Gå til hovedindhold

Organisationsstruktur

DJ er en en politisk medlemsorganisation, hvor formandsskab og hovedbestyrelse vælges hver andet år.

Delegeretmødet er DJs højeste myndighed med flere end 300 tillidsfolk som deltagere. På det to dage lange møde vælger tillidsfolkene forbundets hovedbestyrelse, som nedsætter et forretningsudvalg. Hovedbestyrelsen nedsætter faglige udvalg, der arbejder mellem delegeretmødeperioderne.

Formand og næstformand vælges direkte af delegeretmødet og er fødte medlemmer af forretningsudvalget. De to udgør sammen med direktøren og udviklingschefen den daglige forbundsledelse. Forretningsudvalget består af Lars Werge, Tine Johansen, Lars Lindskov, Sus Falch og Mette Schmidt Rasmussen frem til delegeretmødet 2017, hvor der vælges et nyt forretningsudvalg. 

Forbundets demokratiske struktur understreges af, at formændene for alle otte geografiske kredse og 14 specialgrupper og foreninger har observatørstatus i hovedbestyrelsen. Se alle grupper, kredse og medarbejderforeninger.

DJs administrative organisation består af godt 65 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Hertil kommer A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Se DJ's administrative organisation

DJ

Mette Secher

Fandt du den information du søgte