Gå til hovedindhold
Bliv medlem

O-gruppen indkalder til generalforsamling

Bestyrelsen foreslår lavere kontingent.

Generalforsamling februar 2024

​​​​​​​ Illustration: Karina Bjerregaard

Organisationsgruppen afholder generalforsamling torsdag d. 29. februar 2024 kl. 18.00 - 19.30, og inden da uddeler vi årets O-prisen kl. 17.00 - 18.00.

Da vi ser både O-prisoverrækkelsen og generalforsamlingen som en festlig anledning til kollegialt møde mellem medlemmerne, ser bestyrelsen frem til at møde mange af jer, og som altid afslutter vi aftenen med middag på restaurant Flammen. 

Både O-prisoverrækkelsen og generalforsamlingen afholdes i Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, København. 

Dagsorden til generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 5. Budget og kontingentfastsættelse. 
  Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingentet til 20 kr. om måneden.
 6. I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde m.m. i Dansk Journalistforbund.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Evt. andre valg.
 11. Eventuelt.

Bemærk: Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingentet fra 25 kr. til 20 kr. om måneden under pkt. 5, budget og kontingentfastsættelse.

Tilmelding til spisning

Af hensyn til bordbestilling på restaurant Flammen skal vi bede jer om at tilmelde jer spisningen. Alle er selvfølgelig velkommen til både O-prisoverrækkelse og generalforsamlingen uden tilmelding. 

>> Ja tak til spisning

Kommentarer