Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Organisationsstruktur banner

Organisationsstruktur

DELEGERETMØDET 

Delegeretmødet er DJ's højeste myndighed med flere end 300 tillidsfolk som deltagere. På det to dage lange møde vælger tillidsfolkene forbundets hovedbestyrelse, som nedsætter et forretningsudvalg. 

Hovedbestyrelsen nedsætter faglige udvalg, der arbejder mellem delegeretmødeperioderne.

FORMANDSSKAB

Formand og næstformand vælges direkte af delegeretmødet og er fødte medlemmer af forretningsudvalget. De to udgør sammen med den øverste administrative leder den daglige forbundsledelse. Forretningsudvalget er valgt på det konstituerende møde i hovedbestyrelsen og består af Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup,  Anders Stoffer, Rane von Benzon og Lisbeth Kiel. 

Forbundets demokratiske struktur understreges af, at formændene for alle geografiske kredse og specialgrupper og — foreninger har observatørstatus i hovedbestyrelsen. 

ORGANISATION OG ADMINISTRATION

DJ's administrative organisation består af godt 70 medarbejdere. Hertil kommer A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS). 

DJ KÆMPER DIN SAG

DJ varetager medlemmernes faglige interesser og fremmer fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og arbejder aktivt for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

Det betyder, at DJ kæmper for mest mulig åbenhed i den offentlige forvaltning, en stærk mediestøtte og de bedst mulige forhold for, at presse- og informationsfriheden kan hjælpe den demokratiske udvikling.

DJ ER EN POLITISK MEDLEMSORGANISATION

DJ er en stærk stemme i den offentlige debat, når det gælder rammevilkårene for medlemmernes fag.

Vi kæmper for kvalitet i medier og kommunikation og har en klar holdning til etik i journalistik og kommunikation.

DJ's Formål

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser. Forbundet arbejder desuden for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.