Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Undersøgelse: Stor medlemstilfredshed i Organisationsgruppen

Det er vigtigt at stå sammen om de udfordringer og muligheder, der er ved at arbejde i en politisk styret organisation, og det er vigtigt at have et forum, hvor medlemmer på små arbejdspladser kan mødes. Det er de to væsentligste grunde til, at O-gruppen skal bestå, lyder det i en ny medlemsundersøgelse.

Medlemsunderesøgelse

Ogruppen

Fyraftensmøder med fagligt indhold og sociale arrangementer er de to typer medlemsarrangementer, som flest medlemmer af Organisationsgruppen efterspørger. Ingen af medlemmerne mener, at Organisationsgruppen er unødvendigt.

Hele 80 procent svarer, at det er vigtigt at Organisationsgruppen findes i Dansk Journalistforbund, fordi gruppen giver en platform for at stå sammen om de særlige udfordringer og muligheder, der er ved at arbejde i en politisk styret organisation.

Formand for Organisationsgruppen Maria Becher Trier er glad for at få bekræftet, at bestyrelsens prioriteringer og medlemmernes ønsker hænger godt sammen. 

”I bestyrelsen har vi sat netværk og fællesskab mellem DJ-medlemmer, som arbejder i organisationer højt på dagsordenen. Vi kan se, at vi er på rette vej – men også se, at vi måske skal prioritere det faglige indhold i arrangementer og kurser for medlemmerne højere, end vi har gjort hidtil”, siger hun.

Svært at få involveret medlemmerne

45 af Organisationsgruppens små 300 medlemmer har svaret på spørgeskemaet. Det svarer til 15 procent. 

”Vi har som udgangspunkt lidt svært ved at tiltrække medlemmer til faglige arrangementer og generalforsamlinger. Vi forsøger at arbejde med vores nyhedsbreve og vores tilstedeværelse på sociale medier for at skabe mere interaktion med medlemmerne. Selv om svarprocenten er i den lave ende, er vi glade for, at så mange har taget sig tid til at svare.  Medlemsundersøgelsen giver os gode pejlemærker til, hvor bestyrelsen skal sætte ind”, siger Maria Becher Trier og peger på, at en barriere for nogle medlemmer er, at næsten alle Organisationsgruppens arrangementer bliver afholdt i København. 

På spørgsmålet om, hvad der afholder medlemmerne fra at komme til arrangementerne, svarer langt de fleste, at de ikke har tiden til at deltage, en del kender slet ikke til Organisationsgruppens arrangementer, nogle har for lang transporttid og to mener, at arrangementerne er for kedelige. Otte svarer, at de kommer til alle de arrangementer i Organisationsgruppen, som de kan. 

”Vi forsøger at give tilskud til transport til arrangementer i København, men få benytter sig af det. Vi vil også gerne samarbejde med kredse i Dansk Journalistforbund, så vi i højere grad kan komme med arrangementstilbud flere steder i landet”.

Flest arbejder med journalistik

Undersøgelsen gør også, at bestyrelsen kommer tættere på, hvad medlemmerne arbejder med. Langt de fleste er journalister eller redaktører, mens langt færre er ansat som kommunikationskonsulent eller pressemedarbejder. Enkelte arbejder med layout eller er freelancer.

De fleste arbejder med en organisations medlemsblad eller hjemmeside. Derefter kommer nyhedsbreve, sociale medier og presse.

”Det er godt at komme tættere på, hvem medlemmer er, og hvad der fylder deres arbejdsdag. Vi har i løbet af de sidste år arbejdet med at skærpe vores profil, så det bliver tydeligere, at vi er en gruppe for ansatte og freelancere, der arbejder med journalistik eller kommunikation målrettet medlemmer i organisationer”, siger Maria Becher Trier.

 

Kommentarer