Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til O-gruppens ordinære generalforsamling

Kom til fællesmiddag med O-gruppen
I O-gruppen dyrker vi netværket. Derfor inviterer vi medlemmer til fælles middag umiddelbart efter O-gruppens generalforsamling den 12. marts. Ses vi?

O-gruppen generalforsamling

​​​​​​​ Illustration: Karina Bjerregaard

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationsgruppen i Dansk Journalistforbund.

Generalforsamlingen starter kl. 18.30 i Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, København K. 


Dagsorden er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
5. Budget og kontingentfastsættelse.
6. I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Evt. andre valg.
11. Eventuelt.


HUSK:

  • Kl. 17.00 overrækker vi O-prisen 2019! Kom og vær med til at fejre et godt stykke O-arbejde. 
  • Efter generalforsamlingen vil vi gerne invitere alle deltagere i generalforsamlingen på middag på Restaurant Flammen.
    Vi regner med, at middagen starter omkring kl. 20. Tilmelding til middag til mbt@folkeskolen.dk