Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Organisationsstruktur

DJ er en en politisk medlemsorganisation, hvor formandsskab og hovedbestyrelse vælges hver andet år.

Organisationsdiagram

Mette Secher

Delegeretmødet er DJ's højeste myndighed med flere end 300 tillidsfolk som deltagere. På det to dage lange møde vælger tillidsfolkene forbundets hovedbestyrelse, som nedsætter et forretningsudvalg. Hovedbestyrelsen nedsætter faglige udvalg, der arbejder mellem delegeretmødeperioderne.

Formand og næstformand vælges direkte af delegeretmødet og er fødte medlemmer af forretningsudvalget. De to udgør sammen med direktøren den daglige forbundsledelse. Forretningsudvalget består af Tine Johansen, Jakob PonsgårdAnders StofferKaren Hedegaard og Thilde Høybye frem til delegeretmødet 2021, hvor der vælges et nyt forretningsudvalg. 

Forbundets demokratiske struktur understreges af, at formændene for alle otte geografiske kredse og 14 specialgrupper og foreninger har observatørstatus i hovedbestyrelsen. 


DJ's administrative organisation består af godt 65 medarbejdere fordelt på 10 afdelinger. Hertil kommer A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

DJ KÆMPER DIN SAG

DJ varetager medlemmernes faglige interesser og fremmer fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og arbejder aktivt for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

Det betyder, at DJ kæmper for mest mulig åbenhed i den offentlige forvaltning, en stærk mediestøtte og de bedst mulige forhold for at presse- og informationsfriheden kan hjælpe den demokratiske udvikling.

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

DJ's formål er at varetager medlemmernes faglige interesser og fremmer faget over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

DJ ER EN POLITISK MEDLEMSORGANISATION

DJ er en stærk stemme i den offentlige debat, når det gælder rammevilkårene for medlemmernes fag.

Vi kæmper for kvalitet i medier og kommunikation og har en klar holdning til etik i journalistik og kommunikation.