Gå til hovedindhold
Bliv medlem

O-gruppen deltog på delegeretmødet

En forhøjelse af kontingentet, nyt navn, et slag for grøn omstilling og en ny hovedbestyrelse, hvor Organisationsgruppen desværre ikke er repræsenteret. Det er nogle af de beslutninger, der blev taget på delegeretmødet i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation.

O-gruppen på delegeretmøde

O-gruppen

Delegeretmødet er den højeste myndighed i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation. Det betyder, at det er her retningslinjerne for de næste to års faglige arbejde bliver lagt.

Organisationsgruppen havde fem medlemmer med som delegerede. Flere var på talerstolen.

Organisationsgruppens næstformand Benjamin Vibe Rothenborg var medlem af hovedbestyrelsen i DJ og stillede op igen. Desværre blev han ikke genvalgt. Han fik dog sat et aftryk på fremtidens forbund, da han sammen med hovedbestyrelsen stillede et forslag om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med forbundets grønne profil og komme med forslag, der kan bidrage med dygtighed og grøn omstilling. Forslaget blev undervejs i debatten strammet op og vedtaget med stort flertal.

Benjamin Vibe Rothenborg fortsætter som næstformand i O-gruppen og vil herfra arbejde for, at Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation sætter tempo på den grønne omstilling. Målet er også, at Benjamin Vibe Rothenborg fremover varetager Organisationsgruppens interesser i hovedbestyrelsen som observatør for O-gruppen. 

O-gruppen delegeretmøde

O-gruppen O-gruppens delegerede med vores altid glade symbol på gruppen: O-ballonen.

10 kroner mere i kontingent

En række delegerede stillede forslag om at hæve kontingentet for fuldt betalende medlemmer af Dansk Journalistforbund med 10 kroner om måneden, så basiskontingentet fremover er 420 kroner om måneden fra 1. januar 2025. Alle medlemmer betaler foruden basiskontingent for medlemskab af grupper og/eller kredse, som man vælger at være medlem af. 

Kontingentet i O-gruppen er eksempelvis 25 kroner om måneden.

O-gruppens formand Maria Becher Trier var på talerstolen for at argumentere for, at man holder kontingentet i ro, så længe, der er en meget stor opsparing i sikringsfonden (strejkekassen), som man kan tære på. Noget man allerede gør i dag.
Hun opfordrede til, at man brugte årene frem mod næste delegeretmøde på at afsøge mulighederne for at skabe en mere gennemsigtig og bæredygtig kontingentstruktur. Hun bad om, at man støttede et forslag fra hovedbestyrelsen om, at hovedbestyrelsen skal komme med konkrete forslag til DJ’s fremtidige organisation og økonomi. 

Det forslag blev skærpet, da det blev understreget, at der i arbejdet også skal ske et opgør med, at driften af DJ i dag bliver reddet fra at gå i minus, fordi forbundet hver måned trækker penge fra sikringsfonden.

”Kontingentet skal være mere gennemsigtigt. I dag står der på medlemmernes opgørelse, at 50 kroner hver måned går til Sikringsfonden, men i virkeligheden er det kun 30 kroner, da de 20 går til DJ’s drift. Det skal der ryddes op i”, siger Maria Becher Trier.

Nyt navn

På brevpapir og hjemmeside har Dansk Journalistforbund i årevis heddet Dansk Journalistforbund Medier & kommunikation. Ændringen var sket som et brandingtiltag, men aldrig vedtaget på delegeretmødet og altså ikke det navn, som indtil nu har stået i vedtægterne. 

Organisationsgruppens formand Maria Becher Trier stillede allerede på delegeretmødet i 2013 forslag om, at navnet blev ændret i vedtægterne til Dansk Journalistforbund Medier & Kommunikation, men dengang betød et afværgeforslag fra Per Schultz-Knudsen, at forslaget ikke kom til afstemning. Siden har blandt andre Benjamin Vibe Rothenborg arbejdet hårdt for at afsøge mulighederne for nyt navn blandt andet som medlem af arbejdsgruppen ’Navn og identitet’.

På delegeretmødet blev det med stort flertal vedtaget, at Dansk Journalistforbund Medier & kommunikation også fremover og også i vedtægterne hedder Dansk Journalistforbund Medier & Kommunikation.
 

afstemning

O-gruppen

Demokratiske rettigheder til mellemledere

Man kan ikke være medlem af DJ, hvis man har fyre og hyreret. Det er Organisationsgruppen enig i. Men Organisationsgruppen har længe arbejdet for, at mellemledere i DJ får flere demokratiske rettigheder i DJ end tilfældet er i dag. I Organisationsgruppen har næsten en tredjedel af medlemmerne en form for ledelsesansvar. 

I 2017 skabte man i DJ et forum for medlemmer af DJ som er ansat som mellemledere – noget som er tilfældet for en del af O-gruppens medlemmer. Ledere i DJ har i dag ikke observatørpost i hovedbestyrelsen, som andre grupper og specialforeninger har. 
Det skulle et forslag, som blandt andre næstformand i Organisationsgruppen Benjamin Vibe Rothenborg var medforslagsstiller på, rette op på. Det gik ud på, at specialforeningen Ledere i DJ fortsætter som specialforening, men at medlemmerne får samme demokratiske rettigheder, som de øvrige specialforeninger som er Pressefotograferne og Bladtegnerne.

O-gruppens formand Maria Becher Trier gik på talerstolen og argumenterede for, at mange vil være i mellemlederpositioner i løbet af deres liv, og betaler man kontingent til DJ, må man også have rettigheder. Ellers er det ikke attraktivt at være medlem.

”Og vi vil hellere have mellemlederne med os end mod os”, sagde Maria Becher Trier.
På talerstolen var der stor modstand mod forslaget, og forslagsstillerne valgte at trække det.

Kommentarer