Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Orlov og sabbat

Din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan give dig ret til at holde orlov med eller uden løn.

Orlov og sabbat dækker som begreb en længere periode af lovligt eller aftalt fravær fra arbejdspladsen, der ikke er hverken ferie, fridage, omsorgsdage, afspadsering, efteruddannelse, barselsorlov eller sygefravær.

Orlov med løn

Orlov eller sabbat med løn er alene reguleret af overenskomsten på den pågældende arbejdsplads. Lovbestemt orlov, fx til børnepasning eller pleje af syge familiemedlemmer, er normalt uden løn fra arbejdsgiveren.

På en række overenskomster opsparer medarbejderen årligt ekstra frihed med løn, der udløses sammenhængende som lønnet orlov eller sabbat efter en aftalt årrække. Tanken bag dette gode er, at medarbejdere med stærkt svingende arbejdstider og højt tempo med periodiske mellemrum kan få et samlet pusterum for at undgå nedslidning og udbrændthed.

Lønnet orlov og sabbat kan tages i forbindelse med ferie og eventuelt opsparet afspadsering, så der kan skabes en periode på to-tre måneder, hvor medarbejderen alt efter behov kan rejse, læse bøger, videreuddanne sig og derefter vende tilbage til jobbet udhvilet, genopladet og med ny energi og inspiration.

Orlov uden løn

Orlov uden løn er aftalt fravær fra arbejdspladsen i en afgrænset periode. Det er vigtigt at have en klar aftale om vilkårene for orloven og om, hvad orlovsperioden må bruges til.

En orlovsaftale bør være skriftlig og som minimum indeholde følgende punkter:

  • Hvordan afvikling af restferie og afspadsering skal ske
  • Beregning og udbetaling af optjent ferie, såfremt der ikke er mulighed for at holde sin ferie med løn efter orloven
  • En bestemmelse om, at man enten ikke kan afskediges under orloven, eller at man i givet fald vil modtage løn og pension i opsigelsesperioden
  • Info om, hvorvidt man vender tilbage til samme eller tilsvarende stilling.

Orlovssøgende må være opmærksomme på, at man ikke optjener feriepenge under sin orlov. Derfor kan man risikere ikke at få ferie med løn i ferieåret efter orloven.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk