Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny bestyrelse i O-gruppen

Brug flere penge på arrangementer og hold fast i, at der er fokus på socialt samvær i arrangementerne. Sådan lød budskabet, da Organisationsgruppen i Dansk Journalistforbund holdt generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse.

Generalforsamling

Illustration: Karine Bjerregaard

Lidt flere medlemmer i Organisationsgruppen har betydet flere penge i kassen. Selv om målet har været at bruge flere penge på medlemsaktiviteter, end der var indtægter i 2021, så er det ikke helt lykkes. Men næsten. Der har kun været et overskud på lidt mere end 800 kroner, fortalte O-gruppens kasserer til O-gruppens generalforsamling, der blev holdt i København den 22. februar. 

Både regnskab og budget for næste år blev godkendt uden bemærkninger, og bestyrelsen lovede at forsøge at bruge flere penge på medlemsarrangementer i år. En deltager bemærkede, at det er godt, at O-gruppen holder fast i de sociale arrangementer.

Et medlem fra Aarhus kunne godt tænke sig flere arrangementer i Jylland og foreslog, at O-gruppen i højere grad samarbejdede med jyske kredse om arrangementer.

Formandens mundtlig beretning handlede igen om besværlighederne med corona-nedlukningen, som dog havde levnet plads til, at vi havde fået afholdt både sommerfrokost og julefrokost. 

Bestyrelsen deltog i efteråret 2021 i Fagligt Stævne, hvor vi fik god inspiration til bedre medlemskommunikation, som vi håber, I vil bemærke fremover på hjemmesiden, i vores nyhedsbreve og opslag på Facebook. 

Desuden fortalte formand Maria Becher Trier, at bestyrelsen i det kommende år vil se på, om O-gruppen /Organisationsgruppen skal have fornyet og forbedret navnet, så det for nuværende og kommende medlemmer er mere klart, hvad gruppens formål dækker. 

>> Læs hele beretningen her

Næstformand takker af

O-gruppen Ved Organisationsgruppens generalforsamling takkede vi Kurt Westh for flere års indsats som næstformand. Kurt er gået på pension og ønskede derfor ikke genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen kvitterede med blomster og en god portvin.

Ny bestyrelse

Næstformand i O-gruppen Kurt Westh valgte efter mange års politisk arbejde i O-gruppens bestyrelse ikke at genopstille. Han var valgt for to år, men forlader posten efter et år. Journalist i Dansk El Forbund og hovedstyrelsesmedlem i DJ Benjamin Vibe Rothenborg stillede op og blev valgt som næstformand det næste år. 

Kommunikationschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Annelene Højvang Larsen ønskede ligeledes ikke genvalg til bestyrelsen. 

I år ser O-gruppens bestyrelse derfor således ud:

 • Formand Journalist på fagbladet Folkeskolen Maria Becher Trier 
 • Næstformand Journalist Dansk El-forbund Benjamin Vibe Rothenborg 
 • Bestyrelsesmedlem pressekonsulent i BUPL Louise Knuth Pedersen 
 • Bestyrelsesmedlem redaktionschef i Forbundet Kultur og Information Sabrine Mønsted 
 • Kasserer selvstændig journalist Anne Kathrine Spangsberg Rosener 

 

 • Suppleant journalist Faglige Seniorer Brian Pabst 
 • Suppleant kommunikationskonsulent hos Erhvervshus Sjælland Jon Arskog 

 

 • Revisor Selvstændig journalist Ingrid Pedersen 
 • Revisor Selvstændig journalist Jørn Albertus 
 • 1. revisorsuppleant journalist fagbladet Folkeskolen Sebastian Bjerril
 • 2. Revisorsuppleant kommunikationskonsulent og redaktør på SeniorBladet Iben Hauszchultz 
   

Kommentarer