende dit stof på en hjemmeside, der i et eller andet omfang kan konkurrere med det medie, som du er ansat på. Dette gælder også i et vist omfang, hvis anvendelsen af dit stof på anden måde skader mediet eller dets omsætning.

Det samme vil formentlig gælde, hvis hjemmesiden udgør en salgsportal for din freelancevirksomhed.

Er din hjemmeside blot et udvidet CV med enkelte artikler eller fotografier, anbefaler DJ, at du altid orienterer din arbejdsgiver, inden du lægger stoffet ud. Hvis arbejdsgiveren modsætter sig, at du lægger stoffet på din hjemmeside, kan du kontakte DJ og få rådgivning.

Jeg er fastansat på en avis. Må jeg sælge de artikler, som jeg laver på avisen, til andre?

Du må i hvert fald ikke som udgangspunkt sælge dine artikler til en avis eller anden udgivelse, som konkurrerer med din avis.

Hvorvidt du må sælge dine artikler til andre, afhænger af de aftaler, som du og din arbejdsgiver er omfattet af.

De fleste DJ-medlemmer ansat på avismarkedet er både omfattet af en overenskomst og en videreudnyttelsesaftale - udover deres individuelle ansættelseskontrakt.

I følge videreudnyttelsesaftalerne på de fleste større aviser kan aviserne sælge de ansattes stof til andre medier til redaktionelt brug. Er du ansat på en af disse aviser, bør du derfor altid spørge din arbejdsgiver om tilladelse til at selv at sælge din artikel.

Jeg har solgt rettighederne til et af mine værker til en kunde. Kan jeg selv råde over værket, fx selv bruge det på min hjemmeside eller sælge det til andre?

Det er svært at give en entydigt svar på dette spørgsmål.

Det afhænger af en konkret fortolkning af den aftale, som du har indgået med kunden.

Ofte er du i hvert fald forhindret i at bruge værket på en måde eller overdrage værket til en brug, som konkurrerer med kundens anvendelse, eller som på anden måde skader kunden i forhold til kundens anvendelse af værket.

Har du overdraget rettighederne eksklusivt til kunden, må du i langt de fleste tilfælde ikke bruge værket selv eller overdrage det til andre.

Hvis du vil sikre dig, at du gerne selv må anvende materialet til markedsføring af dit eget arbejde, bør du anføre det udtrykkeligt i din aftale med din kunde. Du kan eksempelvis skrive:

"[navn] bevarer under alle omstændigheder retten til at anvende [materialet] til markedsføring og reklame for sit eget arbejde, fx på sin hjemmeside, på sociale medier eller i sin portofolio."

Er du medlem af Dansk Journalistforbund og fandt du ikke dit spørgsmål her, så kontakt forbundet, og vi vil hjælpe dig.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk