Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Seks indstillede kæmper om O-prisen

Igen i år er der et skarpt felt af indstillede projekter, som dyster om O-prisen. Researchtung journalistik, podcast, en lancering af et nyt medie og en relancering af et fagblad er blandt de indstillede. Prisvinderen offentliggøres den 22. februar i forbindelse med Organisationsgruppens generalforsamling.

O-prisen

Illustration: Karina Bjerregaard

Det skorter ikke på inspirerende, imponerende og meningsfulde projekter blandt Organisationsgruppens medlemmer. I hvert fald har bestyrelsen modtaget i alt syv indstillinger til O-prisen, da indstillingsfristen udløb 10. januar. Én er blevet indstillet af to forskellige, og dermed står det svære valg mellem i alt seks personer, teams eller redaktioner. 

O-prisen er på 5.000 kr. og uddeles for et stykke bemærkelsesværdigt arbejde – kommunikation eller journalistik – som har gjort en forskel for målgruppen. 


De indstillede til O-prisen 2022 er: 


Journalist Johan Rasmussen, fagbladet Gymnasieskolen
Johan Rasmussen er indstillet for et redaktionelt graverarbejde, som har afsløret en rektors kritisable ledelsesstil og et deraf følgende urimeligt arbejdsmiljø:
”Johans indsats viser, at selv i disse digitale tider er klassiske journalistiske dyder essentielle. Og at det faktisk kan lykkes at skabe gennembrud og ændringer i målgruppens interesse med kombinationen af empati, lydhørhed, analyse, vedholdenhed og konfronterende men fair interviews med anklagede”, skriver Morten Jest, ansvarshavende chefredaktør på fagbladet Gymnasieskolen, som har sendt indstillingen.

Redaktionen på mediet Markedsføring
Den samlede redaktion på fagmediet Markedsføring er indstillet for at have gennemført en massiv re-lancering, som har hævet niveauet, sat dagsorden og er et moderne eksempel på, hvordan en organisation kan opnå markant medlemsvækst ved at investere i kvalitetsjournalistik.
”Samlet tør vi godt sige, at missionen lykkedes. Markedsføring har fået en ny journalistisk kultur, nye nyhedskriterier, og det 95 år gamle fagmedie beviser i dag, at det kan betale sig for en organisation at investere i kvalitetsjournalistik for at opnå vækst”, skriver Andreas Marckmann Andreassen, chefredaktør på Markedsføring, som har indstillet redaktionen.

Faglige Seniorer, hele redaktionen
Faglige Seniorer er indstillet for at have skabt et helt nyt medie, SeniorNews, som foreløbigt kan finansiere ansættelse af 2 journalister. De indstillede er: Brian Pabst, redaktør, Dorte Quist, redaktør, Dorte Qvortrup Geisling, journalist og Susanne Fasting, digital projektleder.
"For første gang får seniorerne nyheder skrevet og udvalgt specielt til deres interesser og behov. Faglige Seniorer er Danmarks næststørste seniororganisation med 250.000 medlemmer. Siden slutningen af august har nyhedsbrevet fået 26.000 abonnenter og har skyhøje åbningsprocenter på 70-80”, skriver Brian Pabst, redaktør på Faglige Seniorer, som har sendt indstillingen.

Vinder 2021

Anne Kathrine S. Rosener Vinder af O-prisen 2021, Benjamin Rothenborg Vibe, der vandt for sin artikelserie i fagbladet Elektrikeren om klamphuggeri og dårlig vejledning i opsætning af el-ladestandere.


Mikkel Prytz, journalist, podcastansvarlig, Børn&Unge, BUPL
Mikkel Prytz er indstillet for sit arbejde som redigerende, udviklende og producerende på Børn&Unges store podcast-satsning, hvis primære omdrejningspunkt er formidling af forskning. 
”Fra at være et ukendt medie blandt medlemmerne er det nu sådan, at knap halvdelen af medlemmerne kender Børn&Unge Podcast. Det er Mikkels fortjeneste, at vi er nået så langt. Udgangspunktet er et mix af efteruddannelse, tårnhøj professionel nysgerrighed, kæmpestort engagement og et enormt fortælletalent”, skriver Lene Søborg, redaktør af Børn&Unge, som har sendt indstillingen. 

Joachim Ploug Hansen, journalist, Fagbladet FOA
Joachim Ploug Hansen er indstillet for med en række artikler at have sat fokus på en faggruppe, der føler sig udnyttet, og som arbejder under urimelige lønforhold. 
Det drejer sig om handicaphjælperne, og de dårlige forhold rammer både hjælperne, men i høj grad også de handicappede.
”Joachim har med sine artikler sat fokus på, at en række kommuner ikke betaler handicaphjælperne fuld løn i alle de timer, de er på arbejde hos en handicappet”, skriver Mette Boysen, nyhedsredaktør på Fagbladet FOA, som har sendt indstillingen. 

Sebastian Bjerril, journalist på Fagbladet Folkeskolen
Sebastian Bjerril er indstillet af to indstillere for artikelserien om snyd på Søndervangsskolen i Aarhus. 
”Sebastian Bjerril bør have O-prisen, fordi han gennem et gigantisk, metodisk og grundigt journalistisk gravearbejde har påvist snyd og fusk med bl.a. eksamen og tilfredshedsundersøgelser. Artikelserien har blandt andet ført til at skolens ledelse er trådt tilbage, og dele af sagen er overdraget til politiet”, skriver Karen Ravn, webredaktør, Mette Schmidt, bladredaktør og Hanne Birgitte Jørgensen, ansv. Chefredaktør på Fagbladet Folkeskolen. 

”Med grundige analyser af papirer, mailkorrespondancer, skærmdumps, officielle dokumenter og data, der er skaffet ved at søge aktindsigt og fra tidligere og nuværende ansatte, har han dokumenteret, at der foregik særdeles “kreativ tænkning” i skolens ledelse, uregelmæssigheder, halve og hele ulovlighe-der, og at ansatte blev truet til deltagelse, passivitet og eller at forlade arbejdspladsen”, skriver freelancejournalist Thorkild Thejsen, som også har sendt en indstilling af Sebastian Bjerril. 

O-prisen er blevet uddelt siden 2014, blandt modtagerne er både hele redaktioner og enkeltpersoner. Vinderprojekterne tæller graverjournalistik, redaktionelle tiltag, brug af nye medier og medlemskampagne. 

Vinderen modtager 5.000 kr. samt den unikke O-prisstatuette designet af Karina Bjerregaard. 

Se hele listen af tidligere vindere her

Vinderen skal findes

Det er nu op til juryen for O-prisen at afgøre, hvilket af de seks indstillede projekter, der skal modtage O-prisen. 
Igen i år, har O-gruppens bestyrelse inviteret en repræsentant fra hver af de to specialgrupper DJ Kom-munikation og Journalisterne i DJ med i juryen. Juryen består således af: 

  • Sabrine Mønsted, O-gruppens bestyrelse
  • Jon Arskog, O-gruppens bestyrelse
  • Benjamin Rothenborg Vibe, suppleant i O-gruppens bestyrelse
  • Elisabeth Hammerik Schwartz, Journalisterne i DJ
  • Nanna Snebjørn, DJ Kommunikation

O-prisen bliver uddelt i forbindelse med O-gruppens generalforsamling den 22. februar.

Prisuddelingen er kl. 16.30, og vi håber selvfølgelig at, mange medlemmer vil komme og hylde både O-prisvinderen og alt det gode arbejde, som bliver udført af O-gruppens medlemmer. 

Efter generalforsamlingen er der middag og netværk for de fremmødte. 

Tilmeld dig O-prisuddeling og generalforsamlingen her

Kommentarer