Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

Organisationsgruppens prisuddeling og generalforsamling med middag

O-gruppen afholder generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 18.00 - 19.30. Uddeling af O-prisen kl. 17 - 18. Efterfølgende har vi fælles middag på restaurant.

Illustration: Karina Bjerregaard

Hvornår

27. februar 2023 17:00-19:30

Hvor

Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 50, København K

Type

Arrangement

27. februar afsløres årets vinder af O-prisen til et arrangement med bobler og snacks. Efterfølgende fra kl. 18 - 19.30 afholdes Organisationsgruppens generalforsamling. Aftenen afsluttes med middag på restaurant Kayakbar. 

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Formandens beretning

Regnskab

Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Budget og kontingentfastsættelse.

I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.

Valg af suppleanter.

Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

Evt. andre valg.

Eventuelt.

Alle er velkommen til generalforsamlingen, tilmelding sker af hensyn til fælles middag efterfølgende.